Danmarks Farve- og Lakindustri

Danmarks Farve- og Lakindustri er en ældre forening, der blev dannet i 1935. Formålet med dannelsen dengang var at samle branchens virksomheder og styrke branchen, især på det merkantile område.

Foreningen er i dag en moderne brancheorganisation, hvis overordnede interesse og opgave er at varetage medlemmers interesser.

Foreningen er en medlemsforening under DI og har i dag til huse i DI's miljøafdeling i Industrien Hus i København. Foreningens medlemmer skal være medlemmer af DI eller associeret til DI.
FDLF's VÆRDIGRUNDLAG

FDLF's værdigrundlag beskriver i fire korte punkter hvem vi er som forening og hvad vi står for.

Sparring og rådgivning
Vi søger at være opdateret med den nyeste viden fra ind - og udland indenfor branchen, således at medlemmerne trygt kan henvende sig til os og få hurtig og professionel information eller rådgivning.

Indflydelse og udvikling
Vi udvikler hele tiden vores samarbejdsrelationer og arbejder proaktivt for at forbedre vilkårene for vores branche i Danmark.

Naturligt talerør
Vores medlemmer repræsenterer størstedelen af branchen og vi har dermed et solidt fundament som talerør og sparringspartner overfor myndigheder og samarbejdspartnere.

Netværk
Vi vedligeholder og opbygger branchespecifikke netværk der giver medlemmerne mulighed for fælles forståelse og holdning til relevante og aktuelle problemstillinger.
Område
1553 København V

Danmarks Film Akademi

Danmarks Film Akademi blev stiftet af en lang række personer med faglig tilknytning til filmbranchen i 1982.
Akademiets formål er at fremme filmen som selvstændig kunstart.
Medlemmerne er fortrinsvis personer, som arbejder med film i det daglige.
Formålet søges blandt andet nået ved afholdelse af filmforevisninger af kunstnerisk interessante film og med mellemrum at invitere en eller flere af de personer som har været med til at skabe de pågældende film.
Den mest udadvendte og mest omfattende begivenhed som Akade-miet står for er uddelingen af årets Robertpriser.
Robertpriserne er udtryk for branchens anderkendelse af kolleger-nes indsats i det forløbne år indenfor forskellige faglige dicipliner.
De udvalgte modtager en statuette, skabt af og givet til Akademiet af Robert Jakobsen, som selv var en stor filmelsker.
Område
1260 København K

Danmarks Fiskehandlere

Danmarks Fiskehandlere er brancheforening og interesseorganisation for alle danske selvstændige fiskehandlere.

Danmarks Fiskehandlere blev stiftet i 1917 og har dermed mere end 90 år i bagagen.

Branchen var på sit højeste i 1950erne, hvor der var omkring 48 lokalforeninger og et samlet medlemstal på over 1400 medlemmer. Forbruget af fersk fisk var i 50erne på omkring 12 kg pr. indbygger.

Siden er både forbruget af fersk fisk og antallet af fiskeforretninger faldet drastisk primært på grund af ændringer i forbrugsmønster i detailhandelsstrukturen.

I slutningen af 80erne og i begyndelsen af 90erne begyndte interessen for at spise fisk igen at vokse i den danske befolkning, og faldet i butiksantal stilnede af.

Danmarks Fiskehandlere har arbejdet ihærdigt på at styrke denne udvikling med nye initiativer herunder butikskampagner, opskrifter og reklamemateriale til medlemmerne. Denne indsats blev yderligere styrket ved etableringen af Foreningen Fiskebranchen, hvor Danmarks Fiskehandlere var stærkt engageret i at samle hele erhvervet i den nye forening.

Udgivelsen af Kvalitetshåndbog for Fiskehandlere og udarbejdelsen af branchekoder med rammeprogram for egenkontrol er initiativer til styrkelse af branchen overfor forbrugerne og til fremme af forbruget af fersk fisk.
Område
1553 København V

Danmarks Fjerkræavlerforening For Raceavl

RACEFJERKRÆ
-en levende hobby
RACEFJERKRÆAVL
-en hobby for hele familien

Er din interesse RACEFJERKRÆ, er mulighederne mangfoldige. der er mere end 170 forskellige hønse- og dværghønseracer i mange forskellige farver at vælge imellem. Der er et utal af gæs, ænder, fasaner og sirsvømmefugle at vælge iblandt. Der er også en race, der opfylder dit behov for omgang med dyr enten som prydhøns, som æglægger eller hobby inden for den store familie - RACEFJERKRÆ.

Hvad er RACEFJERKRÆ - RACEFJERKRÆAVL ?
En hobby med "høns" i haven. En måde at bruge sin fritid på. En hobby med omgang med levende dyr, hvor mulighederne er mangfoldige. Vil man blot holde "høns" i haven, kan man det. Vil man opleve suset på de store udstillinger med sit opdræt, når det lykkes - så kan man også det. En hobby med klubliv, omgang med dyr, en aktiv hobby for hele familien.

Overvejer du at anskaffe racefjerkræ er der således et utal af racer - høns, dværghøns, gæs, ænder og kalkuner, fasaner og sirsvømmefugle samt duer i mange fantastiske farver at vælge imellem. Information kan du få ved din lokale racefjerkrækreds eller -klub, gennem tidsskriftet RACEFJERKRÆ eller gennem litteraturen om racefjerkræ.
Område
7500 Holstebro

Danmarks Frimærkehandlerforening

Foreningens formål er:

1. At virke som brancheforening
2. At varetage medlemmernes interesser
3. At fremme kollegialt samarbejde
4. At virke for filateliens og frimærkebranchens fremme og anseelse
5. At afholde messer og eventuelt andre hensigtsmæssige foranstaltninger
6. At søge gennemført en afgiftslovændring, der giver frimærkehandlerne i Danmark mindst lige så gode vilkår som frimærkehandlerne i de øvrige lande i NORDEN og EU

Som medlem kan optages enhver frimærkehandler. Som frimærkehandler anses enhver momsregistreret person, der er beskæftiget ved handel med frimærker og/eller tilbehør.

Det er endvidere en betingelse, at den pågældende ikke er straffet for en berigelsesforbrydelse indenfor de sidste 10 år.

Udenlandske medlemmer skal for at kunne optages i foreningen tillige være medlem af deres eget lands handlerforening, dersom en sådan findes.

Ansøgning om optagelse indsendes skriftligt til bestyrelsen på foreningens ansøgningsformular.

Ved ansøgning om optagelse kan bestyrelsen kræve, at ansøgerne fremlægger straffeattest.
Område
1809 Frederiksberg C

Danmarks Frisørmesterforening

DF er organisation for selvstændige frisørvirksomheder, kosmetolog- / kosmetikervirksomheder, negledesignvirksomheder samt andre kropspleje- og lignende virksomheder i Danmark.

DF varetager virksomhedernes erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske interesser og er både en arbejdsgiver- og serviceorganisation. DF er til enhver tid parate med gode råd og vejledning og tilbyder en lang række medlemsgoder og -tilbud, som du kan se under fanebladet "Medlemstilbud".

Ud over informationerne på den side kan du se meget mere under Medlemsområde - link øverst til højre på siden. Adgang til medlemsområde er kun for DF-medlemmer.

Denne side er under stadig udarbejdelse og du kan kontakte DF, hvis du har gode idéer til information og forbedringer.
Område
2300 København S

Danmarks Fysik- og Kemilærerforening

Foreningens formål er at fremme medlemmernes faglige dygtiggørelse samt at varetage deres faglig-pædagogiske interesser inden for de teknisk-kreative fagområder fysik, kemi, astronomi, elektronik, miljø samt natur/teknik m.m..

Danmarks Fysik- og Kemilærerforening samarbejder med Danmarks Lærerforening, idet det anerkendes, at Danmarks Lærerforening er den forhandlingsberettigede organisation over for myndighederne.

Som ordinære medlemmer kan optages enhver, som er medlem af Danmarks Lærerforening, hvis de er berettiget til almindeligt medlemskab af denne forening, eller hvis de er medlem af anden anerkendt og forhandlingsberettiget lærerorganisation.

Som medlem uden stemmeret kan optages enhver interesseret person, virksomhed
eller institution.
Område
6900 Skjern

Danmarks Gymnastik Forbund

* Arbejder for at styrke og udvikle foreningsgymnastikken i Danmark og internationalt.
* Ca. 120.000 medlemmer fordelt på 317 medlemsforeninger.
* Konkurrencer og aktiviteter i 7 forskellige discipliner: idrætsgymnastik, trampolin, tumbling, spring-rytme, rytmisk gymnastik, sports acrobatik og rope skipping.
* Breddeaktiviteter for både børn, unge og ældre.
* Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund.
* Medlem af det Internationale Gymnastik Forbund (FIG), det Europæiske Gymnastik Forbund (UEG) og den Europæiske Rope Skipping Organisation (ERSO)

---
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
2605 Brøndby

Danmarks Håndarbejdslærerforening

Foreningens formål er at fremme forståelsen for og nytten af håndarbejde både i undervisningen og det daglige arbejde gennem påvirkning af relevante personer og institutioner. Formålet forsøges også nået gennem medlemmernes daglige arbejde samt foreningens artikler i medlemsbladet og afholdelse af kurser for medlemmerne.

Alle undervisere i håndarbejde og andre, der har tilknytning til undervisning og håndarbejde kan optages som medlem i DH.

Institutioner kan optages som særlige medlemmer uden stemmeret.

Håndarbejde tager hånd om livet

Skolens arbejde skal udvikle eleverne til hele mennesker. Børnene rustes med viden og færdigheder, selvstændighed og handledygtighed. Dermed bliver de i stand til at stille spørgsmål og reflektere over de indtryk, som de har oplevet gennem sanserne, og omsætte dem til udtryk. Arbejdet skal også inddrage børnenes egne fantasier, deres håb og drømme, og lære dem at udtrykke følelser i tillid til sig selv og eget værd.
Område
8680 Ry

Danmarks Idræts-Forbund

Danmarks Idræts-Forbund er en interesse- og vidensorganisation, som har til formål at fremme dansk idræt og arbejde for idrættens udbredelse i det danske samfund.
DIF er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har i øjeblikket 60 specialforbund og omkring 11.000 idrætsforeninger under sig. I disse forbund og foreninger dyrker i alt ca. 1,6 millioner danskere deres idræt.
Helt overordnet er det DIF’s opgave at hjælpe specialforbundene og foreningerne med at udvikle sig og sikre deres idræts fortsatte fremgang. Konkret består DIF af cirka 75 ansatte som på den ene eller anden måde hjælper med at profilere, udvikle eller blot gøre hverdagen nemmere for de mange forbund og foreninger.

---
Netværk i Danmark, erfa-grupper og vidensdeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
2605 Brøndby
(Viser 151 til 160 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk