Otterup & Omegns Jagtforening

Ikke medlem af jagtforeningen endnu? Kontakt formanden for yderligere oplysninger eller brug linket på vores hjemmeside til at melde dig ind.
Område
5450 Otterup

OWIT Denmark - Organization of Woman in International Trade

OWIT Denmark er et netværk af kvinder, der er beskæftiget i erhvervslivet, såvel internationalt som nationalt. Kvindenetværket blev grundlagt den 27. oktober 2003 af en gruppe dynamiske forretningskvinder. Formålet var at fremme kvinder indenfor internationalt og nationalt erhvervsliv. OWIT Denmark er en underafdeling af OWIT, Organisation of Women in International Trade, der blev oprettet i USA i 1989.
OWIT Denmark er således en gruppe af omkring 5500 medlemmer på internationalt plan, der samarbejder i et verdensomspændende netværk på tværs af industrier, interesseorganisationer, landegrænser samt i den offentlige og private sektor.
I det daglige arbejde i OWIT Denmark, er det primært mere lokale emner vi fokuserer på. Det er et meget hjerteligt og åbent netværk, som man nemt finder sig godt til rette i.

Når vi en gang om måneden mødes, har vi ofte et hovedtema. Det kan være ved virksomhedsbesøg, besøg af foredragsholdere eller bare ved en ren netværksaften. Ved alle møder sørger vi for, at der også afsættes god tid til at netværke. Vi hjælper hinanden på en lang række områder og et af værktøjerne er bl.a. "3 for 3", som altid giver et stort udbytte for deltagerne.
OWIT Denmark er en ikke-profitgivende organisation, som har til formål at styrke danske kvinders netværk nationalt i alle brancher og skabe kontakter på tværs af forretningsområder. Kunne Du tænke dig at være en del af dette fantastiske netværk af spændende kvinder fra mange brancher? Du er altid velkommen som gæst på et af vores møder. Det er ganske uforpligtende og kan give dig et indtryk af det høje faglige niveau, og netværksmulighederne.

OWIT DENMARKS MISSION:

OWIT Denmarks mission er at være et kvindenetværk, som tilbyder engagerede unikke kontakter og ressourcer. Vi vil rumme hele mennesket og vil desuden:

*
Fremme udvekslingen af synspunkter, ideer og information relateret til erhvervslivet.
*
Hjælpe til at forstærke kvinders muligheder, gennem et både nationalt og verdensomspændende samarbejdsnetværk af forretningskontakter.
*
Tilskynde og hjælpe til professionel vækst, uddannelse og lederkapacitet blandt kvinder.
*
Udvikle og afholde arrangementer, til inspiration for videre personlig og professionel udvikling.
*
Øge fremgangen for organisationen ved stigende medlemstal, for derved at skabe udbyggede sparringsmuligheder for medlemmerne.

Medlemskab
Forudsætningen for medlemskab af dette netværk for kvinder, er primært, at man som medlem, ønsker at være en aktiv del af erhvervlivet og bidrage, som aktiv netværker til at OWIT Denmark er en god platform for de øvrige erhvervsdriftige medlemmer.

Det at være medlem af OWIT Denmark, som er en del af OWIT International betyder at man kan trække på helt unikke ressourcer og kontakter både nationalt og internationalt, men det betyder også at man skal være parat til at stille sine egne ressourcer og kontakter til rådighed.

----
Netværksportalen giver en udtømmende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
2840 Holte

Parallelimportørforeningen af lægemidler

Parallelimportørforeningen af Lægemidler arbejder for at sikre fri adgang til parallelimport af lægemidler inden for EU. I Danmark er prissystemet for medicin indrettet således, at det er det billigste produkt, der skal udleveres til forbrugeren. Det giver en skarp og sund konkurrence.

Af kommercielle årsager forsøger de direkte importører imidlertid at hindre og begrænse parallelimporten af lægemidler. Det sker ved at nære en række myter om parallelimporterede lægemidler. Det sker også ved konkurrenceforvridende tiltag, der besværliggør parallelimporten eller afskærer parallelimportørernes adgang til produkter, hvilket er i strid med EUs regler for varernes frie bevægelighed. Parallelimportørforeningen af Lægemidler arbejder for at nedbryde disse myter og udrydde de konkurrenceforvridende tiltag.
Område
2750 Ballerup

PensionDanmark

PensionDanmark administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for tilsammen 14 fagforbund og 27 arbejdsgiverforeninger med i alt 578.000 medlemmer. Medlemmerne er beskæftiget i 27.000 private og offentlige virksomheder.
Medlemmernes eget pensionsselskab

PensionDanmark er ejet af arbejdsmarkedets organisationer – fagforbund og arbejdsgiverorganisationer. PensionDanmark er derfor et kundeejet pensionsselskab. Aktionærerne får intet udbytte på deres aktiekapital. Det sikrer, at hele afkastet går til medlemmerne.
Mange sammen giver lave omkostninger

PensionDanmark er det største arbejdsmarkedspensionsselskab i Danmark. Det giver en række stordriftsfordele, som kommer medlemmerne til gode i form af pensionsbranchens laveste omkostninger. Det giver mere i pension til medlemmerne.
Et positivt aktiv for virksomheder og organisationer

Arbejdsmarkedspensionen er forankret i overenskomsterne mellem arbejdsmarkedets parter. PensionDanmark arbejder derfor tæt sammen med både fagforbund og arbejdsgiverorganisationer.

PensionDanmark understøtter aktivt organisationernes indsats for at øge overenskomstdækningen og for at gøre arbejdsmarkedspensionerne til et positivt aktiv for virksomheder og organisationer.

Mission, vision og værdier

PensionDanmarks mission og vision tager udgangspunkt i medlemmernes ønsker og behov. Hver dag arbejder vi på at gøre ordene til virkelighed, så vi skaber værdi for vores kunder.
Mission

PensionDanmark forvalter og udvikler arbejdsmarkedsforankrede pensions- og sikringsordninger på en måde, som skaber mest mulig værdi for vores kunder – medlemmer, virksomheder og organisationer.

Vision

PensionDanmark vil være fagforbunds, arbejdsgiverforeningers og virksomheders foretrukne samarbejdspartner på markedet for arbejdsmarkedsforankrede pensions- og sikringsordninger.
PensionDanmark skal udfylde missionen og opnå visionen ved at efterleve fem værdier:

* Nytænkning
Vi udfordrer hele tiden os selv for at skabe endnu bedre og mere enkle løsninger for vores kunder.
* Engagement
Vi engagerer os altid i vores kunder for at forstå og imødekomme deres behov.
* Tryghed
Vi sikrer vores medlemmer et godt supplement til de offentlige ydelser. Vi er der, når de har brug for os.
* Åbenhed
Vi er tilgængelige, har fuld åbenhed om vores ydelser, omkostninger og investeringer og taler et sprog, der er til at forstå.
* Professionalisme
Vi arbejder for at give vores kunder det højeste afkast, de bedste produkter og den bedste service til de laveste omkostninger.

Område
2100 København Ø

Pharma Danmark

Pharmadanmark samler akademikere på lægemiddelområdet. Det betyder, at vi bryder med den klassiske opdeling af de akademiske fagforeninger, der først og fremmest er baseret på kandidatuddannelser. Den opdeling kommer til kort på et arbejdsmarked, hvor kun uddannelserne, men ikke jobfunktionerne adskiller sig klart fra hinanden.

Derfor optager vi

* alle akademikere med en uddannelse, der retter sig mod lægemiddelområdet,
* studerende på disse uddannelser samt
* kandidater eller bachelorer med en anden universitetsuddannelse, der er beskæftiget inden for lægemiddelområdet (pharma-medicoområdet).

Foreningens formål er

* at sikre medlemmerne de bedste vilkår med hensyn til løn, ansættelse og karriereudvikling
* at sikre medlemmerne de bedste forudsætninger i den globale konkurrence
* at sikre lægemiddelområdet og de ansatte en anerkendelse, der afspejler områdets centrale samfundsmæssige betydning
* at sikre opmærksomhed omkring forudsætningerne for vækst og udvikling af lægemiddelområdet

Medlemskab

Hvad vil Pharmadanmark?

Pharmadanmarks formål er at sikre medlemmerne de bedste vilkår med hensyn til løn, ansættelse og karriereudvikling. Det vil vi gøre med udgangspunkt i vores unikke kendskab til lægemiddelområdet.

Vi arbejder for, at foreningens medlemmer sikres de bedste forudsætninger i den globale konkurrence.

Vi arbejder for at sikre opmærksomhed på forudsætningerne for vækst og udvikling af lægemiddelområdet og for at sikre at lægemiddelområdet og de ansatte opnår en anerkendelse, der afspejler områdets centrale samfundsmæssige betydning.

Hvem kan blive medlem?

Alle med en uddannelse fra et dansk universitet på bachelor eller kandidatniveau, der retter sig mod lægemiddelområdet eller med en tilsvarende udenlandsk eksamen optages uanset deres beskæftigelse.

Herudover optages andre med akademisk uddannelse, som arbejder inden for lægemiddelområdet (pharma-medicoområdet).

Studerende på uddannelser, der retter sig mod lægemiddel-området, kan blive medlemmer af Studenternetværket.

I dag har foreningen medlemmer med baggrund i farmaceutiske uddannelser, sundhedsuddannelser, ingeniøruddannelser, biokemiske, biomedicinske, humanbiologiske eller biologiske uddannelser.
Område
2900 Hellerup

Pileforeningen

- Vi er en forening af pileinteresserede. Vi fletter og dyrker pil. Nogle underviser i pilefletning, andre sælger pil.
- Pileforeningens formål er at udbrede kendskabet til dyrkning og anvendelse af pil og andre materialer, der kan bruges til flettearbejde.
- Vi håber hjemmesiden kan være med til at give yderligere inspiration til arbejdet med pil.
- Pileforeningen udgiver Pilebladet 4 gange årligt. I Pilebladet skriver vi aktuelle artikler, informerer om kurser, arrangementer og formidler kontakt pileflettere imellem.

Medlemsfordele i Pileforeningen er mange. Nedenfor kan du se nogle af disse fordele:

- På Pileforeningens hjemmeside kan du frit surfe rundt i den lukkede afdeling. Her kan du blandt andet finde oplysninger om dyrkning, sygdomme, fletteopskrifter, links til pilerelevante hjemmesider, boglister, gæstebog og medlemsliste over alle medlemmer. Desuden kan du læse og downloade Pilebladet.
- Du kan læse og downloade vidensark om pilens sygdomme og hvordan man bekæmper dem.
- Som medlem kan du blive optaget på foreningens sælgerliste og/eller listen over undervisere. Du kan få dine kurser på hjemmesiden.
- Du får Pilebladet 4 gange om året.

Indmeldelse

For kun 350 kr. får du som nyt medlem, 1 års medlemskab inklusiv bl.a.:

* Pilebladet 4 gange årligt
* Rabat 20%, ved køb i Pileshoppen
* Mulighed for at deltage i foreningens arrangementer, udstillinger mm.
* Stemmeret ved foreningens generalforsamling
* Adgang til hjemmesidens lukkede del, hvor der er mange nyttige oplysninger om blandt andet dyrkning, aktiviteter i flettekredse mm., spørgsmål og svar om piledyrkning, kursusoversigt, links til bøger og til andre relevante hjemmesider, og du får adgang til Pileforeningens medlemsliste.

Når Pileforeningen har modtaget din indbetaling, får du tilsendt dit medlemsnummer, en lille folder om Pileforeningen, og de 2 seneste numre af Pilebladet.
Område
8530 Hjortshøj

Plastindustrien

PLASTINDUSTRIEN i Danmark er brancheforening for plastforarbejdende virksomheder og leverandører af maskiner og råvarer, der anvendes af industrien. Også relevante forsknings- og undervisningsinstitutioner er medlemmer.

Foreningens formål
Foreningens formål er at udvikle branchen og styrke dens konkurrenceevne og omdømme. Læs vedtægterne.

Plastindustriens kerneområder:
· plast og plastprodukter
· erhvervspolitik
· medlemsservice
· uddannelse
· udvikling af branchen
· miljø og sundhed
· profilering af branchen
· netværk
· brancheordninger

Plast og plastprodukter
Plastindustrien har stor viden om plastindustrien og dens produkter samt om plast som materiale. Vi bistår branchens kunder med at finde frem til relevante leverandører og giver medlemmerne information om branchens udvikling. Vi bistår også offentlige myndigheder og forbrugere med plastfaglige spørgsmål.

Erhvervspolitik
Plastindustrien arbejder for at fremme plastbranchens erhvervspolitiske interesser specielt med hensyn til miljø, fødevaresikkerhed og arbejdsmiljø. Vi er medlem af Dansk Industri og har derigennem adgang til at påvirke erhvervspolitikken på alle øvrige relevante områder.

Medlemsservice
Plastindustrien yder medlemmerne service på en lang række områder. Inden for miljø, arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed råder vi over eksperter med kompetence om relevante forhold vedrørende produktion, produkter, bæredygtighed, emballage og affald. Vi kan endvidere rådgive om spørgsmål vedrørende forsikring, leveringsbetingelser, kommunikation, out-sourcing, uddannelsesspørgsmål og tilskudsordninger. Gennem vores medlemskab i Dansk Industri bistår vi også gerne med overenskomstmæssige spørgsmål.

Medlemmer af Plastindustrien modtager følgende information fra foreningen:

* Branchebladet Plast Panorama, som udgives i samarbejde med forlaget Techmedia,
* Internt Plastnyt – et elektronisk nyhedsbrev,
* Plast i medierne – ugentligt nyhedsbrev om nyt vedrørende plast i medierne,
* Adgang til Plastkalender med alle branchearrangementer i ind - og udland

Uddannelse
Plastindustrien er med til at fastlægge indhold i plastuddannelserne og bistår medlemmerne med at rekruttere elever til virksomhederne. Vi rådgiver om uddannelsesmæssige spørgsmål og vi samarbejder med Den jydske Haandværker Skole og AMU SYD om at uddanne plastmagere. Endvidere samarbejder vi med universiteter og ingeniørskoler om relevant højere uddannelse inden for plast.

Udvikling af branchen
Plastindustrien gennemfører innovationsmålinger blandt medlemsvirksomhederne og står for løbende aktiviteter, der styrker virksomhedernes forretningsudvikling. Vi samarbejder med ATV - Zemap og Polymerteknisk selskab om arrangementer vedrørende teknologi og materiale.

Miljø og sundhed
Plastindustrien løser på medlemmernes vegne en række tværgående opgaver, som har betydning for alle eller en del af medlemsvirksomhederne. Aktuelt arbejder vi med implementering af REACH, standard miljøgodkendelse, bæredygtighed, arbejdsmiljøscreening og nyttiggørelse af plastaffald.

Profilering af branchen
Plastindustrien har ca. 300 medlemmer med ialt 33.500 ansatte. Vi repræsenterer 80 % af omsætningen i branchen. Omsætningen er på 43 mia. kr., hvoraf godt 70% eksporteres. Det er vigtigt for os, at politikere og embedsmænd og også almindelige borgere ved at der findes en plastforarbejdende industri, som leverer et vigtigt bidrag til en bæredygtig vækst. Derfor er kommunikation om branchen og om plast og plastprodukter en vigtig del af vores arbejdsområde.

Netværk
Gennem faglige sektioner og foreningsarrangementer tilbyder Plastindustrien en række netværk, der gør det muligt at drøfte faglige fælles interesser mellem beslægtede industrier. Vores netværk tiltrækker deltagere fra alle ledelseslag på medlemsvirksomhederne og de beskæftiger sig med mange forskellige faglige emner. Vores konsulenter betjener netværkene med faglig bistand i fornødent omfang.

Brancheordninger
Plastindustrien tibyder sine medlemmer deltagelse i et samarbejde med Topdanmark om forsikring. Formålet med ordningen, der har været i kraft siden 1991 er at opnå en god forsikringsdækning til en konkurrencedygtig pris samt at forebygge skader. Vi kan også tilbyde brancheaftaler med KOB og LYRECO.

Medlemskab
Oplysning om medlemskab kan fås hos Plastindustriens direktør Peter Skov, eventuelt på mobil 2333 9422 eller cHNAcGxhc3QuZGs=.

Kommunikationsplatform
Plastindustriens Kommunikationsplatform er grundlaget for vores kommunikation med medlemmerne og vores omverden. Kommunikationsplatformen består af en vision, som er det langsigtede mål i år 2017 og syv missioner, som er vores vej derhen i form af indsatsområder. Kommunikationsplatformen er opstillet på grundlag af en analyse af branchens udfordringer og muligheder samt vores svagheder og styrker.

Plastindustriens Missioner

* Vi skal fremme opfattelsen af plastindustrien som en attraktiv arbejdsplads.

* Vi skal sikre, at der er en positiv holdning i befolkningen til plast

* Vi skal sikre og forbedre vores rammevilkår som industri. Både lokalt og nationalt.

* Vi skal arbejde på at fremme innovation og opdyrke nye vækstområder.

* Vi skal styrke forskning, vidensopbygning og vidensudveksling indenfor vores fagområder.

* Vi skal være på forkant, når det gælder arbejdet og dialogen med vores omverden om sundheds- og miljørelaterede områder.

* Vi skal udnytte de muligheder, der opstår som følge af globaliseringen, for at skabe vækst og udvikling for hele vores branche.


Område
1358 København K

Plejefamiliernes Landsforening

En interesseorganisation
-for plejefamilier - af plejefamilier

Formål
Mange plejefamilier har oplevet, at de står alene med deres arbejde, alene med problemer i samarbejdet med anbringende myndigheder, alene med usikkerhed om ansættelsesvilkår mv. Mange har oplevet, at ingen tidligere har kunnet varetage de særlige problemstillinger, der rejser sig for plejefamilier.

På den baggrund er Plejefamiliernes Landsforening blevet dannet som en landsdækkende interesseorganisation for plejefamilier og hvor vi alle selv er plejefamilier. Plejefamilier omfatter som begreb både fuldtidspleje og aflastning.

PLF betragter plejefamilier som lønmodtagere, men mener, det er vigtigt, at vi tager udgangspunkt i, at rammerne for arbejdet skal tilgodese både plejefamilierne og de anbragte børn og unge. Fornuftige rammer for plejefamiliernes arbejde er en forudsætning for, at man kan rumme såvel de anbragte børn og unge som deres "historie" og familie.

Foreningen lægger vægt på, at der ydes individuel rådgivning ved kontraktforhandling og vedrørende bisidderfunktion. F.eks. i forbindelse med forhandlinger og indgåelse af aftaler i relation til arbejdet som plejefamilie.

Vi lægger vægt på at yde individuel og personlig rådgivning og faglig sparring omkring andre spørgsmål i forbindelse med aflastnings- og plejeforhold. F.eks. vedrørende samarbejde med biologiske forældre, egne børns roller, samspil med egen familie og netværk mv.

Derudover yder foreningen støtte til opstart af netværksgrupper for plejefamilier, plejebørn og biologiske børn.

Endvidere samarbejder PLF med foreninger med relation til foreningens målgruppe

* At fremme vilkårene for plejefamilier og for børn og unge anbragt i familiepleje eller aflastning.
* At styrke plejefamiliernes anseelse
* At styrke samarbejdet mellem plejefamilier og anbringende myndigheder
* At styrke samarbejdet mellem plejefamilier og børnenes biologiske familie

Plejefamiliernes Landsforening er uafhængig af partipolitiske formål og interesser.
Plejefamiliernes Landsforeningen har bl.a. til opgave:

* At yde rådgivning og vejledning til foreningens medlemmer
* At yde rådgivning og vejledning til foreningens medlemmer
* At dygtiggøre medlemmer gennem kurser, møder, temadage, tidsskrifter mv.
* At søge indflydelse i den offentlige debat
* At fremme lovgivningsinitiativer, der forbedrer vilkårene for familieplejere og anbragte børn og unge
* At indgå aftaler med organisationerne om minimumsvilkår for foreningens medlemmer
* Yde økonomiskstøtte til lokale initiativer, der forfølger foreningens formål
* At fremme lokalt samarbejde mellem plejefamilier og de enkelte kommuner

Netværksgrupper et brugbart værktøj
Arbejdet som familieplejer kan i det daglige være meget ensomt. Vi har ikke nogen kollegaer at diskutere de hændelser, der sker i løbet af dagen, og tavshedspligten udelukker også omgangskredsen. Samtidig er det ofte meget sårbare børn, der kræver ro og forudsigelighed, så ægtefællen er i mange tilfælde den eneste kollega i det daglige. Derudover må vi jo nok erkende, at kommunalreformen ikke just lægger op til, at vi vil få flere tilsyn i den nærmeste fremtid.
Her kan en netværksgruppe være til stor nytte, når vi bruger den aktivt og ikke kun betragter den som en "kaffeklub".
Vi har som familieplejere selv ansvaret for at styrke vores faglighed og udvikle vores kompetencer og her er en velfungerende netværksgruppe et meget nyttigt værktøj.

I netværksgruppen har vi mulighed for at mødes med gode kollegaer, der har indsigt i og forståelse for, hvordan vores dagligdag ser ud, hvilke dilemmaer vi kan stå i, og hvilke frustrationer der af og til dukker op.
Vi har mulighed for at blive styrket i vores tro på egen værdi og identitet som plejefamilie.
Vi kan gøre en indsats f.eks. læse faglitteratur og diskutere den, diskutere holdninger, opsøge andre fagpersoner mm. På denne måde styrkes fagligheden i netværksgruppen.

En vigtig del af netværksgruppens arbejde er at give inspiration og omsorg samt sprede glæde til medlemmerne.
Den dimension i netværksgruppen har høj sociale prioritet og kan være med til at hindre, at vi
brænder ud, mindsker frustrationerne i dagligdagen samt give arbejdsglæde og energi.

Strukturen i en netværksgruppe kan være meget forskellig. Vi vil her kort ridse op, hvordan det kan se ud, men det vigtigste er, at I vælger lige netop den model, der passer bedst til jer, det er det eneste, der er holdbart i længden:

* Start med en etisk diskussion mht. tavshedspligt, respekten for hinanden, hvad vi forventer os af netværksgruppen mm
* Det er vigtigt at mødes regelmæssigt, mindst én gang om måneden for at sikre kontinuiteten, og for at problemerne ikke hober sig op.
* Lav en struktur/dagsorden for at fastholde fagligheden, ellers kan meget af tiden nemt gå med løs snak
* Vælg én tovholder til hvert møde
* Giv hinanden plads, så alle får mulighed for at få ordet.
* Planlæg møderækken for en længere periode, det giver overblik, og så skal der ikke bruges tid til planlægning på hvert møde.

Hvordan kan en netværksgruppe se ud?

* En fast lukket gruppe giver tryghed for det enkelte medlem, man lærer hurtigere hinanden at kende, men man skal være opmærksom på, at man ikke bliver for indspist, at man får input udefra, og at vi også har en forpligtigelse over for nye kollegaer.
* En åben gruppe – Det tager lidt længere tid at lære hinanden at kende, men man får mange input og faglige diskussioner og giver plads til de kollegaer, der af forskellige årsager ikke har mulighed for at deltage regelmæssigt. For nogen kan det være svært at føle sig tryg og turde åbne sig i en åben gruppe.
* Møder i dagtimerne eller møder om aftenen. Hvis man mødes om dagen, er der ofte mere ro(børnene er i skole/institution), og energiniveauet er højere. Men man udelukker dem, der har arbejde ud over at være plejefamilie. Om aftenen har begge ægtefæller oftere mulighed for at deltage (hvis man kan få barnepige). Måske kan man planlægge, så der både bliver dag og aftenmøder.
* Hvor mødes vi? Enten vælges en model, hvor vi mødes privat og skiftevis står for den praktiske del, kaffe mm (hvilket jo ikke er uvæsentligt) eller man kan låne/leje et lokale, alt efter hvilket behov den enkelte gruppe har.

Hvad kan en netværksgruppe bruges til?

* Som "personalemøde": Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har du det lige nu? Hvor er du på vej hen?
* Læse/diskutere relevant litteratur
* Kollegial supervision
* Hyre kompetente folk udefra til inspiration/udvikling
* Besøge institutioner o. lign
* Søge relevante oplysninger
* Uddybe kendskabet til lovgivning på området
* Sociale arrangementer, f.eks. udflugter med egne børn og plejebørn, ture uden børn, julefrokost, sommerfest, ja, alt, hvad vi kan finde på.

Hvis vi skal blive ved med at være gode plejefamilier og kunne rumme plejebørnene og deres familie, udvikle os og til stadighed have energi og glæde i arbejdet, er det altafgørende, at være en del af et netværk.

Vi ville meget nødigt undvære de gode kollegaer, der både rent fagligt men absolut også socialt kan rumme og også udfordre os.

Du kan kontakte PLF for at få oplysninger om hvilke netværksgrupper der er i det område, hvor du bor.
Område
2650 Hvidovre

PLR - Praktiserende Landskabsarkitekters Råd

PLR, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd er en forening af praktiserende landskabsarkitektvirksomheder, som indehaves og ledes af landskabsarkitekter, uddannet som bachelor og kandidat fra Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultets Center for Skov, Landskab og Planlægning (tidl. Landbohøjskolen), fra en af landets to arkitektskoler (Kunstakademiets Arkitektskole eller Arkitektskolen i Århus) eller i en kombination af disse uddannelser, suppleret med mindst 5 års erfaring som praktiserende landskabsarkitekt.

Om PLR

PLR blev oprettet i 1969 som en fraktion af foreningen DL, Danske Landskabsarkitekter, interesseorganisation for alle akademisk uddannede landskabsarkitekter. I 1986 blev PLR en selvstændig forening. I 1999 blev PLR omdannet til en virksomhedsforening.

PLR’s medlemmer
PLR’s medlemsvirksomheder består af landskabsarkitekter, der som selvstændige eller som ansvarlige ledere driver praktiserende landskabsarkitektvirksomhed. Virksomhedernes indehaver og hovedparten af medarbejderne er uddannet på KU Life's (tidligere Landbohøjskolen) eller på en af landets to arkitektskoler, Kunstakademiets Arkitektskole eller Arkitektskolen i Århus.

Have- og landskabsarkitekt
Have- og landskabsarkitekt er betegnelsen på én og samme branchetitel. Havearkitekterne valgte i 1968 at ændre navn til landskabsarkitekter for dermed at markere, at faget beskæftiger sig med andet og mere end det, man normalt forbinder med ordet »have«.

Landskabsarkitektvirksomhed
PLR’s medlemmer skal overholde bestemmelserne i »Vedtægt for Landskabsarkitektvirksomhed«, hvor det bl.a. hedder: »Landskabsarkitekten skal i sit virke for opgavestilleren stille al sin viden og erfaring til rådighed med det formål at tjene opgavestilleren i det omfang dette ikke er i strid med fagets etiske standard«.

Ydelser og honorarer
PLR har i 1992 – som afløser for »Specialnorm for Have og Landskabsarkitektarbejde« – udarbejdet »Ydelsesbeskrivelser og Vejledende Honorartabeller for Landskabsarkitektvirksomhed« som sammen med ABR89 (»Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand af 1989«) regulerer forholdet mellem klient og rådgiver og fastlægger de principper, som skal lægges til grund for aftaleforholdet ved en given opgave.

Ydelsesbeskrivelserne beskriver forløbet i rådgivningsopgaver i forb. m. have- og landskabsarbejder og definerer det arbejde landskabsarkitekten skal præstere overfor sin klient eller bygherre og giver vejledning i hvordan et landskabsarkitekthonorar kan sammensættes og beregnes.
I 2006 har PLR i samarbejde med FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og DanskeARK, Danske Arkitektvirksomheder udarbejdet ydelsesbeskrivelsen "Anlæg og Planlægning, april 2006", I 2009 har PLR forsat samarbejdet med FRI og DanskeARK om fælles ydelsesbeskrivelser, hvilet har resulteret i at landskabsarkitektydelser er implementeret i revisionen af "Byggeri og Planlægning, december 2009".

De 2 fælles ydelsesbeskrivelser anbefales som ydelsesbeskrivelse i større anlægsopgaver eller bygningsprojekter, hvor klienten/bygherren ønsker at indgå aftale med en kombineret rådgivergruppe.

Tvister mellem rådgiver og klient om ovennævnte landskabsarkitektydelser kan i henhold til ABR89 indbringes for Byggeriets Voldgiftsret, mens tvister alene om honorarspørgsmål kan indbringes for DL’s Retsudvalg, hvis afgørelser kan ankes til Byggeriets Voldgiftsret.

Ansvarsforsikring
Hovedparten af PLR’s medlemmer er kollektivt ansvarsforsikret mod fejl og mangler opstået i forbindelse med udført projektering eller fagtilsyn. Rådgiveransvarsforsikringen dækker i 5 år efter et anlægs ibrugtagen og gælder også i tilfælde af, at landskabsarkitektvirksomheden er ophørt inden de fem år er gået.

PLR medlemskab
Oplysninger om PLR's melemsydelser og hvad kontingent og forsikringspræmie koster, kan fås ved henvendelse til sekretariatet eller kan - i kort form - downloades her.
Område
2970 Hørsholm

PMI Danmark - Project Management Institute

PMI er en forkortelse af Project Management Institute.

Vi er en organisation af projektledere som på verdensplan har mere end 265.000. Vi her i Danmark udgør kun en lille del, men bestemt ikke ubetydelig.

Vi har også et certificeringsprogram, dette kan du læse mere om under certificeringer.

Vi glæde os til også at kunne byde dig velkommen i vores medlemsskare.

Historie

PMI Denmark, Copenhagen Chapter, er en del af Project Management Institute (PMI®). Chapteret havde sin spæde start i foråret 1999, da en lille gruppe besluttede at nu var tiden inde til et dansk chapter.

I løbet af de efterfølgende måneder blev det til talrige møder, dels med personer fra andre chapters. I starten af december afholdte chapteret sin stiftende generalforsamling.

Chapteret opfyldet allerede ved generalforsamlingen PMIs betingelser for at være blive et Chapter. Chapteret fik sin status som nyt Chapter bekræftet af PMI i januar 2000. Der er i dag ca. 300 medlemmer.

Siden PMI blev grundlagt i 1969 er organisationen vokset til at være verdens førende organisation indenfor projektledelse. Med næsten 320.000 medlemmer på verdensplan (marts 2010), er PMI den førende non-profit organisation for professionelle projektledere. PMI's arbejde for at øge professionalismen i projektledelse omfatter bl.a. standarder for projektledelse, seminarer, uddannelsesprogrammer og ikke mindst certificering af projektledere som Project Management Professionals (PMP®). Stadig flere virksomheder vælger PMI standarder som grundlaget for deres projektledere og projektledelse.

Det danske chapter har gennemført mange skriftlige eksaminer fra sin start. Siden er den computer baserede eksamen kommet til Danmark og har overtaget certificeringen. Vi ser at antallet af certificeret er steget markant siden chapterets start.

Det danske chapter afholder årligt en række medlemsarrangementer en konference og en læringsdag.

Indmeldelse

Hvis du ønsker at blive medlem af PMI skal du gøre følgende:

Indmelde dig on-line som individuel medlem. Indmeldelse incl. PMBoK 129$ Årligt kontingent er 119$

Indmelde dig on-line som student. Indmeldelse incl. PMBoK 40$ Årligt kontingent er 30$

Indmelde dig on-line som pensionist. Indmeldelse incl. PMBoK 60$ Årligt kontingent er 60$.

Hvis du ønsker at blive medlem af PMI, Copenhagen, Denmark Chapter skal du gøre et af følgende:

Indmelde dig on-line.

Download, en indmeldelsesformular som er et PDF-dokument, der blandt andet indeholder en indmeldesesformular, udskriv den på din printer.

For begge metoder gælder følgende:

Udfyld formularen med alle oplysninger.

Du skal være opmærksom på at chapternavnet er Copenhagen, Denmark og at et årligt kontingent til Copenhagen, Denmark er på 30$.

Send formularen til PMI Headquarters - du kan speede processen gevaldigt op ved at faxe formularen (nummeret står på formularen) i stedet for at sende den med fodpost. Du skal forvente at der går ca. 6 uger inden din indmeldelse er registreret af Headquarters. Du vil dog komme på den danske mailingliste umiddelbart - og dermed blive inviteret til arrangementer - hvis du sørger for at vi for en kopi af din indmeldelse
Område
4030 Tune
(Viser 781 til 790 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk