Business Danmark

Business Danmark er landets eneste organisation med 100 procent fokus på salgs-, marketing- og rådgivningsfolks konkurrenceevne, selvudvikling og netværk.

Business Danmark tilbyder medlemmerne juridisk rådgivning, coaching, selvudvikling, kontante fordele og a-kasse.

Business Danmark er uafhængig af partipolitik og støtter ikke politiske partier, men koncentrerer sig som forening at være medlemmernes foretrukne service- og sparringspartner med vægt på individuel service til en konkurrencedygtig pris.

Læs mere om Business Danmark på vores hjemmeside. Vi glæder os til at byde dig velkommen.

---
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af netværksoversigten.
Område
1364 København K

BVT - Branceforeningen For Vask og Tekstiludlejning

Brancheforeningen for vask og tekstiludlejning (BVT) er en faglig interesse- og serviceorganisation for industrielt drevne vaskerier i den private og offentlige sektor, samt leverandører til vaskerier.

BVT varetager medlemmernes interesser i branchemæssige anliggender samt skaber og vedligeholder et godt omdømme af vaskeribranchen i offentligheden.
Område
1553 København V

Byg Haderslev

BYG-Haderslev er en forening der skaber kontakt til byggemestrene, primært i de "gamle" Christiansfeld, Haderslev, Vojens, Gram, Nr. Rangstrup og Rødding kommuner.

Byggemestrene er alle medlem af BYG-Garantiordning, der sikrer at arbejdet udføres efter alle lovens regler.

Derudover er alle mestrene medlem af Dansk Byggeri og derigennem medlem af Dansk Arbejdsgiverforening

Foreningens formål er at samle virksomheder, der udøver byggefaglig virksomhed indenfor træområdet/murerområdet/malerområdet/anlægsområdet - samt virksomheder - herunder fremstillingsvirksomheder - med en naturlig eller traditionel tilknytning til virksomheder af den anførte art og værne om medlemmernes økonomisk, faglige og organisationsmæssige interesse.
Område
6100 Haderslev

Byggematerialer

Vores formål er at styrke byggematerialeleverandørernes konkurrencemæssige position og omdømme ved at:

* øve indflydelse på de politisk fastsatte rammevilkår for byggematerialeproducenter og -leverandører, såvel nationalt som internationalt
* fremme rationel distribution og bedst mulige afsætningsmæssige vilkår for medlemmernes produkter
* styrke medlemmernes kompetencer over for samhandels-partnere
* sikre en stærk profilering i offentligheden af byggematerialeområdet
* tilbyde rådgivning og videnformidling, der skaber værdi for medlemmerne
* styrke det tværgående sammenhold, dialog og samarbejde blandt medlemmerne og i forhold til andre aktører i branchen
Område
1787 København V

Byggesocietetet - byggeriets netværk

Byggesocietetet er den danske byggebranches største interesse- og netværksorganisation. Vores ca. 1300 medlemmer kommer fra alle hjørner af byggebranchen og fra alle dele af landet.

Sammen sætter vi dagsordenen for byggesektoren i en kreativ debat.

Byggesocietetet er et levende og indflydelsesrigt netværk, der giver aktiv indflydelse på byggesektorens fremtid og vilkår. Byggesocietetet taler hele branchens sag og bliver hørt i både Folketing, folketingsudvalg, regioner og kommuner.

---
På netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord, kan du let blive fundet.
Område
1161 København K

Bygherreforeningen

Bygherreforeningen er en interesseorganisation, der varetager og formidler professionelle danske bygherrers holdninger og interesser. Foreningens formål er at fremme udviklingen i byggeriet med hensyn til arkitektur, kvalitet og produktivitet og at præge samfundsdebatten som en væsentlig stemme.

Vi arbejder for at professionalisere de danske bygherrer og at fremme forståelsen for bygherrernes rolle og betydning. Som en uundværlig samarbejdspartner for byggeriets interessenter bidrager vi til at balancere interesserne mellem de, som producerer, og de, som anvender byggeri og infrastruktur.
Område
1300 København K

Bygningskultur Danmark

Bygningskultur Danmark er paraplyorganisation for 31 foreninger, brancher, fonde og institutioner, der arbejder med bevaring og udvikling af den danske bygningskultur.

Bygningskultur Danmark er interesseorganisationen, der er tæt på sine medlemmer med ny viden, interessante arrangementer og oplevelser, der alle har bygningskulturen som omdrejningspunkt. Vi skaber relevant politisk debat om sager rejst af medlemmer og af almen interesse.

I kraft af en stærk medlemsorganisation, engageret deltagelse i den offentlige og politiske debat, samt "bygningskulturportalen" på www.bygningskultur.dk, er det Bygningskultur Danmark ambition "at gøre bygningskultur til en folkesag".
Område
1300 København K

CAD - De Fri Autoværksteder

CAD er en brancheforening for de frie autoværksteder, hvor CAD´s hovedbestyrelse og sekretariat i fællesskab har til opgave fremsynet at pege på muligheder for løsninger af de problemstillinger og udfordringer for den frie branche, der kontinuerligt opstår i et dynamisk, globalt samfund, således, at medlemmerne er rustet til at kunne opfylde lov- og myndighedskrav, udføre og tilbyde optimale kvalitetsydelser/reparationer, samt indgyde troværdighed og tillid hos forbrugerne.

Det er medlemmerne, der ejer foreningen "CAD" (Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark). Meningen med foreningen er, at vi kan tilbyde det - som autoværkstederne har brug for i dagligdagen og varetage mekanikermestrenes interesser. Faktisk har CAD eksisteret og præget branchen siden år 1939. Vi består af 33 lokalforeninger med ca. 1665 autoværksteder som medlemmer.

CAD er en upolitisk forening, men har meget klare meninger og synspunkter om autobranchen. Vi finder det også vigtigt at samle foreningens mestre og firmaer i et stærkt samarbejde om faglige interesser. Det er Centralforeningen som repræsenterer medlemmerne over for regering, folketing, offentlige myndigheder og beslægtede organisationer i alle spørgsmål af betydning for branchen.

Har du dit eget autoværksted og også gerne vil have glæde af de mange fordele i CAD og være med i fællesskabet, kan du kontakte sekretariatet, som giver din henvendelse videre til en af vore 33 lokalforeninger - for det er dem - der optager nye medlemmer.
Område
2630 Taastrup

Campus Book Service

Campus Book Service er en forening for studenterboghandeler i Danmark, som arbejder ud fra nedenstående mission:

"Campus skal arbejde for optimale vilkår for medlemmerne på det akademiske og professionelle bogmarked, samt være forum for koordineret udvikling og forretningsmæssigt samarbejde."

Om Campus Book Service

Foreningen består af de fleste danske studenterboglader ved de højere læreanstalter og teknisk skoler. I øjeblikket består foreningen af 13 medlemsboglader med i alt 31butikker.

Campus Book Service's vigtigste formål er at koordinere samarbejdet, så medlemsbogladerne derigennem kan tilbyde sine kunder den bedste service og de mest konkurrencedygtige priser på de vigtigste produkter, som er bøger, papirvarer og regnemaskiner.

Gode og solide samarbejdspartnere har en afgørende betydning for forsyningssikkerhed og konkurrenceevne. Det sikrer Campus Book Service gennem et tæt samarbejde med både danske og udenlandske forlag samt øvrige leverandører.

Et internt uddannelsesprogram er ligeledes med til at sikre, at butikspersonalet til stadighed kan yde kunderne en faglig og kompetent service omkring samtlige produkter i butikkerne.

Campus Book Service arbejder på vegne af medlemsbogladerne direkte med markedsføring af bøger og andre produkter gennem udgivelse af fagkataloger og brochurer.
Område
4000 Roskilde

Cand.Merc.(kom.) Alumni

Foreningen er åben for alle dimittender og fjerde semesters studerende på cand.merc.(kom.). Ved at melde dig ind i foreningen kan du vedligeholde dit netværk fra studietiden og samtidig holde dig fagligt opdateret ved at deltage i foreningens to årlige arrangementer. Du kan også oprette en profil på hjemmesiden, så både studiekammerater og potentielle arbejdsgivere kan finde dig.

Det er bestyrelsens mål at arbejde for at give medlemmerne et fagligt og socialt indhold og udbytte samt opretholde værdien af den gennemførte cand.merc.(kom.)-uddannelse. Dette skal ske gennem en stadig udbygning og vedligeholdelse af viden, primært i relation til kommunikation og ledelse, samt medvirken til fortsat udvikling og forankring af cand.merc.(kom.) i dansk erhvervsliv.

Det koster 100 kr. at melde sig ind i foreningen, men der er ikke noget kontingent.
Område
2300 København S
(Viser 111 til 120 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk