Aabenraa Lærerkreds

Aabenraa Lærekreds - Kreds 92 - er den lokale kreds af Danmarks Lærerforening, der varetager medlemsinteresser for de medlemmer, der er ansat i Aabenraa Kommune.

Kontingent til Danmarks Lærerforening centralt og Aabenraa Lærerkreds lokalt er i alt 450 kr./md. i 2010.
Område
6200 Aabenraa

Aalborg Advokatforening

Aalborg Advokatforening har rundet 100 aktive foreningsår. Stiftelsen fandt sted d 3. juni 1894, og er i dag en aktiv forening med godt 100 medlemmer.

Foreningens formål er først og fremmest at fremme advokaternes praktiske samarbejde i lokalområdet samt forestå videreuddannelse og dygtiggørelse af foreningens medlemmer.

---
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, der skal tilmeldes? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
9000 Aalborg

Aalborg Industri- & Handelskammer

Aalborg Industri- & Handelskammer - i daglig tale AIH - er den største erhvervsorganisation i Aalborg-regionen. Organisationen, der er grundlagt i 1431, er samtidig også landets største og ældste sammenslutning af sin art.

AIH samler flere end 500 virksomheder inden for handel, industri, service og liberale erhverv i bestræbelserne på aktivt at medvirke til at Aalborg-regionen er attraktiv at drive og udvikle virksomhed i.

AIH skaber dynamiske netværk. Og har en række mærkesager, som vi kæmper for. Det har vi altid haft - og gjort. For 500 år siden handlede det alene om det, der optog købmændene, mens det nu er emner med bred interesse for erhvervslivet og den region, som det er en del af.
Helt overordnet er det vores mærkesag at være det led, der skaber og udvikler samarbejde mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og det offentlige. På det konkrete plan har bestyrelsen defineret sine mærkesager for 2010 inden for områderne Kompetenceudvikling, Energi, Innovation og Infrastruktur.

---
På netværksportalen kan du hurtigt tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord, kan du let blive fundet.
Område
9000 Aalborg

Aalborg Samarbejdet

Aalborg Samarbejdet omfatter disse søjler: Erhverv, Turisme og Kommunalt Samarbejde.

Samarbejdets formål er at forbedre vilkårene for virksomheder og arbejdskraften i Regionen.

Aalborg Samarbejdet består af følgende kommuner: Jammerbugt, Rebild og Aalborg.

---
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
9000 Aalborg

Aalborg-Nørresundby Kørelærerforening

Foreningen er en lokalafdeling under Dansk Kørelærer-Union.

Formål:

1. at styrke samarbejdet mellem medlemmerne
2. at varetage deres økonomiske og erhvervsmæssige interesser, såvel indbyrdes som udadtil
3. at sørge for efteruddannelse af medlemmerne gennem kurser og foredrag
4. at højne trafiksikkerheden i samarbejde med andre organisationer

Foreningen har pr. 1. januar 2004 48 aktive medlemmer og 23 passive, hvilket svarer til over 85 % af kørelærerne i lokalområdet.
Område
9200 Aalborg SV

Aalestrup Erhvervsråd

Aalestrup Erhvervsråd er en uafhængig institution med hjemsted i Aalestrup.

Formål
Formålet med erhvervsrådet er at styrke og koordinere indsatsen inden for de deltagende foreningers interesseområder ved at fremme erhvervs-, handels- og turistudviklingen, øget markedsføring og planlægning, samt afholdelse af konkrete aktiviteter bl.a. ved at :

- Markedsføre Aalestrup og omegn som et godt sted at bo i, drive virksomhed i, handle i og besøge

- Medvirke til et øget samarbejde mellem erhverv, handel, turisme, kommune og andre parter.

- Sikre kvalificeret rådgivning og information for områdets erhvervs- og handelsliv.

- Medvirke ved etablering af nye virksomheder og forretninger.

- Forhandle med større ekspertise i forhold til amt, stat, EU m.v.

- Iværksætte erhvervsudviklingsprojekter og etablere kursusaktiviteter.

- Koordinere relevante handels- og erhvervsaktiviteter i Aalestrup og omegn.

- Iværksætte turistfremstød og turistaktiviteter samt kampagner for handel.

- Servicere handel, håndværk og industri i området.
Område
9620 Aalestrup

Aalestrup Handelsstandsforening

En forening, der tilbyder mange aktiviteter. Læs videre på vores hjemmeside.
Område
9620 Aalestrup

Aarhus Malerlaug

Aarhus Malerlaug er en interesseorganisation, der udover det faglige arbejde har midler placeret til at hjælpe medlemmer i forskellige situationer. Her skal nævnes Enkekasse, Hjælpe- og Understøttelseskasse, Stiftelse- og Uddannelsesfond.

Samtidig har Aarhus Malerlaug en Seniorklub for medlemmer over 60 år, som hovedsageligt beskæftiger sig med det sociale aspekt.

----
Netværksportalen giver en komplet netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
8240 Risskov

Aarhus Murerlaug

Aarhus Murerlaug er en forening af murermestre, som har eksisteret siden 1672, idet magistraten i Århus på det tidspunkt bestemte, at alle murermestre og tømrermestre skulle være brandmestre, visitere skorstene og ildsteder, påtale overtrædelser og fungere som brandmænd.

For al den ulejlighed gav det sparsomme bystyre de to fag det vederlag, at de fik ret til at danne et laug i fællesskab.

Vi ved ikke hvem de første murermestre var, men det er helt givet, at nogle af deres bygningsværker eksisterer endnu!

Som medlem af Aarhus Murerlaug er medlemmerne også tilknyttet Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Byggeri, der på medlemmernes vegne fører forhandlinger med de myndigheder, under hvilke bygge og anlæg hører, således at aftaler og bestemmelser altid er i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Endvidere er medlemmerne tilknyttet BYG GARANTI, der giver forbrugeren sikkerhed for godt håndværk.

Aarhus Murerlaugs hovedformål er at fremme murermestrenes erhvervsvilkår, økonomisk og organisatorisk, samt at samle medlemmerne til i flok at løfte de byrder, som det enkelte medlem ikke kan klare alene.

Aarhus Murerlaugs medlemmer gemmer sig ikke bag anonymitet, vi tør alle træde frem i dagens lys!

Vi håber - De med denne lille orientering - vil finde Deres murermester blandt Aarhus Murerlaugs medlemmer.

Vi står til rådighed ved alt arbejde inden for bygge og anlæg, hvad enten det drejer sig om reparationer - stormskader eller nyopførelser.

----
Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
8000 Aarhus C

Aars.dk

Bliv medlem af Foreningen Aars på Nettet og få følgende fordele som virksomhed:

* Din virksomhed bliver fremhævet under "Handel & Erhverv" på aars.dk med e-mail ikon og hjemmeside ikon med link direkte til din hjemmeside.
* Har du ingen hjemmeside, kan du få en præsentationsside via aars.dk. Kontakt os for at høre nærmere.
* Mulighed for at købe bannerplads på forsiden af aars.dk og sende nyhedsbreve til dine kunder via SMS og e-mail. Læs mere her...
* Som medlem er du med til at støtte den lokale indgang til internettet for alle borgere, foreninger og virksomheder.
* Prisen er 800 kr. excl. moms pr. år for virksomheder.

og få følgende fordele som forening:

* Jeres forening kommer til at stå under "Kultur & Fritid" med foreningsnavn, adresse, tlf.nr., kontaktperson, e-mail og hjemmeside ikon med link direkte til jeres hjemmeside.
* Mulighed for at købe bannerplads på forsiden af aars.dk og sende nyhedsbreve til dine kunder via SMS og e-mail. Læs mere her...
* Det er gratis at være medlem som forening.
Område
9600 Aars
(Viser 21 til 30 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk