Rindum Sogne- og Ungdomsforening

Velkommen til Rindum SU's sider på Internettet, hvor du finder information om hele foreningen

Rindum SU er byens lokale idrætsforening med tilbud til såvel børn som unge og voksne, hvor foreningens aktiviteter er et tilbud til ALLE om en sund og indholdsrig fritidsbeskæftigelse.

Der lægges stor vægt på sammenhold og kammeratskab - og til at forstærke dette er klublokalerne et naturligt samlingssted.

Rindum SU's værdier er:

* Fællesskab
* Udfordringer
* Sjovt
* Synlighed ,

Værdierne er "hjertet", i det vi gør, og skaber derved energi og glæde - og sikrer at vi når de mål, vi sætter os.

To gange årligt udgives et foreningsblad, hvor de forskellige udvalg kan komme med nyt om foreningen.

Foreningsbladet uddeles i Ringkøbing by.

Find mere information på vores hjemmeside.
Område
6950 Ringkøbing

Ringe Handelsstandsforening

Ringe Handelsstandsforening arbejder for at fremme og udvikle et godt og varieret handelsliv i Ringe.
Foreningens primære opgave er at forestå markedsføring og arrangere aktiviteter rundt i byen, af forskellige aktiviteter kan nævnes Torvedag, Open By Night, Efterårspas og Jule-underholdning deriblandt lysfest.

Ringe by lægger også gader til forskellige cykelarrangementer, start i Post Danmark Rundt 2008, og Team Rynkebys afgang til Paris som Ringe Handelsstandsforening og Team Rynkeby arrangerer i fællesskab.
Team Rynkeby består af 260 cykelryttere heraf flere kendte politikere, skuespillere m.fl. som alle kører for en god sag, nemlig for at samle ind til Børnecancerfonden.

Ringe Handelsstandsforening varetager også byens julebelysning.

Foreningen består pt. af 91 medlemmer.

Område
5750 Ringe

Ringe og Omegns Biavlerforening

Foreningens formål er at fremme kendskabet til biavlen og varetage medlemmernes interesser og hobby.

Foreningen er uafhængig af partipolitik.

Medlemmer:

Som medlemmer optager foreningen alle. Foreningen er medlem af Danmarks biavlerforening med det antal medlemmer der ønsker dette. Alle også ikke medlemmer er altid velkomne til foreningens arrangementer.

Foreninger er hjemmehørende i Ringe, som ligger centralt på Fyn og derfor har foreningen også medlemmer på hele Fyn og øerne.

Indmeldelse i foreningen ved at kontakte sekretæren.

Kontingent
Kontingent til foreningen Danmarks Biavlerforening kr. 670,00 om året.
Lokal kontingentet er kun kr. 85,00 om året. Ved at være medlem af begge foreninger bliver
det samlede kontingent på kr. 755,00 om året. Som medlem af DBF får du 12 gode og spændende
blade om biavl og har ansvarsforsikret dine bier.

Område
5772 Kværndrup

Ringsted Erhvervsforum

Velkommen til Ringsted Erhvervsforum – en aktiv paraplyorganisation for hele erhvervslivet.

Ringsted Erhvervsforum er et selvstændigt netværk af virksomheder i Ringsted, der aktivt arbejder for at videreudvikle erhvervslivet i Ringsted. Ringsted Kommune støtter op om arbejdet og projekterne i Ringsted Erhvervsforum, bl.a. ved at stille sekretariatsbistand til rådighed for Ringsted Erhvervsforum.

Som medlem af Ringsted Erhvervsforum bliver din virksomhed del af et unikt netværk af virksomheder i Ringsted. Ringsted Erhvervsforum er også stedet, hvor du som medlem får adgang til en vifte af spændende arrangementer og oplevelser. Ringsted Erhvervsforum arrangerer med jævne mellemrum erhvervsrelaterede foredrag, virksomhedsbesøg, netværksarrangementer og meget mere.

Profil
Ringsted Erhvervsforum opstod i 2006 med det formål at styrke samarbejdet mellem Ringsted Kommune og erhvervslivet i Ringsted.

Ringsted Erhvervsforum arbejder for at videreudvikler alle erhvervsgrene samt kommunen som helhed. Derfor arbejder Ringsted Erhvervsforum med mange forskelligartede projekter, der alle har til sigte at udvikle Ringsted. Ringsted Erhvervsforum er samtidig en netværksorganisation for erhvervslivet i Ringsted. Her har Ringsteds virksomheder enestående muligheder for at lære af hinandens erfaringer og dermed i samspil udvikle Ringsted som erhvervscentrum.

Ringsted Erhvervsforum er bygget op omkring en bestyrelse samt tre erhvervspaneler, der mødes ca. en gang om måneden og diskuterer potentielle og igangværende udviklingsprojekter af erhvervsmæssig karakter. Ringsted Erhvervsforum bakkes op af Ringsted Kommune, der yder sekretariatsbistand til Erhvervsforum.

Bliv medlem
Erhvervsdrivende, foreninger og organisationer med interesse for erhvervsudviklingen i Ringsted kan blive medlem af Ringsted Erhvervsforum. Prisen for medlemskab differentierer i forhold til virksomhedens størrelse.
Område
4100 Ringsted

Ringsted Handelsstandsforening

Ringsted Handelsstandsforening er med til at sætte sit præg på handelslivet i byen og vores fornemmeste opgave er at få en hyggelig og aktiv handelsby til glæde for såvel alle dele af erhvervslivet, som for den enkelte borger.

Mennesket er også det vi kalder kunder, og kunderne er handelslivets eksistensgrundlag. I en tid med øget konkurrence fra alle sider er det vigtigt, at vi placerer kunden i centrum. Ringsted Handelsstandsforening yder en aktiv indsats for at gøre dette muligt. Ringsted har beliggenheden, byen er i en rivende udvikling og udvalget af butikker er stort og solidt.

At handle i Ringsted

En væsentlig del af arbejdet for at styrke det lokale handelsliv, foregår gennem Ringsted Handelsstandsforening.

Vi er mange specialforretninger, der giver dig et bredt udvalg i alle brancher, og vi sætter en ære i, at forhandle varer af høj kvalitet.

Kort om ombytningsret, gavekort, udvalg og kvalitet, priser, kontoordning, parkering og åbningstider

OMBYTNINGSRET
Gem kassebonen og du har fuld ombytningsret på dine varer indenfor 8 dage såfremt de er ubrugte, i original emballage og mod forevisning af bon. (Dette gælder ikke fødevarer).
Skulle du mod forventning få varer, der er defekte, får du dem naturligvis refunderet.

GAVEKORT
Hos os kan du få udstedt gavekort til brug i alle forretninger, der er medlem af Ringsted Handelsstandsforening. En virkelig god gaveidè.
Gavekortene fås hos:

* Guldsmed Saaby's Eftf., Sct. Hansgade 12, Ringsted.
* Klint's Guld og Sølv, Torvet 2, Ringsted.
* Ringsted Turistinformation, Nørregade 100, Ringsted
Område
4100 Ringsted

ROSA - The Danish Rock Counsil

ROSA er musikpolitisk paraplyorganisation for en række musikforeninger og organisationer. ROSA er en selvejende institution.

ROSA's årlige Samråd er den øverste myndighed. Her har hver af de deltagende foreninger to repræsentanter. Samrådet vælger ROSA's bestyrelse.
Bestyrelsen ansætter organisationslederen, der ansætter personalet til afvikling af aktiviteter (sekretariatet).

Formålet med ROSA :
- ROSA støtter dansk rockmusik - og beslægtede genrer - via midler fra musikloven.
- ROSA bistår offentlige myndigheder i kultur- og musikpolitiske spørgsmål af betydning for den rytmiske musik.
- ROSA støtter udviklingen og udbredelsen af dansk rockmusik i Danmark og udlandet.

MEDLEMMER
Enhver landsdækkende forening, institution, organisation, fond eller lignende - hvis
formål falder ind under ROSAs – kan optages som medlemmer af ROSA. Hvert
medlemskab råder over to stemmer i SAMRÅDET (Se §4).
Ansøgning om medlemskab skal være ROSA i hænde senest seks mdr. før det
ordinære SAMRÅD.
SAMRÅDET kan supplere sig med personlige medlemmer, der skønnes at have en
særlig viden om rockens miljøer. Personlige medlemmer vælges som enkeltpersoner
og udpeges dermed ikke af organisationer. Antallet af personlige medlemmer må ikke
overstige antallet af medlemmer fra landsdækkende organisationer.
Personlige medlemmer skal senest indstilles i forbindelse med indkaldelsen til ordinært
SAMRÅD.
Personlige medlemmer vælges for en 2-årig periode og har stemmeret i SAMRÅDET.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
8000 Aarhus C

Roskilde Malerlaug

Roskilde Malerlaug er en lokal forening under landsforeningen Danske Malermestre.

Roskilde Malerlaug samler Roskilde og omegns dygtigste malere!

KVALITETSSIKRING

Forud for optagelse i Roskilde Malerlaug undersøges de enkelte malermestres forhold nøje.

Det fordres blandet andet at den pågældende malermester kan forevise et svendebrev.
TRYGHED

De kan trygt henvende dem til en af vore medlemmer ang malerarbejde de måtte ønske udført.

Der er altid mulighed for god rådgivning og et uforpligtende tilbud, og de kan være sikker på
at få leveret et grundigt, smukt og veludført stykke malerarbejde.

Garantiordningen

Det forpligter at yde kvalitet. Alle medlemmer af Danske Malermestre er derfor omfattet af Håndværkets Ankenævn og Danske Malermestres Garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til Deres forventninger, har De adgang til at indbringe sagen for Håndværkets Ankenævn. Ankenævnet vil i første omgang give Danske Malermestre 4 uger til at løse sagen. Hvis ikke det lykkes, vil Ankenævnet tage stilling til sagen. Får De medhold i Deres klage, er vores medlem forpligtet til at efterkomme Ankenævnets afgørelse.

Hvis vort medlem mod forventning ikke retter sig efter Ankenævnets afgørelse, vil Danske Malermestres garantiordning sørge for at eventuelle mangler ved arbejdet udbedres uden omkostninger for Dem. Garantiordningen dækker dog kun op til 100.000 kr. i udbedringsomkostninger og kun hvis der klages over arbejdet, inden der er gået et år fra det er faktureret til Dem.

Vi er stolte af at kunne fortælle, at det er yderst sjældent, at der rejses garantisager over for medlemmer af Danske Malermestre.
Det dækker Garantiordningen:

Klageberettigede og dermed dækket af garantiordningen er:

1. Private forbrugere, der som ejere får udført malerarbejde i egen bolig eller sommerhus.

2. Private forbrugere, der som lejere eller andelshavere får udført malerarbejde i egen bolig for egen regning.

I alle tilfælde er det en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at aftalen om udførelse af malerarbejde er indgået direkte mellem de ovennævnte klageberettigede og medlemmet af Danske Malermestre.

Garantiordningen dækker mangler ved egentligt bygningsmalerarbejde og skiltemalerarbejde samt arbejde, der naturligt og sædvanligt hører herunder. Garantiordningen dækker dog ikke afrensning og maling af tage. Det er en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at udgifter til udbedring ikke overstiger kr. 100.000,00 inkl. moms, og at der klages over arbejde, hvor faktura er udstedt mindre end et 1 år før klagen. Sager af større omfang henvises til civilretslig behandling.
Område
2690 Karlslunde

Rotary Danmark

Rotary er et lokalt og internationalt netværk med spændende muligheder for aktive erhvervsfolk, ledere og selvstændige, der ønsker at udvikle deres erhvervsmæssige kompetence. Rotary består af engagerede og motiverede mænd og kvinder, der sætter høje etiske standarder som mål.

Rotary er en unik, verdensomspændende organisation, der giver mulighed for menneskelig og faglig udvikling på tværs af faggrænser og niveau. Rotary er for mænd og kvinder i ledelsesmæssige funktioner i private og offentlige virksomheder eller selvstændige, som på tværs af faggrænser ønsker at lære andre ledere at kende, skabe netværk og trække på hinandens erfaringer.

Rotary er for dem, som vil udføre et værdifuldt arbejde sammen med andre - for lokalsamfundet og for den internationale verden.

Rotary har som formål at fremme og styrke viljen til at gøre noget for andre som en forudsætning for al god virksomhed og det kan anskueliggøres ved at Rotary opmuntrer den enkelte rotarianer til

* at udvikle sit netværk,
* at være åben for andres meninger og vise forståelse for andres vilkår,
* at anerkende andres indsats og arbejde,
* at interessere sig for det omgivende samfund og gøre en humanitær indsats,
* at virke til gavn for international forståelse.

Rotary International

Rotary er en verdensomspændende organisation med ca. 1,2 mio. medlemmer i 166 lande. I Danmark er der ca. 12.000 medlemmer i 272 klubber. Rotary International har hovedsæde i Evanstone, USA og har desuden et antal regionskontorer.

Hvert år vælger Rotary International en ny verdenspræsident, der fremlægger sine visioner for det kommende år. Disse kommer til udtryk i globale temaer, som det enkelte land og den enkelte klub omsætter til lokale forhold.

Indsatsområderne kan f.eks. være:

* at sikre rent drikkevand
* at alle får mulighed for at lære at læse og skrive
* at sikre et bedre sundhedsvæsen

Det er samfundsopgaver som klubberne eller distrikterne bør engagere sig i lokalt, nationalt eller internationalt.

Et af Rotary's store projekter siden 1983 har været udryddelse af sygdommen Polio på verdensplan. I forbindelse med dette projekt vaccinerede rotarianere, deres familier og venner ca. 150 mio. børn på en dag. Læs mere om projektet her...

Et andet af Rotary's store projekter er ungdomsudveksling - et internationalt program, som årligt involverer mange rotarianere og tusindvis af unge over hele verden.

Den lokale Rotary klub

Den lokale rotary klub er rygraden i Rotary Internationals verdensomspændende virksomhed. Klubben organiserer sig på en måde, der giver mulighed for dynamik og personligt ansvar.

Funktionerne i klubben går på skift og alle medlemmer bidrager til ledelsen af klubben og til mødernes indhold. Klubbens medlemmer mødes hver uge, hvilket giver nærhed og er en god måde til at lære mange andre mennesker at kende og derved få styrket og udbygget sit personlige netværk.

Klubmødets varighed er ca. halvanden time og kan derved let indpasses i familie-, arbejds- og fritidslivet. Møderne afholdes oftest som gå-hjem-møder, men der er også en del klubber med møder om morgenen eller midt på dagen.

Møderne i klubben er afvekslende og alsidige med f.eks. interessante foredrag inden for erhvervslivet og det lokale og internationale samfund eller som besøg i en virksomhed. Også klubbens egne medlemmer bidrager med indlæg af forskellig art på klubmøderne, der også kan dreje sig om klubbens eget sociale liv, eller danne rammen om planlægning af klubbens engagement i udviklingsprojekter.

Desuden deltager rotarianeren i udvalgsarbejde og andre aktiviteter, som er nødvendige for at klubbens liv er en spændende oplevelse. Ledsagere er velkomne som gæster i klubben.

Det koster at være rotarianer. Kontingentet bruges dels til klubbens egne omkostninger, dels til Rotary's projektarbejde i Danmark og internationalt.

Man bliver medlem af Rotary ved at blive optaget i den klub, der passer bedst m.h.t. til beliggenhed og mødetidspunkt. Som medlem kan optages mænd og kvinder, der har en ledende stilling eller er indehaver af en selvstændig virksomhed eller på anden måde er aktiv og engageret i lokalsamfundet. Klubben optager medlemmer efter opfordring til den enkelte.

Det ugentlige møde i en Rotary klub varer halvanden time, og medlemmerne deltager, hvis ikke de er forhindret på grund af sygdom, bortrejse eller anden tvingende grund. Principielt forventes en mødeprocent på 50%. Mødet er i princippet åbent, og den enkelte Rotarianer kan invitere en gæst med til at deltage i et møde.

Møderne i klubben er afvekslende og alsidige med f.eks. interessante foredrag inden for erhvervslivet og det lokale og internationale samfund eller som besøg i en virksomhed.

Også klubben egne medlemmer bidrager med indlæg af forskellig art på klubmøderne, der også kan dreje sig om klubbens eget sociale liv, eller danne rammen om planlægningen af klubbens engagement i udviklingsprojekter.

Klubbens arbejde ledes af en bestyrelse og et antal udvalg. Rotarianeren deltager i udvalgsarbejde og andre aktiviteter, som er nødvendige for at klubbens liv er en spændende oplevelse.

Ledsagere er velkomne gæster i klubben ligesom rotarianere fra andre klubber altid er velkomne.

Det koster at være rotarianer. Kontingentet bruges dels til klubbens egne omkostninger og dels til Rotary's projektarbejde i Danmark og internationalt.

Er du interesseret i et medlemskab, så henvend dig til den nærmeste Rotary klub i din bopælskommune eller i dit arbejdsområde. En rotarianer skal dog anbefale dig, for at du kan blive medlem.

----
På netværksportalen har vi mange lignende netværk og erfa-grupper i vores database. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
2800 Lyngby

Ry City

Handelslivet er i rivende udvikling i Danmark, med kommunesammenlægninger, motorveje, indkøbscentre og oplevelsesøkonomi.

Frem til 2009 vil vi sikre Ry en plads i dette nye handels-og mediebillede. Vi skal præsentere en bymidte med et hyggeligt handelsliv med flere og alsidigere butikker indenfor gå-afstand end i noget indkøbscenter. Gennem aktiviteter og den nære natur skal vi gøre det til oplevelser.

Vi skal sikre, at alle de nye borgere i Ry, og borgerne i den nye kommune ser det som en positiv oplevelse at handle i Ry.

Visionen:
”At være vore kunders første valg”
Foreningen ønsker at opnå glade og loyale kunder.

Ry Handelsstandsforenings målsætning:

Målet for 2005-2009 er, at sikre at handelslivet i Ry også i fremtiden vil have en fremtrædende rolle for lokalbefolkningen og også gerne suppleret med kunder fra den nye kommune.

Det skal samtidig være målet at skabe gode indkøbsoplevelser for lokalbefolkningen og de mange turister, der årligt besøger byen.

I en tid med stadig flere indkøbscentre er det nødvendigt, at der skabes rammer, som kan matche denne udvikling. Her har vi unikke muligheder for at trække naturen ind i bybilledet, som ikke på samme måde kan opleves i et storcenter.

Det skal også være en målsætning, at der i et samarbejde med Ry Turistforening skabes oplevelser, som vi alle ved, at mange danskere søger via rejsemål til syden.

Vi skal også sikre, at de mange tilflyttere finder det attraktivt at handle i Ry, hvorfor det vil være nødvendigt med tiltag over for nye tilflyttere.

Handelen på internettet er i rivende udvikling. Vi skal derfor sikre, at vi i Ry er med på denne trend via Ry Handelsstandsforenings hjemmeside samtidig med, at der skal stræbes efter en åben og hurtig kommunikation mellem forening og medlemmer.

Foreningens formål er at virke for et godt kollegialt forhold mellem handlende i Ry og opland, og andre der knytter sig til handlens interesser i Ry og opland, samt fremme standens interesser på alle områder.

Medlemmer
Som medlemmer kan optages:
Selvstændig handlende, håndværkere, fabrikanter, udøvere af liberale erhverv, handels-, industri- og håndværkerselskaber samt pengeinstitutter og andre der knytter sig til handlens interesser i Ry og opland.
Bestyrelsen er bemyndiget til at optage medlemmer til passivt medlemskab uden stemmeret.
Bestyrelsen skønner, om en ansøgning om medlemskab opfylder betingelserne for optagelse i foreningen.

Kontingent
Foreningens medlemmer erlægger et årligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen.
Kontingentet opkræves 1 (een) gang årligt forud.
Såfremt kontingentet ikke er betalt 6 måneder efter fremsendelse af kontingentopkrævning, er et medlemskab automatisk ophævet.
Område
8680 Ry

Søfartens Ledere

På et partipolitisk uafhængigt grundlag at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, sociale og arbejdsmiljømæssige interesser over for stat, kommuner, arbejdsgivere og myndigheder samt nationale og internationale institutioner ved indgåelse af aftaler, overenskomster, forhandling og bistand i øvrigt.

Medlemmer

a. Aktive medlemmer
b. Studerende
c. Seniormedlemmer
d. Æresmedlemmer

Velkommen til Søfartens Lederes hjemmeside. Siden internettets opståen er dette 3. udgave af www.soefartensledere.dk (september 2005). Vi har nu lagt mere af foreningen ud på nettet og skabt nye attraktive funktionaliteter for foreningens medlemmer.
På de følgende mange sider kommer man rundt om foreningen, erhvervet, uddannelserne, medlemskab, medlemstilbud, faglig/juridisk rådgvining, alle vore overenskomster og aftaler osv. Som noget helt nyt er Jobsiden og medlemmernes indgang til jobportalen job2sea.
Som medlem logger du på under MIN SIDE. MIN SIDE fungerer som hvert enkelt medlems helt private side, hvor man har mulighed for at gå online og eksempelvis opdatere meddelelser om flytning og lignende direkte til foreningen.
Vi ønsker god fornøjelse og brug af www.soefartensledere.dk

Hvem er VI?
Søfartens Ledere er en landsdækkende fagforening for styrmænd, skibsførere, duale skibsofficerer, maskinmestre, lodser og en række faggrupper inden for det maritime erhverv. Vi kender rederierne og branchen til bunds, og vi forhandler alle de betydende overenskomster på vores område og er gearet til at yde en hurtig og effektiv indsats, når medlemmerne har brug for hjælp.

Vision
Søfartens Ledere skal være et stærkt, troværdigt og fagligt fællesskab i bevægelse – for alle som vil være med.

Mission
Søfartens Ledere er medlemmernes interesser
Vi varetager medlemmernes faglige-, uddannelsesmæssige og sociale interesser, og arbejder for at sikre beskæftigelsen og rekrutteringen af skibsofficerer, navigatører og ledere. Både nationalt og internationalt.

Søfartens Ledere har sat dialogen med medlemmerne i højsædet
Vi tager ud til medlemmerne og skaber rammerne for faglige netværk, med henblik på at styrke det sociale fællesskab mellem medlemmerne og give maksimal demokratisk indflydelse, i den udstrækning medlemmerne ønsker det.

Søfartens Ledere er en fagforening med stort F
Vi koncenterer kræfterne om at opnå det, som er vigtigst for vores medlemmer. Det vil sige skabe de bedst mulige løn- og arbejdsforhold, et godt arbejdsmiljø og gode uddannelsesmuligheder.

Søfartens Ledere er i høj grad også det enkelte medlems forening
Vi assisterer medlemmerne med faglig og juridisk rådgivning. Det vil sige individuel rådgivning om alt indenfor job- og kontraktforhold og advokat-bistand ved arbejdsskade, opsigelse og alle øvrige forhold, hvor man som medlem har brug for hjælp og rådgivning.

Søfartens Ledere er job- og karriererådgvining
Vi tilbyder professionel job- og karriererådgvining og har med job2sea skabt en unik maritim jobportal for foreningens medlemmer og maritime arbejdsgivere fra ind- og udland.
Vi udvikler også kontante fordele gennem attraktive medlemstilbud - fx. Søfartens Bank, Loss of License forsikring, privat advokatbistand mv.
Område
1058 København K
(Viser 831 til 840 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk