DUN - Dansk Universitetspædagogisk Netværk

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) er en forening, der har til formål at udvikle universitetsuddannelsernes og universitetsundervisningens kvalitet. DUN søger at fremme dette gennem at skabe netværk og aktiviteter for medlemmerne. Desuden tager DUN initiativ til nyhedsbreve, studiekredse, arrangementer og udgiver Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift.

Foreningens målgruppe er alle der arbejder med universitetspædagogik samt undervisere på lange videregående uddannelser. Netværket har i dag repræsentanter fra alle danske universitetsinstitutioner samt en række andre videregående uddannelsesinstitutioner.

DUN afholder én gang årligt en større konference om universitetspædagogik. Hvis du er præsenteret på DUN's adresseliste, får du automatisk information og indbydelse til arrangementet.

DUN bestræber sig også på at afholde et par mindre arrangementer hen over året. De mindre arrangementer tager specifikke emner eller temaer op, der optager foreningens medlemmer. Hvis du har forslag til arrangementer, eller har kendskab til et arrangement med relevans for foreningens medlemmer, vil vi meget gerne annoncere det her på dun-net og eventuelt indgå som medarrangør.

Bliv medlem af DUN

Enhver ansat fra de betalende medlemsinstitutioner kan blive skrevet på netværkets adresseliste.

Netværkets aktiviteter er åbne for alle, der er tilmeldt netværkets adresseliste.

----
På netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område

DUP - Danske Uafhængige Pladeselskaber

DUP arbejder for den Danske uafhængige musik – fra skabelse til succés – i Danmark og i udlandet.

DUP er en non-kommerciel interesseorganisation for små og mellemstore pladeselskaber i Danmark. DUP medvirker til at fremme og udvikle vækstlaget i dansk musik og er en kulturbærerende forening, hvis fornemmeste rolle er at skabe optimale rammer og muligheder for artister og pladeselskaber, der ofte er styret af idealister og entreprenører. Foreningen har eksisteret siden 2002 og har siden da styrket vækstlaget i dansk musik.

Pladeselskaber skal i dag manøvrere på et marked, der er domineret og påvirket af major-selskaber. Det er i dag en realitet, at de store selskaber via fusioner bliver større og færre. Hvor der for 10–15 år siden var store indie selskaber, der var på størrelse med den mindste major, er der i dag kun fire major-selskaber (SonyBMG, Universal, EMI og Warner), der kontrollerer over 70% af markedet i Danmark. Dette giver ikke meget indflydelse og plads til de enkelte uafhængige artister og selskaber, der efter DUPs erfaring let bliver klemt af de mere kommercielle metervarer, som de store selskaber satser på for at tilfredsstille deres aktionærer.

DUP er ikke kategorisk imod de store selskaber, som i flere henseender har været forgangsmænd for, eller samarbejdspartnere med de mindre selskaber – bl.a. som distributører af de uafhængiges musik. Men udviklingen viser, at det er nødvendigt, at de uafhængige selskaber forener sig for at kunne skabe fair vilkår. På den baggrund arbejder DUP således for at optimere betingelserne for de mindre pladeselskaber nationalt såvel som internationalt.

DUP har fem indsatsområder:
1. Musikpolitisk og branchemæssig indflydelse
2. Påvirkning og udvikling af international musikpolitik
3. Vidensdeling og nytænkning
4. Synliggørelse af Dansk musik i udlandet
5. Fælles handels- og produktionsaftaler

Læs mere på vores hjemmeside!

Fordele som medlem af DUP:

• Benytte dig af fordelagtige aftaler for foreningens medlemmer ved bl.a. tryk af CD’er og vinyler, annoncering, kurér-service og køb af stregkoder.
• Medlemsarrangementer om tendenser, problemstillinger eller nye udfordringer i branchen, oftest med eksterne oplægsholdere.
• Mulighed for at bringe enkelte sager til pressens og omverdens opmærksomhed igennem foreningens bestyrelse og netværk.
• Mulighed for at holde fokus på udviklingen af din forretning igennem nyhedsbreve, arrangementer og kontakter i foreningen.
• Samarbejde og fordelagtige tilbud i forbindelse med brancheevents som for eks. SPOT Festival
• Adgang til et stort europæisk uafhængigt netværk igennem DUPs medlemskab i foreningen IMPALA og igennem WIN – Worlwide Independent Network.
• Direkte markedsføring af dit selskab og kunstnere igennem det årlige engelsksprogede magasin BOOM BOOM som udgives af DUP ca én gang årligt

- Samt favorable medlemsrabatter
Område
1112 København K

DVCA - Danish Venture Capital Private Equity Association

DVCA har til formål at fremme venturekapital- og kapitalfonde samt business angels
interesser.

FORENINGENS MISSION
DVCAs mission er at skabe konkurrencedygtige rammer for aktivt ejerskab, herunder ved:
• at øge kendskabet til hvordan aktive investorer arbejder og bidrager til samfundsøkonomien,
• at arbejde for at sikre branchen konkurrencedygtige rammebetingelser for at tiltrække
kapital, investere og udøve aktivt ejerskab, og
• at udbyde aktiviteter som fremmer netværk, samarbejde og videndeling i branchen.

DVCA er uafhængig af særinteresser, der ikke vedrører foreningens formål og mission.

Om DVCA

*
Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA) er en brancheforening stiftet i år 2000.

*
DVCAs medlemmer repræsenterer en bred vifte af investorer i Danmark. Foreningen repræsenterer i dag hele investeringskæden, fra individuelle business angels over ventureselskaber og kapitalfonde til institutionelle investorer, samt associerede medlemmer.

*
DVCA har til formål at styrke medlemmernes forretning, netværk og kompetencer. DVCA søger at udvikle medlemmernes forretning gennem en række aktiviteter og udvalg med specifikke emner på dagsordenen.

*
DVCA fokuserer på, at Danmark skal placere sig endnu stærkere som attraktivt investeringsland – nationalt og globalt.

Som medlem af DVCA får man bl.a.:

*
Medlemskab af en aktiv, bredt funderet landsdækkende interesseorganisation for aktivt ejerskab og risikovillig kapital.

*
Adgang til en slagkraftig organisation, der er synlig i medierne og som regeringen og de politiske miljøer lytter til.

*
Mulighed for aktivt at præge udviklingen i den fortsat voksende branche gennem indflydelse i DVCAs udvalg og bestyrelse.

*
Et medlemskab i DVCA signalerer, at man vil medvirke til at støtte venturekapitaludviklingen samt fremme teknologi, produktivitet og etablering af iværksættermuligheder i Danmark.

Fakta om DVCAs medlemmer

DVCA har godt 200 medlemmer blandt venture-og kapitalfonde samt business angels:
Område
1216 København K

DVF - Dansk Værktøjsmaskinforhandler Forening

DVF blev stiftet midt i i 1993 og har løbende udvidet medlemskredsen med de virksomheder i branchen, der naturligt hører hjemme i kredsen af værktøjsmaskinforhandlere, der markeds- og lagerfører eget produktprogram af nye CNC-maskiner på eksklusiv basis samt har egen teknisk serviceorganisation.

DVF er et kollegialt forum for erfaringsudveksling inden for branchen.

I ’94 etablerede vi en ordreindgangsstatistik for CNC-styrede maskiner. Statistikken køres af Dansk Erhverv, hvilket sikrer fuld fortrolighed omkring den enkelte virksomheds indberetninger. Statistikken tilpasses løbende medlemmernes ønsker og behov. DVF kører også en årlig lønstatistik.

DVF har ikke nogen bestyrelse men afholder sine møder med deltagelse af alle medlemmer. DVF er derfor udover at være markedsdækkende en åben og målrettet forening.

Kontingentet til DVF er ca. 8.000 kr. årligt med et indskud på samme beløb.
Område
1216 København K

Dykkefirmaernes Brancheforening Danmark

Dykkerfirmaernes Brancheforening blev stiftet i 1984 som en landsorganisation for dykkervirksomheder i Danmark.

Foreningens formål er ved godt samarbejde og fælles optræden at varetage interesser, og medvirke til en hensigtsmæssig ordning af arbejds- og erhvervsforholdene i dykkerbranchen.

Bestyrelsen består af 3 valgte personmedlemmer, som skiftevis er på valg hvert år.

Foreningen har gennem årene udført et stort arbejde i forhold til myndigheder og ny lovgivning inden for dykkerområdet, ligesom foreningen til stadighed gør et stort arbejde for, at branchen skal levere den bedste standard.

Danmark har ca. 25 registrerede dykkerfirmaer.
Danske dykkere er højt uddannede indenfor alle former for dykkerarbejder.

Danske dykkerfirmaer arbejder over hele verden.
Område
8200 Århus N

EF - Elektroteknisk Forening

Foreningens formål er at formidle relevant viden om elektroteknikkens udbredelse inden for stærk- og svagstrømsområdet, herunder IT og telekommunikation.

Foreningen varetager medlemmernes faglige, personlige og udviklingsmæssige interesser, blandt andet gennem etablering af netværk, møder og studieture.

I Elektroteknisk Forening beskæftiger vi os med stærkstrøm, svagstrøm, automation, It og tele, herunder fx bredbånd. Her mødes engagerede kollegaer på tværs af uddannelser: elektrikere, ingeniører, teknikere, installatører, maskinmestre eller salgsuddannede. Der er mulighed for at etablere netværk i hele branchen: hos producenter, elgrossister, installationsforretninger, rådgivere, entreprenører, elselskaber mv.

Hovedaktiviteten er virksomhedsbesøg, foredrag og studieture. Ca. 1400 medlemmer fordelt på 5 sektioner er fælles om interessen for elteknik og ønsket om at følge med i udviklingen.

Medlemmerne modtager i kraft af medlemskabet fagbladet Elteknik, som udgives af forlaget TechMedia. Derudover udgiver Elektroteknisk Forening denne hjemmeside samt et elektronisk nyhedsbrev.

Elektroteknisk Forening er en traditionsrig forening, men også en forening, som er fornyet og moderniseret, så vi udgør et nutidigt samlingspunkt i en dynamisk branche.

Foreningen er opdelt i følgende fem sektioner:
Nordjysk Sektion, Jydsk Sektion, Sydjysk Sektion, Fynsk Sektion og København-Sjællands Sektion.

Medlemmer
Personer, der har interesse for elektroteknik, IT og telekommunikation kan optages i foreningen.
For at blive medlem af Elektroteknisk Forening skal indmeldelsesskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til foreningens sekretariat f.eks. via hjemmesiden.


Område
5000 Odense C

EFA - Elevatorfabrikantforeningen

Vi tager os af branchens interesser fagligt og politisk. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til vores arbejde eller, hvis du er interesseret i medlemskab.

Fakta om medlemskab i DI
Virksomheder kan være tilknyttet DI på to måder: enten som medlem eller som associeret. Herudover kan du vælge mellem mere end 100 medlemsforeninger.

Gennem DI får du adgang til service, rådgivning og en række kontante fordele. Du får adgang til netværk og arrangementer, og du kan melde dig ind i en af DI's brancheforeninger.

Alle virksomheder har forskellige behov og ønsker, og derfor er der stor variation i, hvordan de enkelte medlemsforhold er sammensat. Ring til os og hør, hvad vi vil anbefale dig.

Når du bliver medlem af DI, får din virksomhed adgang til nogle af verdens mest fleksible overenskomster. DI's overenskomster aftales af DI med fagbevægelsen, og aftalerne fornyes hvert 3. eller 4. år. Samtidig sikres virksomhederne størst muligt råderum til lokalt at aftale arbejdstid og løn, som er tilpasset den enkelte virksomheds behov.

Vælger din virksomhed at blive associeret til DI, er virksomheden ikke dækket af DI's overenskomster. Associerede virksomheder har adgang til DI's mange serviceydelser, netværk og arrangementer på lige fod med medlemmer.

Kontakt DI og få mere at vide om, hvordan din virksomhed kan få glæde af medlemskab eller associering.


Område
1553 København V

Ejendomsmæglernes Landsorganisation

Ejendomsmæglernes Landsorganisation er brancheorganisation for ejendomsmæglere i Danmark og har eksisteret siden 1977. Gennem aktivt arbejde i udvalg og i høringer og ved stadig påvirkning at ejendomsbranchen sikrer Ejendomsmæglernes Landsorganisation bedst mulige vilkår for såvel vores medlemmer som vores forbrugere.

Ejendomsmæglernes Landsorganisation afholder en række spændende kurser og arrangementer for medlemmerne i årets løb og deltager desuden i relevante møder inden for branchen.

Ejendomsmæglernes Landsorganisation udgiver bladet Mægler Nyt, som sendes til alle interesserede. Hvis du også ønsker Mægler Nyt tilsendt pr. mail, kan du tilmelde dig på siden Mægler Nyt pr. mail. Hvis du ønsker at læse de seneste numre af Mægler Nyt, kan du se dem på siden Mægler Nyt.

EL har som hovedformål

* At varetage medlemmernes og branchens interesser i forhold til politiske beslutninger, medvirke ved høringer og i udvalg i forbindelse med udarbejdelse af ny lovgivning, udarbejdelse af regelsæt og videre uddannelse af vore medlemmer.

* At sikre, at vore medlemmers kunder er garanteret en kvalificeret ejendomsmæglers bistand i forbindelse med køb og salg af ejendom. Alle EL's medlemmer opfylder den til enhver tid gældende lovgivnings krav om forsikringsdækning og garanti.

Medlemsfordele

Gennem aktivt arbejde i udvalg og i høringer og ved stadig påvirkning at ejendomsbranchen sikrer EL bedst mulige vilkår for såvel vore medlemmer som vore forbrugere.

* EL varetager medlemmernes interesser, hvis der er tvister eller konflikter. Ethvert problem kan forelægges EL's bestyrelse, og ethvert bestyrelsesmedlem kan altid kontaktes.

* EL's medlemmer opfylder lovgivningens krav om forsikring og garanti via medlemskab af garantiforening (GELO)

* EL afholder mange og fyldige kurser rundt om i landet.

* EL udgiver hver måned et nyhedsbrev med aktuelle og nyttige informationer.

* EL's medlemmer har dannet ERFA-grupper og er i god kontakt med hinanden.

* EL's størrelse og struktur har medført, at man i foreningen i vid udstrækning kender hinanden og har etableret gode og solide netværk, så man i dagligdagens arbejde har muligheden for at trække på hinanden.

* EL's medlemmer kommer fra hele "viften" af aktører i ejendomsmæglerbranchen.

* EL er som organisation uafhængig af bestemte samarbejdspartnere.

EL er kort sagt en god forening at være medlem af …
Område
8830 Tjele

EmballageIndustrien

EmballageIndustrien er branche- og arbejdsgiverforening for danske emballageproducenter.

Vores medlemsvirksomheder producerer emballage i pap, papir, karton, fleksibel folie/plastlaminat og metal. Det er med andre ord vores medlemmer, der står bag forskellige emballager som flyttekasser, æggebakker, konvolutter, medicinali-ndpakning, kaffeposer og meget mere.

Vi er en del af hovedorganisationen DI.

Vi rådgiver vores medlemmer om lovgivning og regulering på det emballagepolitiske området, d.v.s. gældende bestemmelser indenfor emballageproduktion og –produkter, miljø og arbejdsmiljø, forbrugersikkerhed samt emballageminimering og –bortskaffelse.

Samtidig deltager vi udadtil i samfundsdebatten om emballagepolitiske spørgsmål på vegne af branchen.

Vi har desuden fokus på emballageforbrug, emballageaffald, emballagens brugervenlighed samt emballagens centrale rolle i et moderne samfunds infrastruktur og forbrugsmønstre.

Dermed servicerer vi ikke kun medlemmerne, men også samfundet, når det kommer til viden om emballage.

Det arbejder vi for

Overordnet arbejder vi for at skabe de bedst mulige rammebetingelser for en konkurrencedygtig dansk emballagebranche. Vores grundlæggende mission er at varetage medlemmernes interesser, at rådgive og vejlede dem og at være samlingspunkt for udvikling og dialog i branchen. Dette arbejde skal samtidig være grundlaget for, at virksomheder og forbrugere i sidste ende får den bedst mulige emballage.

Emballage er en af forudsætning for det moderne samfunds infrastruktur, forbrug og livsstil.

Emballagebranchen leverer ikke blot vareindpakning. Den leverer også forbrugeroplevelser med flot og innovativ emballage, og den leverer en afgørende forudsætning for, at varer kan transporteres kloden rundt, at fødevarer har en vis holdbarhed og at selv skrøbelige ting kommer frem i god behold. Emballage reducerer spild og skaber merværdi.

Område
1358 København K

Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og HF

Indmeldelse i Engelsklærerforeningen

Fuldt medlemskab: kr. 375 - 4 numre af AF årligt, deltagelse i Foreningens kurser, adgang til ressourcerum og medlemsliste på hjemmesiden.

Associeret medlem: kr. 250 - 4 numre af AF årligt, deltagelse i Foreningens kurser.

Modtager af din indmeldelse:
Hanne Askjær
Vinkelager 27, 2tv
2720 Vanløse
Område
2720 Vanløse
(Viser 411 til 420 af 1056)