DKK - Dansk Kennel Klub for Hundeejere

Dansk Kennel Klub (i daglig tale: DKK) er Danmarks største organisation for hundeejere. Alle hundeejere (både med racehunde og andre hunde) og hundeinteresserede kan være medlemmer. I dag har DKK over 30.000 medlemmer. DKK er stiftet i 1897 og er dermed en af Danmarks ældste foreninger. Hans Kgl. Højhed Prinsgemalen er protektor for DKK.

Det er DKK's formål at skabe interesse for typiske, fysisk og mentalt sunde racehunde og varetage hundeejerens og hundens interesser i samfundet.

Medlemskontingentet er kr. 425,00 for løbende 12 måneders medlemsskab.

Bliv medlem af Dansk Kennel Klub og få en række fordele og tilbud, som hurtigt kan gøre årskontingentet til en god investering.

Du får medlemsbladet HUNDEN ti gange om året – Danmarks største specialmagasin om hunde – mange siders nyttigt og underholdende læsestof om hunde og hundefolk.

Du får bogtilbud - spændende hundebøger med store rabatter – til dig selv eller til gaver.

Du kan deltage i DKK’s hvalpekurser – starten på et godt hundeliv. Nye kurser begynder ca. hver anden måned i alle DKK-kredse fordelt over hele landet.

Du får mulighed for at deltage i lydighedstræning hos rutinerede instruktører – til glæde for dig og din hund og jeres omgivelser.

Du kan deltage i agility, en herlig sportsaktivitet for dig og din hund.

Du kan deltage i mange andre aktiviteter i din kreds, f.eks. foredrag, fælles traveture, ringtræning og meget meget mere.

Du kan få råd og vejledning hos DKK’s juridiske konsulent om gældende "hunderet".

Du får benzintilbud. Hundefolk kommer meget omkring. Benyt DKK’s gode medlemstilbud hos Hydro/Texaco.

Du kan få gode råd af DKK’s hundekonsulenter om hundeproblemer og problemhunde. Konsulenterne sidder ved telefonen flere gange om ugen.

Du kan få din hund mentalbeskrevet, så du får større indblik i dens psyke – et vigtigt aspekt, hvis du gerne vil ha’ hvalpe. En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at hunden er et harmonisk veltilpasset familiemedlem, som du og dine omgivelser kan glædes over i mange år.
Område
2680 Solrød Strand

DKR - Det Kriminal Præventive Råd

Rådet består af omkring 50 forskellige myndigheder, foreninger og private og offentlige organisationer. Her mødes medlemmerne og finder veje til, hvordan de hver især og sammen kan forebygge kriminalitet.

Rådet forebygger kriminalitet og skaber et tryggere samfund. Til det bidrager Rådets medlemmer med indsatser på de områder, hvor de har særligt kendskab og kompetence.

Medlemmerne mødes i rådet og udveksler erfaringer og aftaler indsatser, som kan angribe kriminalitetsproblemet fra mange vinkler. Hvis det fx drejer sig om forebyggelse af vold i parforhold, kan man både arbejde med at styrke de voldsramte kvinders situation, tilbyde behandling til de voldelige mænd og styrke forskellige faggruppers muligheder for at støtte familier mv.

Rådet arbejder også gennem information til offentligheden og ved at støtte lokalt kriminalpræventivt samarbejde.
Mål

For en tiårs periode frem til 2017 har Rådet sat sig disse fire overordnede mål:

* At nedbringe antallet af flergangsofre
* At nedbringe antallet af 'de mest kriminelle unge'
* At fastholde de gode resultater af indsatser rettet mod den brede befolkning
* At fastholde det høje tryghedsniveau i befolkningen

Mission

Vi forebygger kriminalitet og skabet et tryggere samfund.
Vision

Vi er energikilden i den integrerede indsats.
Motto

Et trygt liv uden kriminalitet.
Område
2600 Glostrup

Dkregistrar - Brancheorganisationen For Danske Domæne Registratorer

DKregistrar er en brancheforening bestående primært af registrars under .dk TLD.

Foreningens formål er:

At samle registrars,firmaer og enkeltpersoner der håndterer eller videresælger domæner i Danmark.

At formidle viden om og indsigt i branchens udvikling.

At fremme god forretningsmoral og kollegiale forhold i branchen.

At varetage branchens interesser over for lovgivningsmagten, udøvende myndigheder, lignende sammenslutninger i udlandet, samt presse og
offentlighed, for eksempel når branchen miskrediteres, eller når branchens interesser skal markeres.

At formidle til medlemmerne viden om love, regler, standarder, sikkerhedskrav og andet, som har generel interesse for branchen.

At fremme kommunikation og information mellem registry og registrar i begge retninger.

At profilere branchen udadtil.

Medlemmer

For at være medlem kræves det at man er:
-oprettet som godkendt registrar af .dk domæner
-eller er et firma eller enkelt person der håndterer eller videresælger domæner på det danske marked.
Område
1711 København V

DKUUG - Danish UNIX systems User Group

Her får du sat navne på de aktive i foreningen samt hvad der foregår i de mange udvalg.

DKUUG (Dansk UNIX-system Bruger Gruppe - Danish UNIX systems User Group) er en dansk IT-forening, stiftet den 18 november 1983.

Foreningens formål er at udveksle information og erfaringer omkring åbne systemer, herunder UNIX, og generelt den nyeste viden indenfor åbne standarder, operativsystemer, Internet, kommunikation samt udviklingsteknologier og -sprog.

Medlemmerne er et spændende forum af professionelle brugere af IT, der ønsker at være med helt fremme indenfor eget ekspertiseområde og at holde det personlige netværk i orden.

DKUUG har en lang række aktiviteter og medlemsfordele, bl.a.: seminarer, gå-hjem-møder, klub - København, standardisering, fagligt kompetent talerør, Bøger fra førende tekniske bogforlag, adgang til bibliotek med free software, forskellige uddannelsespakker, internationale kontakter som EurOpen og USENIX.

Vi håber du er interesseret i et medlemskab, og dermed en udbygning af dit faglige personlige netværk.

Har du yderligere spørgsmål, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os.
Område
2100 København Ø

DL - Lægesekretærer og Sundhedsservicesekretærer

DL er en tværgående landsforening i HK/Danmark

I mere end 35 år har det faglige og organisatoriske bagland i DL været for først og fremmest lægesekretærer på hospitaler, i lægepraksis og på klinikker.

I dag organiserer DL også andre faggrupper med administrative funktioner over alt i sundhedsvæsenet herunder bl.a. sundhedsservicesekretærer.

DL er en landsforening i vækst. Alene de seneste par år er medlemstallet vokset med over 1.000 til de nuværende ca. 12.500 medlemmer.

Organisatorisk er de fleste DL-medlemmer hjemmehørende i HK’s kommunale sektor. En mindre andel af medlemmerne hører til i sektorerne HK/Privat og HK/Stat.

Er du medlem af DL, får du en lang række tilbud om udvikling, sparring og faglig opdatering. Vejen til DL går direkte over HK.

DL's vision

Mission
Med udgangspunkt i et specialiseret kendskab til sundhedssystemet arbejder lægesekretæren for at sikre det behandlende sundhedspersonale de bedste vilkår med hensyn til at udøve effektiv behandling og det optimale patientforløb.

Vision
Lægesekretærernes vision er at sikre Danmark et effektivt og velkoordineret sundhedssystem til gavn for patienter og sundhedspersonale.

Bliv medlem

Er du medlem af DL, får du en lang række tilbud om udvikling, sparring og faglig opdatering.

Vejen til DL går direkte over HK.
Område
900 København C

DLGA - Brancheforeningen Af Danske Leverandører Af Gartneri-Artikler

BRANCHEFORENINGEN AF DANSKE LEVERANDØRER AF GARTNERI-ARTIKLER

Foreningens formål er at virke for og fremme af medlemmernes faglige niveau og interesser.

Brancheforeningen kan i den anledning bl.a. iværksætte følgende tiltag:

Frie og uformelle erfaringsudvekslinger, netværkssamarbejder og erfagrupper angående faglige spørgsmål.

Arrangering af rejser med henblik på studier af gartnerier og gartneriudstillinger samt beslægtede erhverv i Danmark eller i udlandet.

Etablering af et center for udvikling og test af medlemmernes produkter.
Område
5220 Odense SØ

DLS - Dansk Landbrug Sydhavsøerne

- Vi er den lokale Landbrugsorganisation på Lolland, Falster og Møn - i daglig tale Dansk Landbrug Sydhavsøerne (DLS).

Vi har til huse i Øster Toreby på Lolland, 4 km. fra Nykøbing F. Der er ansat ca. 100 personer i rådgivningen.

Formålet er at varetage de lokale landmænds erhvervspolitiske, faglige, sociale og kulturelle interesser. Vi arbejder for alle landmænds interesser og har respekt for, at Landmænd har forskellige holdninger.

Dansk Landbrug Sydhavsøerne er en del af Dansk Landbrug, og vores vision er blandt andet at varetage det lokale landbrugs interesser nationalt.

Vision og strategi

Dansk Landbrug Sydhavsøerne tilbyder sine medlemmer:

* medlemskab af en forening, som yder en dynamisk erhvervspolitisk indsats
* faglige rådgivningstilbud, hvor vi lægger vægt på kvalitet og dynamik.

Mottoet for faglig rådgivning og politisk arbejde er:

FÆLLESSKAB STYRKER

Vores vision for det politiske arbejde er:

* at være en stærk politisk sparringspartner
* at være en fremtidsorienteret og visionær organisation
* at skabe tryghed overfor politiske interesser, politikere og offentlige myndigheder, regionalt og lokalt
* at være velfungerende
* at formidle lokale landmænds synspunkter i det politiske system
* at give grundlag for rådgivning indenfor landbrug
* at modvirke anarki mellem faggrene
* at varetage loyalt det lokale landbrugs interesser i landbrugsorganisationen
* at være et vindue til det øvrige samfund
* at være et samlingscenter for landbrug og for de lokale landmænd
* at være en lokal organisation, hvor medlemmerne kan stille krav, blive hørt og føle medindflydelse.

Visionen for den faglige rådgivning er:

* at tilbyde lokal rådgivning til lokale landmænd - hvor vi tager hensyn til geografiske forskelle
* at sikre kunder personlig kontakt indenfor en time
* at tilbyde rådgivning, som er visionær og skaber værdi for kunderne
* at yde den bedste service og rådgivning til landmænd
* at være en lokal "videnbank"
* at arbejde for ny udvikling af landbruget i lokalområdet
* at tilbyde rådgivning, som gør gode landmænd bedre
* at formidle budskaber og viden til alle landmænd.

Område
4800 Nykøbing

DMF - Dansk Møbeltransport Forening

DMF - Dansk Møbeltransport Forening - består udelukkende af medlemmer, der vil flytte professionelt, optræde reelt og være bevidst om det ansvar det er at håndtere andre menneskers ejendele.

Tryghed for nænsom professionalisme

Vi ved, at mennesker erhverver sig mange ting med store værdier igennem tiden - både reelle værdier og ting med store affektionsværdier. Så når man skal flytte, ønsker man selvfølgelig et flyttefirma, der vil behandle ens ting med respekt og nænsom hånd. Det vil DMF medlemmerne. Og vi kan, fordi vi har erfaring i alle former for flytning og opbevaring. Store og små opgaver imellem hinanden. Lokalt, indenlands og udenlands.

Flytning

Vi arbejder hele tiden med udvikling og afprøvning af nye hjælpemidler, og den fælles erfaring, foreningen får på den måde, kommer alle medlemmer til gode - og dermed alle kunder, der bruger et DMF-firma til flytningen. Vi har det rigtige tidsbesparende grej og vore specialudstyrede flyttevogne skåner Deres ting bedst muligt.

Sikkerhed

Det er obligatorisk for DMFs medlemmer at have en flytteansvarsforsikring, som dækker, hvis uheldet er ude i.h.t. gældende betingelser. Det er Deres garanti for, at De får en reel behandling.

Foreningens formål.

Foreningens formål er at sammenslutte flyttefirmaer i Danmark til fremme af godt og kollegialt samarbejde, højnelse af standen og varetagelse af dennes interesser, såvel indadtil som udadtil.

Foreningen skal virke for og støtte en solid, reel og fagmæssig betjening af kunderne.
Område
1826 Frederiksberg C

DMF - Dansk Musiker Forbund

Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, musikundervisere, sangere og musikteknikere.

Dets formål er: at virke for højnelse af medlemmernes sociale, kunstneriske og økonomiske stilling, at varetage medlemmernes ophavsretslige og øvrige fælles interesser, at virke for oprettelse af lokalafdelinger, hvor forefindelse af sådanne skønnes ønskelig, samt at repræsentere medlemmerne og til værn for fælles interesser at indlede samarbejde med beslægtede organisationer såvel i Danmark som i udlandet...

DMF repræsenterer musikernes interesser mange steder, og medlemsdemokratiet sikrer din indflydelse.
Dansk Musiker Forbund repræsenterer musikernes synspunkter mange steder. Bl.a. i: Repræsentantskabet for Statens Musikråd, i Dansk Jazzforbund og i ROSA - Dansk Rock Samråd - og vi har en løbende dialog med bl.a. Transportstøtten. DMF bliver hørt i de forskellige musikudvalg, sidder i Copydan, Gramex' råd og FTF-A's hovedbestyrelse, i diverse beskæftigelsesprojekter, i Dansk Kunstnerråd, i Fællesrådet for Udøvende Kunstnere, m.fl.

Det gør DMF dels for at sikre, at musikerne får del i ophavsretsmidler, dels for at sikre, at A-kasse, myndigheder og beskæftigelsesprojekter osv. er opmærksomme på og lydhøre overfor musikernes specielle vilkår og særlige behov.

DMF repræsenterer musikerne på såvel den kulturelle og musikpolitiske side som på den økonomiske side, hvad enten det gælder overenskomster og tilskud eller A-kasse og beskæftigelse.

Via Nordisk Musiker Union og den internationale musikerorganisation FIM bliver dine interesser varetaget på nordisk, EU og verdensplan.
Område
5400 Bogense

DMU - Danmarks Motor Union

Danmarks Motor Union (DMU) er specialforbundet under Danmarks Idræts-Forbund som organiserer Motorcykel- og BMX sporten i Danmark. DMU-sporten er opdelt i 4 sportsdivisioner: BMX - Motocross - Road Racing og Speedway. For nogle af sportsdivisionernes vedkommende er der yderligere opdelt i forskellige specialdiscipliner. For at du kan være medlem af DMU, skal din Motorcykel- eller BMX klub være tilsluttet DMU. Er klubben tilsluttet DMU, er du selv automatisk medlem.

Sportsgrene i vækst

Det faste fundament for alle sportsgrene er en stor og velfungerende bredde. Indenfor de sidste 10 år har der været en jævn udvikling i antallet af medlemmer organiseret under DMU. Vist er der forskel på de enkelte sportsdiscipliners størrelse - således er DMU Motocross den medlemsmæssigt største af disciplinerne. Men alle disciplinerne har klubturneringer og nationale turneringer, hvor bredden har mulighed for at afprøve deres færdigheder og mødes med ligestillede. Bærende for al sport bør være sociale rammer som sikrer en sund og fair indstilling til det sportslige - såvel som sociale.

International og national organisering

Danmarks Motor Union er nationalt organiseret under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og internationalt organiseret under FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) og UEM (Union européenne de motocyclisme). Det giver mulighed for at danske Elite kørere under DMU kan deltage i internationale turneringer og ligeledes, at klubber organiseret under DMU får mulighed for at arrangere internationale Elitearrangementer (f.eks. EM eller Grand Prix stævner). Det betyder at DMU og en del af dets klubber sætter en ære i at udvikle klubbernes evne til at organisere Elitearrangementer, som kan fremvise det bedste af Dansk motorcykel- og BMX sport. Samtidig har de bedste danske Elitekørere qua DMU mulighed for landstræner- og Team Danmark støtte - til forsat udvikling af deres internationale potentiale.

DMU Medlemskab

For at du kan være medlem af DMU, skal din Motorcykel- eller BMX klub være tilsluttet DMU. Er klubben tilsluttet DMU, er du selv automatisk medlem.

Du skal dog være opmærksom på - at der pt. er flere forskellige medlemskabskategorier under DMU. Det er din klub som indberetter hvilken medlemsskabskategori du skal figurere under.

Område
2605 Brøndby
(Viser 381 til 390 af 1056)