Akademisk Arkitektforening

Akademisk Arkitektforening har siden 1879 arbejdet for at sikre optimale vilkår for arkitekturen og den enkelte arkitekt.

I Akademisk Arkitektforening er der ca. 7.000 medlemmer med forskellige baggrunde inden for cand.arch. uddannelsen. Akademisk Arkitektforening binder medlemmerne af foreningen - MAAerne - sammen på tværs af faglighed, geografi og interesser gennem et væld af aktiviteter og gennem titlen MAA - den eneste titelbeskyttelse for cand.arch’er i Danmark.

Akademisk Arkitektforening arbejder for, at MAAerne bliver inddraget i kvalitetsudviklingen af vore omgivelser til gavn og glæde for brugerne af byer, bygninger og produkter.

---
Vil du findes af flere netværksinteresserede? Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv en del af listen over netværk i Danmark.
Område
1401 København K

Aktionærgruppen Roskilde Bank

Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske og ideelle interesser i deres egenskab af Aktionærer i Roskilde Bank. Disse interesser varetages i forhold til fysiske og juridiske personer samt eventuelle myndigheder, der har påført medlemmerne et tab eller i øvrigt har et medansvar for sammenbruddet i Roskilde Bank.

Det koster kr. 300,- at indmelde sig i foreningen. Disse penge dækker omkostninger forbundet med gennemførelsen af en forundersøgelse, som forestås af Advokat Finn Jepsen. Forundersøgelsen skal afdække, om der er grundlag for at rejse krav og dermed få dækket tabene i anledning af bankens sammenbrud. Såfremt forundersøgelsen munder ud i, at der er grundlag for at rette et erstatningskrav mod tredjemand, vil der på generalforsamling i foreningen blive orienteret herom, og samtidig redegjort for procedurerne og omkostningerne herved. En mulighed i den forbindelse vil også kunne være at ansøge om fri proces. Det er frivilligt om man vil deltage i et evt. gruppesøgsmål, og det står altid et medlem frit for at melde sig ud af foreningen. Se endvidere vedtægterne.

Hele ideen bag denne forening er, at når man er mange, som står sammen, bliver udgiften for den enkelte begrænset mest muligt. Der indbetales et mindre indmeldelsesgebyr på kr. 300,- og senere, hvis nødvendigt, et på generalforsamlingen fastsat kontingent. Hvis alle 33.000 aktionærer i Roskilde Bank meldte sig ind i foreningen ’Aktionærgruppen Roskilde Bank’, ville foreningen have knapt 10 mio. kroner i indmeldelsesgebyrer. I så tilfælde, ville der næppe være grund til at kræve yderligere kontingent. Desværre kan vi ikke forvente at samtlige aktionærer vil melde sig ind, men pointen er, desto flere medlemmer desto bedre og billigere bliver det for det enkelte medlem.
Område
4000 Roskilde

Alle-Rødder Husflid

Alle-Rødder Husflid er en lokal husflidsforening under Dansk Husflidsselskab og er dermed medlem af oplysningsforbundet Netop - Netværk for Oplysning.

Foreningen startede i sommeren 2003 og har hjemsted i Allerød Kommune. Vi dækker postområderne 3450 Allerød, 3400 Hillerød, 3460 Birkerød, 3520 Farum, 2970 Hørsholm og 2980 Kokkedal.

Foreningen arrangerer kurser som administreres efter retningslinier i folkeoplysningsloven. Planlagte kurser er beskrevet på siden benævnt kurser her på hjemmesiden. Undertiden arrangerer vi også temaaftener. Oplysninger om disse vil blive meddelt her på hjemmesiden under meddelelser eller i Frederiksborg Amts Avis og/eller i Allerød Nyt.
I efteråret 2007 forsøgte vi med en månedlig aktivitetsaften i månederne fra september til december, men ideen slog ikke an, så den er midlertidigt lagt i skuffen.

Vi har også en nyheds mail-liste. Hvis du gerne vil høre nyheder fra foreningen så send din mailadresse til formanden, som også er kontaktperson for maillisten. Hendes adresse ses på siden bestyrelse.
Område
3400 Hillerød

Allerød Erhvervsklub

For erhvervslivet, for sporten og fornøjelsen

Allerød Erhvervsklub er sit ansvar bevidst omkring det at bidrage til kultur og idrætslivet i kommunen. Der er vist ingen der betvivler, at et sundt kultur- og idrætsliv ikke kun er kølerfigur, men i allerhøjeste grad også kommunens motorrum. En sund fritid og et spændende kulturliv skaber dynamik og vækst.

Ingenting kommer af ingenting (undtaget lommeuld). Det gælder såvel din virksomheds slagsaktiviteter, som Allerøds handelsliv. Det er Allerød Erhvervsklubs primære virke at støtte Allerød Fodboldklub - en klub som også er blandt de 10 største i på Sjælland - målt på antal medlemmer. Ikke kun ud fra betragtningen om en sund fritid for de mange fodboldspillende børn og unge, men også for at bidrage til fodboldklubbens høje ambitionsniveau.

Allerød Erhvervsklub er en hybrid mellem erhvervslivet, kommunen, kultur og fodboldlivet i Allerød. Klubben skaber formelle formelle, men i særlig grad også uformelle relationer mellem politikere og virksomheder. Er du nytilflyttet virksomhed i kommunen, skulle du overveje at melde virksomheden ind i Allerød Erhvervsklub. Ved at melde dig ind her, får du den korteste vej til beslutningstagere i det lokale erhvervsliv.

Vi giver undskyldningen og anledningen til at mødes med dine kommende kunder og forretningsforbindelser i form af en lang række sociale aktiviteter som fx. bowling-turneringer, fodboldture, gallamiddage, teaterliv etc. Men vi er også klubben der arrangerer konferencer, kongresser og netværksmøder.

Raison d'etre

* Skabe forum for erfaringsudveksling blandt erhvervsfolk, fortrinsvis i Allerød Kommune.
* Formidle og arbejde for et reklamemæssigt budskab for vores medlemmer således at medlemsskabet resulterer i stor reklame og arbejdsmæssig værdi for medlemmerne.
* Sikre medlemmerne særlige fordele ved Allerød FK's hjemmekampe samt formidling af konstruktive kontakter til kommunen og erhvervslivet.
* Fremme fodboldniveauet og omgivelserne i Allerød FK.
* Bringe Allerød på landkortet (også fodboldmæssigt)

Vi håber at vi snart kan byde dig velkommen i klubbe, for vi vil lidt mere for Allerød, og dermed også for dig.
Område
3450 Allerød

Amager Erhvervsråd

Amager Erhvervsråd er en sammenslutning af erhvervsvirksomheder, som siden 1984 har arbejdet for, hos lokalpolitikere i amt og kommuner, at skabe forståelse for nødvendigheden af, at vore virksomheder får de bedst mulige rammer og vilkår at arbejde og udvikle sig i.
Område
2300 København S

American Chamber Of Commerce In Denmark

The American Chamber of Commerce in Denmark (AmCham Denmark) is a non-profit, non-governmental business association representing companies actively investing in Denmark and the United States. Established in 1999, AmCham Denmark is part of the global AmCham network present in more than 100 countries and headquartered in Washington D.C. As the voice for international business in Denmark AmCham is committed to building a competitive business environment in Denmark, and to doing its part to minimize barriers to international trade.

Our Mission
AmCham’s mission is to provide a business, social and policy forum for its members; facilitate knowledge exchange on topics relevant to the international business community; and advocate for a competitive business climate in Denmark.

Our Focus
AmCham Denmark’s primary focus is to facilitate dialogue with and access to key decision makers and stakeholders, as well as forge strong, productive relationships. AmCham makes it a priority to understand the issues facing our member companies, and to voice their concerns to key decision makers. In order that these decision makers hear the message first-hand, we also prioritize access for our members to these decision makers.
Område
1559 København V

Angstforeningen

Er du en af de 350.000 danskere, som lider af angst, eller kender du en, der gør det? Så håber vi, at du kan finde hjælp til at komme videre på denne side. Men du er også altid velkommen til at ringe eller maile til os.

Forebyggelse:
Mennesker med angst har brug for hurtig og effektiv hjælp for at forebygge invaliditet. Det er vigtigt at vide, at man ikke er alene om at have en angstlidelse, og det er vigtigt at få hjælp til at søge behandling. Angstforeningen vil arbejde for at udbrede kendskabet til og forståelsen for:

ANGST - STRESS - FOBI

---
Bliv en del af vores store database med danske netværk. Meld dig til i dag!
Område
2000 Frederiksberg

Animationssammenslutningen

ANIS' formål:

1. -at samle alle, der er beskæftiget indenfor animationsbranchen og dermed styrke den danske animationsbranche også set i forhold til udlandet.

2. -at varetage og forvalte medlemmernes ophavsretslige interesser, såvel økonomiske som kunstneriske.

Område
1358 København K

Anlægsteknikforeningen I Danmark

Formålet med Anlægsteknikforeningen i Danmark er at fremme interessen for og kendskabet til anlægsteknik, bl.a. ved at afholde møder og kurser, oprette og vedligeholde en hjemmeside, arrangere studierejser og ekskursioner for medlemmerne samt udvikle og redigere lærebøger.

Foreningens medlemmer er personer som har det som deres arbejdsopgave at undervise indenfor anlægsteknikområdet på uddannelser på bachelor-, master- eller kandidatniveau. Medlemmerne kommer fra Syddansk universitet , Ingeniørhøjskolen i Århus, Ingeniørhøjskolen i København, VIA University College, EUC-Sjælland (Haslev), Odense Tekniske skole, University College Nordjylland, Teknologi & Business, Aalborg Universitet og DTU. Endvidere er Dansk Byggeri medlem.

Foreningens aktiviteter sigter alle i retningen af at opfylde formålsparagraffen (at fremme interessen for og kendskabet til anlægsteknik). Den nuværende hovedaktivitet er at fremme uddannelserne indenfor anlægsteknik, samt at koordinere disse uddannelserne institutionerne imellem.
Område
7000 Fredericia

Ans Erhvervs- og Handelsstadsforening

Ans Handelsstandsforening blev stiftet i år 1998 og skiftede navn til Ans Erhvervs- og Handelsstandsforening år 2007. Foreningen startede op med 54 medlemmer / lokale virksomheder, og der blev valgt en bestyrelsen bestående af 3 medlemmer. De første bestyrelsesmedlemmer, der blev valgt var Kjeld Aagaard Kjærulff (formand) repræsenteret ved dengang Ans Døgnkiosk i dag Super Spar, Rita Frost (kasserer) repræsenteret ved dengang Ans El-forretning i dag El-Salg, samt Claus Mortensen (bestyrelsesmedlem) repræsenteret ved Clausians.
Område
8643 Ans By
(Viser 41 til 50 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk