Venture Cup Danmark - Discovering New Entrepreneurs

Venture Cup works to discover new entrepreneurs and facilitate the realization of their business ideas. We do this by organizing idea and start-up competitions through which students have the opportunity to develop and upgrade their idea and turn it into a viable and successful business. Venture Cup has been discovering new entrepreneurs since 2000, and our work is instrumental in facilitating the becoming of new entrepreneurs and successful companies.

19,000+ students interested in entrepreneurship from all the Danish universities are each year in contact with Venture Cup

700+ students participate in Venture Cup each year

300+ ideas are submitted in the competition each year

80+ new companies have been co-created by Venture Cup

430+ jobs have been created by Venture Cup alumni companies

Venture Cup exists for people with lofty ideas, for the ambitious, for the dreamers and the driven - and for those who want to make a difference.

Why are these pages in English?

Due to globalization startup is becoming an increasing international discipline. We encourage our participants to think globally from the outsets and work to expose them to international opportunities from the beginning, therefore we communicate in English. However, almost all staff members speak Danish, and we accept entries written in Danish.

Venture Cup Team

Venture Cup Denmark is a non-profit organisation associated with the three other Venture Cups in Sweden, Norway and Finland. In Denmark, Venture Cup is run by seven Danish universities and co-funded by public as well as private sponsors.

Venture Cup has local offices in Copenhagen, Aarhus, Odense, Aalborg and Roskilde. The national office is based at the Copenhagen Business School.

Creating value through our network

The Venture Cup network ranges from university students to experienced corporate executives and high profile investors. We provide both students and experienced business people, investors and serial entrepreneurs with an opportunity to gain from eachother's ressources.

Our network of experienced business people and experts is active in supporting the next generation of entrepreneurs by taking on roles as jury members, advisors, partners and sponsors.

Serial entrepreneurs, investors and business people of the Venture Cup network gain value because they share our interest our interest in finding Denmark's leading start-ups.

We work to expose Venture Cup participants to our network of experienced business people and specialists, because we believe that young entrepreneurs can gain value through a network of experienced and specialized business people and investors. A good network is a key ingredient in starting a succesful business.


Join the family!

* You can help us support the participants by becoming a member of our competition jury or one of our expert advisors.
* We also have sponsorship opportunities for companies and organisations. Contact Tine Thygesen Tine Thygesen to learn more.

----
Vil du findes af netværksinteresserede? Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv en del af listen over netværk i Danmark.
Område
2000 Frederiksberg

Vestas Shareholders

Foreningen Vestas Shareholders er oprettet som støtteforening for selskabet Vestas Wind System A/S men også som fortaler for vedvarende energi. Der vil blive fremsat ændringer i vor vedtægt således at også fortalere af vedvarende energi kan optages som medlemmer uden at være aktieejer i Vestas. Vi ønsker så mange medlemmer som muligt, med samme interesse i vor forening
Område

Virksomme Kvinder

* VIRKSOMME kvinder er et forum af kvinder, hvor medlemmerne er selvstændige, medarbejdende og kvinder med særlig relation til at drive virksomhed.
* ”Vore medlemmer kommer fra alle brancher og kan hente ny inspiration, udvikle nye kompetencer og i øvrigt være hinandens støtte. Vi er også kendt for at være en erhvervspolitisk kamporganisation gennem de mere end 40 år, vi har eksisteret.”
* VIRKSOMME kvinders strategi er kort fortalt at arbejde med lovgivning, uddannelse og netværk.

Formål

Foreningen har til formål gennem kurser, foredrag og
lignende oplysningsvirksomhed at orientere og
dygtiggøre medlemmerne i forhold af økonomisk og
erhvervsmæssig betydning for virksomheden.
I samarbejde med andre organisationer for
selvstændige arbejder landsforeningen ligeledes ved
politisk påvirkning hen mod en selvstændig
erhvervsstatus samt for en højnelse af respekten for
det arbejde, der udføres inden for erhvervsgruppen.

Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle medarbejdende og
selvstændige kvinder, samt kvinder med særlig
tilknytning til små og mellemstore virksomheder.
Foreninger, institutioner og firmaer kan optages som
støttemedlemmer.

Kontingent for aktive medlemmer 2009 kr. 1.500,00

Kontingent for aktive medlemmer 2010 kr. 1.600,00

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
5450 Otterup

VPP - Videnscenter For Professionel Personvurdering

VPP er en non-profit forening, hvis medlemmer er forskellige interessenter i temaet personvurdering, og som repræsenterer et bredt udsnit af dansk erhvervsliv.

VPP har som mission at sætte standarden for anstændig og professionel personvurdering i erhvervssammenhæng.

Under personvurdering forstås den systematiske indsamling og fortolkning af data om personer med henblik på rekruttering og udvikling.

Mission

VPP sætter standarden for anstændig og professionel personvurdering i erhvervssammenhæng.

Vision

VPP samler, skaber og formidler ny viden om personvurdering, blandt andet ved at skabe kontakt mellem forskningsverden, medlemmer og offentlighed.

VPP bidrager til, at der gennem personvurdering skabes værdi for samfundet, virksomhederne, udbyderne og personer der vurderes.

VPP følger og påvirker den internationale udvikling inden for personvurdering i erhvervssammenhæng.

Medlemskab af VPP er et naturligt valg for betydende virksomheder, herunder udbydere af personvurderingsværktøjer og organisationer.

Videnscentrets formål er, at arbejde for at erhvervsrettede personvurderinger* i Danmark sker med høj kvalitet, præcision og etik. Videnscentret udarbejder retningslinier for personvurdering med beskrivelse af god standard for kvalitet, præcision og etik. Videnscentret arbejder for at fremme kendskabet til retningslinierne og anvendelsen heraf som en markedsstandard.

Foreningen følger udviklingen og forholder sig til relateret arbejde med retningslinier for professionel personvurdering både inden for og uden for landets grænser.

Medlemmer

Som medlemmer af Videnscentret kan efter ansøgning optages erhvervsvirksomheder, foreninger, organisationer, offentlige myndigheder og enkeltpersoner som kan tilslutte sig foreningens formål.

Ansøgning om medlemskab sker ved skriftlig henvendelse til Videnscentret med angivelse af telefonnummer og adresse, samt med en skriftlig erklæring om, at man kan tilslutte sig foreningens formål og vil efterleve foreningens retningslinjer for personvurdering. Ved ansøgning om medlemskab angives endvidere hvilken medlemsgruppe (arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer, udbydere af personvurdering, brugervirksomheder, fagpolitisk organisationer/læreanstalter eller øvrige medlemsgruppe, jf. § 7 stk. 2,) man ønskes at kategoriseres under. Bestyrelsen afgør hvilken medlemsgruppe medlemmet optages som.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
2820 Gentofte

WiB Danmark

WiB Danmark er Danmarks bedste netværk for danske kvinder med fokus på inspiration, sparring og videndeling. Vi tæller ca 300 medlemmer fordelt over hele Danmark, og ca. 100 rundt omkring i verden. Vi ses ved arrangementer og møder rundt i landet, samt på vores virtuelle platform, der har åbent 24 timer i døgnet. Vi tæller alle brancher og alle niveauer. Hos os handler det mere om din personlighed og indstilling til det at netværke, fremfor din nuværende titel. Uanset hvor du er i dit liv og uanset hvor du befinder dig i verden, har du brug for et trygt netværk, hvor du kan skyde genvej til dine drømme og mål.
Område
2730 Herlev

Wind Denmark

Wind Denmark er et sektorfællesskab for vind, der samler virksomheder, vindmølleejere og vindinteresserede privatpersoner. I alt repræsenterer Wind Denmark 3.100 medlemmer.

Wind Denmark arbejder med politisk interessevaretagelse og rådgivning af medlemmer, herunder særligt med at sikre rammer for vidensdeling og netværk på tværs af den danske vindsektor. Samtidig er Wind Denmark talerør for den danske vindsektor og sektorens ca. 33.000 ansatte og 30.000 vindmølleejere.

Wind Denmark blev etableret 30. marts 2019 ved en sammenlægning af organisationerne Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening, der begge har eksisteret i omkring 40 år.

Wind Denmark’s kendskab til vindsektoren i Danmark er uden sidestykke i Danmark, og vi arbejder på at fremme vilkårene for vores medlemmer med en stærk national forankring og et globalt udsyn. Foreningens Ejerforum er særligt fokuseret på at orientere og rådgive vindmølleejere om ejerskab af vindmøller.
Område
1900 Frederiksberg

Xpectmore.dk

Xpectmore ønsker at skabe et tillidsfuldt og udbytterigt netværk, for medlemmer, som har lysten og kompetencerne, til at kunne købe og sælge nye muligheder i netværket.

Xpectmore står for god timing, energi samt den rette indstilling til at netværke. Hos os drejer det sig om at lave forretning med hinanden via en proaktiv indsats fra alle. Deltagere i vores arrangementer vil efter et endt arrangement kunne måle, hvad man har opnået af nye muligheder. Om udbyttet i sidste ende kommer af øget fortjeneste, afklaring af udfordringer eller personlig udvikling, er fuldstændig op til den enkelte.

Målsætningen er kort og klar!

Xpectmore ønsker at skabe et tillidsfuldt og udbytterigt netværk, for medlemmer, som har lysten og kompetencerne, til at kunne købe og sælge nye muligheder i vores netværk. Dette skabes via høj energi og motivation fra de enkelte deltagere under vores arrangementer. Vi stiller krav til din energi og engagement, til gengæld kan du forvente udbytterig kontakt fra hvert eneste af vores arrangementer.

Medlemskab af Xpectmore

Medlemskab af Xpectmore koster 3.500 + moms er personligt og varer i 12 måneder fra tilmeldingstidspunktet. Som medlem af Xpectmore netværk får man adgang til Xpectmore netværk arrangementer samt specielle VIP arrangementer via Travel Sense. På Xpectmore netværk arrangementer får man får desuden mulighed for at invitere ikke-medlemmer med som gæst til hvert arrangement - gæster kan individuelt kun deltage én gang, og deltager til samme pris som medlemmer.

Xpectmore tilbyder ligeledes medlemskaber til virksomheder. Et Xpectmore virksomhedsmedlemskab koster 5.000 kr + moms, og er relateret pr. virksomhed, så firmaet kan sende forskellige deltagere med til de enkelte arrangementer.
Område
8240 Risskov
(Viser 1051 til 1057 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk