Fødevareforbundet NFF

Fødevareforbundet NNF organiserer ansatte inden for følgende brancher: bager, slagter, mejeri, sukker- og chokoladeindustrien samt tobaksindustrien.

Fødevareforbundet NNF er stiftet 12. marts 1980 ved en sammenslutning af Dansk Slagteriforbund, Bageri-, Konditori- og Mølleriarbejdernes Forbund, Tobaksarbejderforbundet i Danmark, Sukkervare- og Chokoladearbejdernes Forbund. Den 1. januar 1983 blev Mælkeriindustriarbejdernes Forbund tilsluttet Fødevareforbundet NNF.

Den 1. januar 2009 ændrede Fødevareforbundet NNF navn fra Nærings- og Nydelsesforbundet til Fødevareforbundet NNF.

Fødevareforbundet NNF har cirka 27.000 medlemmer.

Vil du være medlem af Fødevareforbundet NNF?

Du kan blive medlem af Fødevareforbundet NNF, hvis du arbejder indenfor slagteri-, mejeri-, bager-, tobaks- eller sukkervarebranchen.

Eller hvis du vil overflyttes fra et andet forbund.

Pris og yderligere oplysninger

Prisen for et medlemskab varierer efter, hvilke aktiviteter Fødevareforbundet NNFs lokale afdelinger har. Din lokale NNF-afdeling kan fortælle dig den nøjagtige pris på medlemskabet - og mere om de fordele du får ud af det.Område
2000 Frederiksberg

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd

En investering i inspiration, information og indflydelse

Vi arbejder for et skabe bedre vækstvilkår for erhvervslivet i Faaborg-Midtfyn. Det sker gennem:

Rådgivning til vores medlemsvirksomheder.

Vi vejleder dig om f.eks. markedsføringsstrategier, forretningsplaner, international handel, støttemuligheder, kontakt til myndigheder - og meget mere...

Rådgivning til iværksættere.

Foruden at tilbyde to årlige iværksætterkurser,

hvor du vil blive klædt på til at kunne starte som selvstændig,

tilbyder vi dig de samme rådgivningsmuligheder,

som vores medlemsvirksomheder får.

Første medlemsår er desuden gratis for iværksættere.

Projekter.

Vi arbejder hele tiden med forskellige projekter,

der alle har til formål at forbedre vækstvilkårene.

Vi forsøger at hjælpe på alle områder, så kontakt os endelig for at høre, hvad vi kan gøre.

Vi arbejder bl.a. tæt sammen med Væksthus Syddanmark, regionens EU-kontor, andre erhvervskontorer, ikke mindst medarbejderne i kommunen og søger hele tiden nye strategiske partnerskaber, således vi bedre kan guide dig og din virksomhed uanset, hvad problemstillingen eller opgaven måtte være.
Område
5600 Faaborg

FAD - Defense & Aerospace Industries Association in Denmark

FAD - the voice of Danish Defence and Aerospace Industry

The Mission of FAD:

* to safeguard the general and specific interests of Danish defence and aerospace companies,
* to secure for them optimal conditions in selling to the Danish Armed Forces, to NATO and to the international defence and aerospace community,
* to act as the point of contact for all foreign defence equipment suppliers who seek to do business with Danish defence and aerospace companies,
* to assist foreign defence equipment suppliers in fulfilling their Industrial Cooperation Contracts, ICC.

The Vision of FAD:

* that Danish defence equipment procurements lead to qualified contracts to Danish defence and aerospace industry

* maintaining and strengthening a competent and competitive Danish defence technology and industrial base to the benefit of the Danish Armed Forces and to the industry,

* an opening of the defence equipment market with reciprocity of market access within the NATO-nations,
* Danish defence and aerospace industry remains a viable source in the future international defence industry cooperation.

About FAD

Danish Defence & Security Industries Association
Forsvars- & Aerospaceindustrien i Danmark, FAD

The FAD

* is the voice of the Danish defence and aerospace industry,
* is the focal point concerning all matters related to defence and aerospace industry, nationally and internationally,
* acts on behalf of the Danish defence and aerospace industry as a whole,
* is the forum for networking, cooperation and coordination of the defence and aerospace industry in Denmark,
* provides a key point of contact for customers and other relevant parties who seek advice and information on the Danish defence and aerospace industry,
* promotes the export activities of the Danish defence and aerospace industry,
* is actively involved in the development of policies affecting Danish defence and aerospace industry,
* represents Danish defence and aerospace industry in ASD, the AeroSpace and Defence Industries Association of Europe, and in NIAG, NATO Industrial Advisory Group.

Information

The Website of the FAD is in English to accommodate our international customers. The companies of the FAD are focused on international cooperation as suppliers and subcontractors and offer quality, flexibility and innovative solutions in a very competitive environment.
Område
1553 København V

FADL - Foreningen af Danske Lægestuderende

FADL blev etableret i foråret 1954, og har nu i over 50 år varetaget de lægestuderendes interesser inden for et bredt udsnit af faglige og økonomiske områder.

På vores hjemmeside kan du læse mere om de lægestuderendes forening, og de lokale aktiviteter i Kredsforeningerne i de tre studiebyer.

Bliv medlem af FADL - Foreningen af Danske Lægestuderende

Som lægestuderende i Danmark kan du blive medlem af FADL.

Som medlem får du:

* Adgang til at tage FADL-vagter gennem FADLs tre Vagtbureauer i København, Odense og Århus.
* En god løn, der ligger mellem 126 og 250 kr i timen afhængig af erfaring
* Adgang til lægevikarkurser, der giver løntillæg ved senere lægevikariater
* Medicin.dk gratis en gang i løbet af studietiden, og Medicin.dk-kittelbogen gratis en gang årligt fra 5. semester.
* En særlig forsikringsordning via Codan
* Gratis adgang til juridisk bistand med arbejdsrelaterede problemer
* Rabatter og tilbud i mange butikker

Som lægestuderende har du mulighed for at få indflydelse på sundheds- og uddannelsespolitik i FADL - og selvfølgelig også på dine egne lønforhold.

Kontingentet varierer i de tre studiebyer og kontingentet er fuldt fradragsberettiget.

Bliv medlem i:

* København
* Odense
* Århus
Område
2200 København N

FAFID - Foreningen af Filmudlejere i Danmark

Du er velkommen til at skrive eller ringe til Foreningen af Filmudlejere i Danmark, hvis du har spørgsmål af presse- eller erhvervsmæssig karakter.

HUSK AT SKRIVE KONTAKTINFO PÅ DIG SELV.

Vi besvarer din skriftlige henvendelse hurtigst muligt inden for to hverdage.

ZHdAZmFmaWQuZGs=
Område
2500 Valby

FAGA - Brancheforening for Danske Gaveartikel og brugskunst leverandører

FAGA er brancheforeningen for Danske Gaveartikel- og Brugskunstleverandører.

FAGA, der i dag består af knap 300 virksomheder, er stiftet i 1981 af en gruppe virksomheder,
som fandt det nødvendigt at samarbejde på tværs af virksomhederne.

FAGA er branchens talerør og tager initiativer til støtte for medlemskredsen. Det betyder en lang række fordele, som både på kort og lang sigt vil gavne branchen og dermed den enkelte virksomhed.

Gode rabataftaler

FAGA har forhandlet en række gode rabataftaler for medlemmerne.
Igennem FAGA kan du blandt andet få gode rabatter og fordele hos firmaerne nederst på siden.

OBS: Ved benyttelse af aftalen med Formland skal du være meldt ind i FAGA senest den 15. marts eller
15. september for at blive indstillet til bonus på den næstfølgende messe.

Som medlem kan du, når det passer dig, hente detaljeret informationer om alle FAGA's aftaler her på hjemmesiden under 'Medlemslogin'.

50% rabat til nye medlemmer

Optagelseskrav
For at blive medlem skal du være producent, grossist eller agent inden for gaveartikel- og
brugskunstbranchen i Danmark.

Rabatter og fordele

Der en lang række fordele forbundet med medlemsskab af FAGA, læs mere under punktet 'Medlemsfordele'. Medlemmerne er til enhver tid velkomne til at fremsætte ønsker, stille krav og i øvrigt komme med gode ideer, så FAGA konstant er på forkant med udviklingen.

FAGA medlemskontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamling. Kontingentet er kr. 2.900 ex. moms, men nye medlemmer får en introduktionsrabat på 50% for indeværende år:

Indeværende år: Kr. 1.450 + kr 300 i indmeldelsesgebyr ex. moms
Efterfølgende kalender år: Kr. 2.900 ex. moms
Område
7400 Herning

Faglig Klub for sygeplejersker ansat i Aalborg Kommune

Klubben omfatter aktive, autoriserede medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, ansat i Aalborg Kommune og selv- ejende institutioner med driftsoverenskomst med Aalborg Kommune.

Formål
-at samle medlemmerne med henblik på styrkelse af sygeplejerskernes identitet og kollegiale sammenhold.

-at være forum for medlemmernes kontakt til tillidsrepræsentanterne i deres varetagelse af medlemmernes interesser på arbejdspladsen, samt styrke medlemsdemokratiet i organisationen.

-at medvirke til en faglig udvikling, der tilgodeser såvel borgernes som vore egne og samfundets interesser.

-at hente inspiration til synliggørelse af sygeplejerskerne i de enkelte lokalområder.

-at styrke det sociale samvær, bl.a. via kulturelle aktiviteter.

Indmeldelse
Sker skriftligt til sekretæren.
Område
9900 Frederikshavn

FAI - Foreningen af Auto- og Industrilakerere

FAI er en landsdækkende sammenslutning af virksomheder, der er engageret i at følge med udviklingen for på den måde at kunne levere godt håndværk på forsvarlig vis til gavn for både kunder og medarbejdere. At en virksomhed er medlem hos FAI er bevis for kvalitetsarbejde, personlig kundebetjening, kreativitet og solidt håndværk.

FAI er både en brancheforening og en arbejdsgiverforening under DA. Som organisation varetager FAI medlemmernes interesser overfor myndighederne, forsikringsselskaberne og arbejdstagersiden samt bistår medlemsvirksomhederne med at løse de mange spørgsmål, der trænger sig på.

Du kan få mere at vide om, hvad vi arbejder med i FAI ved at se i den seneste udgivelse af branchebladet Ekstrasprøjten. Klik på linket i bunden af siden, så åbner siden den seneste udgivelse Ekstrasprøjten.

FAI's formål

At samle auto- og industrilakere samt rustbeskyttere i én forening til styrkelse af faglige interesser for vores medlemmer.

At forhandle om løn og arbejdsoverenskomst i overensstemmelse med Dansk Arbejdsgiverforenings regler.

At varetage og fremme fagets og medlemmernes interesser i økonomisk, overenskomstmæssig og faglige henseender, at samle fagets udøvere og fremme det kollegiale fællesskab, at servicere medlemmerne med udarbejdelse af kalkulations- og kvalitetsstyringssystemer m.m. samt på enhver lovlig måde at modarbejde enhver illoyal adfærd, der kan skade FAI, FAI's medlemmer eller fagets omdømme.

FAI's mål

Det er FAI's overordnede mål, at den enkelte medlemsvirksomhed til stadighed har optimale betingelser for at drive en rentabel virksomhed under hensyn til det omgivende miljø og medarbejdernes trivsel.

Du er altid velkommen til at kontakte FAI, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Område
2300 København S

Falcks Personaleforening

Foreningen har sat sig det fornemme mål at følge foreningens medlemmer fra første til sidste aktive arbejdsdag og gennem hele veterantilværelsen. Skulle du have et ubesvaret spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Foreninger under Falcks Personaleforening:

Falcksport

Kunstforeningen

MC Blålys

Falck Jagt og Fiskeri

Falck Museets Venner

VeteranforeningenOmråde
5260 Odense S

FALIHOS - Foreningen af lærere i historie og samfundsfag

Foreningens formål er at styrke undervisningen i historie og samfundsfag og at fremme et bredere fagsamarbejde i folkeskolen.

Foreningen samarbejder med Danmarks Lærerforening, idet sidstnævnte anerkendes som forhandlingsberettiget organisation over for myndighederne.

Foreningen er landsdækkende. Som medlemmer kan optages alle, der beskæftiger sig med eller i øvrigt interesserer sig for undervisningen i historie og samfundsfag. Enhver, som søger optagelse som medlem af foreningen, er pligtig at meddele, hvilken forhandlingsberettiget organisation (herunder lokalkreds og fraktion) vedkommende er medlem af. Såfremt det konstateres, at et medlem eller en medlemsansøger, som har ret til almindeligt medlemskab af Danmarks Lærerforening, ikke har benyttet sig af denne ret, meddeles vedkommende på særlig standardformular Foreningen af lærere i Historie og Samfundsfags syn på dette forhold.
Område
7000 Fredericia
(Viser 441 til 450 af 1056)