Medicoindustrien

Medicoindustrien er brancheorganisationen for virksomheder, der i Danmark udvikler, producerer, sælger eller på anden vis har interesse i medicinsk udstyr.

Medicoindustrien blev stiftet 22. juni 2001 ved en fusion mellem DMDA og Kirumed. Foreningen har i dag 110 medlemsvirksomheder.

Medicoindustrien har til formål at fremme medlemsvirksomhedernes erhvervsmæssige og politiske interesser.

I Danmark er Medicoindustrien høringsinstans for myndighederne i spørgsmål og sager, som angår branchen for medicinsk udstyr. Medicoindustrien deltager aktivt i råd og udvalg, som har indflydelse på erhvervsvilkårene for branchen.

På internationalt plan yder Medicoindustrien en aktiv indsats i den fælles europæiske brancheorganisation EUCOMED og samarbejder med de europæiske og amerikanske søsterorganisationer

Fakta om medicobranchen i Danmark

Medicoindustrien i tal

Danske medicovirksomheder udvikler, producerer og markedsfører på verdensplan for over 46 mia. kr. Medicovirksomheder i Danmark beskæftigede mere 20.000 og danske virksomheder i udlandet beskæftiger yderligere over 20.000 medarbejdere.

Om branchen

Branchen i Danmark er nok mest kendt for sine store verdensomspændende virksomheder indenfor fremstilling af medicinsk engangsudstyr og fremstilling af høreapparater, men derudover består medicoindustrien af en mængde små og mellemstore producenter heraf flere innovationsvirksomheder foruden distributører og underleverandører.
Område
2990 Nivå

Medicon Valley Alliance

Medicon Valley Alliance is the cluster organisation for the Danish-Swedish life science cluster Medicon Valley.

As a non-profit, fee based member organisation, we serve as project leader on cross border initiatives, adding to Medicon Valley’s position as a world class life science cluster. We create synergies and value for our 280 members, who include universities, hospitals and human life science companies.

What do we do?

*
We connect people and develop competences.
*
We communicate and drive important policy issues.
*
We focus on issues and priorities of importance to both Denmark and Sweden.
*
We serve as the point of entry to Medicon Valley for foreign stakeholders and cluster organisations.
*
We brand Medicon Valley internationally based on the region’s cutting edge research, entrepreneurial business environment and high quality of life.

Our network is your network - make use of the opportunity.

Come join us in Medicon Valley!
Område
2300 København S

Mejeriforeningen

Mejeriforeningen er det danske mejeribrugs brancheorganisation. Vi repræsenterer det danske mejeribrug med særlig fokus på vores medlemmer.
Pr. 1. juli 2009 er vi tilsluttet samarbejdet i Landbrug & Fødevarer, som har overtaget opgavevaretagelse og medarbejdere på en række punkter.
zoom

Vi er en videnorganisation og faglig ekspertise er vores vigtigste ressource til at skabe udvikling i branchen, rådgive vores medlemmer og opfylde vores mission om at skabe optimale udviklingsmuligheder for mejeribruget i Danmark.

Efter tilslutningen til Landbrug & Fødevarer varetages de fleste opgaver af de overførte medarbejdere. Kernen i Mejeriforeningen er beskæftiget med skolemælk og øvrig administration.

Hvad laver vi

Mejeriforeningen er en organisation med mange faglige ekspertiseområder, som alle bidrager til at opfylde vores mission. I det følgende har vi konkretiseret disse ud fra fire overordnede arbejdsområder.
zoom

Vi rådgiver og yder konsulentbistand
Gennem viden og faglig ekspertise sikrer vi, at vores medlemmer får den bedste rådgivning og konsulentbistand. Vi overvåger det danske og udenlandske marked og sørger for, at vores medlemmer altid ved, hvad der rører sig inden for mejeribruget.

Vi udforsker mælkens potentiale
Vi tager initiativ til og koordinerer grundlagsskabende forskning inden for veterinær- og råvareforskning samt mejeriforskning. Herigennem skaber vi ny viden, der giver branchen udviklingsmuligheder og gør os i stand til at rådgive forbrugerne om mælkens potentiale ud fra et fagligt, seriøst og nuanceret grundlag.

Vi gør vores indflydelse gældende
Vi er med under nationale og internationale forhandlingerne og går i direkte dialog med myndighederne. Herigennem sikrer vi, at det danske mejeribrug taler med én stemme både herhjemme og i udlandet.

Vi synliggør mælken
Gennem kommunikation og marketing synliggør vi mælken, og sikrer det danske mejeribrug og dets produkter en høj status i danske og udenlandske forbrugeres bevidsthed.

Hvem kan blive medlem

Alle mejerier og mejerivirksomheder beliggende i Danmark eller på Færøerne kan blive medlem af Mejeriforeningen.
Vi har 29 medlemmer fordelt på andels- og privatmejerier. Herudover er ni handelsvirksomheder medlem af Mejeriforeningen via Markedsudvalget.
Thise Mejeri A.m.b.a. beliggende i Roslev zoom Thise Mejeri A.m.b.a. beliggende i Roslev

Andels- og privatmejerier
Andels- og privatmejerier, der indvejer mælk direkte fra mælkeproducenterne, modtager mælk og fløde til produktion af mejeriprodukter, eller forarbejder mejeriprodukter kan blive medlem af Mejeriforeningen.

Handelsvirksomheder
Handelsvirksomheder, der ikke indvejer, producerer, eller forarbejder mejeriprodukter, men som derimod eksporterer danske mejeriprodukter til udlandet, og importerer udenlandske produkter til det danske marked kan også blive medlem af Mejeriforeningen. Handelsviksomheder er medlemmer via Markedsudvalget.
Område
8000 Århus C

Mensa Danmark

Mensa er en international forening, stiftet i England i 1946, med det formål at give intelligente mennesker fra alle samfundslag mulighed for at mødes under afslappede former.
Det er en non-profit organisation uden politiske eller religiøse tilhørsforhold. Vedtægterne udelukker ganske enkelt formulering af meninger på Mensas vegne. Foreningen tæller 110.000 medlemmer på verdensplan, fordelt på 100 lande.
Ordet "Mensa" betyder bord på latin. Navnet er valgt, fordi Mensa er en forening, hvor alle kan samles "om det runde bord" uanset alder, tro og nationalitet.

Mensa er hyggeligt samvær for højt begavede
Formålet med Mensa er, at begavede mennesker skal kunne mødes, snakke og udveksle tanker og ideer - også på tværs af landegrænser.
Alle mensanere kan frit lave interessegrupper eller arrangementer, som andre kan deltage i. Det kan være fester, foredrag, middage, diskussioner, rejser, spilleaftener, biografture, udstillinger, skovture eller aftenhygge på den lokale café - kort sagt, lige hvad man har lyst til!
På vores lukkede forum er der diskussionsgrupper om alt mellem himmel og jord, chat og online-kalender med nyeste opdateringer af foreningens arrangementer.
Hvis du er ude at rejse, kan du besøge andre landes Mensa-grupper og deltage i deres aktiviteter.

Hver måned får du nyt fra Mensa
Som Mensa-medlem bliver du holdt ájour med aktiviteterne. Hver måned får du tilsendt Mensa Kalenderen, som beskriver alle arrangementer for hele landet i den følgende måned. Du kan frit deltage i aktiviteterne, uanset hvor i landet du befinder dig.
Ca. hver anden måned modtager du "Forum Mentum", som er Mensa Danmarks medlemsblad. Alle medlemmer er velkomne til at bidrage hertil med artikler, opgaver, forslag, morsomme historier eller andre indlæg

Det er helt acceptabelt at være passivt medlem, men ønsker du kontakt med andre, der har samme interesser som du, kan du benytte vores interessekartotek, der opdateres og udsendes jævnligt.Også medlemslisten, som omfatter alle medlemmer af Mensa Danmark, bliver løbende opdateret og udsendt.

MIK og MiniMIK
Vores årsmøde hedder MIK, hvilket på grønlandsk betyder sammenkomst. Udover generalforsamlingen rummer MIK foredrag, fest, SIG-møder og meget mere. Fordi et enkelt årsmøde er lidt i underkanten har vi indført MiniMIK, som er endnu en MIK, men uden generalforsamling.
Det eneste optagelseskrav er høj intelligens
Den eneste betingelse for at blive medlem af Mensa er, at du har fået målt din IK, og at du hører til blandt de 2% mest intelligente. Alder, sociale status, verdensopfattelse, race eller køn spiller ingen rolle.
IQ tests på nettet
Mensa Danmark er blevet gjort bekendt med, at der på nettet reklameres for forskellige "IQ-tests". Nogle mod betaling, andre gratis. Mensa Danmark er IKKE associeret med disse tests. Vi står udelukkende bag den gratis vejledende IQ test på vore egen hjemmeside på siden http://mensa.dk/testiq.xml.

----
På Netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område
2500 Valby

Merkonomernes Hovedorganisation

Foreningen blev startet i 1982 af Merkonomer, der ønskede en fri og uafhængig service- og interesseorganisation.

Fra starten blev foreningen døbt Samarbejdende Merkonomer. Der kom et navneskift i 1998, hvor foreningen fik navnet Merkonomernes Hovedorganisation.

Navneændringen skulle ses i lyset af, at vi ville markere, at vi nu var langt den største organisation, der varetager Merkonomernes interesser.

Historisk set er Merkonomernes Hovedorganisation en udbrydergruppe fra Dansk Merkonomforening.

Bruddet opstod, fordi gruppen bag Merkonomernes Hovedorganisation ønskede en selvstændig A-kasse tilknyttet til foreningen.

Dette ønske var der ikke gehør for i Dansk Merkonomforening, og derfor blev det nødvendigt at oprette en ny organisation.

I dag viser det sig, at tanken om en selvstændig A-kasse var den rigtige beslutning. Merkonomernes Hovedorganisation er i dag den største organisation, der varetager Merkonomers interesser.

Desuden er Dansk Merkonomforening ophørt med at eksistere som selvstændig organisation.

Filosofi

Du bestemmer tempoet

Vi mener, at du som medlem skal være i centrum. Du må aldrig føle, at du bliver "et nummer i køen".

Du får derfor altid din egen personlige rådgiver, som er dig behjælpelig med alle relevante emner omkring arbejdsforhold. Din personlige rådgiver hjælper dig gerne, når du skal

* skrive kontrakt

* forhandle løn

* udforme jobansøgninger - der virker

Du har også mulighed for at få coaching omkring job- og karriereudvikling.

Det sker alt sammen på dine præmisser. Du bestemmer altid, hvor meget din rådgiver skal involveres i dine forhold.

Derfor er det meget vigtigt, at du melder din grænser ud til din rådgiver. Vi ved nemlig godt, at grænserne på dette område er meget individuelle fra person til person.

Bliv medlem

Oprettet af merkonomer for merkonomer

Du kan derfor ikke pege på andre faglige organisationer, som værner om merkonom- begrebet så indædt som Merkonomernes Hovedorganisation. Vi kæmper for at bevare og forbedre merkonombegrebets prestige i erhvervslivet. For jo større prestige din uddannelse har, jo bedre jobbetingelser får du.

Hvad enten du allerede er merkonom, akademimerkonom, akademiuddannet eller har valgt at studere til denne største uddannelsessucces nogensinde, er valg af faglig organisation og A-kasse derfor indlysende.

Kun hos Merkonomernes Hovedorganisation får du den rene og uforfalskede vare i form af en skræddersyet faglig forening med egen A-kasse for merkonomer, akademimerkonomer, akademiuddannede, agrarøkonomer og studerende under selv samme tag.

Det finder du ikke andre steder!

Ingen andre kan tilbyde denne unikke pakkeløsning, men vogt dig for efterligninger, som der er flere af. Liberaliseringen af A-kasselovgivningen sidste år har medført, at lykkeriddere har gjort deres indtog med tilbud om discountløsninger. Det kan hurtigt udvikle sig til smertefulde bekendtskaber for dig og din familie, hvis uheldet er ude, og du mister dit job. Så er du reduceret til bare at være et nummer i køen.

Hos Merkonomernes Hovedorganisation har du altid 100% personlig opbakning – herunder akut personlig juridisk rådgivning og fuld tryghed ved firmakonkurs.
Område
1620 København V

Messe Team

Messe Team er brancheforening for udstillingsbranchen i Danmark. Foreningen blev stiftet i 1987. Medlemskredsen er bred og består af såvel egentlige udstillingsvirksomheder, udstillingshaller og relaterede leverandører til branchen.

Formål

Det er brancheforeningens formål, at varetage medlemmernes interesser. I praksis foregår det ved, at skabe et forum for dialog, menings- og erfaringsudveksling medlemmerne imellem.
De 5 sanser

Det er foreningen opgave at støtte foreningens medlemmer med til stadighed at fastholde messen/udstillingen, som et væsentligt og relevant produkt på markedet. Herunder påpege det unikke i, at alene på messer/udstillinger kan alle sanser anvendes til at fremme produktpræsentation og kontakt mellem kunde og leverandør.
Nyhedsbreve, kurser og medlemsmøder

Foreningen udgiver løbende et nyhedsbrev og afholder med jævne mellemrum relevante kurser og medlemsmøder.
Uddannelse

Foreningen har oprettet en egentlig uddannelse tilpasset branchen. Uddannelsen til 'Teater- og udstillingsteknisk assistent' foregår på Århus Tekniske Skole (www.ats.dk) samt Københavns Tekniske skole, Amager (www.kts.dk).

Internationalt samarbejde, IFES

Messeteam er medlem af den internationale sammenslutning IFES.

Hvad er IFES (International Federation of Exhibition and event Services ) ?

* IFES er en international sammenslutning af udstillingsfirmaer fra 14 lande
* IFES giver Messe Teams medlemmer viden om udstillings haller world wide
* IFES giver Messe Teams medlemmer global information om hvad der sker i branchen
* IFES giver Messe Teams medlemmer et netværk af samarbejdspartnere world wide
* IFES Præsident er Larry Kulchawik, EPDA

Yderligere information om IFES - http://www.ifesnet.com

Bliv medlem

Er dit firma under nedenstående brancher, så udfyld formularen på vores hjemmeside og mail den til os, så sender vi yderligere information for at blive medlem af Messe Team

* Udstillingsfirmaer
* Designere, arkitekter og reklamebureauer
* Systemleverandører
* Free-lance montører
* Messecentre, udstillings- og messearrangører
* Leverandører
* Firmaer med egen udstillingsafdeling

Hvorfor være medlem af Messe Team ?

* I Messe Team findes der 18 års pionerarbejde indenfor branchen, så dine spørgsmål kan altid besvares eller løses
* Messe Team er udstillings branchens talerør overfor myndighederne
* Messe Team har gjort dialogen imellem landets messecentre meget mere åben
* Messe Team holder medlemsmøder flere gange om året, hvor relevante emner og produkter gennemgås for medlemmerne
* Messe Team er den første forening der har fået målrettet uddannelse for nye medarbejdere
* Messe Team sørger for videre uddannelse af eksisterende medarbejdere
* Messe Team forhandler rabataftaler som kommer alle medlemmer tilgode
* Messe Team udgiver et nyheds brev flere gange om året hvor aktuelle emner behandles
* Messe Team er dit talerør til branchen om dine nye produkter
* Messe Team er medlem af IFES ( International Federation of Exhibition and Event Services )

Område
2680 Solrød Strand

Middelalderarkæologisk Metodenetværk

Middelalderarkæologisk Metodenetværk er et forum for faglige diskussioner og udvikling af middelalderarkæologisk metode og teori. Netværket er for alle studerende, kandidater og ansatte ved danske museer. Netværket bestræber sig på at afholde et til to årlige møder rundt omkring i landet. De emner, som har været taget op på møderne, har bl.a. været: Udgravningsteknik i vore nabolande, naturvidenskabelige undersøgelser, single context registrering, beretningsskrivning, arkæologi og IT, bygningsarkæologi og dokumentation af arkæologiske udgravninger. Der har foreløbig været afholdt møder i Kerteminde (1998), Moesgård Museum (1998), Hollufgård v. Odense (1999), Den Antikvariske Samling i Ribe (2000), Nyborg Slot (2000), Viborg Stiftsmuseum (2001), Haderslev Museum (2002), Torsminde (2002), Odense (2005), Horsens (2007), Ribe (2008), Den Gamle By, Århus (2009).

Alle henvendelser til metodenetværket, også i forbindelse med adresseændringer og mailing-liste:

Mette Svart Kristiansen, Afdeling for middelalder- og renæssancearkæologi, Aarhus Universitet, mail: bWFya21za0BodW0uYXUuZGs=
Område
7840 Højslev

Middelfart Erhvervscenter

Velkommen til Middelfart Erhvervscenter

Middelfart Erhvervscenter fungerer som sparringspartner for vore medlemmer. Desuden yder vi gratis vejledning til iværksættere i Middelfart Kommune, der ønsker at starte egen virksomhed.

Erhvervsservice

Som medlem af Middelfart Erhvervscenter får du adgang til en række relevante services og bliver desuden en del af et stort lokalt netværk af virksomheder.

Vore erfarne konsulenter er dine sparringspartnere indenfor videreudvikling af din virksomhed, og tager gerne en samtale med dig omkring dine idéer, samt udfordringer i hverdagen.

Som medlem har du mulighed for at blive tilknyttet vore netværk indenfor f.eks HR eller forretningsudvikling. Du kan på den måde sparre med andre lokale virksomhedsledere omkring emner, som er relevante for din virksomhed.

Via dit medlemskab får du desuden mulighed for at deltage i forskellige skræddersyede arrangementer indenfor bl.a salg, strategi og HR, og du får tilsendt vores medlemsblad Erhvervsnyt, hvori der f.eks er en præsentation af vore nye medlemmer.

Erhvervsudvikling

Middelfart Erhvervscenter prioriterer lokale og regionale aktiviteter indenfor erhvervsudvikling.

For yderligere information kontakt os på tlf.: 6441 4060 eller pr. email: a29udGFrdEBtaWRkZWxmYXJ0LWVyaHZlcnYuZGs=

Vi samarbejder med Væksthus Syddanmark og Trekantområdet Danmark.

Herudover samarbejder vi med regionens andre Erhvervscentre.

VEJLEDNING VED OPSTART

Overvejer du at starte egen virksomhed – eller er du allerede i gang? Så benyt dig af gratis vejledning fra Middelfart Erhvervscenters erfarne konsulenter!

Hos Middelfart Erhvervscenter tilbyder vi dig gratis hjælp i forbindelse med opstarten af din virksomhed. Har du spørgsmål omkring finansiering, markedsdsføring, moms, salg m.v., eller ønsker du blot en samtale omkring din forretningsidé, så er du meget velkommen til at kontakte os.

VEJLEDNING EFTER OPSTART

Er du stødt på spørgsmål efter at have startet din virksomhed op? Middelfart Erhvervscenter er stadig din sparringspartner og indgangsvinkel til den vejledning, som du har brug for, f.eks. indenfor salg- og markedsføring, økonomi og administration, samt strategi og udvikling.

Du har ligeledes mulighed for at deltage i vore spændende netværk indenfor f.eks. HR, Salg- og marketing eller Forretningsudvikling.

Netværk

Få sparring fra andre virksomhedsledere og eksterne oplægsholdere i 10-personers netværk. Er du medlem af Middelfart Erhvervscenter har du mulighed for at deltage.

Vi har p.t. følgende netværk - 17.06.2010:

* Ledernetværk I - (lukket for tilgang)
* Ledernetværk II - (lukket for tilgang)
* Ledernetværk III - (åben for tilgang)
* Produktionsnetværk – Netværk for produktionsansvarlige (åben for tilgang)
* Udviklingsnet - Netværk for konsulenter (åben for tilgang)
* Salg & Marketingnetværk (åben for tilgang)
* HR Netværk (åben for tilgang)

Mødetid: hver anden måned, kl. 8.30-11.30. På skift hos medlemmerne. Vi er tovholder for alle netværk og finder oplægsholderne.

Medlemskab

Når du er medlem af Middelfart Erhvervsråd, har du mange muligheder for at udvikle din virksomhed og dine medarbejdere, via de tilbud du kan gøre brug af her.

For blot at give dig et hurtigt overblik er der p.t mulighed for:

* Deltagelse i Ledernetværk
* Deltagelse i Netværk for Produktionsansvarlige
* Deltagelse i Konsulent Netværk
* Deltagelse i Rådgivernetværk
* Specialiseret rådgivning om dine udfordringer (vækst, strategi, professionelle bestyrelser, medarbejderudvikling, eksport m.v.). Du kommer med udfordringen – og vi afdækker, hvem der kan hjælpe dig videre.
* Tema-arrangementer og virksomhedsbesøg om Kompetenceudvikling, stresshåndtering, sygefravær, rekruttering, LEAN, globalisering og masser af andre temaer.

Har du spørgsmål til medlemskab hos Middelfart Erhvervsråd, så kontakt os endelig. Vi kommer gerne ud til dig/jer for en uforpligtende snak om fordelene ved et medlemskab.
Område
5500 Middelfart

Midt- og Vestsjællands Politiforening

Et stærkt forbund med indflydelse

Velkommen til Politiforbundet – politiets faglige sikkerhedsnet og stemme.

Vi plejer at bryste os selv af, at vi med næsten 110 års historie er verdens ældste politifaglige organisation.
I samme forbindelse er det dog værd at pointere, at vi bruger historien som en erfaring og evig påmindelse om, at det er nødvendigt at udvikle sig og at rette blikket fremad.

Det gør vi i Politiforbundet. Det er vi nødt til, hvis vi skal passe på politiet – så politiet kan passe på resten af samfundet og trygheden, uden i samme forbindelse at give køb på retssikkerhed og demokratiske spilleregler.

Politiforbundets primære opgave er selvfølgelig at varetage vore godt 12.000 medlemmers interesse. Altså at sikre ordentlige arbejdsvilkår, løn, sikkerhed, anseelse, samt faglig og juridisk bistand, når det er nødvendigt.

Område
4000 Roskilde

Midtfyns Erhvervsforening

Foreningen har til formål at:
a. samordne det midtfynske erhvervslivs interesser, herunder
at være talerør for det lokale erhvervsliv i forhold til Erhvervsrådet for Faaborg-Midtfyn,
b. styrke samarbejdet imellem de lokale erhvervsorganisationer,
c. skabe ideer og tage initiativ med henblik på
erhvervsudvikling i det midtfynske område,
d. fremme kendskabet til regionale tiltag og de
lokale virksomheders deltagelse heri.

Foreningen har pligt til at behandle henvendelser fra såvel organisationer, virksomheder som enkeltpersoner.

Foreningens medlemskreds er personer bosiddende eller organisationer og virksomheder beliggende i det midtfynske område.

Som medlemmer kan herudover optages enkeltpersoner, foreninger eller øvrige med interesse i foreningens formålsparagraf.
Der oprettes og føres en medlemsfortegnelse.
Udmeldelse kan ske med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Medlemsservice

Arrangementer
Erhvervsforeningen afholder 2 gange årligt medlemsarrangementer med aktuelle emner på dagsorden.
Herudover arrangerer Midtfyns Erhvervsforening forskellige lokalarrangementer i samarbejde med Håndværker- og Industriforeningen i Ringe, Byforum og Ringe Handelsstandsforening.

Hjemmeside
Erhvervsforeningens hjemmeside indeholder en oversigt med virksomheder. Virksomhederne kan bl.a. fremsøges ved hjælp af søgeord. Som medlem bliver du optaget på denne virksomhedsliste, og du har mulighed for få oprettet et link til din egen hjemmeside.
Kontakt foreningens sekretariat for nærmere information.

Erhvervskonsulent / Virksomhedskonsulent
Har du erhvervsmæssige overvejelser, som du gerne vil drøfte med en erhvervskonsulent, har du som medlem af Midtfyns Erhvervsforening mulighed for at kontakte Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd på telefon 62 61 10 90.

- og sidst, men ikke mindst. For det kontingent du betaler til Midtfyns Erhvervsforening er du automatisk medlem af Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, og har dermed adgang til erhvervsrådets serviceres. Læs mere om Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd på www.faaborgmidtfyn.dk/forside/erhverv

Område
5750 Ringe
(Viser 721 til 730 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk