Danske Kunsthåndværkere

Danske Kunsthåndværkere blev etableret i 1976 og er interesseorganisationen for de professionelle, skabende kunsthåndværkere og designere. Sekretariatet ligger i Bredgade 66, København – ved siden af Kunstindustrimuseet.

Foreningens formål er at arbejde for en kunstnerisk og håndværksmæssig udvikling af dansk kunsthåndværk og at styrke og koordinere kunsthåndværkerområdet med henblik på at skabe forståelse for og anerkendelse af kunsthåndværket som kulturfaktor.

Foreningens godt 500 medlemmer har afgang fra Danmarks Designskole, Designskolen Kolding og Institut for Ædelmetal, Guldsmedehøjskolen - eller er optaget gennem censur. Deres arbejdsområder spænder fra unika, mindre serier og industriel formgivning til udsmykningsopgaver.

Foreningen er initiativtager til projekter som Biennalen for Kunsthåndværk og Design, udstillinger i Officinet og Kunsthåndværkermarkedet og er koordinator for deltagelse i udstillinger og konkurrencer i ind - og udland.

Bestyrelsen og udvalg arbejder kulturpolitisk og er repræsenteret i en række offentlige udvalg og bestyrelser på designskolerne, museer og gallerier:

- Statens Kunstfond
- Bestyrelsen Danish Crafts
- Skolerådet Danmarks Designskole
- Repræsentantskabet Designskolen Kolding
- Skolerådet Glas & Keramikskolen på Bornholm
- Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, Gl. Dok Pakhus
- Dansk Kunstnerråd
- COPY-DAN, Billedkunst og Danske Billedautorer
- World Crafts Council
- Det Danske Kulturinstitut
- Bestyrelsen Keramikmuseet Grimmerhus, Middelfart
- Bestyrelsen Internationalt Keramisk Center, Skelskør
- Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense
- Fotomuseet, Brandts Klædefabrik, Odense
- Håndværksrådet

----
Netværksportalen giver et effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
1260 København K

Danske Landskabsarkitekter

Dansk Landskabsarkitektforening (DL) er en interesseforening med indflydelse i en lang række faglige organisationer fra ministerier til mindre græsrodsforeninger. DL samarbejder med andre foreninger som bl.a. Praktiserende Landskabsarkitekters Råd, Kommunale Park og Naturforvaltere, Akademisk Arkitektforening, Landskabsarkitektforeningen (LAF) og Dansk Byplanlaboratorium.

DL ledes af en bestyrelse, der koordinerer udvalgsarbejde, der tildeles økonomiske ressourcer og praktisk bistand. Herudover medvirker DL i planlægningen og udskrivning af arkitekt- og landskabsarkitektkonkurrencer, afholdelse af konferencer af faglig karakter samt arrangementer i hele landet planlagt af debatudvalget.

DL varetager medlemmernes faglige interesser, uanset hvilket arbejde landskabsarkitekten har.

Af øvrige aktiviteter, som DL deltager i, kan nævnes det internationale samarbejde med andre landskabsarkitektforeninger, herunder medlemskab af EFLA (European Federation for Landscape Architecture) og IFLA (International Federation of Landscape Architects). Endvidere er DL en del af det fællesnordiske ’Nordisk Styrelse’ et forum for de skandinaviske landskabsarkitektforeninger. Til sidst skal nævnes, at DL er medlem af Dansk Kunstnerråd.
Område
1401 København K

Danske Møbelhandlere

MC blev stiftet i 1943 som centralforening for de mange lokale møbelhandlerforeninger der dengang eksisterede. Årene før krigen, og selve krigsårene med mangel på gode råvarer, havde givet "fabriksmøbler" et dårligt ry. Foreningens første store opgave blev at genskabe tilliden til fabriksfremstillede møbler og gøre kunderne trygge ved at handle hos medlemmerne.

Dette er stadig en opgave, men udviklingen i dansk møbelproduktion har gjort det lettere at løse denne opgave. Foreningen repræsenterer i dag ikke kun de specielle højprofilbutikker, men er en bred brancheorganisation for alle møbelbutikker.

Gennem årene har MC udviklet MC-garantien til gavn for både kunder og møbelhandlere. Alle medlemmer er kollektivt forpligtet til at yde denne garanti, som er den eneste godkendte garanti på møbler.

Foreningen har mange andre opgaver, bl.a. at sørge for branchens uddannelse, både elevuddannelse og videreuddannelse. Dette for at sikre kunderne den bedste vejledning når de køber møbler.

Som interesseorganisation tager MC del i det politiske arbejde, og yder medlemmerne og forbrugerne service. MC mener, at møbelhandler og møbelkøber har fælles interesser. Denne grundholdning præger MC’s arbejde og afspejler sig i den service der findes hos alle medlemmer, selvom de er vidt forskellige.

MC’s 300 medlemsbutikker, hvoraf mange er medlem af en frivillig kæde, udgør ca. halvdelen af de danske møbelbutikker, men repræsenterer 80% af møbelsalget til private forbrugere. Der er altså butikker der har valgt at stå udenfor fællesskabet, men de fleste er relativt små. Der er også butikker der ikke kan leve op til garantiforpligtelsen og kvalitetskravene. Se efter foreningens bomærke eller kig i medlemslisten før du køber møbler. Så er du sikker.

Alle kan henvende sig til MC med møbelspørgsmål, vi hjælper gerne med råd og vejledning på alle niveauer, og vi finder også en butik, der kan opfylde dine møbeldrømme. Butikker der ikke er medlem er også velkomne, så har vi mulighed for at vise hvad vi kan. Det er i hele branchens interesse, at alle møbelhandlere yder god service.
Område
2900 Hellerup

Danske Malermestre

Danske Malermestre er arbejdsgiver­forening og brancheorganisation for alle Danmarks malervirksomheder. Danske Malermestre består af 45 laug og mesterforeninger, og har sekretariat i både København og Århus.

Danske Malermestre blev dannet i 1990 som resultatet af en fusion mellem to arbejdsgiverforeninger for malere, Centralforeningen af Malermestre i Danmark (CMD) og Danske Maler­­mestres Arbejdsgiverforening (DMA).

Foreningen repræsenterer ca. 1.800 medlemmer med en samlet lønsum på 1,75 mia. kr.

Danske Malermestres formål er at organisere malervirksomheder og andre overfladebehandlingsvirksomheder i Danmark, at varetage medlemmernes interesser i økonomisk, teknologisk, fagteknisk, uddannelsesmæssig og kulturel henseende, at varetage medlemmernes arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske interesser, at udøve oplysningsvirksomhed om branchens forhold og at yde service til medlemmerne.

Som medlem af Danske Malermestre kan optages virksomheder, der driver malerforretning, har oprettet malerafdeling i anden virksomhed eller driver anden overfladebehandlingsvirksomhed.

Som medlem af Danske Malermestre kan tillige optages bestyrere, konduktører og beregnere, som er ansat i en medlemsvirksomhed. Det er en forudsætning, at de pågældende ikke er medlemmer af en under LO hørende lønmodtagerorganisation.

Lav og valgkredse

Danske Malermestre består af 10 valgkredse, som udpeger medlemmerne af vores bestyrelse. Hver valgkreds har også sin egen bestyrelse, som hvert år skal afholde møde forud for Danske Malermestres generalforsamling. Alle lav og lokalforeninger hører under valgkredsene.
Område
2300 København S

Danske Maritime

Brancheforeningen Danske Maritime er et knudepunkt for dansk forankrede virksomheder med maritime forretningsområder. Brancheforeningen har virket med succes, siden den blev etableret i 1919 under navnet Skibsværftsforeningen.

Danske Maritime er samlingssted for topledere og medarbejdere i medlemsvirksomhederne. Danske Maritime fremmer vilkårene for de danske maritime virksomheder. Og endeligt er Danske Maritime et videnscenter, der servicerer medlemsvirksomheder, offentlige myndigheder og pressen med den nyeste viden omkring forhold, der har relevans for den maritime sektor i Danmark.

Danske Maritime har sekretariat i København og Bruxelles.

Danske Maritimes visioner

Danske Maritimes visioner for den dansk forankrede maritime industri er, at den fortsat vil udvikle sine kernekompetencer, så den altid vil være:

* verdensledende inden for stadig flere områder af den højteknologiske og vidensintensive maritime produktion.
* anerkendt af det omkringliggende samfund som en sektor, der er værd at satse på økonomisk, politisk, forsknings- og uddannelsesmæssigt.
* så attraktiv, at medarbejdere med de rette kvalifikationer og kompetencer kan tiltrækkes og fastholdes.

Medlemmer

Danske Maritime repræsenterer og servicerer en bred vifte af dansk forankrede maritime virksomheder.

Foreningen optager medlemmer, der arbejder med udvikling og produktion til og servicering af den maritime sektor.

Medlemsvirksomhederne arbejder med de mest moderne løsningsstrategier inden for hvert deres felt. De lægger vægt på at have adgang til den nyeste viden inden for deres område, og de går efter de mest kompetente medarbejdere.

Medlemmerne er internationalt orienterede, mange har produktion i udlandet og anvender højteknologi til at udvikle de bedste løsninger.
Område
1256 København K

Danske Overfladebehandlere

Danske Overfladebehandlere(DO)er resultatet af en sammenlægning af Dansk Galvanisør Union (DGU) og Foreningen af Danske Overfladebehandlere (FDO). De to brancheforeninger har ment, at det var vejen frem.

I dag har vi skabt en dobbelt så stærk brancheforening, der kan varetage medlemmernes interesser erhvervspolitisk, uddannelsespolitisk og forskningsmæssigt omkring nye teknologiske muligheder.

Foreningen varetager ligeledes branchens interesser på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Danske Overfladebehandlere er ligeledes et fagligt netværk, som har meget stor betydning for medlemsvirksomhederne i brancheforeningen.

Danske Overfladebehandleres medlemmer er DI-medlemsvirksomheder, virksomheder, der i Danmark udfører overfladebehandling, udøvende proces- og materiale-leverandører samt virksomheder og institutioner med tilknytning til overfladebehandlingsteknologi.

Bliv medlem

Har du lyst til at være medlem af Danske Overfladebehandlere?

Beskæftiger du dig med:

Kemisk og elektrokemisk overfladebehandling, industrilakering, korrosionsbeskyttelse, varmforzinkning eller anden overfladebehandling så meld dig ind i brancheforeningen Danske Overfladebehandlere.

Hvad koster et medlemskab?

Prisen for et årligt medlemskab er kr. 6.000 - kr. 16.000

Er du rådgiver eller leverandør til branchen kan du blive associeret medlem. Det koster kr. 6.000 om året.

Vil du høre mere om DOs arbejde kan du kontakte sekretariatet.
Område
1553 København V

Danske Regioner

Danske Regioner er interesseorganisation for de fem danske regioner

Foreningens mission er at varetage regionernes interesser nationalt og internationalt.

Vision

Danske Regioner vil

* fremme det regionale demokrati,
* skabe platforme for samarbejde og videndeling,
* bidrage til udviklingen af regionernes opgaver og
* deltage konstruktivt i samfundsdebatten.
Område
2100 København Ø

Danske Skoleelever

DSE er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik, med målet om at sikre alle elever det gode skoleliv.

DSEs vision

Danske Skoleelevers vision er, at alle skoleelever er organiseret i Danske Skoleelever. Organisationen er garant for, at elevernes interesser bliver varetaget optimalt. Dette skal tilvejebringe en grunduddannelse, der tager størst muligt hensyn til elevernes indlæring, trivsel og engagement.

Danske Skoleelever vil via demokratisk inddragelse sikre eleverne indflydelse på skolerne. Danske Skoleelever understøtter derfor elevernes deltagelse i og forståelse af demokrati, der ruster dem til aktive medborgere.

DSEs mission

Danske Skoleelever vil sikre det gode skoleliv for alle, via en række værdier og principper: demokrati og indflydelse, af og for elever samt tværpolitisk interessevaretagelse.

Organisationen er kendetegnet ved tre områder: politisk synlighed, organisatorisk forankring og økonomisk vækst.

Synligheden sikrer, at såvel skolens, kommunens som samfundets dagsorden påvirkes af Danske Skoleelevers værdier om det gode skoleliv for alle.

Den organisatoriske forankring engagerer elever i demokratiske fællesskaber og medvirker til at udvikle og forme elevrådsarbejdet og elevernes interessevaretagelse. Herigennem styrkes organisationens fundament og struktur.

Økonomisk vækst skal sikre organisationens slagkraft og give mulighed for igangsættelse af en bred vifte af aktiviteter. Et godt økonomisk fundament skal sikre foreningens pondus i politiske sager og mulighed for at sprede kendskabet til organisationen og dens værdier.

Organisationens formål er at arbejde for de danske grundskoleelevers uddannelsespolitiske interesser, at aktivere og politisere eleverne samt at fremme og
styrke elevdemokratiet.
Organisationen arbejder uafhængigt af partipolitiske interesser, og arbejdet foregår
på et demokratisk og tværpolitisk grundlag.

MEDLEMSFORHOLD
§ 3: Som medlemmer optages kollektivt elevråd på folkeskoler, ungdomsskoler og andre
uddannelsesinstitutioner på grundskoleområdet, som tilslutter sig DSE’s formål.
Stk. 2: Som medlemmer optages endvidere individuelt elever på de i stk. 1 nævnte
uddannelsesinstitutioner, som tilslutter sig DSE’s formål.
Stk. 3: Som medlem betragtes ethvert elevråd eller enhver person der ved skriftlig
henvendelse til DSE har ytret ønske om medlemskab, og som har betalt det af
generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Stk. 4: Generalforsamlingen fastsætter kontingent for medlemskab.
Stk. 5: Medlemskab gælder for 12 måneder regnet fra indbetaling af medlemskontingent.
Stk. 6: Udmeldelse kan til enhver tid ske ved skriftlig henvendelse til sekretariatet. Indbetalt
kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.
§ 4: En hvilken som helst person eller organisation, som anerkender DSE’s formål og har indbetalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent kan optages som støttemedlem.

---
Bliv en del af Danmarks største netværksoversigt! Tilmeld dit netværk i dag!
Område
2620 Albertslund

Danske Speditører

Danske Speditører blev etableret den 31. december 1909. Foreningen er brancheorganisation for ca. 230 virksomheder, som planlægger og handler med transport- og logistikydelser som bindeled mellem handels- og fremstillingssektoren og transportindustrien.

Medlemsvirksomhederne har en samlet bruttoomsætning i størrelsesordenen 25 mia. kroner og mere end 14.000 ansatte. I 2006 indgik foreningens medlemmer 553 nye elevaftaler. Foreningen er opdelt i 3 regioner med i alt 9 lokalforeninger. Foreningens sekretariat er beliggende i Børsbygningen ved Christiansborg i København.

Danske Speditører er medlem af Nordisk Speditørforbund (NSF), CLECAT, FIATA og Dansk Erhverv.

Nordisk Speditørforbund varetager de nordiske organisationers interesser på det transportmæssige område og forhandler bl.a. NSAB - Nordiske Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser.Den europæiske speditørsammenslutning

CLECAT's sekretariat i Bruxelles er foreningens kontakt til EU. FIATA varetager speditionserhvervets interesser på verdensplan, bl.a.i forhold til verdenshandelsorganisationen WTO.

Dansk Erhverv er hovedorganisation for danske virksomheder, der arbejder inden for handel, IT, industri, transport og service. Gennem medlemskabet af Dansk Erhverv tilbyder Danske Speditører udvidet varetagelse af medlemmernes erhvervspolitiske interesser samt en række serviceydelser.

Mission:

Merværdi til medlemmerne

* at være en forening, som aktivt støtter medlemmerne i hverdagen
* at varetage medlemmernes interesser over for myndigheder og branchens samarbejdspartnere
* at profilere speditionsbranchen ved hjælp af lobbyarbejde og pressedækning
* at tilbyde medlemmerne produkter, som gør det attraktivt at være medlem af foreningen
* at arbejde for gode kollegiale relationer
* at udbyde brancherelaterede uddannelser
* at gøre speditionsuddannelsen kendt blandt unge mennesker
* at forsvare branchens juridiske, faglige og økonomiske interesser og tilbyde medlemmerne rådgivning og bistand
* at lytte til medlemmernes behov og ønsker
* at repræsentere dansk speditionserhverv i forhold til beslægtede nationale og internationale organisationer
* at holde sig orienteret om udviklingen globalt og informere herom
* at afholde møder og konferencer om aktuelle emner af betydning for branchen.

Vision:
Foreningen skal understøtte speditionsbranchens arbejde med at koordinere og optimere hele Transport- og forsyningskæden på vegne af kunderne.

* at Danske Speditører fremstår som en seriøs og respekteret forening
* at Danske Speditører betragtes som en kompetent og attraktiv forening, der inddrages i beslutningsprocessen i forskellige fora
* at placere speditionsbranchen højere i mediebilledet
* at blive en forening, som medlemmerne er stolte af, og som aktivt bidrager til konkrete fordele
* at højne branchens image og sikre en høj etisk standard blandt foreningens medlemmer
* at øge respekten om danske speditørers faglige bidrag til international handel og verdensøkonomi
* at hæve uddannelsesniveauet og sikre en kontinuerlig kompetenceudvikling
* at få optaget så mange seriøse speditionsvirksomheder som muligt i foreningen

Værdigrundlag:

* Vi skal udvise ægte interesse for medlemsvirksomhedernes behov
* Vi skal stå for kvalitet og effektivitet
* Vi skal stille krav til os selv og til hinanden
* Vi vil have klare mål og succeskriterier
Område
1216 København K

Danske Sukkerroedyrkere

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som sukkerroedyrkere i
enhver henseende.

Medlemmer, rettigheder og forpligtelser

Stk. 1. Foreningens medlemmer er sukkerroedyrkere i Danmark med levering af
sukkerroer til de til enhver tid værende aftagere af sukkerroer.
Stk. 2. Driftsledere kan ved fuldmagt være substitut for ejere/ forpagtere som
medlemmer.
Stk. 3. Sukkerroedyrkere, som er indgået i et interessentskab, kan være individuelle
medlemmer af Foreningen, såfremt interessentskabet anmoder herom. I sådanne
tilfælde bortfalder selve interessentskabets medlemskab. Uanset om interessentskabets
medlemmer er individuelle medlemmer af Foreningen, foretages kontingentopkrævning
via interessentskabet.
Stk. 4. Ved levering af sukkerroer fra aktieselskaber og anpartsselskaber tegnes
medlemskabet af den landbrugsansvarlige person.
Stk. 5. Foreningen kan udnævne æresmedlemmer efter beslutning i bestyrelsen.
Stk. 6. Medlemmerne hæfter ikke for Foreningens økonomiske forpligtelser.
Medlemmerne kan ikke, hverken under medlemskabet eller efter udtrædelse, gøre
krav på Foreningens formue eller dele heraf.

Historisk beskrivelse

"Danske Sukkerroedyrkere" er etableret den 5. juni 1902 af de daværende lokale sukkerroedyrkerforeninger.

De lokale foreninger var dengang (og frem til deres opløsning i 2007) centreret omkring de enkelte sukkerfabrikker, hvor medlemmerne var dyrkere med levering af sukkerroer til de pågældende sukkerfabrikker. Disse lokale dyrkerforeninger blev dannet forholdsvist hurtigt efter etableringen af fabrikkerne - med den første omkring Nakskov Sukkerfabrik i 1883.

Beslutningen om at danne en landsforening blev taget på et møde i Maribo, hvor ca. 60 repræsentanter for samtlige de lokale foreningerne var tilstede. Her blev det besluttet "at etablere en samvirken mellem foreningerne igennem en fællesbestyrelse, bestående af to medlemmer fra hver sukkerfabriks distrikt".

Heraf kommer, at foreningens navn frem til 1994 var "De samvirkende danske Sukkerroedyrkerforeninger".

Lektor Claus Bjørn, Københavns Universitet skrev i forbindelse med Danske Sukkerroedyrkeres 100 års jubilæum i 2002 bogen:

"Danske Sukkerroedyrkere i 100 år - 1902-2002".
Område
1609 København V
(Viser 191 til 200 af 548)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk