Danske Biludlejere

DANSKE BILUDLEJERE er brancheorganisation for biludlejningsvirksomheder i Danmark og dækker i alt 60 medlemmer med en samlet gennemsnitudlejningsflåde på mere end 25.500 enheder.

Biludlejningsdrift i Danmark er i al væsentlighed baseret på forholdsvis nyregistrerede køretøjer, og lovkravet om at udlejningskøretøjer skal synes minimum hvert andet år er med til at fastholde en høj teknisk og sikkerhedsmæssig standard på køretøjerne. Idéen i moderne biludlejning er grundlæggende den samme, som man oplever i de seneste miljøtiltag omkring delebilklubber og lignende. Med et udbredt net af biludlejningsvirksomheder og et stort udvalg af køretøjer er det muligt, at flere brugere kan bruge samme køretøj og på den måde nedbringe trafikmæssig og miljømæssig belastning.

Udlejning af minibusser til transport af mellem 9 og 17 personer gør det også muligt at transportere flere sammen, i stedet for at anvende 2 til 4 private personbiler til samme transport.

Ved at anvende biludlejning som supplement til egne køretøjer nedbringes behovet for en lang række virksomheder til kun at eje det antal køretøjer, som er nødvendigt for at udføre basisfunktioner og indleje ekstra enheder efter behov.

I de områder, hvor dette er muligt, vil en kombination af offentlig transport og biludlejningsvirksomhed kunne dække de fleste privatpersoners behov for transport i den fremtidige miljø- og trafikpolitik, og biludlejning vil være et vigtigt og nødvendigt element til nedbringelse af privatbilismens miljø- og trafikmæssige belastning.

Danske Biludlejere har en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, som er bredt sammensat og repræsenterer såvel lokale udlejere som danske afdelinger af internationale virksomheder. Bestyrelsen arbejder på at forbedre forholdene for branchen og samtidig udbrede kendskabet til biludlejnings samfundsmæssige fordele.
Område
2700 Brønshøj

Danske Biografer

Danske Biografer er en brancheforening for alle biografer i Danmark, fra de helt små til store multiplexer.

Det er foreningens ønske at afspejle disse biografers ønsker og energi. Formålet er at underbygge og bevare eksistensgrundlaget for så mange biografer som overhovedet muligt og at øge publikums besøgsfrekvens.

Vi ønsker at igangsætte og støtte initiativer og projekter. Blandt andet ved samarbejde med andre relevante institutioner, så som Foreningen af Filmudlejere i Danmark og Filminstituttet.

Vi ønsker ligeledes aktivt at deltage i relevante kulturpolitiske aktiviteter og markedsføringsprojekter.

Vi ønsker at deltage aktivt i den kulturpolitiske debat for derved at få indflydelse på branchens udvikling, såvel forretningsmæssigt som lovgivningsmæssigt.

Det er ligeledes foreningens ønske at påvirke alle interesenter til bedre at forstå vort produkt og vore virksomheders position og plads i den kulturpolitiske helhed.

SAMARBEJDE MED ANDRE INTERESSEGRUPPER

Det er vigtigt for foreningen at samarbejde med så mange interessegrupper som muligt. DB vil derfor arbejde på, at der nedsættes en række samarbejdsudvalg, der kan varetage fælles interesser f.eks. mellem Biografer og filmudlejerne og mellem Biografer og Filminstituttet.

PROJEKTER

Foreningens mål er i samarbejde med relevante partnere at igangsætte og udføre projekter på en bred vifte af områder.

Det er vigtigt for de enkelte biografer og for branchen som helhed, at visse overordnede projekter gennemføres i foreningens regi. På den måde er det nemmere at varetage alle parters interesser, således at store biografer, såvel som små, får mulighed for at give deres mening til kende. Desuden vil kommunikation på tværs af biografgrupperne, både omkring økonomiske og kunstneriske problemstillinger, kunne inspirere de deltagende parter og derved forøge muligheden for, at alle får glæde af samarbejdet.

Det er foreningens vision med de beskrevne projekter at fremme kendskabet,både til film som vare og film som kunst, således at de to indfaldsvinkler kan styrke og supplere hinanden.

FREMTIDEN

Som forening erkender vi vort ansvar for, at biografen tilgodeses i det samlede mediebillede, og vi ønsker, at biografoplevelsen får en god og naturlig placering i fremtidens mediestruktur.
Visionen for vor forening er derfor klar.

Vi vil fortsat arbejde for at en stærk og troværdig organisation og vi vil arbejde for at igangsætte projekter og for at markere vore synspunkter i den offentlige debat.
Vi vil ligeledes arbejde for at filmenes "biograf-vindue" i mediekronologien ikke foringes i forhold til hidtil gældende praksis.

Således er vor største og fornemmeste opgave at sikre biografoplevelsen i fremtidens samlede og formodentlig hektiske mediebillede, og at den overlever sundt og godt.

Område
1120 København K

Danske Boligadvokater

Danske BOLIGadvokater®
- specialister inden for boligrådgivning

Danske BOLIGadvokater er en landsdækkende forening med ca. 220 advokater, der alle besidder et højt fagligt niveau inden for boligrådgivning. Et fagligt niveau, som bl.a. sikres gennem løbende efteruddannelse og kontrol. Foreningens medlemmer har fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet.

En BOLIGadvokat er fuldstændig uafhængig. Når en BOLIGadvokat rådgiver om lån, finansiering, forsikring eller lignende, må han/hun ikke hverken direkte eller indirekte have en økonomisk interesse i resultatet af rådgivningen.

En BOLIGadvokat må naturligvis altid kun rådgive den ene part i en handel, da køber og sælger som udgangspunkt har forskellige interesser.

Medlemmerne af foreningen har forpligtet sig til at anvende foreningens koncepter for henholdsvis køber- og sælgerrådgivning.

Herudover stilles der krav til medlemmerne om kursusdeltagelse, og alle medlemmer er forpligtet til at modtage besøg af en auditor, som skal kontrollere at medlemmerne lever op til deres forpligtelser.

Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag omkring 220 medlemmer fordelt over hele landet.

Område
1553 København V

Danske Bowling Centre

Danske BowlingCentre (DBwC) er en brancheorganisation for danske bowlingcentre.

Der er ca. 130 bowlingcentre i Danmark, og heraf er 70 på nuværende tidspunkt medlem af DBwC.

DBwC blev oprindelig stiftet i 1984 under navnet SaDB (Sammenslutningen af Danske Bowlinghaller), dengang var der 14 bowlingcentre i Danmark.

DBwC's formål er bl.a. at sikre vores medlemmer gode fællesindkøbs vilkår men også inspirerende og lærende medlemsarrangementer er blandt foreningens fokusområder. DBwC ligger dog også stor vægt på at bibeholde netværket i branchen, så medlemmerne har god kontakt til deres øvrige kolleger.

Medlemsfordele

Fællesindkøb:
Vi køber stort ind i udlandet, og kan derfor tilbyde medlemmerne fordelagtige priser på adskillige varer f.eks.: Sko, kugler, kegler, samlede fødselsdagspakker m.m.
Dette er vores store vækstområde, da medlemmerne udviser stor interesse for fællesindkøb.

Officiel samarbejdspartner:
Kontaktled på vegne af bowlingcentrene til andre officielle organisationer så som DBwF, EBPA og WIBC. Vi har netop fået en repræsentant i EBPAs bestyrelse, så nu har vi mulighed for at få indflydelse på europæisk plan.

Serviceorgan:
Vi fungerer som sparringspartner i ex. bowlingmomssag, samt rådgivning omkring personalejura, løn personaleforhold osv.

Juridisk hjælp:
Ole Wind er en jurist som er tilknyttet Danske Bowlingcentre. Han hjælper bl.a. med standardkontrakter og fungerer som juridisk hotline.

Andre fordele:
Gennem DBwC kan I få adgang til vores årlige medlemsarrangementer, blandt disse er bl.a. mersalgskursus, mekanikertræf, generalforsamling (med ekstern foredragsholder efter mødet), medlemsmøde, samlet tur til Bowl Expo m.m.

Fremtidige tiltag:
Vi arbejder på at samle branchen, så vi kan lave landsdækkende og regionale Tv-reklamer.
Område
9800 Hjørring

Danske Busvognmænd

Danske Busvognmænd (DB) er den faglige brancheforening for busvognmænd i Danmark.

Foreningen DB blev dannet ved fusionen den 1. januar 1999 mellem Landsforeningen Danmarks Bilruter (LDB) og Turistvognmændenes Landsforening (TL).

Danske Busvognmænd repræsenterer i dag ca. 500 busvognmænd med godt 3.500 busser.

I henhold til foreningens vedtægter har Danske Busvognmænd til formål at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser og rettigheder ved forhandling og samarbejde med myndigheder og andre erhvervsorganisationer i ind- og udland for derved at sikre de bedst mulige betingelser for medlemmernes udøvelse af deres erhverv.

Udover at varetage busvognmændenes erhvervspolitiske interesser kan foreningen tilbyde brancherelevant information, rådgivning og vejledning samt forskellige medlemstilbud.

Foreningens struktur
Med en vedtægtsændring på Årsmødet den 8. november 2003 besluttede foreningens medlemmer, at foreningens skulle bygges op med både en kreds- og en sektorstruktur som illustreret nedenfor.
Område
2100 København Ø

Danske Bygningssagkyndige

Danske Bygningssagkyndige består af et uafhængigt netværk af bygningssagkyndige spredt over hele Danmark. Danske Bygningssagkyndige er blevet skabt med den mission at gøre det nemmere for dig som boligkøber eller boligsælger at finde frem til en uvildig og kvalificeret bygningssagkyndig i dit nærområde. Det vil sige at vi via. denne hjemmeside gør det nemt og bekvemt at finde en bygningssagkyndig til at udføre dine tilstandsrapporter og energimærker, ligegyldigt hvor i Danmark du befinder dig.

Det eneste man behøver at gøre for at blive kontaktet af en bygningssagkyndig, er at udfylde kontaktformularen her på hjemmesiden. Efterfølgende vil du blive kontaktet af en uvildig bygningssagkyndig i dit nærområde så i kan få en uforpligtende snak omkring hvad i har brug for og måske endda aftale et huseftersyn med det samme.

Bliv en del af Danske Bygningssagkyndige

Vi søger løbende nye og kvalitetsbevidste bygningssagkyndige rundt i Danmark til at hjælpe med at servicere vores stigende antal kunder.

Er du godkendt til at lave tilstandsrapporter, energimærker eller købergennemgange, så hører vi gerne fra dig.
Område
1155 København K

Danske Cykelhandlere

Danske Cykelhandlere er en brancheorganisation, der som medlemmer har ca. 410 cykel - og knallertforretninger i hele landet. Brancheorganisationen er over 100 år gammel og hed tidligere Cykelhandlernes Centralforening. Foreningen servicerer sine medlemmer gennem informationer i form af nyhedsbreve og udgivelsen af Cykelbranchen, fagblad for cykel- og knallertbranchen i Danmark.

Danske Cykelhandlere står tillige for branchens certificeringsordning kendt under navnet Din Cykelfagmand, cykelbranchens garantiordning og landsdækkende service -og reklamationsbestemmelser.

Gennem en række samarbejdspartnere får foreningens medlemmer en række fordele, der i langt de fleste tilfælde kommer medlemsbutikkernes kunder til gode.

Foreningen er tillige medlem af en række organisationer, der sikrer cykelfaghandelen indflydelse på en række områder, der er specielt vigtige for den enkelte forretning og dens kunder og for detailhandelen generelt.

Det er ligeledes en af foreningens opgaver at være talerør for alle medlemmer i og udenfor kæderne over for bl.a. myndigheder og lovgivningen.

Område
5200 Odense V

Danske Dental Laboratorier

Danske Dental Laboratorier er en brancheorganisation for dentallaboratorieejere, som blev etableret i 1937. Vi varetager arbejdsgivernes interesser i Uddannelsesudvalget for Tandteknik og er medlem af DI, som bl.a. deltager i overenskomstforhandlinger i samarbejde med Danske Dental Laboratorier.
Foreningen fokuserer på patientsikkerhed, sporbarhed for materialer og vi har et tæt samarbejde med tandlæger. Danske dentallaboratoriers nærservice og tandtekniske faglighed er danske tandlægers tryghed i det daglige og betyder bl.a. kortere tid i tandlægestolen for patienten, færre tilretninger og øget patienttilfredshed.

Medlemsfordele

Foreningen arbejder kontinuerligt på at styrke samarbejdet med firmaer, som kan fremme det enkelte laboratoriums økonomi og synlighed i offentligheden. Senest har vi indledt samarbejde med ProLøn. ProLøn har udfærdiget en håndbog specielt tilegnet medlemmer i Danske Dental Laboratorier. Denne håndbog hjælper med at holde styr på lønreguleringer til medarbejdere og udbetaling af særlige ydelser. Læs mere om Proløn og hvordan de kan hjælpe på intranetdelen.

Område
4330 Hvalsø

Danske Designere

Danske Designere er en af Europas få multidisciplinære medlemsorganisationer, der repræsenterer både udøvende designere og andre, der beskæftiger sig professionelt med design. Med mere end 1000 medlemmer, udgør organisationen således en fælles, slagkraftig og indflydelsesrig platform med mandat til at tale på vegne af det samlede, professionelle designmiljø i Danmark.

Vore aktiviteter spænder fra medlemsarrangementer, indsamling og formidling af relevant viden, etablering af netværk, efteruddannelse og rådgivning til at fremme forståelse for den betydning design og danske designeres kompetence har for vores vores konkurrenceevne og evne til fornyelse, samt menneskers livskvalitet.

Vision

Danske Designere vil bidrage til at skabe en bedre verden hvor mennesker, naturen og fremtiden respekteres.

Mission

At fremme anvendelse af evnen til, og forståelse for værdien af at forene kulturelle og tekniske værdier, og dermed design som uomgængeligt parameter i arbejdet med at forbedre menneskers materielle og immaterielle livsvilkår.

Medlemmerne

Danske Designeres medlemmer fordeler sig på professionelle medlemmer og studentermedlemmer, hvoraf førstnævnte udgør den væsentligste gruppe. De professionelle medlemmer bærer titlen mDD - medlem af Danske Designere.

Vore medlemmer arbejder inden for en række forskellige områder, omend der - historisk betinget - er en vis koncentration inden for områder som industriel design/ produktdesign, møbel, tekstil, indretning det ret omfattende område, der oftest betegnes grafisk design eller visuel kommunikation. Mange arbejder stadig inden for et af områderne, men vi oplever en tiltagende cross-over mellem disciplinerne, hvilket vil sige, at mange arbejder med design på tværs af de historiske skel, mens andre primært arbejder inden for områder som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med deres oprindelige speciale.

Derudover kommer, at stadig flere designere arbejder inden for områder som servicedesign, procesoptimering og facilitering, udvikling af scenarier og forecasting eller decideret forretningsudvikling. Fælles for alle, der bærer titlen Designer mDD er imidlertid, at de beskæftiger sig professionelt med udviklingsprocesser, hvor designmetodisk analyse og evnen til at facilitere komplekse processer med mange aktører og mange ukendte faktorer - ofte igennem visualisering og prototyper - er væsentlige for det endelige resultat.

10 gode grunde til at være medlem af Danske Designere

1. Netværk. Mødet med kolleger ved medlemsarrangementer og i udvalgsarbejde.
2. Gratis kontrakter. Royalty, projektbeskrivelser, rammeaftaler, ansættelseskontrakt, fortrolighedserklæring, hemmeligholdelseserklæring osv.
3. Rådgivning. En times gratis rådgivning hos advokat og revisor, kollegial rådgivning om kontraktlige forhold, ansættelser, ophavsret, forretningsudvikling, tilbudsgivning, karriereudvikling osv.
4. Forsikring. Danmarks billigste professionelle erhvervsansvarsforsikring samt diverse private forsikringer hos forsikringsselskabet if. Fordelspension hos Topdanmark.
5. Profil. Af dig selv på vores interne hjemmeside www.mdd.dk, så du kan blive fundet fra den eksterne hjemmeside www.danishdesigners.com.
6. Information. Det trykte magasin, inform, fire gange om året, digitalt nyhedsbrev hver 14. dag, intern hjemmeside med medlemsrelevant stof, billigt abonnement på internationale designmagasiner - i 2010 er det Forum AID, Eye Magazine, Snitt, Frame Magazine og Curve.
7. Kurser. Kursuskatalog to gange om året med relevante kurser til fordelagtige medlemspriser.
8. Coaching. En times gratis coaching hos designer og NLP coach Anders Rønnau.
9. Rabatter. I en række butikker samt på diverse muséer.
10. Sekretariat. Tre servicemindede mennesker, der er parate til at svare på og rådgive om stort og småt.

Og så er kontingentet til Danske Designere fradragsberettiget.
Område
1401 København K

Danske Filminstruktører

DANSKE FILMINSTRUKTØRER’s formål er:
at organisere alle, der er beskæftiget som instruktører inden for de audio-visuelle medier, for at sikre og forbedre medlemmernes interesser både som instruktører og som manuskriptforfattere,

at højne kvaliteten og fremme produktionen af film samt beskytte eksisterende filmværker,

at udvikle samarbejdet med nationale og internationale beslægtede organisationer og forbund,

at virke for bedre realløn og arbejdsvilkår og sikre fuld beskæftigelse og tryghed i ansættelsen, samt arbejde for lige muligheder for mandlige og kvindelige instruktører,

at understøtte medlemmer, der er i konflikt,

at varetage og forvalte medlemmernes ophavsretlige interesser, såvel økonomisk som kunstnerisk,

at søge gennemført sociale forbedringer gennem lovgivningsmagten,

at sikre medlemmerne økonomisk dækning p.g.a. tabt arbejdsindtægt ved ledighed gennem medlemskab af arbejdsløshedskasse,

at virke for dygtiggørelse af medlemmerne gennem oplysningsarbejde,

at sikre medlemmerne og medlemmernes efterladte gennem kollektive forsikringer og

at arbejde for instruktørers ytringsfrihed overalt i verden.

Medlemmer

Som medlemmer kan kun optages filminstruktører og elever fra Den danske Filmskoles instruktør- eller TV-producer/tilrettelæggerlinie eller elever fra tilsvarende anerkendte udenlandske filmskolers instruktør- eller TV-producer/tilrettelæggerlinier. Elevmedlemmer kan sættes til reduceret kontingent og kan ikke stemme på generalforsamlinger. Nye medlemmer kan optages efter skriftlig ansøgning og godkendelse af bestyrelsen. Medlemskab træder i kraft ved indbetaling af første kontingent.

Historie

Danske Filminstruktører (DF) blev stiftet i 1956 som en interesseorganisation. I mange år havde man hovedsageligt filmpolitiske funktioner, med sæde i Statens Filmcentrals og Filminstituttets bestyrelser, men i 70'erne og 80'erne begyndte DF også at indgå overenskomster på medlemmernes vegne.

I 1990 besluttede en generalforsamling, at DF skulle udvikles til også at være en egentlig fagforening og kæmpe mere aktivt for at forbedre vilkårene for instruktørerne og deres rettigheder. Det var efter en periode, hvor filminstruktørernes vilkår var blevet stadigt dårligere, både kunstnerisk og lønmæssigt. Kampen for forbedrede vilkår blev i starten af 1990'erne også udvidet til at omfatte medlemmernes manuskriptvilkår.

Foreningen har siden da opnået stor ekspertise i kampen for rettigheder og har markeret sig på mange områder indenfor det kulturpolitiske. Forsvar af filmværker i forbindelse med TV-visning er det mest kendte - pan scanningen af "3 Days of Condor" - men der arbejdes på mange fronter.

DF er det danske medlem at de nordiske og internationale instruktør- og autororganisationer :
SNF (Sammenslutningen af Nordiske Filminstruktører), FERA (Féderation Européenne des Réalisateurs de l’Audiovisuel) - og AIDAA (Association Internationale des Auteurs de l’Audiovisuel).

DF har sæde i Det Danske Filminstituts Råd for Spillefilm, Råd for Kort- og Dokumentarfilm og Festivaludvalget for Kort- og Dokumentarfilm samt er medlem af Filmkontakt Nord, Dansk Kunstnerråd, Samrådet for Ophavsret og diverse COPY-DAN foreninger.

DF har i dag ca. 370 medlemmer.

Læs i øvrigt filmjournalist Eva Novrup Redvalls meget morsomme jubilæumsartikel om foreningen, som hun skrev i forbindelse med foreningens 50 års jubilæum i 2006.
Område
1358 København K
(Viser 301 til 310 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk