Danske Kunsthåndværkere

Danske Kunsthåndværkere blev etableret i 1976 og er interesseorganisationen for de professionelle, skabende kunsthåndværkere og designere. Sekretariatet ligger i Bredgade 66, København – ved siden af Kunstindustrimuseet.

Foreningens formål er at arbejde for en kunstnerisk og håndværksmæssig udvikling af dansk kunsthåndværk og at styrke og koordinere kunsthåndværkerområdet med henblik på at skabe forståelse for og anerkendelse af kunsthåndværket som kulturfaktor.

Foreningens godt 500 medlemmer har afgang fra Danmarks Designskole, Designskolen Kolding og Institut for Ædelmetal, Guldsmedehøjskolen - eller er optaget gennem censur. Deres arbejdsområder spænder fra unika, mindre serier og industriel formgivning til udsmykningsopgaver.

Foreningen er initiativtager til projekter som Biennalen for Kunsthåndværk og Design, udstillinger i Officinet og Kunsthåndværkermarkedet og er koordinator for deltagelse i udstillinger og konkurrencer i ind - og udland.

Bestyrelsen og udvalg arbejder kulturpolitisk og er repræsenteret i en række offentlige udvalg og bestyrelser på designskolerne, museer og gallerier:

- Statens Kunstfond
- Bestyrelsen Danish Crafts
- Skolerådet Danmarks Designskole
- Repræsentantskabet Designskolen Kolding
- Skolerådet Glas & Keramikskolen på Bornholm
- Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, Gl. Dok Pakhus
- Dansk Kunstnerråd
- COPY-DAN, Billedkunst og Danske Billedautorer
- World Crafts Council
- Det Danske Kulturinstitut
- Bestyrelsen Keramikmuseet Grimmerhus, Middelfart
- Bestyrelsen Internationalt Keramisk Center, Skelskør
- Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense
- Fotomuseet, Brandts Klædefabrik, Odense
- Håndværksrådet

----
Netværksportalen giver et effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
1260 København K

Danske Landbrugsmaskinfabrikanter Foreningen Af 1983

Foreningens formål er at samle fabrikanter af danske landbrugsmaskiner, -redskaber og -udstyr i én forening til varetagelse af fælles interesser til gavn for den enkelte virksomhed såvel som for den samlede branche. Dette søges opnået ved bl.a. at:

A.
Fremme et kollegialt forhold mellem medlemmerne og herigennem styrke sammenholdet inden for foreningen.
B.
Opnå forhandlingsret over for myndighederne i alle spørgsmål af interesse for branchens udøvere, herunder at søge repræsentation i indstillende/disponerende organer og udvalg.
C.
Søge at bevare og udbygge samarbejdet med andre organisationer med tilknytning til landbrugsmaskinbranchen.
D.
Påvirke udstillingsaktiviteter i ind- og udland.
E.
Påvirke uddannelses-, forsknings- og forsøgsvirksomhed inden for branchens interesseområder.
F.
Fremme branchens interesser, herunder markedsundersøgelser, standardiseringsbestræbelser og sikkerhedsforskrifter.
G.
Fremføre branchens ønsker og synspunkter i den offentlige debat.
H.
Afholde medlemsmøder til belysning og drøftelse af tekniske, kommercielle og andre emner af interesse for medlemmerne eller grupper af disse.
I.
Yde de enkelte medlemmer den størst mulige service inden for de til enhver tid givne organisatoriske rammer.

Som medlem kan optages virksomheder med fast forretningssted i Danmark, der som en væsentlig del producerer maskiner, redskaber eller udstyr til landbruget, grovvareindustrien o.lign.
Område
8210 Aarhus V

Danske Landskabsarkitekter

Dansk Landskabsarkitektforening (DL) er en interesseforening med indflydelse i en lang række faglige organisationer fra ministerier til mindre græsrodsforeninger. DL samarbejder med andre foreninger som bl.a. Praktiserende Landskabsarkitekters Råd, Kommunale Park og Naturforvaltere, Akademisk Arkitektforening, Landskabsarkitektforeningen (LAF) og Dansk Byplanlaboratorium.

DL ledes af en bestyrelse, der koordinerer udvalgsarbejde, der tildeles økonomiske ressourcer og praktisk bistand. Herudover medvirker DL i planlægningen og udskrivning af arkitekt- og landskabsarkitektkonkurrencer, afholdelse af konferencer af faglig karakter samt arrangementer i hele landet planlagt af debatudvalget.

DL varetager medlemmernes faglige interesser, uanset hvilket arbejde landskabsarkitekten har.

Af øvrige aktiviteter, som DL deltager i, kan nævnes det internationale samarbejde med andre landskabsarkitektforeninger, herunder medlemskab af EFLA (European Federation for Landscape Architecture) og IFLA (International Federation of Landscape Architects). Endvidere er DL en del af det fællesnordiske ’Nordisk Styrelse’ et forum for de skandinaviske landskabsarkitektforeninger. Til sidst skal nævnes, at DL er medlem af Dansk Kunstnerråd.
Område
1401 København K

Danske Lokalaviser - Provinsens Distriktsblade

Organisationen Provinsens Distriktsblade blev stiftet i 1974 som et salgssamarbejde mellem de blade, der dengang hørte under Dansk Bogtrykker- og Presseforening. Navnet blev dog i 2000 ændret til Danske Lokalaviser.

I 2005 blev der dannet en ny fælles salgsorganisation mellem de dagbladsejede aviser (Danske Distriktsblade) og Danske Lokalaviser. Denne nye organisation fik navnet De Lokale Ugeaviser.

Hermed blev det muligt at annoncere i 232 lokale ugeaviser blot ved at henvende sig et sted.

Som salgsorganisation yder vi en professionel rådgivning og besidder en høj ekspertviden, som sikrer den optimale medialøsning for dig som annoncør.

Vi udarbejder forslag til mediavalg med læserdokumentation fra Gallup, hvilket betyder, at du kan komme i kontakt med hele Danmarks befolkning eller en specifik gruppe, hvor du får mest muligt ud af dit annoncebudget.

Vi afholder kurser over relevante temaer for vore medlemmer, hjælper bladene og annoncørerne med læsertal fra Gallup og med spørgsmål omkring markedsføringsloven.

Andre af vore opgaver er at rådgive reklamebureauer og annoncører omkring mediaplanlægning, og som en del af De Lokale Ugeaviser har vi under overskriften - en ordre, en faktura - gjort det nemt at benytte vort avancerede medieplanlægnings-værktøj.

Danske Lokalaviser er ligeledes medlem af brancheforeningen - Foreningen af Danske Lokale Ugeaviser.
Område
8220 Brabrand

Danske Møbelhandlere

MC blev stiftet i 1943 som centralforening for de mange lokale møbelhandlerforeninger der dengang eksisterede. Årene før krigen, og selve krigsårene med mangel på gode råvarer, havde givet "fabriksmøbler" et dårligt ry. Foreningens første store opgave blev at genskabe tilliden til fabriksfremstillede møbler og gøre kunderne trygge ved at handle hos medlemmerne.

Dette er stadig en opgave, men udviklingen i dansk møbelproduktion har gjort det lettere at løse denne opgave. Foreningen repræsenterer i dag ikke kun de specielle højprofilbutikker, men er en bred brancheorganisation for alle møbelbutikker.

Gennem årene har MC udviklet MC-garantien til gavn for både kunder og møbelhandlere. Alle medlemmer er kollektivt forpligtet til at yde denne garanti, som er den eneste godkendte garanti på møbler.

Foreningen har mange andre opgaver, bl.a. at sørge for branchens uddannelse, både elevuddannelse og videreuddannelse. Dette for at sikre kunderne den bedste vejledning når de køber møbler.

Som interesseorganisation tager MC del i det politiske arbejde, og yder medlemmerne og forbrugerne service. MC mener, at møbelhandler og møbelkøber har fælles interesser. Denne grundholdning præger MC’s arbejde og afspejler sig i den service der findes hos alle medlemmer, selvom de er vidt forskellige.

MC’s 300 medlemsbutikker, hvoraf mange er medlem af en frivillig kæde, udgør ca. halvdelen af de danske møbelbutikker, men repræsenterer 80% af møbelsalget til private forbrugere. Der er altså butikker der har valgt at stå udenfor fællesskabet, men de fleste er relativt små. Der er også butikker der ikke kan leve op til garantiforpligtelsen og kvalitetskravene. Se efter foreningens bomærke eller kig i medlemslisten før du køber møbler. Så er du sikker.

Alle kan henvende sig til MC med møbelspørgsmål, vi hjælper gerne med råd og vejledning på alle niveauer, og vi finder også en butik, der kan opfylde dine møbeldrømme. Butikker der ikke er medlem er også velkomne, så har vi mulighed for at vise hvad vi kan. Det er i hele branchens interesse, at alle møbelhandlere yder god service.
Område
2900 Hellerup

Danske Malermestre

Danske Malermestre er arbejdsgiver­forening og brancheorganisation for alle Danmarks malervirksomheder. Danske Malermestre består af 45 laug og mesterforeninger, og har sekretariat i både København og Århus.

Danske Malermestre blev dannet i 1990 som resultatet af en fusion mellem to arbejdsgiverforeninger for malere, Centralforeningen af Malermestre i Danmark (CMD) og Danske Maler­­mestres Arbejdsgiverforening (DMA).

Foreningen repræsenterer ca. 1.800 medlemmer med en samlet lønsum på 1,75 mia. kr.

Danske Malermestres formål er at organisere malervirksomheder og andre overfladebehandlingsvirksomheder i Danmark, at varetage medlemmernes interesser i økonomisk, teknologisk, fagteknisk, uddannelsesmæssig og kulturel henseende, at varetage medlemmernes arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske interesser, at udøve oplysningsvirksomhed om branchens forhold og at yde service til medlemmerne.

Som medlem af Danske Malermestre kan optages virksomheder, der driver malerforretning, har oprettet malerafdeling i anden virksomhed eller driver anden overfladebehandlingsvirksomhed.

Som medlem af Danske Malermestre kan tillige optages bestyrere, konduktører og beregnere, som er ansat i en medlemsvirksomhed. Det er en forudsætning, at de pågældende ikke er medlemmer af en under LO hørende lønmodtagerorganisation.

Lav og valgkredse

Danske Malermestre består af 10 valgkredse, som udpeger medlemmerne af vores bestyrelse. Hver valgkreds har også sin egen bestyrelse, som hvert år skal afholde møde forud for Danske Malermestres generalforsamling. Alle lav og lokalforeninger hører under valgkredsene.
Område
2300 København S

Danske Maritime

Brancheforeningen Danske Maritime er et knudepunkt for dansk forankrede virksomheder med maritime forretningsområder. Brancheforeningen har virket med succes, siden den blev etableret i 1919 under navnet Skibsværftsforeningen.

Danske Maritime er samlingssted for topledere og medarbejdere i medlemsvirksomhederne. Danske Maritime fremmer vilkårene for de danske maritime virksomheder. Og endeligt er Danske Maritime et videnscenter, der servicerer medlemsvirksomheder, offentlige myndigheder og pressen med den nyeste viden omkring forhold, der har relevans for den maritime sektor i Danmark.

Danske Maritime har sekretariat i København og Bruxelles.

Danske Maritimes visioner

Danske Maritimes visioner for den dansk forankrede maritime industri er, at den fortsat vil udvikle sine kernekompetencer, så den altid vil være:

* verdensledende inden for stadig flere områder af den højteknologiske og vidensintensive maritime produktion.
* anerkendt af det omkringliggende samfund som en sektor, der er værd at satse på økonomisk, politisk, forsknings- og uddannelsesmæssigt.
* så attraktiv, at medarbejdere med de rette kvalifikationer og kompetencer kan tiltrækkes og fastholdes.

Medlemmer

Danske Maritime repræsenterer og servicerer en bred vifte af dansk forankrede maritime virksomheder.

Foreningen optager medlemmer, der arbejder med udvikling og produktion til og servicering af den maritime sektor.

Medlemsvirksomhederne arbejder med de mest moderne løsningsstrategier inden for hvert deres felt. De lægger vægt på at have adgang til den nyeste viden inden for deres område, og de går efter de mest kompetente medarbejdere.

Medlemmerne er internationalt orienterede, mange har produktion i udlandet og anvender højteknologi til at udvikle de bedste løsninger.
Område
1256 København K

Danske Maskinstationer og Entreprenører

DM&E er brancheorganisation for maskinstationer, der udfører land- og skovbrugsarbejde samt entreprenørarbejde. Foreningen har tilknyttet 13 lokalforeninger med ca. 600 medlemsvirksomheder, hvoraf ca. 300 er autoriserede kloakmestervirksomheder.

DM&E har en udbygget informations- og rådgivningstjeneste til at betjene medlemsvirksomhederne med fagkonsulenter indenfor teknik, driftsøkonomi, kloak, dræning, anlægsteknik, kvalitetsstyring, IT og forsikring.

Mange af de generelle oplysninger formidles til medlemsvirksomhederne her på hjemmesiden, via UgeNyt og månedsorientering.

I januar hvert år udarbejdes en årsberetning.

Vision

Danske Maskinstationer og Entreprenører samler virksomheder indenfor jordbrugs-, kloak- og entreprenørområdet i en stærk og synlig brancheorganisation.

Organisationen er kendt som videnscenter med et højt og personligt serviceniveau. Herfra tilføres medlemsvirksomhederne stor nytteværdi gennem adgang til specialiserede ydelser og aktiv politisk interessevaretagelse.

Danske Maskinstationer og Entreprenører fremmer medlemmernes faglige og kollegiale sammenhold gennem møde-, kursus- og netværksaktiviteter.

Område
7100 Vejle

Danske Overfladebehandlere

Danske Overfladebehandlere(DO)er resultatet af en sammenlægning af Dansk Galvanisør Union (DGU) og Foreningen af Danske Overfladebehandlere (FDO). De to brancheforeninger har ment, at det var vejen frem.

I dag har vi skabt en dobbelt så stærk brancheforening, der kan varetage medlemmernes interesser erhvervspolitisk, uddannelsespolitisk og forskningsmæssigt omkring nye teknologiske muligheder.

Foreningen varetager ligeledes branchens interesser på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Danske Overfladebehandlere er ligeledes et fagligt netværk, som har meget stor betydning for medlemsvirksomhederne i brancheforeningen.

Danske Overfladebehandleres medlemmer er DI-medlemsvirksomheder, virksomheder, der i Danmark udfører overfladebehandling, udøvende proces- og materiale-leverandører samt virksomheder og institutioner med tilknytning til overfladebehandlingsteknologi.

Bliv medlem

Har du lyst til at være medlem af Danske Overfladebehandlere?

Beskæftiger du dig med:

Kemisk og elektrokemisk overfladebehandling, industrilakering, korrosionsbeskyttelse, varmforzinkning eller anden overfladebehandling så meld dig ind i brancheforeningen Danske Overfladebehandlere.

Hvad koster et medlemskab?

Prisen for et årligt medlemskab er kr. 6.000 - kr. 16.000

Er du rådgiver eller leverandør til branchen kan du blive associeret medlem. Det koster kr. 6.000 om året.

Vil du høre mere om DOs arbejde kan du kontakte sekretariatet.
Område
1553 København V

Danske Pottemagere

Foreningens formål er at samle Danmarks pottemagere og keramikere i en fælles forening, hvor man kan:

* dele og udveksle erfaringer
* støtte og fremme uddannelsessituationen indenfor det keramiske fag
* formidle et samarbejde mellem medlemmerne, der kan udbrede kendskabet til keramik
* give medlemmerne nogle faglige oplevelser.

I bestyrelsen sidder der mellem 3 og 6 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen på den årlig generalforsamling.

Medlemsskab:
Medlemskontingentet er 700,- pr. år ( 300,- for pensionister). Beløbet dækker udgifter til foreningens hjemmeside, medlemsbladet og en årlig udflugt.

Medlemsskab er muligt, hvis man har, eller har haft, keramik som sin hovedbeskæftigelse.

Hvis du ønsker at blive medlem af Dansk Pottemagerforening kan du kontakte foreningens formand Meike Diederichsen på tlf. 86 93 30 78 eller pr. e-mail på bWFpbEBhc2FhcG90dGVyLmRr.

Område
(Viser 321 til 330 af 1056)