Århus Frisørlaug

Århus Frisørlaug er en sammenslutning af frisørmestre i Århus og omegn. Vi mødes til forskellige aktiviteter hele året rundt.

Lauget har eksisteret siden 1883 og har til formål at samle lokale medlemmer, at få faglig og kollegialt samvær, ved vores arrangementer, og at komme tættere på Danmarks Frisørmester Forening, gennem det lokale Laug, som vi er en forlængelse af.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Klik ind på “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
8520 Lystrup

Århus Netværk

Århus Netværk

Netværksgrupperne i Århus Netværk er åbne for sponsorer hos AGF, Århus Håndbold, Bakken Bears, Højbjerg Badminton Klub, Team Århus Floorball og Elite Dans Stokkebroe.

Formålet med netværksgrupperne er at aktivere sponsorerne via networking på tværs af sportsgrenene og dermed skabe merværdi i sponsoraterne, uanset hvordan de sportslige resultater udvikler sig. Netværksgrupperne skaber en tættere dialog, udveksler erfaringer og fokuserer på forretningsmuligheder blandt sponsorerne samt hos sponsorernes egne netværk.

Århus Netværk har siden etableringen i februar 2007, under navnet Århus Elite Netværk, oplevet konstant fremgang i den omsætning, aktiviteter i netværksgrupperne genererer og i 2011 blev der samlet noteret en omsætning ex. moms på 53,9 mio. kr.

Århus Netværk tæller i dag knap 180 virksomheder fordelt med brancheeksklusivitet i 6 ordinære grupper, der hver mødes fra morgenstunden med 14 dages mellemrum.

Grupperne administreres og koordineres af Bent Wachmann.

-------
Netværksportalen giver dig en omfattende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
8000 Aarhus C

Århus VVS og Blikkenslager Laug

Brug os.....
Når du skal handle VVS, så ring til din lokale installatør, for tryghed og høj service.

Brug vores erfaring, autorisation og brancheviden gennem 100 år.
Område
8541 Skødstrup

Økokød

Foreningens overordnede formål er at skaffe medlemmerne den bedst mulige afregning på deres slagtedyr, fremme udviklingen og omfanget af økologisk kødproduktion samt til¬stræbe, at foreningens medlemmer fremtræder som en enhed.

Som et led i disse formål kan foreningen yde bidrag til markedsføring, produktudvikling og markedsudvikling af økologiske kødprodukter.

I det omfang det tjener ovenstående formål, kan foreningen påtage sig politiske opgaver inden for området.

MEDLEMSFORHOLD

OPTAGELSE

Optagelse i foreningen kræver bestyrelsens godkendelse. Den, der ønsker optagelse som medlem skal indgive en skriftlig begæring om optagelse senest 5 måneder før den 1. i den måned, hvor medlemskabet skal gælde fra.

Det er en betingelse for optagelse som medlem, at vedkommende er statsautoriseret økologisk kødproducent.
Område
7800 Skive

Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening er et fællesskab for landmænd, virksomheder og forbrugere. Vi samles om at styrke og udvikle den økologiske produktion af fødevarer i overensstemmelse med foreningens værdigrundlag.

For os er økologi mere end blot et koncept, som landmændene og virksomhederne skal leve op til, fordi efterspørgslen er der. Det er derimod et spørgsmål om holdning til, hvordan produktionen bør foregå.

Foreningen mener, at økologisk landbrug og fødevareproduktion giver et renere miljø, bedre dyrevelfærd i landbruget og sundere fødevarer. Derfor skal vilkårene for de økologiske landmænd og forbrugere være bedre.

Økologisk Landsforening arbejder bl.a. for at styrke forskning i økologisk jordbrug, udvikling af nye fødevarer og forbrugernes adgang til økologiske fødevarer i butikkerne.

Mission & Vision
Økologisk Landsforenings vision er: Økologi er Danmarks passion og stolthed. Økologisk Landsforenings mission er: Sammen skaber vi nye veje for mere økologi og bæredygtige forandringer.

* Her er du:
* Forside
* Om Foreningen
* Foreningsinfo
* Vedtægter

Vedtægter
Foreningens vedtægter er regelgrundlaget for foreningen. De angiver, hvordan foreningen er opbygget, fungerer, og hvilke medlemstyper der er mv. Disse vedtægter træder i kraft fra og med den 4. marts 2010.

Foreningsinfo

* Mission & Vision
* Værdigrundlag
* Generalforsamling
* Medlemstyper
* Foreningens Historie
* Værdier for ansatte

Foreningens formål er:

At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske målsætninger, som beskrevet i IFOAMS principper for økologisk jordbrug samt foreningens mission og vision. Dertil skal foreningen arbejde for:

a) At styrke økologiens troværdighed, ved at fastholde de økologiske målsætninger, så de afspejles i økologisk produktion, regeldannelse, mærkning, forskning og udviklingsaktiviteter, og at foreningen medvirker til, at der er en effektiv og troværdig kontrol af disse regler.

b) At udbrede den økologiske fødevareproduktion, ved at styrke engagement i alle led fra landmænd til forbrugerne, ved at sikre saglig information om økologi til alle interessenter, samt ved at styrke de samfundsmæssige rammebetingelser for udbredelse af økologisk fødevareproduktion.

c) At være det samlende forum for ovennævnte og arbejde på disse formål på regionalt, nationalt og internationalt plan.

Værdigrundlag

Økologisk Landsforening arbejder ud fra IFOAMS principper for økologisk jordbrug.

Medlemmer

Det er en forudsætning for medlemskab, at man kan støtte foreningens formål, og at man har betalt skyldigt kontingent. I forhold til kontingent og i forbindelse med valgbarhed og stemmeret til dele af organisationen (§9 fagudvalg) skelnes mellem personlige medlemmer samt erhvervsmedlemmer. Erhvervsmedlemmer underopdeles i landmandsmedlemmer, virksomhedsmedlemmer og tilknyttede erhvervsmedlemmer. Organisationer mv. som ikke falder ind under ovenstående kategorier kan være interessemedlemmer. Har man autorisation som hhv. økologisk landmand eller økologisk virksomhed kategoriseres man automatisk i hhv. landmandsmedlem eller virksomhedsmedlem.

A. Personligt medlem

Enhver enkeltperson, der ikke kan opnå medlemskab som erhvervsmedlem kan optages som personligt medlem.

B. Erhvervsmedlem

B1: Landmandsmedlem

Enhver økologisk landmand, gartner eller frugtavler med autorisationsnummer kan optages som landmandsmedlem. I denne kategori kan ydermere optages økologiske dambrugere med økologi-kontroldokument og CHR-nummer, og producenter, som er i gang med omlægning kan være medlem i maksimalt et år uden at opfylde kravet om økologi-kontroldokument.

B2: Virksomhedsmedlem

Som virksomhedsmedlem kan optages enhver virksomhed, der forarbejder, pakker, har grossistvirksomhed eller på anden måde driver handelsvirksomhed med økologiske fødevarer med henblik på videresalg og som har en gyldig økologiautorisation. Virksomheder i færd med at opbygge en økologisk aktivitet, som i givet fald vil falde ind under ovenstående, kan være medlem af Økologisk Landsforening i maksimalt et år uden at opfylde kravet om gyldig økologiautorisation.

B3: Tilknyttede erhverv

Virksomheder med CVR-nummer, der arbejder erhvervsmæssigt med tilknytning til økologisk fødevareproduktion, kan blive erhvervsmedlem - tilknyttede erhverv.

C. Interessemedlem

Foreninger, organisationer og andre f.eks. virksomheder, der ikke er indbefattet af ovenstående medlemstyper, kan tegne et interessemedlemskab.

----
Netværksportalen giver en effektiv indgang til landets bedste netværk og erfa-grupper. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
8230 Åbyhøj

Ølgod Håndværker- og Handelsstandsforening

Fakta om Ølgod:

4000 indbyggere i Ølgod by og ca. 2500 i oplandet.
Ca. 700 arbejdssteder - fra en mands til 800 ansatte.
2 skoler
1 efterskole
4 børnehaver
Dagpleje
2 idrætshaller og 1 svømmehal.
Kulturhus og museum
Hjedding andelsmuseum
Ølgod Bryghus
4 dagligvarebutikker og et alsidigt udvalg af specialbutikker
Ca. 75 foreninger i by og omegn.
Bynært skov med hjertesti, løberuter, Shelters, m.m.
Campingplads
Spisesteder
Golfbane – Skærbæk mølle

Flyt til Ølgod

Ølgod – mulighedernes by!

Tryghed, nærhed, overskuelighed og rig på det, der betyder noget..

Med 4000 indbyggere, er byen overskuelig og kan alligevel tilbyde et alsidigt forretnings og handelsliv.
Børnefamilierne er i centrum, når man planlægger byens fremtid. Der er fokus på tryghed og nærhed, og sammen med byens mange foreninger, er der en meget bred vifte af fritidstilbud.

Der er gode børnepasningsmuligheder i dagpleje og børnehaver, og undervisningen i byens 2 skoler foregår i tidssvarende og gode lokaler.

Svømmehal, idrætshaller og golfbane, giver mulighed for en spændende fritid, og er man til naturoplevelser, er der bynært skov få minutters gang fra centrum. Uanset hvilken alder man har, er der masser af muligheder i foreningslivet.

Byens mange forskellige boligformer, betyder også, at der er forskellige muligheder, hvis man overvejer at flytte til Ølgod i sin tredje alder.

Med HTH, Boconcept og mange andre virksomheder, er der mange, og alsidige jobmuligheder. Vi har også et stærkt netværk, der kan hjælpe til med at finde et job til ægtefællen.

Vi er i fuld gang med at modernisere midtbyen og der er gang i byfornyelse flere steder.

Ølgod Håndværker og handelsstandsforening står bag et treårigt projekt, hvor der er skabt grundlag for en stor satsning på Ølgods fremtid. En satsning, med fokus på butiksudvikling, unik service, ja i det hele taget, at Ølgod skal være et endnu bedre sted at arbejde, bo og handle.

Kigger vi os lidt længere omkring, kan du på en ½ time komme til Vesterhavet, til Billund lufthavn, eller i musikhuset i Esbjerg.

Kom til Ølgod – vi har rigtig meget at byde på.

Kontakt

Byudviklingschef Erik Buhl Nielsen
Storegade 16-18
6870 Ølgod
75 24 71 65
40 17 44 54
E-mail: ZWJAdWdlYXZpc2VuLm5ldA==
Område
6870 Ølgod

Øspecialiteterne

Vi fødevareproducenter på De Danske Småøer er gået sammen i et fødevarenetværk for på bedste vis at kunne nå ud til den danske befolkning med vores produkter. Fødevarenetværket er et samarbejde mellem producenter på de 27 danske småøer, som er opstået af aktiviteterne i foreningen Småøernes Fælles Landbrugsinitiativ. Målet er udadtil at gøre øspecialiteter kendte og efterspurgte langt ud i fremtiden og indadtil at fremme udviklingen på De Danske Småøer og sikre bedre leve- og produktionsvilkår for øproducenterne.

Producenter

* Oversigt over producenter

Øspecialiteter er fødevarer, der stammer fra relativt små specialproduktioner rundt omkring på de danske småøer. Hvilke specialiteter, der kommer fra hvilke øer, kan være bestemt både af klimamæssige og geografiske omstændigheder. På nogle øer kan der være nogle specielt gode forhold at dyrke særlige afgrøder under. Det kan også være nogle særlige traditioner, som har hersket på den enkelte ø, der har resulteret i, at en bestemt type fødevarer produceres her.

Det, vi alle har til fælles, er, at der bag vores øspecialiteter står mennesker i højere grad end produktionsapparater. Vi har en mission med det, vi laver, vi er del af en historie, og vi producerer ikke fødevarer blot for selv at få brød på bordet. Vi er dedikerede mennesker, som har en tanke og nogle visioner med det vi gør, som rækker ud over os selv.

Som producenter af øspecialiteter insisterer vi på at der skal være tid til at lægge omhu i forarbejdningen af vores produkter, og vi er sikre på, at der findes andre mennesker, som giver sig tid til at værdsætte den bedre smag og sætte pris på den bedre kvalitet.

Omhu, kvalitet og bæredygtighed

Øspecialiteter er et varemærke udviklet af Småøernes Fødevarenetværk. Varemærket er forbeholdt fødevarer af en særegen kvalitet og historik, udviklet og produceret af producenter på én af de 27 småøer spredt ud over Danmarks kort. Varemærket er etableret i et forsøg på at skabe synergi imellem småøernes producenter af kvalitetsfødevarer og løse de logistikproblemer der er forbundet med et fortsat virke på småøerne. Produkterne er i vid udstrækning produceret og forædlet på øerne med det formål at skabe identitet og jobmuligheder og dermed fastholde og udvikle eksistensgrundlaget på øerne.

Kulinariske ø-oplevelser

* Oversigt over kulinariske oplevelser

De danske småøer er ikke kun kulturhistoriske perler - med deres unikke kombination af skove, agerbrug og kystlandskab – men i en klasse for sig, når det kommer til kulinariske oplevelser. De senere år har de 27 danske småøer oplevet en kraftig vækst i antallet af innovative nicheproduktioner: Øl og oksekød fra Fur; gæs fra Sejerø; honning og birkesaft-is fra Skarø; æbler, cider og most fra Fejø; vin og Galloway kvæg fra Årø; urter fra Endelave; gedepølser fra Avernakø; balsamicoeddike og æblesmør fra Askø og Lilleø; og syltetøj, spegepølser og lam fra Strynø. Flere er på vej herunder mange økologer. Småøernes fødevareproducenter, spise- og overnatningssteder åbner nu døren og spisekammeret op, og inviterer på kulinariske oplevelser med rundvisninger, smagsprøver og fortællinger fra farmen og øen.

Nyd det - det gør vi!

----
Netværksportalen står bag denne store netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” på forsiden.
Område
6100 Haderslev

Østjysk Tandlægeforeningen

Formål

• At skabe et mødested for bl.a. seniorer, hvor man kan komme sammen med tidligere kolleger.
• At invitere tandlæger fra alle sektorer (Tandlægeskolen/privat praksis/kommunal tandpleje)
• At arbejde for oprettelse af kollegahjælp og vikarassistance.

Organisation
Kredsbestyrelsen udpeger en initiativgruppe.
Initiativgruppen kan være sammensat af kolleger fra alle sektorer og organisatoriske tilhørsforhold.
Økonomisk hører aktiviteterne under kredsbestyrelsen.

Et uforpligtende mødested for tandlæger.
Noget nyt begynder - når man stopper!
Hvad vi bl.a. laver:
Løbende orientering om tandplejens problemer og udvikling
Odontologisk sangbog
God mad
Tandplejehistorisk interesse
Medlemmerne er selv tandplejens historie i Århus Amt
Steno
Vikaruddannelse/kollegahjælp og gensidig støtte/arbejdsdeling under vikararbejde.
Internettet som mødested
Vedtægt for Plus 55
Konkurrencer om sangskrivning, slogans m.m.

Vi giver også efter formåen en hånd til kollegahjælp og vikarassistance

Erfaringen viser, at der hvert år er behov for at hjælpe en kollega med enten kollegial samtale eller vikarassistance under sygdom.
For at støtte dette arbejde arbejdes i Plus 55 med at skabe mulighed for opbygning af et hjælpekorps af kolleger, der dels kan hjælpe kolleger med behov for assistance, men også for at indsamle viden og erfaring til støtte for de kolleger som påtager sig støttearbejdet.

Indsatsen omfatter
1. Personlig kollegial assistance i tilfælde af misbrug eller psykisk sygdom.
2. Vikarassistance så klinikken kan fortsætte under tandlægens sygdom
3. Uddannelse/erfaringsudveksling i kollegagruppen
4. Indsamling og fastholdelse af erfaringer fra arbejdet, så nye kolleger kan drage fordel af indhøstede erfaringer.

I Plus 55 arbejdes med at støtte Kredsbestyrelsen i dette arbejde.
Område
8500 Grenaa

3F - Fagligt Fælles Forbund

Fagligt Fælles Forbund - i daglig tale 3F - er det største fagforbund i Danmark med 319.929 medlemmer, ved årsskiftet 2009/2010. Vores formål er at varetage, forsvare og forbedre medlemmernes interesser og rettigheder. Det gælder både fagligt og politisk. Nogle af de centrale mål for 3F er

* fuld beskæftigelse
* et rummeligt arbejdsmarked
* et sikkert arbejdsmiljø
* uddannelse til alle

3F vil også være det fællesskab, der sikrer medlemmernes rettigheder og muligheder for indflydelse på udviklingen på arbejdsmarkedet og på eget liv.

Kontakt os på M2ZAM2YuZGs=

Eller på tlf: 70 300 300

www.3f.dk

---
Vil du indgå i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark
Område
1790 København V

A-Apoteket

A-apoteket er Danmarks største kæde af apotekere. Kædens formål er at virke som indkøbs- og markedsføringsselskab for kædens medlemmer, herunder varetage medlemmernes interesse indenfor kampagner, sortiment, kontakt til leverandører og grossister. Endvidere er kæden med til at formidle uddannelsestilbud. Kæden har 127 medlemmer, der består af 113 hovedapoteker, 14 supplerende enheder, 29 filialer og 61 udsalg.
Område
3150 Hellebæk
(Viser 11 til 20 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk