Dansk Byggeri Lokalforening Næstved

Dansk Byggeri, Lokalforening Næstved, er en lokalforening under arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri.

Lokalforeningens medlemmer består af håndværksmestre fra Næstved og omegn.

Det er lokalforeningens opgave at styrke virksomhederne samt samarbejdet mellem de lokale entreprenører og håndværksmestre.

Medlemmer af Dansk Byggeri, Lokalforening Næstved er omfattet BYG GARANTIORDNING.
Område
4700 Næstved

Dansk Cardiologisk Selskab

Selskabets formål er at befordre øget teoretisk viden og praktiske fremskridt inden for hjerte- og kredsløbssygdomme. Herudover afholde videnskabelige møder for medlemmerne samt forestå lægelig efteruddannelse i kardiologi.

Selskabet er rådgivende for Sundhedsmyndighederne vedrørende videreuddannelse i kardiologi.

Selskabet repræsenterer det kardiologiske speciale over for danske sundhedsadministrative myndigheder samt over for tilsvarende udenlandske selskaber.

Medlemsforhold

Som medlemmer kan optages læger og andre, der ved deres virke bidrager til Selskabets formål.

Anmodning om optagelse sendes til selskabets sekretær. Hvert år publiceres i januar måned en revideret medlemsfortegnelse på selskabets hjemmeside.
Område
1127 København K

Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF) er en landsdækkende forening for alle som interesserer sig for at samle og forene alle chinchilla interesserede.
At give råd og udbrede viden om chinchillaer til kommende og nuværende ejere, opdrættere, dyrlæger og dyrehandlere.
At informere og vejlede om godt dyrehold.
At fremme interessen for opretholdelse og/eller forbedring af chinchilla standarden.
At arrangere udstillinger og andre arrangementer såsom foredrag, opdrætterbesøg og debatmøder.
At opbygge stamtavle register til modvirkning af indavl og som forebyggende for sygdomme.
At bidrage til klarlæggelse af chinchilla genetik.
At formidle opdræts- og ungdyr samt foder og tilbehør.
At udgive medlemsblad (og anden skriftlig information) mindst tre gange årligt.
At opretholde hjemmeside og brug af diskussions forum.
At sikre at det enkelte medlem får indsigt og medbestemmelse i foreningsarbejdet.

Alle foreningsmedlemmer over 16 år, det være sig bestyrelse, som almindelige medlemmer, har 1 stemme ved afstemninger.
Men afstemninger skal helst slet ikke foregå, da man gerne skulle kunne samarbejde og løse forenings opgaver i fællesskab.

Du er som medlem ligeledes meget velkommen til at deltage i foreningens udvalg og arbejdsgrupper. Der er nedsat følgende udvalg til at varetage medlemmernes interesse:
Arrangements-, stamtavle-, medlemsblads- og webudvalget.

Vi håber, at foreningen vil være til glæde for mange, blive positivt modtaget og vi ser frem til et dejligt fælles fremtidigt samarbejde for og med alle som er interesseret.

Du er altid meget velkommen til at kontakte foreningen hvis du har spørgsmål på en af bestyrelses medlemmernes e-mail.
Og vi ser frem til at byde lige netop dig velkommen som medlem af foreningen.
Område

Dansk Døves Landsforbund

DDL er en privat interesse- organisation, der arbejder for at sikre døve bedre levevilkår i samfundet samt kæmper for ligestilling mellem døve og hørende inden for uddannelse, arbejde og tilgængelighed.

DDL har 3.000 medlemmer - både aktive medlemmer og støtte- medlemmer.

Medlemstallet vokser støt.

Ligestilling i fokus
Vi ved alle sammen, hvordan uddannelse, arbejde, socialt netværk, kulturelle tilbud og adgang til vigtige informationer er livsnødvendige i vores udvikling og for vores livskvalitet. Det er det også for døve.

Drivkraften i vores arbejde i landsforbundet er en overbevisning om, at døve har krav på de samme muligheder og rettigheder som hørende i Danmark. Samme muligheder for udvikling, og samme glæde ved livet.

Resultater, der gør en forskel
DDL ved, at et målrettet arbejde, hvor troværdighed og idealisme går hånd i hånd giver resultater. Derfor er det lykkedes os i de sidste år at opnå gode resultater:

* Døve kan kontakte alarmcentralen via sms
* Modtage sirenevarsel via sms
* Se fire tolkede nyhedsudsendelser i tv hver dag
* Få tolk til sociale arrangementer
* Den elektroniske ordbog over dansk tegnsprog
* Få særlig vejledning, hvis man er ældre døv eller ny døv forælder
Område
1205 København K

Dansk Design Center

Dansk Design Center er Danmarks faglige videncenter for design og innovation. Vores primære opgave er at udføre design- og innovationsaktiviteter rettet mod dansk erhvervsliv med det formål at øge virksomhedernes konkurrenceevne.

Hvorfor arbejder Dansk Design Center for at styrke erhvervslivets konkurrenceevne?
Det primære omdrejningspunkt for Danmarks designpolitik - ”DesignDanmark” - er at øge de danske virksomheders værditilvækst gennem øget brug af design. Ambitionen er at få Danmark tilbage i den internationale designelite og derved styrke Danmarks konkurrenceevne. Dansk Design Center spiller en helt central rolle i udmøntningen af designpolitikken, bl.a. gennem en række design- og innovationsaktiviteter rettet mod erhvervslivet.

Hvilke aktiviteter laver Dansk Design Center?
Dansk Design Center har en række forskellige design- og innovationsaktiviteter, som tilbydes designmodne virksomheder, der er klar til at igangsætte designinvesteringer. Vores aktiviteter spænder vidt fra workshops, vejledningsforløb, dialogmøder og konferencer. Indsatsen over for virksomhederne skal sikre en dybere forståelse for, hvordan design og innovation i praksis kan anvendes som en integreret del af en forretningsudvikling med det formål at skabe konkurrencedygtige produkter.

Dansk Design Center arbejder endvidere med international branding af dansk design med fokus på profilering af nyere dansk design og danske designkompetencer. Målet er at sikre et internationalt kendskab til dansk design og Danmark som designnation, samt at dansk design som brand skal kunne tiltrække investeringer og kunder til Danmark.

Hvem er Dansk Design Centers målgruppe?
Dansk Design Centers primære målgruppe er aftagerne af designydelser, dvs. erhvervsvirksomhederne. Vores sekundære målgruppe er den nationale og internationale designinteresserede offentlighed.

Hvad sker der ellers på HC Andersens Boulevard?
Dansk Design Center har til huse på HC Andersens Boulevard midt i København, i en bygning tegnet af professor og arkitekt Henning Larsen. Bygningen rummer ud over kontorer, butik, café og et konferencecenter, der danner rammen om Dansk Design Centers mange aktiviteter. Derudover viser Dansk Design Center hvert år en række udstillinger med dansk og internationalt design. Udstillingerne skal dokumentere Dansk Design Centers profil som et videncenter for design og innovation over for både de private designinteresserede og erhvervsvirksomheder samt de internationale interesserede.

Dem arbejder vi sammen med....
Dansk Design Center har et tæt samarbejde med lokale aktører rundt i hele landet, herunder Væksthusene og designambassadørerne, der hver især arbejder målrettet med at udbrede viden om brugen af design til virksomheder i landets fem regioner. Derudover arbejder Dansk Design Center sammen med udenlandske designcentre samt videns- og forskningsinstitutioner nationalt og internationalt med det formål at videreformidle den nyeste viden om innovation, designprocesser, nye materialer og internationale trends til erhvervslivet. Desuden har Dansk Design Center en tæt dialog med danske designere og designvirksomheder. Endelig er INDEX: pr. 20. maj 2008 oprettet som et datterselskab under Dansk Design Center.

Det var ikke det, jeg troede, at Dansk Design Center lavede...
Dansk Design Center har eksisteret siden 1978, og vores arbejdsfokus har ændret sig løbende. Tidligere har huset primært været en kulturel institution, men i dag er Dansk Design Center et videncenter for erhvervslivet. Omdrejningspunktet for vores daglige arbejde er at formidle viden om, hvordan erhvervslivet kan anvende design i forbindelse med innovationsprocesser og forretningsudvikling. Derfor er designfremmeaktiviteterne det primære i vores produktportofolie.

----
Tilmeld dit netværk hos netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
1553 København V

Dansk Design Center

Dansk Design Center er Danmarks faglige videncenter for design og innovation. Vores primære opgave er at udføre design- og innovationsaktiviteter rettet mod dansk erhvervsliv med det formål at øge virksomhedernes konkurrenceevne.

Hvorfor arbejder Dansk Design Center for at styrke erhvervslivets konkurrenceevne?
Det primære omdrejningspunkt for Danmarks designpolitik - ”DesignDanmark” - er at øge de danske virksomheders værditilvækst gennem øget brug af design. Ambitionen er at få Danmark tilbage i den internationale designelite og derved styrke Danmarks konkurrenceevne. Dansk Design Center spiller en helt central rolle i udmøntningen af designpolitikken, bl.a. gennem en række design- og innovationsaktiviteter rettet mod erhvervslivet.

Hvilke aktiviteter laver Dansk Design Center?
Dansk Design Center har en række forskellige design- og innovationsaktiviteter, som tilbydes designmodne virksomheder, der er klar til at igangsætte designinvesteringer. Vores aktiviteter spænder vidt fra workshops, vejledningsforløb, dialogmøder og konferencer. Indsatsen over for virksomhederne skal sikre en dybere forståelse for, hvordan design og innovation i praksis kan anvendes som en integreret del af en forretningsudvikling med det formål at skabe konkurrencedygtige produkter.

Dansk Design Center arbejder endvidere med international branding af dansk design med fokus på profilering af nyere dansk design og danske designkompetencer. Målet er at sikre et internationalt kendskab til dansk design og Danmark som designnation, samt at dansk design som brand skal kunne tiltrække investeringer og kunder til Danmark.

Hvem er Dansk Design Centers målgruppe?
Dansk Design Centers primære målgruppe er aftagerne af designydelser, dvs. erhvervsvirksomhederne. Vores sekundære målgruppe er den nationale og internationale designinteresserede offentlighed.

Hvad sker der ellers på HC Andersens Boulevard?
Dansk Design Center har til huse på HC Andersens Boulevard midt i København, i en bygning tegnet af professor og arkitekt Henning Larsen. Bygningen rummer ud over kontorer, butik, café og et konferencecenter, der danner rammen om Dansk Design Centers mange aktiviteter. Derudover viser Dansk Design Center hvert år en række udstillinger med dansk og internationalt design. Udstillingerne skal dokumentere Dansk Design Centers profil som et videncenter for design og innovation over for både de private designinteresserede og erhvervsvirksomheder samt de internationale interesserede.

Dem arbejder vi sammen med....
Dansk Design Center har et tæt samarbejde med lokale aktører rundt i hele landet, herunder Væksthusene og designambassadørerne, der hver især arbejder målrettet med at udbrede viden om brugen af design til virksomheder i landets fem regioner. Derudover arbejder Dansk Design Center sammen med udenlandske designcentre samt videns- og forskningsinstitutioner nationalt og internationalt med det formål at videreformidle den nyeste viden om innovation, designprocesser, nye materialer og internationale trends til erhvervslivet. Desuden har Dansk Design Center en tæt dialog med danske designere og designvirksomheder. Endelig er INDEX: pr. 20. maj 2008 oprettet som et datterselskab under Dansk Design Center.

Det var ikke det, jeg troede, at Dansk Design Center lavede...
Dansk Design Center har eksisteret siden 1978, og vores arbejdsfokus har ændret sig løbende. Tidligere har huset primært været en kulturel institution, men i dag er Dansk Design Center et videncenter for erhvervslivet. Omdrejningspunktet for vores daglige arbejde er at formidle viden om, hvordan erhvervslivet kan anvende design i forbindelse med innovationsprocesser og forretningsudvikling. Derfor er designfremmeaktiviteterne det primære i vores produktportofolie.

----
Tilmeld dit netværk hos netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
1553 København V

Dansk Ejendomsmæglerforening

Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) er brancheforening for statsautoriserede ejendomsmæglere i Danmark. Foreningen blev stiftet i 1912 og har til formål at varetage medlemmernes (MDE) erhvervsmæssige og branchemæssige interesser. Du kan læse mere om DE og branchens historie her.

Foreningen arbejder for:

*
At medlemmerne på en betryggende og professionel måde yder formidling af fast ejendom
*
At sikre ejendomsmæglerbranchen bedst mulige arbejdsvilkår

Det sker gennem en række aktiviteter, som dels omfatter medlemsservice og dels omfatter interessevaretagelse.

Medlemsservice

Medlemsservicen er fx mæglerfaglig rådgivning til medlemmerne gennem hotline, informationssystem m.m., efteruddannelse, seminarer og medlemsmøder samt garantistillelse og en fordelagtig ansvars- og garantiforsikring.

Det er Dansk Ejendomsmæglerforening, der varetager branchens etiske regler, udarbejder normer, retningslinier og formularer, der skal styrke den faglige kvalitet i mæglernes arbejde.

Interessevaretagelse

Foreningen varetager desuden branchens interesser overfor det politiske system, pressen og øvrige interessenter. Endeligt medfinansierer DE driften af Klagenævnet for Ejendomsformidling og har ansvaret for boligsiden.dk, hvor forbrugerne får overblik over det samlede boligudbud i Danmark.

Pr. medio maj 2007 havde Dansk Ejendomsmæglerforening godt 3.000 aktive medlemmer. Det svarer til ca. 95 % af samtlige ejendomsmæglere i Danmark.
Område
2300 København S

Dansk Ejendomsudbyderes Brancheforening

DEB er en brancheforening for danske ejendomsprojektudbydere, der har til formål at fremme tilliden til investering i ejendomsprojekter. DEB's medlemmer har forpligtet sig til at overholde DEB's retningslinier for prospekter samt etiske retningslinier for medlemmernes drift og markedsføring.

Medlemmer af DEB skal have en egenkapital på mindst 300.000 EUR og en udbyderansvarsforsikring på mindst 10 mio. DKK.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde DEB's vedtægter, retningslinier for prospekter samt etiske retningslinier for medlemmernes drift og markedsføring.

Retningslinierne stiller krav til udformning, indhold og ekstern verifikation af prospektmateriale, der sikrer investorerne et overskueligt og retvisende grundlag til vurdering af de udbudte ejendomsprojekter. Prospekterne bliver kontrolleret af DEB's sekretariat hos Dansk Erhverv.

Det er også et centralt krav, at medlemmet skal påtage sig ansvaret for den samlede formidling af sine projekter. Derfor må DEB's medlemmer ikke formidle deres projekter gennem eksterne konsulenter.
Område
1216 København K

Dansk El-Forbund

Forbundets formål er at være en sammenslutning af alle, der er beskæftiget med energi og kommunikation, sikring og alarm.

Forbundet vil arbejde for forbedring af arbejdsvilkårene og organisere alle, der er beskæftiget inden for forbundets virkeområde for herigennem at varetage medlemmernes interesser på arbejdsmarkedet og i samfundet.

Forbundet vil arbejde for at sikre, at alle er overenskomst- eller aftaledækket og varetage forhandlingsretten med henblik på at forbedre medlemmernes løn-, pensions- og sociale vilkår.

Forbundet vil arbejde for demokrati og medindflydelse på virksomhederne.

Forbundet vil arbejde for at sikre medlemmerne det bedst mulige grundlag for at opnå kompetencegivende grund-, efter- og videregående uddannelser.
Område
1900 Frederiksberg C

Dansk El-Tavle Forening

Dansk El-Tavle Forening forkortet til DETF er den officielle brancheforening for den danske el-tavle branche.

Foreningen har som medlemme de mest betydende danske el-tavle byggere, samt de ligeledes betydende leverandører.

Foreningen har til formål at højne kvaliteten i den danske el-tavlebranche, og samtidig varetage branchens interesser.
Område
9210 Aalborg SØ
(Viser 191 til 200 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk