Kon-Tur

Kontor og kultur

Kon-tur er en forening som består af frie, selvstændige bog- og papirhandlere i hele Danmark.

Vi er gået sammen i bestræbelserne på, at markedsføre os landsdækkende.

Hos Kon-tur er service, varekundskab og bredde på varesortiment bevaret så kunderne får flere
muligheder at vælge imellem.

Selvstændighed og frihed

- er kodeordet hos Foreningen Kon-tur

Hvem kan blive medlem?

Enhver der driver detailhandel eller specialhandel, hvor omsætningen er baseret på papir, papirvarer, kontorartikler og bøger

Kon-tur tilbyder :

- mulighed for at udsende Skolekatalog ( valgfrit )

- mulighed for at udsende Julekatalog ( valgfrit )

- gode indkøbsmuligheder hos danske leverandører

- gode rabatter hos de danske leverandører

- ingen tvangsfordeling af varer

- at være en del af en landsdækkende kæde

- to årlige indkøbsmesser

Område
3600 Frederikssund

Konstruktørforeningen

Vision

* Konstruktørforeningen sætter medlemmerne i centrum.
* Konstruktørforeningen er det attraktive og fortrukne valg for alle kommende og nuværende bygningskonstruktører.
* Konstruktørforeningen er en seriøs, effektiv, tilgængelig udviklingsorienteret, troværdig og demokratisk organisation.
* Konstruktørforeningen er en dynamisk, effektiv og målrettet organisation.
* Konstruktørforeningen er kendt for at kommunikere på en ærlig, ligefrem og forståelig måde.
* Konstruktørforeningen er med til at skabe en troværdig byggebranche med en høj faglig profil.

Mission

* Konstruktørforeningen varetager bygningskonstruktørernes uddannelsesmæssige, faglige og ansættelsesmæssige interesser.
* Konstruktørforeningen sikrer fagets markedsværdi og anerkendelse og skaber tryghed og fordele for bygningskonstruktørerne.
* Konstruktørforeningen følger med i byggebranchens udvikling og omsætter den viden til gavn for bygningskonstruktørernes faglige udvikling.
* Konstruktørforeningen er en seriøs og kritisk partner i byggebranchen, der bidrager til, at branchen udvikler sig i en positiv og effektiv retning på et højt fagligt niveau til gavn for aftagerne.

KF's vigtigste opgave er at rådgive medlemmer og være med til at styrke bygningskonstruktørernes faglighed. Vi har derfor gjort det nemt og hurtigt for dig at komme i kontakt med os.

Du kan ringe direkte til Sekretariatet eller spørge en af de faglige rådgivere direkte her på hjemmesiden. Se under Sekretariatet, her kan du også læse mere om den enkelte rådgiver, så du ved, hvem du skal henvende dig til, når du har et specifikt spørgsmål.

Det mener KF

KF er aktiv i byggebranchen og kommer jævnligt med politiske udmeldinger.

Det er vigtigt at være synlig, give sin mening til kende og være med til at påvirke udviklingen i den rigtige retning.

Er du i tvivl om vores holdning til et emne, så tøv ikke med at kontakte os.

Bliv medlem

Du kan være medlem af Konstruktørforeningen på 3 forskellige måder:

Aktivt medlemskab
Et aktivt medlemskab er for dig, som er beskæftiget som lønmodtager eller selvstændig konstruktør, som ikke beskæftiger lønmodtagere.

Passivt medlemskab
Et passivt medlemskab gælder typisk, hvis du er konstruktør og bosat i udlandet, eller du har taget en anden uddannelse. Som passivt medlem modtager du fagbladet Konstruktøren og kan deltage i møder, men har ikke stemmeret.

Studerende
Konstruktørstuderende og konstruktører, der er i gang med en ny uddannelse på fuld tid, kan blive optaget som "associerede" medlemmer. Associerede medlemmer modtager samme information og har samme ret til at deltage i, som aktive medlemmer, men har ikke stemmeret.

Efter bestået eksamen overflyttes associerede medlemmer automatisk til aktivt medlemskab. Det første kvartal som aktivt medlem er gratis for nydimitterede. Men der opkræves et overflytningsgebyr på kr. 100.

Kontingent
Kontingentet betales kvartalsvis og fastsættes af KF's generalforsamling.

Titel
Som uddannet bygningskonstruktør, har du ret til at kalde dig bygningskonstruktør m.a.k.
Indmeld dig nu

Er du i tvivl om, hvilken form for medlemskab, du skal have. Så kontakt os. Vil du gerne indmelde dig med det samme, så download indmeldelsesblanketten via linket til højre, udfyld den og send den til KF's Sekretariat.
Område
1552 København V

Konsulentnet Syd

KonsulentNetSyd er et netværk af virksomheder, der sikre syddanske virksomheder lokal rådgivning og bistand.

Hos KonsulentNet Syd finder du den rådgivning, der styrker og udvikler din virksomhed. Vi kan hjælpe din virksomhed i alle processer - lige fra idéudvikling og produktbeskrivelse over udvikling og optimering af interne processer, arbejdsmiljø og ledelse til PR, kommunikation og markedsføring.

Kompetencer

* Jura
* Ledelse
* Analyser
* IT og logistik
* IT løsninger
* Human Ressource
* Motivation og trivsel
* PR og kommunikation
* Produktudvikling og design
* Reklame og Markedsføring
* Økonomi regnskab og bogføring
* Personale og uddannelse
* Salg og optimering
* Arbejdsmiljø
* Søg i kompetencer

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.
Område
6100 Haderslev

Kooperationen - Den Kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark

Kooperationen er et på demokratiske principper organiseret frivilligt samarbejde mellem virksomheder og foreninger, som har til formål ved økonomisk virksomhed: at medvirke til at skaffe forbrugerne gode bæredygtige og billige produkter og ydelser at sikre gode, sunde og sikre beskæftigelsesforhold at medvirke til at mennesker gennem selvorganisering løser egne og andres sociale problemer Organisationen skal fremme udviklingen af den kooperative idé og virksomhedsform, som alternativ til privat erhvervsliv og skal gennem sit virke udbygge samarbejdet mellem kooperative organisationer, virksomheder og foreninger. Organisationen skal i øvrigt støtte og varetage medlemmernes interesse som arbejdsgiver. Til opnåelse af dette formål skal Organisationen: repræsentere kooperationen udadtil udbrede kendskab til kooperationen i offentligheden iværksætte oplysnings- og uddannelsesvirksomhed overfor medlemsvirksom-hedernes medlemmer, valgte og ansatte ledere samt øvrige medarbejdere informere om lovmæssige, administrative, økonomiske, tekniske o.a. forhold af generel interesse for medlemsvirksomhederne bistå medlemsvirksomhederne med fremme af det interne samarbejde i virksomhederne forhandle den kooperative Hoved- og Samarbejdsaftale forhandle og indgå faglige overenskomster forestå voldgiftsbehandling i henhold til Hovedaftalen forestå sekretariatsfunktionen for Samarbejdsrådet
Organisationen kan tillige efter bestyrelsens beslutning påtage sig udførelsen af den daglige sekretariatsvirksomhed for medlemsvirksomheder og fonde m.m., som måtte ønske dette.

Mål
Kooperationens målsætning er at yde god service og skabe gode relationer til sine medlemmer. Kun på den måde kan vi styrke organisationens troværdighed og gøre den mere synlig udadtil.

Som arbejdsgiver- og interesseorganisation, løser Kooperationen administrative og arbejdsretslige opgaver for medlemmerne; Kooperationen yder byggejuridisk rådgivning, indgår og tiltræder i overenskomster, mægler i interessekonflikter og fortolkninger og yder rådgivning i forbindelse med økonomi, personalepleje, erhvervsjura, PR og marketing samt pressekontakt og kursusvirksomhed.

Vision og kultur
Kooperationen skal skabe resultater, der afspejler organisationens kompetencer og tilstræbte videndeling.

Kooperationen skal være en åben arbejdsplads præget af vigtige kerneværdier som tillid, samarbejde og social ansvarlighed.

Kooperationen skal øge opmærksomheden om den kooperative filosofi og virksomhedsform i samfundet.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
1651 København V

Kopenhagen Fur

VELKOMMEN TIL KOPENHAGEN FUR

- Til en verden af pelsdyr, internationalt salg og mode. En branche, der dækker produktionen på de danske pelsdyrfarme til de internationale catwalks i Paris, London, Milano og New York.

Kopenhagen Fur er det hele. Det er en andelsforening, et auktionshus og et internationalt varemærke for de fineste pelsskind. Vi er til for avlere, skindopkøbere, designere og forbrugere, der køber en pels. Det er det, der gør branchen så spændende!

Når vi vover at kalde pels for en dansk verdenssucces, er der noget om snakken. Ikke bare er Danmark det land i verden, der producerer flest minkskind af høj kvalitet, men vi sælger også hovedparten af de skind, der produceres globalt.
Område
7441 Bording

Kræmmerforeningen 1981

Kræmmerforeningen 1981 samler og organiserer kræmmerne og markedshandlere i Danmark.

Foreningen varetager markedshandelens interesser og er forhandlingspartner over for myndigheder, arrangører m.v.

Foreningen samarbejder til alle sider med interesseorganisationer, foreninger, tivolier og underholdning samt leverandører af varer og ydelser.

Foreningen har mange medlemmer spredt over hele landet, ca 20 af dem er arrangører, som medvirker tilat dialogen hele tiden fungerer.

Beskæftigelse:

Markeds- og torvehandle er den ældste form for handle, og en vigtig økonomisk og social faktor for samfunder. Der er flere former for markedshandlere, men en del er fuldtidsbeskæftiget, og andre er deltids eller fritidsbeskæftiget.
Tilsammen udgør markedshandel en betydelig faktor for vareproduktion, underleverandører, transport, underholdning og service.
Område
2770 Kastrup

Kreativitet & Kommunikation

Kreativitet & Kommunikation er en brancheorganisation, som arbejder for at skabe de bedste vækstbetingelser for danske reklame- og relationsbureauer, vidensmæssigt såvel som økonomisk.

Medlemsskab gives til bureauer, der beskæftiger sig med reklame, event-marketing, mediaplanlægning, webkommunikation og PR. Personligt medlemskab kan ikke erhverves. Kontingentet fastsættes ud fra et fast grundbeløb, bureauets årlige bruttoavance samt antallet af medarbejdere.

At samle reklamebranchens travle individualister i en stærk, fælles forening er ingen selvfølge. Når det siden 1952 er lykkedes godt for Kreativitet & Kommunikation, er det fordi, Kreativitet & Kommunikation arbejder målrettet for at professionalisere bureaumarkedet og dermed styrker den platform, som bureauerne agerer ud fra . Derudover giver et medlemskab af DRRB også adgang til en række gratis services og billige fællesindkøb, som betyder konkrete besparelser på bundlinien for det enkelte medlem.

Kreativitet & Kommunikation kort fortalt

Kreativitet & Kommunikation blev stiftet i 1952 som brancheforening for de danske reklamebureauer. Foreningen har altid omfattet de største og de bedste bureauer inden for branchen.

Gennem Kreativitet & Kommunikations vedtægter og medlemsaftaler forpligter DRRBmedlemmerne sig til en høj professionel standard.

Det er lykkedes at fastholde en stabil medlemskreds, uanset branchens konjunkturfølsomhed og de betydelige strukturelle ændringer der pågår. Kreativitet & Kommunikations medlemsvirksomheder varetager omkring 80% af al reklame, der udføres i Danmark.

For bedst at kunne repræsentere medlemsbureauernes fælles synspunkter er Kreativitet & Kommunikation jævnligt i kontakt med media, mediaorganisationer, offentlige myndigheder, andre brancheorganisationer og forbrugerorganisationer.

Kreativitet & Kommunikation forhandler på hele branchens vegne, både når det gælder generelle aftaler med modstående organisationer - herunder ikke mindst parterne bag Annonceoverenskomsten, Danske Dagblades Forening og Dansk Magasinpresses Udgiverforening - men også de øvrige medias organisationer og Dansk Annoncørforening er vigtige forhandlings- og samtalepartnere.

Kreativitet & Kommunikation spiller endvidere en vigtig rolle som garant for, at branchens interesser tilgodeses i forbindelse med planlagt eller påtænkt lovgivning inden for det område, som har branchens interesse.

Kreativitet & Kommunikation har etableret en stærk position i forbindelse med høringsrunder vedrørende ny lovgivning. De danske interesser i forbindelse med EU lovgivningen varetages gennem kommunikationsbranchens europæiske paraplyorganisation The European Association of Communications Agencies (EACA), Bruxelles.

Kreativitet & Kommunikation er repræsenteret i adskillige bestyrelser og udvalg m.m., som har relation til branchen. Det gælder f.eks. Dansk Erhverv, Dansk Oplagskontrol, Mediehøjskolen, Det Internationale Handelskammer, ReklameForum og Index Danmark/Gallup.

På det internationale område er Kreativitet & Kommunikation medstifter af European Association of Advertising Agencies (nu The European Association of Communications Agencies (EACA)) og Nordisk Reklamebureau Forbund. Kreativitet & Kommunikation har desuden kontinuerlig kontakt med en række søsterorganisationer i den vestlige reklameverden. En kontakt som medlemmerne ofte benytter sig af.
Område
1217 København K

KTC Portalen

KTC er en organisation af topchefer i den kommunaltekniske sektor i Danmark herunder topchefer i fællekommunale selskaber og samarbejder og er talerør og udviklingsforum for denne sektor.

Vision

Den ledende kraft.

KTC vil være den ledende kraft for den kommunaltekniske sektor i Danmark og sætte rammerne for debat og læring, der skaber udvikling.

Fremtidens dagsorden

For KTC er det en hjertesag, at sikre samfundet en høj standard inden for Byggeri, Bolig, Fysisk planlægning, Natur, Vand, Miljø, Veje, Trafik og Forsyning. Med en stærk faglig ballast fra hverdagen i kommunerne sætter KTC dagsordenen på disse områder. Målet er resultater, som inspirerer i ind- og udland.

Ledelse og løsninger

På det tekniske område vil KTC være en central sparringspartner for myndigheder og topchefer. KTC udfordrer cheferne, skaber netværk og formidler viden. Målet er god ledelse og effektive og visionære løsninger.

§ 3. MEDLEMMER

Som medlemmer af foreningen kan optages:
a. Direktionsmedlemmet eller direktionsmedlemmerne samt direktøren/chefen eller direktørerne/cheferne (placeret direkte under kommunaldirektøren/direktionen) for det eller de kommunaltekniske område(r)og med direkte reference til politiske udvalg. En direktør/chef kan indenfor sit område midlertidigt udpege en stedfortræder, der har overordnet ledelsesansvar.
b. Ud over de under a nævnte kan andre chefer med reference til en person, som kan optages iht. § 3, stk. 1a og som har et selvstændigt fagligt, personalemæssigt og strategisk ledelsesansvar, optages.
c. Direktør/øverste chef i fælleskommunale selskaber indenfor det kommunaltekniske område. d. Ud over de under c nævnte kan andre chefer med reference til den person, som kan optages iht. § 3, stk. 1c og som har et selvstændigt fagligt, personalemæssigt og strategisk ledelsesansvar, optages.
e. Direktør/øverste chef i selskaber indenfor det kommunaltekniske område, der er 100 % kommunalt ejet.
f. Formænd for de til KTC associerede foreninger g. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde optage personer med særlig sagkundskab eller ledende rolle indenfor foreningens formål som medlem.
Område
6950 Ringkøbing

KV - Kvindelige Virksomhedsejere

Foreningens formål er:
Udbygning og udvikling af det erhvervsmæssige netværk for kvindelige virksomhedsejere.

Medlemskab

Enhver kvinde, der - helt eller delvis - ejer og driver en virksomhed, der tilslutter sig foreningens formål, kan være medlem af foreningen.

Velkommen i et stærkt og værdifuldt netværk

I en travl hverdag hvor du er fokuseret på dels at løse konkrete opgaver og dels sikre udviklingen af din virksomhed, kan det være svært også at finde tiden til at få et netværk. Og det selv om du ved, at et godt netværk er med til at skabe resultater.

KV er et netværk for kvinder, der ejer eller er medejer af en virksomhed. Vores mål er at skabe synlighed omkring kvinder i erhvervslivet - med fokus på selvstændige kvinders vilkår. Og opbygge en viden omkring kvinders erfaringer som virksomhedsejere - en viden mange kan få stor nytte af. KV er landsdækkende og har eksisteret siden 1987.

Et medlemsskab i KV giver dig adgang til et dynamisk og spændende netværk, hvor du møder kvinder med mange års erfaringer og kvinder med nye banebrydende ideer. Det giver mulighed for at få både faglig og personlig sparring, udveksle ideer og viden, få samarbejdspartnere og kunder. Den eneste forudsætning for at få indfriet dine forventninger i KV er, at du er aktiv.

Aktiviteter i KV. Du bliver inviteret til arrangementerne i løbet af året. KV’s bestyrelse står som arrangører og emnerne er alt fra businessforedrag og debat til nye tendenser, virksomhedsbesøg og generalforsamlingen. Der bliver lagt vægt på at arrangementerne har fagligt indhold, giver inspiration og at rammerne gerne må være anderledes og utraditionelle, så det bliver en oplevelse.

Sparring i KV. Ud over den værdifulde networking ved alle KV-arrangementer, har du også mulighed for at sparre med andre KV’ere i mindre grupper. Vi har f.eks. KV-grupper og Strategisk Netværksgrupper, hvor du jævnligt mødes med din egen gruppe for at sparre om alt vedrørende jeres virksomheder samt din egen udvikling som ejer.

Velkommen i et stærkt og værdifuldt KV-netværk.

----
På Netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område
4700 Næstved

KVF - Kommunal Vejteknisk Forening

Hvorfor en Kommunal Vejteknisk Forening.

Kommunerne er i dag ansvarlige for forvaltning af de fleste kilometer offentlige veje, som har indflydelse på borgernes daglige færden, individuelt som kollektivt.

Ofte dukker der imidlertid problemer op, som er fælles for kommunerne. Det kan dreje sig om tekniske, forvaltningsmæssige og administrative forhold og metoder. Et samvirke mellem kommunale medarbejdere kan derfor virke effektiviserende for vej- og trafikområdet og kompetenceudviklende for de kommunale medarbejdere.

Hvem kan blive medlemmer.

Foreningen er associeret Kommunalteknisk Chefforening (KTC) og som aktive medlemmer kan optages:

* Kommunale medarbejdere, der er beskæftiget med vej- og trafikforhold
* Kommuner, repræsenteret ved en vej- og/eller trafikteknisk ansat

Hvem er initiativtagerne.

Ideen med en sådan forening begyndte at tage fast form i løbet af foråret 2001. Bl.a. var foreningens første formand Magnus Sandal Pedersen aktiv i etableringsfasen. På en stiftende generalforsamling den 28. november 2001 blev foreningen stiftet.

Foreningens vision og mission.

Af foreningens vedtægter fremgår flg. om vision og mission:

Vision:

Kommunal Vejteknisk Forening skal fremme den faglige videnvandring, viden og kompetence i medlemskredsen for at fremme driften og udviklingen af fremtidens vej- og trafikstruktur i Danmark.

Mission, bl.a.:

*
at bidrage til en styrkelse af medlemmernes viden og kompetence og arbejde for sektorens position i samfundsdebatten,
* at fremme, udvikle og koordinere den kommunale vej- og trafiksektors metoder, forvaltningsformer og driftsmetoder.

Medlemmer

1. Som aktive medlemmer kan optages:

1.1 Kommunale medarbejdere, der er beskæftiget med vej- og trafikforhold

1.2 Kommuner, repræsenteret ved en vej- og/eller trafikteknisk ansat.

2. Som passive medlemmer kan optages:

2.1 Vejdirektoratets sektoraktiviteter, med enkelte personer, efter bestyrelsens bestemmelse.

2.2 Personer, der efter bestyrelsens skøn har en naturlig tilknytning til foreningens virke.
Område
8600 Silkeborg
(Viser 661 til 670 af 1056)