Guldsmedebranchen i Danmark

Guldsmedebranchens Leverandørforening er en brancheorganisation, der favner stort set alle leverandørvirksomheder, der arbejder med guld, sølv, diamanter og korpus i Danmark.
Vores primære opgave er at servicere og løfte de 110 medlemsvirksomheder i et forretningsorienteret perspektiv. Hertil varetager vi den politiske scene i forhold til den dagsorden, der har strategisk og operationel betydning for medlemmer.

Vi sidder fysisk i hus med Danske Guldsmede- og Urmagere som vi er repræsenteret sammen med igennem Guldsmedefagets Fællesråd. Et fælles organ, hvor direktørerne for henholdsvis detail og leverandørsiden er sideordnet.

Vi udgiver desuden fagbladet AuClock

Bliv medlem - se fordele her

Vi har et stærkt forretningsorienteret fokus og prioritere aktiviter, der understøtter medlemsvirksomheders salg.

Vores ydelser henvender sig til alle leverandører, der arbejder professionelt i guldsmedebranchen. Som en del af Guldsmedebranchens Leverandørforening får du adgang til strategisk viden og afgørende sparring til videreudvikling af din virksomhed. Over 90% af danske leverandører, der kan være medlem - er medlem.

Et medlemskab giver din virksomhed direkte adgang til en lang række værdiskabende aktiviteter. Her er et udsnit, men sidder du inde med den mindste overvejelse bør du tage et uforpligtende møde med direktør Christoffer Ritzau, der gerne giver et klart billede af hvad du bliver en del af.

Et medlemskab bør være naturligt for alle, der har med smykker at gøre da vi varetager alle aktiviteter, der beskytter guldsmedebranchen - nationalt og internationalt.

Læs videre om de forskellige fordele ved et medlemskab på vores hjemmeside.
Område
2830 Virum

Gulvbranchen

Gulvbranchen.dk samler relevante oplysninger til brug for gulvbranchens medlemmer og øvrige interessenter.

En platform af viden
Gulvbranchen er en en samarbejdsorganisation for gulvfirmaer og leverandører, der har som hovedformål at fremme den fagtekniske udvikling i branchen.

Gulvsektionen er en sektion i Dansk Byggeri, der varetager de overenskomstsmæssige og uddannelsespolitiske interesser.
Gulvbranchen og Gulvsektionen er tilsammen en platform for fagfolk, der arbejder med gulve og gulvlægning.Her får du adgang til ny viden, rådgivning og du får indflydelse på udformningen af Gulvfakta. Via nyhedsbrevet Gulv.info får du også de sidste nyheder, information om uddannelse og meget andet.

Gulvbranchens Vådrums Kontrol (GVK) er en kontrolordning for vådrum med vinylbelægning.

Nyhedsbrev
Gulvinfo opdaterer dig on-line med seneste nyt fra branchen.

Område
1358 København K

Gymnasieskolernes Lærerforening

Du kan blive medlem af GL, hvis du er eller ønsker at være lærer (adjunkt/lektor) ved et alment gymnasium (stx), et hf-kursus, et studenterkursus, en hf-afdeling på et VUC (Voksen Uddannelses Center) eller ved en erhvervsgymnasial uddannelse (hhx/htx og kvu).

Hvis du bliver afskediget fra din stilling på grund af timemangel, eller fordi din tidsbegrænsede ansættelse ophører, kan du fortsætte som medlem af GL, med mindre du får arbejde inden for en anden organisations område.

Som nyt medlem af GL skal du huske at melde dig ind i Magistrenes Arbejdsløshedskasse, (du bliver ikke automatisk medlem i arbejdsløshedskassen, når du melder dig ind i GL).

Kan jeg vælge frit?

DJØF, DADL (læger), CØ (civiløkonomer), IDA (ingeniører), DM (magistre), Kommunikation & Sprog og GL er faglige AC-organisationer, der har aftalt, at alle medlemmer - kandidater som bachelorer - frit kan vælge hvilken organisation, de ønsker at være medlem af. Hvis du ønsker at være medlem af GL, kan vi varetage dine løn- og ansættelsesmæssige interesser fuldt ud.

Hvis du er medlem af en anden AC-organisation end de nævnte, bør du kontakte sekretariatet for yderligere oplysninger. Akademikere, der i dag ikke er medlem af en faglig organisation, har også mulighed for frit at vælge.

Hvorfor vælge GL?

Alle GL's medlemmer er ansat ved de gymnasiale uddannelser eller akademiuddannelserne (KVU). Det betyder, at GL er specialist i læreres arbejdsvilkår, og at GL fx har arbejdet intensivt for at påvirke reformen af de gymnasiale uddannelser og fortsat arbejder for, at reformen udmøntes bedst muligt.

Ved overenskomstforhandlingerne varetager GL udelukkende løn- og ansættelsesvilkår for medlemmer, der er ansat inden for undervisningssektoren.

GL har et omfattende net af velkvalificerede og veluddannede tillidsrepræsentanter, som kan hente støtte i GL's sekretariat, og som et antal gange om året deltager i møder med andre tillidsrepræsentanter, som varetager lærer-interesser.

GL's medlemmer er sikret stor indflydelse på GL's arbejde og politik.

Hvis jeg ønsker at skifte fagforening?

Med frit valg overdrager de deltagende AC-organisationer interessevaretagelsen for dig til den AC-organisation, du måtte ønske at være medlem af. Det betyder, at GL kan varetage alle dine interesser ift. arbejdsgiveren fx i forbindelse med tvister, disciplinære foranstaltninger, opsigelse og fyringsrunder.

Hvad betyder frit valg for mine løn- og ansættelsesvilkår?

Den enkelte lærer er fortsat omfattet af de centrale overenskomster og aftaler, som er indgået for akademikere i staten. Løn, tillæg og arbejdstidsregler er derfor de samme.

Læs mere på vores hjemmeside.
Område
1620 København V

Gymnasieskolernes Pædagogikumforening

Gymnasieskolernes Pædagogikumforening er en forening for kursusledere og tilsynsførende i alle fire gymnasiale ungdomsuddannelser.

Gymnasieskolernes Pædagogikumforening blev stiftet i 2005 for kursusledere og tilsynsførende i hf og stx. Som følge af fælles pædagogikumordning for alle gymnasiale uddannelser fra 1. august 2009, hilser Pædagogikumforeningen nu kursusledere og tilsynsførende fra hf, stx, hhx og htx velkommen i foreningen. Foreningen har en bestyrelse på 5 medlemmer, som fastlægger foreningens politik.

Foreningens årsmøde og generalforsamling samler årligt
ca. 100 medlemmer. Her inviteres en hovedtaler af
betydeligt format, som har fingeren på pulsen inden
for pædagogisk forskning. Her er oplæg om centrale
elementer i pædagogikumordningen, og her arrangeres
workshops og erfaringsudveksling for kursusledere
og tilsynsførende. Gymnasieskolernes Pædagogikum-
forening har som sit overordnede formål at sikre
kompetent varetagelse af pædagogikumuddannelsen
med udgangspunkt i forhold, som vedrører
kursusledere og tilsynsførende.

Pædagogikumforeningen har til formål

at være fagligt forum for pædagogikumuddannelsen,
at styrke erfaringsudveksling om pædagogikum,
at sikre kompetenceudvikling for kursusledere og tilsynsførende,
at være i dialog med Undervisningsministeriet og interessenter, der har betydning for pædagogikum,
at arbejde for tilfredsstillende løn- og arbejdsvilkår for kursusledere og tilsynsførende.

Område
7300 Jelling

Gymnasieskolernes Rektorforening

Gymnasieskolernes Rektorforening er en forening for de 145 offentligt selvejende gymnasier og hf-kurser i Danmark.

Det almene gymnasium er den største ungdomsuddannelse i Danmark. Cirka 40 procent af hver ungdomsårgang starter i det almene gymnasium, når de har afsluttet grundskolen. Der går omkring 70.000 unge i det almene gymnasium lige nu – og cirka 10.000 unge er i gang med en hf. Det almene gymnasium er som ungdomsuddannelse den største brødføder til de videregående uddannelser.

Rektorforeningen har en bestyrelse på otte medlemmer, som fastsætter foreningens politik. Foreningen har et sekretariat som varetager foreningens interesser og rådgiver skolerne i den daglige drift.

Gymnasieskolernes Rektorforening har som sit overordnede formål at sikre det almene gymnasium og det toårige hf de bedste vilkår for at være stærke og tidssvarende ungdomsuddannelser.

Område
1471 København K

Håndværker- og Industriforeningen i Odense

Foreningens formål er at fremme håndværk og industri i Odense, samt alt hvad der står i forbindelse hermed.

Håndværker- og Industriforeningen i Odense
er en tværfaglig organisation, som samler alle håndværksfagene og især varetager de små og mellemstore virksomheders interesser på det erhvervspolitiske område. Det drejer sig dels om medlemmer af forskellige håndværksmesterforeninger og -laug og dels af enkeltmedlemmer med interesse for og tilknytning til håndværket. Håndværker- og Industriforeningen i Odense har eksisteret i over 150 år.

Hvorfor være medlem af H & I?

Vil du have indflydelse?

H & I er tilknyttet:
Toldcenter Fyn
Odense Fagskole & Håndarbejdsseminarium
Frederik den VII´s stiftelse
Odense Tekniske Skole
Håndværksrådet
Varelotteriet

H & I har et nært samarbejde med de tekniske skoler og uddeler diplomer og legater til elever, som findes egnede til påskønnelse.
H & I arrangerer en årlig Medalje- og Legatfest på Odense Rådhus for at hædre de dygtigste udlærte svende på de faglige skoler i Odense.
H & I deltager i aktuelle debatter, og holder møder om dagsaktuelle emner.
H & I arrangerer studieture og virksomhedsbesøg.
H & I lægger også vægt på det sociale samvær, hvor man gennem arrangementer i årets løb kan diskutere tidens strømninger og erhvervslivets vilkår og teknologiske udvikling.
H & I´s medlemmer har mulighed for visse rabatter - på f.eks. mobiltelefoni.
Hvordan bliver man medlem af Haandværker- og Industriforeningen i Odense?
Man bliver enten medlem af Haandværker- og Industriforeningen i Odense gennem et medlemsskab af en faglig forening eller gennem et enkeltmedlemsskab.

Område
5000 Odense C

Håndværksrådet

Håndværksrådet er hovederhvervsorganisationen for små og mellemstore virksomheder

Håndværksrådets mission

Vi arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for at drive virksomhed. Sammen med vores medlemmer skaber vi debat om emner som selvstændighedskultur, innovation, vækst og udvikling, erhvervsbeskatning og skatte-struktur, adgang til finansiering, erhvervsuddannelser og meget andet.

Medlemsfordele

* Vi arbejder for at påvirke lovgivningen til fordel for små og mellemstore virksomheder
* Vi overvåger lovgivningen, informerer medlemmerne og forsøger at få så stor indlydelse som muligt, alt sammen til fordel for selvstændige erhvervsdrivende
* Du kan gratis bruge vores konsulenter og få svar på næsten alle spørgsmål om jura, økonomi, eksport osv.
* Og du får store rabatter på mobil- og fastnettelefoni, benzin, diesel, olie og el, datalønbehandling, hotelovernatininger, køb, leje og leasing af personbiler og varevogne samt mange andre ting.

Vi er i disse dage ved at udsende velkomstbreve om den nye rabatportal, der betyder, at medlemmer af Håndværksrådet kan få endnu flere medlemsfordele i form af rabatter fra en masse spændende leverandører.

For at logge dig ind på portalen skal din virksomhed være registreret med en e-mailadresse hos os. Har du ikke modtaget et velkomstbrev, er det fordi vi mangler din e-mail adresse.

Bliv medlem

Som direkte medlem af Håndværksrådet har du altid en organisation at støtte dig til, hvis du har brug for råd og vejledning i relation til din virksomhed - og der er også straks en række kontante fordele af medlemskabet.

Du kan sende en e-mail til bWVkbGVtc2ZvcmRlbGVAaHZyLmRr sammen med din virksomheds CVR.nr.
Område
2300 København S

Høreforeningen

Høreforeningen er en handicaporganisation, der varetager over 800.000 danskeres interesser på høreområdet.

Vi har 10.000 medlemmer og ca. 800 frivillige, der repræsenterer foreningen overfor myndighederne.

Høreforeningen arbejder bl.a. for, at hørehæmmede og døvblevne kan kommunikere på lige vilkår med andre mennesker i samfundet.

At kommunikere er livsvigtigt for mennesket. Vi har brug for information om alt, hvad et moderne liv kræver, og vi skal kommunikere for at kunne fungere socialt.
Når hørelsen svigter, har kommunikationen svære vilkår - ikke mindst i et informationssamfund som vores.

Derfor er det nødvendigt med en velfungerende, gratis høreomsorg, med bedre tekstning af TV-udsendelser og med konstant information om høreproblemer til omverdenen.

Høreforeningen blev grundlagt i 1912 under navnet "Tunghøres Vel" og var den første tunghøreforening i Norden. I 1934 ændrede foreningen navn til Dansk Tunghøreforening og igen i 1962 til Landsforeningen for Bedre Hørelse. Den seneste ændring kom i 2006, hvor foreningen ændrede navn til Høreforeningen.

Foreningen har siden starten arbejdet for bedre forhold for mennesker med høreproblemer og har ud over sin oplysningsvirksomhed bl.a. sikret gratis høreapparater og batterier.

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik er foreningens protektor.

Foreningens formål

Interessevaretagelse

Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for de mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Høreforeningen søger såvel centralt og lokalt indflydelse på, at disse borgere får de samme muligheder for at kom­munikere og for at deltage i samfundet som normalthørende medborgere har.

* Forebyggelse og støj:
Høreforeningen arbejder for at nedsætte eller helt forhindre risici for høre­skad­er i forbindelse med støj på uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladsen og i fritiden.
*
Støtte og information:
Høreforeningen arbejder på at informere om ørets sygdomme, høreproblemer, hjælpemidler m.v. samt på at støtte medlemmerne i at håndtere tilværelsen som høreskadet/hørehandicappet.

Høreforeningen kan deltage i økonomiske aktiviteter til fremme af formålet og til fordel for medlemmer.

Høreforeningen udgiver det/de af Hovedbestyrelsen fastlagte medlemsblad(e).

Vi tilbyder

* Tolkeformidling
* Skoletjeneste
* Netværksgrupper
* Høreguider
* Kurser
* Bisidderservice

Bliv medlem

Som medlem af Høreforeningen får du en række medlemsfordele samtidig med, at du støtter foreningens arbejde.

Enkeltmedlemsskab af Høreforeningen koster 270 kr. om året.

Familiemedlemsskab af Høreforeningen koster 400 kr. om året (fælles medlemskab for ægtefælle, samlever eller forældre med hørehæmmede børn).

Medlemsfordele

* Du modtager 10 gange om året medlemsbladet 'hørelsen', hvor du kan holde dig ajour med udviklingen på høreområdet og få indsigt i dine muligheder og i andres liv med høreproblemer
* Du får mulighed for gratis socialfaglig vejledning
* Du får kursustilbud for mennesker med lyd- og høreproblemer
* Du kan søge legater fra Fællesfonden
* Du får mulighed for kontakt med ligestillede
* Du får adgang til mange sociale og faglige aktiviteter i de lokale afdelinger, herunder udflugter og foredrag
* Du støtter arbejdet for bedre forhold for mennesker med lyd- og høreproblemer


Område
2650 Hvidovre

Haandværkerforeningen i København

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn er samlingssted for selvstændige erhvervsdrivende og virksomhedernes ledende medarbejdere i Storkøbenhavn, p.t. ca 2700 personer.

Gennem mere end 170 år har foreningen varetaget erhvervslivets interesser over for offentlige myndigheder, hovedstadskommunerne, regering og folketing.

Hertil kommer et bredt spekter af erhvervspolitiske, selskabelige og kulturelle arrangementer for medlemmerne og deres ægtefæller (ca. 150 om året) – blandt andet i vore 20 interesseklubber.

Vi administrerer knap 1000 lejeboliger i Emdrup, på Nørrebro, Frederiksberg og Bispebjerg Bakke ligesom vi har byens bedste plejehjem og dertil 34 ældreboliger på Frederiksberg. Her har medlemmer af foreningen samt disses nærmeste pårørende fortrinsret.

Vort blad, Hånd & Værk, der udkommer ti gange om året og holder sammen med hjemmesiden medlemmerne orienteret om, hvad der rører sig i Haandværkerforeningen.

Det koster 640 kr. om året at være medlem af Haandværkerforeningen.

Formål

Haandværkerforeningens formål er at fremme tværfaglig forståelse, samarbejde og sammenhold mellem hovedstadsområdets håndværksvirksomheder og øvrige erhvervsvirksomheder samt at fremme betingelserne for virksomhedernes trivsel i det storkøbenhavnske område og værne om de håndværkskulturelle værdier.

Dette søges fremmet ved bl.a.:

- at tale medlemmernes sag over for hovedstadsområdets bystyrer,
- at repræsentere medlemmerne overfor myndigheder, institutioner og organisationer,
- at varetage tværfaglig information, herunder ved udgivelse af et blad, afholdelse af møder, foredrag, debatter m.v.
- at virke for gode erhvervsuddannelser,
- at anerkende vel aflagte prøver ved præmiering og tildeling af foreningens medailler,
- at anerkende fremragende kreativt virke ved udnævnelse af Æreshåndværker.

Medlemmer

Som medlemmer af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn kan optages:

- Københavnske laug og brancheforeninger.
- Personer, som driver selvstændig virksomhed, idet det dog er en forudsætning, at virksomheden er tilsluttet en arbejdsgiverforening, såfremt en sådan eksisterer for den pågældende branche.
- Ledende medarbejdere samt andre personer med en tilknytning til erhvervslivet, dets organisationer og almene virke, som efter bestyrelsens skøn berettiger til optagelse.

Begæring om optagelse indsendes til administrationen og afgøres af bestyrelsen.
Område
1302 København K

Hals Erhvervsforening

Hals Erhvervsforening er en aktiv forening, der har til formål at støtte og udvikle erhvervslivet i Hals.
Vi er en stærk forening af den grund, at langt de fleste erhvervsdrivende i Hals er medlemmer af foreningen. De mange medlemmer er med til at give foreningen en god økonomi, der danner basis for de mange tiltag, der sker.

Hals Erhvervsforening kører en særdeles aktiv markedsføring både hvad angår annoncering i de lokale aviser og aktiviteter i byen. Annoncering sker f.eks. i forbindelse med fælles kampagner og fælles udsalg.
Af aktiviteter kan nævnes de succesfulde ugentlige torvedage i højsæsonen, der bringer tusinde af turister og fastboende i kommunen til byen. I øvrigt sætter vi aktiviteter i gang, når vi mener der er basis for det - f.eks. i juletiden.

Hals Erhvervsforening står også bag udsmykning af byen, så den fremtræder indbydende og giver stemning for de mennesker, der forhåbentlig også gerne skulle handle i byen. Således er den efterhånden omfattende og meget roste juleudsmykning erhvervsforeningens fortjeneste.

Hals Erhvervsforening støtter foreninger og klubber, der er med til at udvikle vores by.
F.eks. er vi medlem af Turistforeningen og vi har en større aktiepost i Hals Golfklub.
Vi er af den holdning, at et forenings- og klubliv, der er aktivt og gør en indsats, har en afsmittende effekt på handelslivet.

Hals Erhvervsforening prioriterer information til medlemmerne højt. Dette sker ved skrivelser om nye tiltag m.m. og ved medlemsmøder. På møderne har vi orientering om markedsføring, ideudveksling, beslutning af fælles åbningstider, foredragsholdere osv.
Og så selvfølgelig fælles spisning og hygge.
Vi håber, at I vil være med i foreningen og dermed være med til at styrke erhvervslivet i Hals.

Hvad koster det ?

Kontingentet for medlemsskab af Hals Erhvervsforening er fastsat på den årlige generalforsamling. Beløbene er uden moms og er gældende indtil andet oplyses.

* Erhverv
o Kr. 500,00 årligt
* Forretning
o Kr. 2.500,00 årligt

Hvis du er i tvivl om hvilken kategori du hører under, kan du kontakte vores kasserer Maj-Brit Jakobsen.
Område
9370 Hals
(Viser 551 til 560 af 1056)