Dansk Hypertensionsselskab

Dansk Hypertensionsselskab er tilsluttet Dansk Medicinsk Selskab og har til formål at medvirke til at oplyse befolkningen om betydningen af forhøjet blodtryk, at fremme forskningen af forhøjet blodtryk og at bidrage til forbedring af forebyggelse og behandling af forhøjet blodtryk.

Selskabet arbejder i nær tilknytning til andre danske og udenlandske lægevidenskabelige selskaber og organisationer med nærliggende interesseområder.

Selskabet medvirker til videreuddannelse af yngre læger og afholder videnskabelige møder

Område
1263 København K

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab er et lægevidenskabeligt selskab, hvis formål er at fremme interessen for og kendskabet til idrætsmedicin og at virke for idrætsmedicinens praktiske anvendelse.

Selskabets formål søges opfyldt blandt andet gennem kursus- og foredragsvirksom-hed, udsendelse af periodiske meddelelser, samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund, dets specialforbund og klubber og gennem deltagelse i internationalt samarbejde med lig-nende udenlandske organisationer.

Selskabet skal ligeledes tilstræbe at være rådgivende og koordinerende organ vedrørende læger, der lægefagligt virker eller ønsker at virke inden for idrætten.

Selskabet udgiver sammen med Faggruppen for Idrætsfysioterapi det fælles med-lemsblad ''Dansk Sportsmedicin''.

Har du kurser, møder eller andre arrangementer, du gerne vil have med på denne hjemmeside eller ideer/kritik, kontakt webmaster.
Område
4300 Holbæk

Dansk indkøbs- og logistik forening

DILF er Danmarks største forening for indkøbere og logistikere, der tilsammen udgør et fagligt netværk med over 3900 medlemmer. Vi blev stiftet i 1962 og lægger vægt på at være en upolitisk, not-for-profit-baseret og landsdækkende forening. Vores formål er at være med til at forbedre den indkøbs- og logistikfaglige standard i den private og offentlige sektor.

Viden i netværk er DILFs grundidé. Vi samler viden samt erfaringer og formidler disse videre til medlemmerne ved nyhedsbreve, fagblade, netværksmøder, temadage, kurser, konferencer og meget mere. På denne måde opnår du som medlem en sikker udgangsposition for din videre udvikling.

Et DILF medlemskab giver dig således adgang til viden og inspiration:

Opdatering af din specialviden og erhvervelse af ny ekspertise fra en bred vifte af kurser, skræddersyede til indkøbere og logistikere. Kursuslederne er eksperter inden for deres respektive områder og har praktisk erfaring med de forskellige emner. DILF er desuden en erfaren sparringspartner, når det gælder udvikling og afholdelse af virksomhedstilpassede indkøbs- og logistikkurser.
Få inspiration til nye værktøjer og tendenser inden for dine specialområder i DILForientering (udkommer 8 gange årligt). DILForientering er Danmarks førende indkøbs- og logistik medie, hvor vi ajourfører alle med nyheder fra ind- og udland inden for praktiske såvel som teoretiske områder. Herudover informerer DILForientering dig om netværksmøder, temadage, kurser, konferencer, relevant faglitteratur, Jobbørs, m.m..
Hver uge udkommer DILF e-nyhedsbrev. Nyhedsbrevet fungerer som et vigtigt redskab for kommunikationen mellem dig og DILF. Her orienterer vi om kommende arrangementer og bringer artikler, links og de vigtigste nyheder inden for indkøb, logistik og SCM.
Lær af dine kollegers erfaringer og videregiv dine egne i erfa-grupperne.
Følg konjunkturudviklingen med DILFs Industribarometer, som udkommer månedligt - og brug det som værktøj i din dagligdag.
Men først og fremmest, gør en investering i din fremtid.

Fordele ved medlemskab af DILF

DILF er en forening af professionelle for professionelle, hvis idégrundlag bygger på tankegangen om “viden i netværk”. DILF ser det som sin fornemste opgave at indsamle, selektere og formidle relevant viden videre til foreningens medlemmer. En stor del af denne viden indsamles fra DILFs udenlandske søsterorganisationer fra nationale såvel som udenlandske forsknings- og uddannelses­institutioner, fra førende nationale og internationale konsulentvirksomheder samt fra egne medlemmer. DILF fungerer således som vidensgrossist i et komplekst netværk af interessenter, hvor kontakter og viden florerer i et hastigt tempo. En del af denne vidensudveksling koordineres via sekretariatet i København – en stor del foregår dog også via mødeudvalg, erfa-grupper eller mellem medlemmer, der er blevet forbundet med hinanden via deres medlemskab i DILF.

Et medlemskab af DILF giver dig mulighed for hele tiden at få din specialviden opdateret samtidig med, at det giver dig mulighed for at erhverve nye ekspertiser inden for områderne indkøb, logistik, produktion og SCM til stor gavn for dig selv og din virksomhed. Som medlem af DILF kan du nyde godt af en lang række af ydelser, der kort er beskrevet i det følgende:

· DILForientering
Som medlem modtager du hver anden måned DILForientering – foreningens medlemsblad, som bl.a. indeholder en række relevante faglige artikler, boganmeldelser, cases, informationer om kommende kurser, konferencer og netværksmøder mv.

· DILFs elektroniske nyhedsbrev
Hver fredag modtager alle DILFs medlemmer vores elektroniske nyhedsbrev med nyt fra både ind- og udland. Nyhedsbrevet indeholder bl.a. links til rapporter, artikler, jobannoncer mv.

· www.dilf.dk
DILFs hjemmeside er foreningens vidensportal. Siden fungerer som en vidensdatabase, hvor medlemmer kan søge og hente information om alt muligt lige fra tidligere bragte artikler og nyhedsbreve, links til andre interessante hjemmesider om indkøb og logistik, yderligere information om netværksmøder, kurser, konferencer, den årlige lønstatistik, diverse surveys og meget, meget mere.
KLIK her for at gå til forsiden

· Dansk PMI – Industribarometer
Er en løbende undersøgelse, som indeholder alle de økonomiske nøgletal, medlemsvirksom­hederne kan have gavn af.
KLIK her for at se det seneste industribarometer

· Årlig lønstatistik
Hvert år gennemfører DILF en lønstatistik specifikt for indkøbere og logistikere i danske virksomheder. Undersøgelsen foretages via Internettet og offentliggøres på www.dilf.dk

· Erfa-grupper
Landet over mødes professionelle inden for indkøb og logistik i en række erfa-grupper for at udveksle erfaringer om emner relevante for det daglige arbejde.

· Netværksmøder
DILF afholder løbende hen over året en lang række netværksmøder. Som medlem kan man deltage gratis i disse gå-hjem arrangementer, som typisk består af 1-2 præsentationer efterfulgt af en debat blandt de tilstedeværende deltagere. Netværksmøderne bliver afholdt i alle landets forskellige regioner og foregår dels hos medlemsvirksomheder og dels på hoteller. For ’ikke-medlemmer’ er prisen for deltagelse 500,- kr.
KLIK her for at se de kommende netværksmøder

· Konferencer, temadage og seminarer
DILF afholder årligt en række konferencer, seminarer og temadage, som tilrettelægges med udgangspunkt i medlemmernes ønsker og behov. Som medlem deltager man i disse arrangementer til en favorabel medlemspris.
KLIK her for at se de kommende konferencer
KLIK her for at se de kommende temadage

· Roundtables
DILF arrangerer i løbet af året ligeledes et antal roundtables, som henvender sig til beslutningstagere i større virksomheder. Foredragsholderne på roundtable arrangementerne er eksperter fra ind- og udland inden for et specifikt fagområde.

· Kurser
DILF afholder årligt ca. 70 kurser inden for områderne: indkøb, logistik, personlig udvikling og forhandlingsteknik. På DILFs kurser deltager man som medlem til en specielt lav medlemspris. DILF arrangerer også interne, skræddersyede kurser for virksomheder, som ønsker, at samtlige medarbejdere gennemgår et intensivt og struktureret uddannelsesforløb inden for indkøb og/eller logistik – de såkaldte inhouse kurser. DILF har arrangeret og afholdt inhouse kurser for blandt andre: Danfoss, Carlsberg, Brdr. Dahl, TDC, Novo Nordisk, Mærsk Container Industri, Arvid Nilsson, CP Kelco, Falck, m.fl.
KLIK her for at se de kommende kurser

· DILF Jobbørs
DILFs Jobbørs er et forum for jobsøgende indkøbere og logistikere samt for virksomheder, der søger nye medarbejdere. Den indeholder både en emnebank, annonceringsmuligheder samt reskruttering og udvælgelse. Ved brug af Jobbørsen opnås som medlem rabat.
KLIK her for at se mulighederne for "jobsøgende person"
KLIK her for at se mulighederne for "jobudbydende virksomhed"

Et meget vigtigt aspekt ved et medlemskab af DILF er, at du herved får adgang til et stort netværk af kolleger til stor gavn for dig selv og din virksomhed.
Område

Dansk Inkassobrancheforening

Foreningen er grundlagt i 1992 og har til formål at arbejde for en sund udvikling af inkassovirksomhed i Danmark.

Foreningen følger lovgivningsarbejdet og offentlige myndigheders afgørelser, afgiver udtalelser og samarbejder i øvrigt med offentlige myndigheder for at fremme medlemmernes interesser.

Foreningen medvirker til at parterne i et inkasso sagsforløb får en korrekt sagsbehandling af medlemsvirksomhederne, i overensstemmelse med gældende lovgivning og arbejder bl.a. for oprettelse af et ankenævn.

Medlemskab

Som medlem optages inkassovirksomheder der har hjemsted i Danmark.

For at blive medlem af brancheforeningen skal virksomheden yderligere være momsregistreret og autoriseret, drive inkassovirksomhed på en korrekt måde, samt løbende kunne dokumentere solvens ved regnskab og/eller revisor erklæring.

Der skal af medlemsvirksomhedens statsautoriseret eller registreret revisor løbende afgives skriftlig erklæring om at inkasserede klintmidler er konstateret tilstede.
Område
2750 Ballerup

Dansk Isindustri

Dansk Isindustri er etableret med det formål at skabe de bedst mulige vilkår for omsætningen af konsumis.

Foreningen blev dannet i 1927 under navnet Foreningen Dansk Flødeis, og har skiftet navn to gange siden, først i 1967 til Iskremindustriens Sammenslutning, og senest i 2004 til sit nuværende navn: Dansk Isindustri.

Foreningens medlemmer

Som medlem af foreningen, kan optages virksomheder, der her i landet - enten fabrikerer konsumis til videre forhandling - eller som i overvejende grad driver markedsføringsvirksomhed med konsumis og konsumisprodukter.
Område
1620 København V

Dansk Iværksætter Forening

Dansk Iværksætter Forenings (DIF) mission er at skabe Verdens bedste platform for iværksættere. For det er os – iværksættere – der skaber en stor del af den værdi, velfærd og velstand, som hele samfundet har glæde af.

DIF er iværksætternes interesseorganisation og politiske frontkæmper. Vi arbejder dedikeret på at skabe de bedste rammer for landets iværksættere og vi tager initiativ til konkrete tiltag, der kan skabe målbar værdi for vores medlemmer. Og vi er fokuserede på at få flest mulige til at spille med på vores mission. Vi er med andre ord Dedikerede, Initiativrige og Fokuserede.

DIF er en non-profit organisation uafhængig af kommercielle og partipolitiske særinteresser. I 2010 har foreningen 25 års jubilæum.

Vil du have indflydelse på iværksætterpolitikken i Danmark og på vilkårene for det nye erhvervsliv, kan du få det gennem et medlemskab i DIF. Vi vil gerne have din stemme, så vi er mange, der kan påvirke rammerne for det nye erhvervsliv.

Vel mødt til en verden af muligheder!

----
Netværksportalen giver et effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
1216 København K

Dansk Jernbaneforbund - Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Stationspersonalet Områdegruppe DSB er en faglig interesseorganisation under Dansk Jernbaneforbund.

Vores hjemmeside er primært beregnet som en service for og orientering af Områdegruppens medlemmer og tillidsrepræsentanter.

Områdegruppens medlemmer er ansat alene i DSB.

Hovedparten af medlemmerne er beskæftiget ved, togklargøring vedligehold og service. Der er dog en lang række små og store nicher, hvor vores medlemmer er beskæftiget, og som det vil være for omfattende af komme ind på.

Områdegruppen har forhandlings- og aftaleret for så vel tjenestemands - som overenskomstansatte omfattet af organisationsaftalens funktionsbeskrivelser, som hovedregel for dem med stillingsbetegnelsen Stationsbetjent.

Områdegruppen udgør sammen med to andre selvstændige områdegrupper Lokomotiv- og Togpersonalet:

"Dansk Jernbaneforbund Sektion DSB"

Sektionen forhandler primært spørgsmål og sager af fælles art og interesse for medlemmerne, og er een sektion af flere virksomhedsopdelte sektioner i Dansk Jernbaneforbund.
Område
8700 Horsens

Dansk Juletræsdyrkerforening

Dansk Juletræsdyrkerforening er Danmarks eneste brancheorganisation for dyrkere af juletræer og pyntegrønt.

Foreningens formål er at varetage producenternes interesser i alle forhold vedrørende produktion, økonomi og afsætning af juletræer og klippegrønt, herunder sikring af branchens retlige råderum, hvor formålet er at skabe mulighed for en rentabel og bæredygtig produktion.

Medlemskab

Som direkte medlemmer af foreningen optages producenter af juletræer og klippegrønt.
Alle medlemmer skal være medlemmer med hele deres arealbaserede produktion, hvilket også er gældende for produktionsarealer beliggende udenfor Danmark. Er et medlem ejer af såvel privatejet produktion som minimum 50% af et selskab, skal den samlede produktion/areal være tilmeldt medlemskabet af foreningen. (Funktionærer, som er ansat på ejendomme med betydelig produktion af juletræer og klippegrønt - og hvor ejendommen ikke er medlem af foreningen - kan ikke optages som selvstændige medlemmer af foreningen.)

Foreningen kan herudover optage enkeltpersoner, foreninger, institutioner og selskaber med interesse for klippegrønt- og juletræsproduktion.
Område
1875 Frederiksberg C

Dansk Kødkvæg

Dansk Kødkvæg er en paraplyorganisation, som organiserer alle kødkvægraceforeninger og kødkvægregioner i Danmark. Organisationen ledes i det daglige af en bestyrelse, mens den øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af et medlem fra hver af de 25 medlemsorganisationer. I det forløbne år har Dansk Kødkvæg fokuseret på følgende aktiviteter og tiltag:

Kødkvægets Dag
Alle raceforeninger, de lokale kødkvægudvalg og Dansk Kødkvæg stod bag Kødkvægets Dag lørdag den 13. september 2008. Knap 60 besætningsejere holdt Åbent Hus for 5.000-6.000 forbrugere og andre interesserede.

Hjemmeside
Formålet med hjemmesiden www.danskkoedkvaeg.dk er at samle viden og information om avl, produktion og afsætning. Samtidig skal der være aktuelle nyheder om kødkvæg på siden.

Kødkvægavisen
I forbindelse med Kødkvægets Dag udgav vi en avis om kødkvæg. Avisen blev udsendt til alle husstande i landdistrikterne i et oplag på 110.000 eksemplarer.

Rådgivningsteam Kødkvæg
Rådgiverteamet er kommet godt fra start. De specialiserede kødkvægrådgivere fra de lokale rådgivningscentre har været samlet nogle gange til efteruddannelsesaktiviteter. Kampagnen for opstart af ERFA-grupper har indtil videre resulteret i oprettelse af knap 50 nye grupper.

Politiske interesser
Dansk Kødkvægs politiske interesser søges varetaget via Dansk Kvæg, hvor Dansk Kødkvægs formand har en observatørpost i bestyrelsen.

Strategi 2009-2012
Dansk Kødkvæg vil fortsat arbejde på at understøtte afsætningen af kød ved markedsføring, udvikling af koncepter og støtte til overordnede og seriøse tiltag for direkte afsætning.

Desuden vil vi arbejde for, at der stadig udvikles specialiseret rådgivning, information og efteruddannelse om kødkvæg.

På det politiske område vil vi søge dialog med folkevalgte og embedsmænd i kommuner, folketing og interesseorganisationer.

Vi arbejder kort sagt på alle fronter for at sikre bedst mulige vilkår for ammekoproducenter i Danmark.
Område
8200 Aarhus N

Dansk Køleforening

Dansk Køleforening henvender sig til alle, der arbejder med eller interesserer sig for køleteknik. Et medlemskab af Dansk Køleforening er den bedste og billigste "forsikring", der kan tegnes for løbende ajourføring og orientering af aktuelle nyheder inden for køling.

Derfor ...
Bliv medlem af Dansk Køleforening og bliv orienteret om alt det spændende, der foregår inden for dette fagområde.
Område
4600 Køge
(Viser 221 til 230 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk