Ældre Sagen

Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål er, at alle skal kunne leve et godt og langt liv. Vi er en social-humanitær forening, der er uafhængig og neutral - partipolitisk, religiøst og etnisk. Vi arbejder ud fra værdierne: Indsigt, nærvær og handlekraft.

Ældre Sagen er medlemsorienteret – dvs. vi lytter til medlemmernes ønsker og behov og tilpasser vores tilbud og indsats derefter. Vi baserer vores arbejde på viden og har fokus på at være veldokumenterede og troværdige.

Hvem er vi?

Overordnet er vi:

* 550.000 medlemmer

* 217 lokalkomiteer og bydelsgrupper landet over, der arbejder med at skabe forandringer i nærmiljøet og blandt andet afholder arrangementer, kurser, foredrag m.m.

* Over 10.500 aktive frivillige

* Et sekretariat i København med ca. 100 ansatte

Ældre Sagen kæmper for et samfund, hvor alle kan leve et langt og godt liv:

* hvor personen er vigtigere end alderen
* hvor alle har mulighed for at leve og udfolde sig på egne betingelser
* hvor der er støtte og omsorg til dem, der har behov for det.

Vi sætter livserfaring og viden i spil – og forbinder forskellige slags overskud, behov og interesser i sociale netværk

Vi tilbyder:

* Rådgivning
Som medlem kan du få gratis og uvildig rådgivning om sociale, juridiske, økonomiske eller boligmæssige spørgsmål.

* Social-humanitært arbejde
Har du fx brug for en besøgsven, motionsven eller pc-supporter så er der hjælp at hente hos vores stab af frivillige.

* Medlemstilbud
Som medlem får du rabat på fx forsikring, briller, mobiltelefoner, olie m.v. Du får også en vifte af gode tilbud på fx rejser og særarrangementer.

* Arrangementer
Deltag i arrangementer landet over eller i netop dit lokalmiljø.

* Viden og udvikling
Vi laver undersøgelser og samler viden om livsbetingelser, ønsker og forventninger til fremtiden.

* Hjemmesiden
Kom i direkte kontakt med andre medlemmer, søg informationer og deltag i debatten på hjemmesiden.

* Medlemsmagasinet NU
Magasinet NU udgives 6 gange om året og bliver sendt til medlemmer med posten.

* Nyhedsavisen NYT
Avisen bliver udsendt sammen med medlemsbladet og rummer nyheder med perspektiv, overblik og analyser af den ældrepolitiske debat.

Du kan blive medlem af vores forening, fra du er 18 år.

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad netværksportalen være din platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
1165 København K

Aarhus Entrepreneurship Centre

Aarhus Entrepreneurship Centre koordinerer og udvikler aktiviteter inden for entrepreneurship og innovation.
Centret understøtter aktiviteter internt og koordinerer området eksternt i forhold til samarbejdspartnere inden for entrepreneurshipaktiviteter og iværksætteri.
Centret har fokus på:

* at bidrage til, at omfanget af undervisningstilbud til de studerende inden for entrepreneurship og innovation øges
* at understøtte udviklingen af nye undervisningsmetoder på universitetet, som fremmer de studerendes foretagsomhed og innovative kompetencer
* at tilbyde de studerende et attraktivt studentervæksthus
* at udvikle aktiviteter, som styrker anvendelsen af de studerendes faglighed i samspil med andre fagligheder og dermed fremmer innovation
* at være en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, organisationer og andre aktører, som ønsker at fremme entrepreneurship

AEC skal gøre Aarhus Universitet til en aktiv frontløber, når det gælder entrepreneurship i relation til relevante aktører, såvel lokalt, som regionalt og internationalt. Dette er vores vision.

---
Har du en erfa-gruppe, du vil tilmelde? Se menupunktet "Tilmeld netværk".
Område
8200 Aarhus N

Netværk Danmark

Skab relationer og del viden i Danmarks største professionelle netværk for ledere, direktører og andre nøglemedarbejdere

Netværk Danmark tilbyder videndeling på tværs af landegrænser, fag, brancher og ledelsesniveauer i erhvervslivet. Med 350 fortrolige netværksgrupper over hele landet er vi Danmarks største vidensbank for direktører, ledere og andre nøglemedarbejdere. Vi repræsenterer mere end 40 ledelsesfunktioner i en virksomhed og kan dermed tilbyde dig adgang til viden og hjælp til alle tænkelige udfordringer.

Vores små netværksgrupper giver dig mulighed for sparring med ligestillede på dine konkrete udfordringer. Grupperne er nøje sammensat efter niveau og geografisk placering, og vi sikrer imod konkurrent-, leverandør- og kundeforhold.
Alle møder styres af en professionel og erfaren mødeleder, der sikrer fremdrift og har fokus på din faglige og ledelsesmæssige udvikling.

Vi tilbyder lokalt baserede netværksgrupper inden for både konkrete fagområder og generel ledelse, fx
• Adm. direktør, direktører og funktionsdirektører
• Direktionssekretærer og -assistenter/ Executive Assistants
• Master, talenter og unge chefer
• Ledelse & Udvikling
• Forretningsudvikling & strategi
• Drift, Produktion & Teknik
• Human Resource
• Forandringsledelse
• Indkøb
• IT
• Kommunikation
• Økonomi
• Logistik & SCM
• Projektledelse
• Arbejdsmiljø
• Asien
• Lean - Six Sigma
• Pricing
• Salg & Marketing
Område
5700 Svendborg

Erfagruppen.net

Erfagruppen er en forening for bogførings- og regnskabsvirksomheder

Foreningens formål er:

1. at etablere og udbygge et fagligt netværk for foreningens medlemmer

2. at skabe et trygt miljø for erfaringsudveksling

3. at formidle faglige kurser og foredrag til medlemmerne

4. at formidle fagligt relevante rabataftaler til medlemmerne

5. at tilbyde mulighed for en fortsat servicering af medlemmets kunder i tilfælde
af sygdom mv. herunder at sikre medlemmets tilbagevenden til kunden.
Hvem er Erfagruppen:

Erfagruppen for bogførings- og regnskabsvirksomheder blev stiftet i november 2004.

I efteråret 2004 blev den tidligere erfagruppe Bogføringsbanden nedlagt. Flertallet af medlemmerne stiftede herefter Erfagruppen udfra et ønske om at etablere et mere formelt samarbejde.

Erfagruppen består af op til 20 bogførings- og regnskabsvirksomheder. Medlemmerne er virksomheder med op til 3 ansatte, og det er indehaveren, der repræsenterer virksomheden i gruppen.

Erfagruppen afholder ca. 8 møder og 2 sociale arrangementer om året

Gruppen fungerer i praksis med flad struktur, men har formelt en valgt formand, sekretær og kasserer.
Område
2730 Herlev

MURO - Murerfagets Oplysningsråd

MURO – Murerfagets Oplysningsråd, er en informations- og samarbejdsorganisation, der samler murerfagets parter om aktiviteter til fremme for det murede byggeri.

Bag samarbejdet i MURO står:

* Dansk Byggeri, Murersektionen
* 3F/Murersekretariatet
* Kalk- og Teglværksforeningen af 1893

Idégrundlaget for MURO er:

* at støtte og fremme samarbejdet mellem de tilsluttede parter
* at medvirke til foranstaltninger, der kan gavne det murede byggeri
* at varetage det murede byggeris interesser i den offentlige debat
* at fremme udviklingen af murede løsninger på forsknings- og uddannelsesinstitutioner
* at give bygherrer og rådgivere reel information om murede konstruktioners muligheder
* at ajourføre teknisk information om murede konstruktioner i takt med udviklingen
* at koordinere udviklings- og forskningsprojekter, der vedrører murede konstruktioner

Område
1254 København K

REKOM - Roskilde Erfagruppe Konstruktion Og Maskinbearbejdning

REKOM ERFA-gruppen består af 10 virksomheder fortrinsvis indenfor konstruktion og maskinbearbejdning. Den blev dannet den 26. februar 1987 og er en af de ældst fungerende ERFA-grupper i Danmark.

REKOMs stiftelse er en følge af nogle ordninger som Erhvervsfremmestyrelsen kørte i firserne.Teknologisk Informationscenter (TIC) i Roskilde amt afholdt en række arrangementer om informationsteknologi, hvilket på dette tidspunkt var ganske nyt. Det viste sig hurtigt at være de samme virksomheder som gentagne gange deltog, og det gav virksomhedsrådgiver Eyvind Stonor ideen til at samle disse virksomheder i sin egen interessegruppe, for senere at starte en egentlig ERFA-gruppe.

Den 1. maj 1998 valgte REKOM at udtræde af forbindelsen til TIC og siden da har gruppen fungeret som en selvstændig gruppe.

Ideen med REKOM er at mødes og udveksle erfaringer mellem virksomhederne. Siden hen er denne vidensdeling blevet styrket og udviklet i form af konkrete opgaver på tværs af virksomhederne. Det er et velfungerende netværk hvor gruppens medlemmer sammen kan løse fleresidede opgaver, og for dig og din virksomhed har det den fordel, at du kun behøver at henvende dig et sted.

Samarbejdet bærer altså frugt, og som en tilkendegivelse herfor modtog REKOM i 1994 en pris for at være Danmarks bedste ERFA-gruppe uddelt af Foreningen af Registrerede Revisorer (FRR).

Kunne du tænke dig at være med?

REKOM fungerer i princippet som en etableret og lukket ERFA-gruppe, men vi er selvfølgelig altid interesseret i at høre fra nye virksomheder, som mener at kunne bidrage yderligere til synergieffekten og som matcher de eksisterende virksomheder i gruppen.

Så hvis du er interesseret i at komme i dialog med REKOM, og din virksomhed ønsker at være med i gruppen, er du velkommen til at kontakte os.
Område
4600 Køge

Dansk Ejendomsmæglerforening

Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) er brancheforening for statsautoriserede ejendomsmæglere i Danmark. Foreningen blev stiftet i 1912 og har til formål at varetage medlemmernes (MDE) erhvervsmæssige og branchemæssige interesser. Du kan læse mere om DE og branchens historie her.

Foreningen arbejder for:

*
At medlemmerne på en betryggende og professionel måde yder formidling af fast ejendom
*
At sikre ejendomsmæglerbranchen bedst mulige arbejdsvilkår

Det sker gennem en række aktiviteter, som dels omfatter medlemsservice og dels omfatter interessevaretagelse.

Medlemsservice

Medlemsservicen er fx mæglerfaglig rådgivning til medlemmerne gennem hotline, informationssystem m.m., efteruddannelse, seminarer og medlemsmøder samt garantistillelse og en fordelagtig ansvars- og garantiforsikring.

Det er Dansk Ejendomsmæglerforening, der varetager branchens etiske regler, udarbejder normer, retningslinier og formularer, der skal styrke den faglige kvalitet i mæglernes arbejde.

Interessevaretagelse

Foreningen varetager desuden branchens interesser overfor det politiske system, pressen og øvrige interessenter. Endeligt medfinansierer DE driften af Klagenævnet for Ejendomsformidling og har ansvaret for boligsiden.dk, hvor forbrugerne får overblik over det samlede boligudbud i Danmark.

Pr. medio maj 2007 havde Dansk Ejendomsmæglerforening godt 3.000 aktive medlemmer. Det svarer til ca. 95 % af samtlige ejendomsmæglere i Danmark.
Område
2300 København S

Erhvervsklub Fyn

- det naturlige mødested for fynske virksomheder

Erhvervsklub Fyn har medlemmer blandt en lang række fynske service-, fremstillings- og handelsvirksomheder. Alle bruger de erhvervsklubben som et naturligt mødested, og alle har de den samme interesse for forandring, nytænkning, udvikling og vækst – med et fynsk udgangspunkt og et internationalt perspektiv.

Formål og midler

Klubben skal udgøre et forum til styrkelse af netværket og erfaringsudveksling mellem medlemmerne specielt med fokus på forandring, nytænkning og international udvikling. Klubben er uafhængig af politiske og offentlige strukturer og interesser.

Klubben skal nå den angivne målsætning ved:

- Frie og uformelle erfaringsudvekslinger på tværs af brancher
- Formidling af viden
- Gennem indbyrdes aktivitet at skabe vilje til forandring, vækst og international udvikling.

Medlemskab

Som medlemmer af klubben kan optages alle virksomheder og enkeltpersoner, der ønsker at bidrage til fastholdelse
af klubbens formål. Enkeltpersoner kan dog kun optages under forudsætning af bestyrelsens godkendelse.

Medlemskabet tegnes alene for virksomheden og er således ikke personligt. Der kan kun tegnes eet aktivt medlemskab pr. virksomhed. Virksomheden kan deltage i klubbens aktiviteter med et antal medarbejdere, fastsat efter eget ønske. Klubbens bestyrelse kan dog fastsætte et max. antal per virksomhed.

Henvendelse om optagelse sker til klubbens bestyrelse eller klubbens sekretariat.

Erhvervsklub Fyn arrangerer møder, foredrag, studieture og virksomhedsbesøg. Arrangementerne planlægges et år forud og præsenteres her på hjemmesiden, hvor det også er muligt at tilmelde sig.

Udbyg dit netværk gennem Erhvervsklub Fyn
- her er gode erfaringer fælles erfaringer.

Baggrund
Erhvervsklub Fyn har eksisteret siden begyndelsen af 1980'erne - i de første par år under navnet Eksportklub Fyn. I takt med at medlemsskaren voksede og klubben blev solidt etableret, blev navnet ændret til Erhvervsklub Fyn - en langt mere dæk-
kende betegnelse for klubbens arbejde og aktiviteter, som i høj grad afspejler medlemmernes ønsker om vidensdeling, indsigt i internationale erhvervsforhold og erhvervssamarbejder på tværs.

Vision
Erhvervsklub Fyn vil være den foretrukne erhvervsrelaterede netværksklub på Fyn - blandt fynske virksomheder og organisa-
tioner med erhvervsrelaterede aktiviteter.
Område
5230 Odense M

FOIN - Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark

FOIN er sammenslutningen af forskerparker og innovationsmiljøer i Danmark. Et landsdækkende forum for erfaringsudveksling og meningsdannelse om innovation, iværksætteri, technology transfer, kapitaltilførsel mv.

Vi spiller en aktiv rolle i arbejdet med at øge det offentlige og private samspil, kommercialisere forskningen og skabe nye arbejdspladser.

Om FOIN

FOIN blev stiftet i 2001. I januar 2004 blev foreningen udvidet, så den nu omfatter både alle forskerparker og alle innovationsmiljøer i Danmark. Innovationsmiljøerne har ca. 220 aktive porteføljeselskaber og i forskerparkerne bor ca. 470 højteknologiske og vidensbaserede virksomheder.

Foreningen er de danske forskerparkers og innovationsmiljøers samarbejdsorgan og har til formål at fremme de danske forskerparkers og innovationsmiljøers udvikling og fælles interesser i Danmark og globalt. Foreningen optræder som talerør og/eller forhandlingspart for medlemmerne inden for de arbejdsområder, som bestyrelsen beslutter foreningen skal varetage.

Foreningens virke dækker fælles udvikling af produkter, ydelser og koncepter, fælles uddannelse af medarbejdere, videndeling og koordinering.
Område
8200 Aarhus N

FSD - Foreningen af social- sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark

Foreningen af Socialchefer i Danmark er en traditionsrig forening, der er etableret i 1913.

Foreningens formål er, at samle kommunale chefer på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i Danmark for:

1. At fremme gensidig faglig inspiration og erfaringsudveksling.
2. At formidle og tage initiativ til samarbejde med relevante myndigheder, institutioner og organisationer på nationalt, regionalt og internationalt plan.
3. At påvirke lovgivningen og udviklingen gennem afholdelse af årsmøder og konferencer, deltagelse i kommissionsarbejde, forskning, debatter m.v., herunder en aktiv og åben indsats i forhold til medierne.

Den væsentligste del af FSD´s arbejde foregår decentralt med udgangspunkt i foreningens 5 regioner.

Medlemskab

Chefer, der har overordnet ledelse og kompetence på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i kommunen kan optages i Foreningen.

Alle ønsker om optagelse i FDS fremsendes gennem kredsformanden til landsformanden. (sekretariatet)
Område
2610 Rødovre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 1 til 10 af 254)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk