Sønderborg Handel

Foreningen formål er :
a) at fremme handel, formidle samarbejde, og fællesaktiviteter mellem byens detailhandlere, liberale erhverv, håndværk, industri samt øvrige erhverv.
b) at varetage medlemmernes fælles interesser og rettigheder, samt aktivt at formidle kontakt til myndighederne, for derigennem at gøre Sønderborg attraktiv for såvel kunder som erhvervsdrivende.
c) at bidrage til en fælles markedsføring af hele Sønderborg.
d) at bidrage til faglig dygtiggørelse af områdets ungdom.
e) at bidrage med ønsker og krav til Sønderborg Kommunes erhvervspolitik.

Medlemskab.

Som medlem kan optages ethvert firma, herunder selskaber samt personer uden tilknytning til et firma.
Ønske om optagelse rettes til foreningens formand eller et medlem af bestyrelsen.

Om os

Sønderborg Handel er byens "Handelsstandsforening" som dækker både City og Center Øst og som de handlenes forening er vi talerør overfor kommune, amt og mange andre områder.

Vi er med vort fuldtidsbesatte sekretariat i stand til at koordinere og afvikle arrangementer.
Vi har den daglige kontakt til vore medlemmer og vi arbejder hele tiden på at udvikle og fremtidssikre byen som Sønderjyllands mest attraktive og naturlige handelsby.

Vi har mange visioner, arbejdsområder og planer for vor by, som alt sammen kan
læses i årsberetningen 2009

Jeg vil som formand byde både medlemmer og gæster velkommen til denne webside, som indeholder masse af muligheder.

Tag en tur rundt på vore mange informative sider. Go´ fornøjelse.

Skriv til os, mail til os, eller besøg vort sekretariat.

Claus Plum, Formand "Sønderborg Handel"
Område
6400 Sønderborg

Sønderjyllands Vognmandsforening

Sønderjyllands Vognmandsforening tæller lidt over 130 aktive medlemsvirksomheder fortrinsvist fra Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg kommuner. Foreningen er optaget i Dansk Transport og Logistik, som er medlem i Dansk Erhverv.

Foreningen driver sammen med de øvrige vognmandsforeninger i Region Syddanmark

* Fyns Amts Vognmandsforening
* Sydøstjyllands Vognmandsforening
* Ribe Amts Vognmandsforening
* Sydfyns Vognmandsforening

et servicekontor i Kolding, - DTL Region Syd f.m.b.a som bla. har til formål at rådgive medlemsvirksomhederne i alle brancheforhold.

Til brancheforeningen er der tilknyttet en arbejdgiverforening som kan tilvælges af medlemmer, når de har personale ansat.

Optagelse af medlemmer

a. Som medlem kan optages enhver, der fra sit forretningssted i foreningens geografiske område driver lovligt erhverv som vognmand, og som har en
væsentlig berettiget erhvervsmæssig interesse i medlemsskab.
b. Som medlem kan endvidere optages medarbejdende børn i faderens
(moderens) forretning eller omvendt, såfremt de ikke er medlem af en fagforening.
c. Endvidere kan medejere af en forretning med flere indehavere optages som medlemmer.

Læs videre på vores hjemmeside...
Område
6000 Kolding

Sønderjysk Landboforening

I Sønderjysk Landboforening har vi fuld fart på med at leve op til vores formål: Nemlig til enhver tid at hjælpe dig med ny faglig viden, regnskabsservice, økonomiberegninger, myndighedsbehandlinger, ledelse og meget mere.

Sønderjysk Landboforening virker nu i sit 10. år. Centret fylder 8 år i april, og i AgroNyt nr. 100, april 2009 kunne du med dette nummer fejre, at vi har nået nr. 100 med fagligt nyt til vore medlemmer og kunder.

Glæde trods krise
Midt i krisen kan vi glæde os over, at forgængeres beslutninger for ca. 10 år siden har givet os mulighed for at drive et af Danmarks mest veludbyggede landbrugscentre sprængfyldt med kompetente medarbejdere, der står klar til at hjælpe.

Virksomhedsplan 2009
I bestyrelsen og ledergruppen gør vi os stor umage for at sikre, at Sønderjysk Landboforening altid har har aktuelle tilbud, der passer til din situation. Årets fokusområder og mål nedfældes i den årlige virksomhedsplan, hvor fokusområderne er vist nedenfor

Indsatsområderne i 2009

• Din bedrifts konkurrenceevne
• Rådgivning, der giver resultater for dig
• Regnskaber som ”springbræt” til forbedringer
• Optimering på marken og i stalden
• Finans-, likviditets- og risikostyring
• Farmsekretær og arbejdsgiverservice
• Forsikringsrådgivning
• Socialrådgivning

Medlem i Sønderjysk Landboforening

Aktivt medlemskab - for alle landbrugere

Et aktivt medlemskab af Sønderjysk Landboforening giver adgang til at benytte rådgivning og service fra foreningens konsulenter og assistenter indenfor alle fagområder:
· regnskab og revision
· driftsøkonomi
· planteavl
· miljørådgivning
· kvægrådgivning i Syddansk Kvæg
· svinerådgivning i Syddansk Svinerådgivning.

Derudover kan vi henvise til og gøre brug af Dansk Landbrugsrådgivnings specialister i Partnerskabet og andre specialister tilknyttet Sønderjysk Landboforening, såfremt vi ikke selv har den fornødne ekspertise.

Kontingent er givet godt ud?

En del af dit medlemskontingent går til støtte for det vigtige erhvervspolitiske arbejde på landsplan i Dansk Landbrug med udgangspunkt fra Axelborg i København og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i Skejby.

En anden del at dit kontingent bruges til at du hver fredag modtager medlemsbladet LandbrugsAvisen. Den sendes til alle aktive medlemmer med posten, så du har mulighed for at følge med i alt det, der vedrører dit erhverv.

Herudover går noget af din kontingent som tilskud til Landboungdomscentret, Bygnings- og Maskinkontoret, Landbrugsråd Syd mv.

Den resterende del af din kontingent går til Sønderjysk Landboforenings arbejde.

Gruppelivsforsikring - med dobbelt dækning

Medlemskabet giver adgang til Dansk Landbrugs yderst fordelagtige Gruppelivsforsikringer. Her skal specielt fremhæves, at begge ægtefæller er dækket, såfremt det aktive medlem tegner en gruppelivsforsikring.

Skulle det ske, der aldrig sker?

Får du brug for Gruppelivsordningen, kan du hente anmeldelsesblanket her - eller kontakt din regnskabskonsulent.

Medlemskab nr. 2 - for ægtefæller og samarbejdspartnere

Ønsker bedriften et ekstra medlemskab, fx i driftsfællesskaber eller ægteskaber, hvor begge ønsker aktiv politisk indflydelse på Sønderjysk Landboforenings arbejde, er det muligt at erhverve et medlemskab nr. 2 i Sønderjysk Landboforening. Medlemskabet giver stemmeret og opstillingsret til generalforsamling.

Det er kun aktive medlemmer - enten som aktiv 1 eller som aktiv 2 - der har stemmeret på generalforsamlingen og som er valgbare.

Medlemskort med indhold

Vi udsteder et medlemskort til alle aktive medlemmer, og medlemskortet er typisk gældende i 2 år.

Med et medlemskort til Sønderjysk Landboforening får du
· adgang til at bruge rådgivningen fra Sønderjysk Landboforening og Dansk
Landbrugsrådgivning.
· Landbrugsavisen hver fredag
· politisk indflydelse
· mulighed for at tegne en fordelagtig gruppelivsordning
· adgang til en række spændende medlemstilbud og rabatter.

Interessemedlemskab - hvis du stadig vil følge med
Når landbruget ikke mere er aktivt, dvs. bortforpagtet og / eller ophørt, så er det muligt for dig at opretholde et interessemedlemskab i Sønderjysk Landboforening. Et interessemedlemskab giver dig ret til at modtage medlemsbladet Landbrugsavisen til en særlig favorabel pris. Ønsker du at fortsætte i den attraktive gruppelivsforsikringer, skal du som minimum opretholde et interessemedlemskab i Sønderjysk Landboforening.

Medlemsrabat - skær toppen af regningerne

Som medlem i Sønderjysk Landboforening er du også medlem i Landbrugets Indkøbsklub. Her kan du opnå rabat ved køb af forskelligt - bil - rejser - arbejdstøj og meget mere.
Område
6500 Vojens

Sønderjyske Madglæder

Det er Sønderjyske Madglæders formål at samle de kræfter, der vil arbejde for udvikling af lokale kvalitetsfødevarer.

Sønderjyske Madglæder kan tage initiativ til fremme af udvikling af lokale kvalitetsfødevarer.

Betingelser for medlemskab.

Som medlemmer af Sønderjyske Madglæder kan optages virksomheder, der er direkte fødevareproducenter, fødevareforarbejdningsvirksomheder, spisesteder, salgssteder eller landboturisme, hvor fødevarer er en vigtig del af produktet. Der kan i Sønderjyske Madglæder også optages støttemedlemmer.

Virksomheder, der betaler kontingent betragtes som medlemmer.

En enig bestyrelse skal godkende og kan eksludere medlemmer.

Medlemmerne af foreningen Sønderjyske Madglæder producerer kvalitetsfødevarer, lavet af lokale råvarer, produceret lokalt og efter lokale opskrifter.

Denne netguide viser vej til sønderjyske specialiteter og kvalitet produkter indenfor fødevarer, og præsenterer et bredt udsnit af små og større producenter, gårdbutikker, bondegårdsferie og spisesteder.

Det er indlysende, at det har en betydning at spise sundt.

Vi sender også gerne en brochure.

Du meget velkommen til at kontakte foreningens bestyrelse for yderligere oplysninger.

----
Vil du findes af netværksinteresserede? Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv en del af listen over netværk i Danmark.
Område
6780 Skærbæk

SA - Slagteriernes Arbejdsgiverforeninger

Slagteriernes Arbejdsgiverforeninger

Vi tager os af branchens interesser fagligt og politisk. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til vores arbejde eller, hvis du er interesseret i medlemskab.

Vi er en del af DI.
Område
1553 København V

SAB - Sammenslutningen af Alternative Behandlere

SAB er landsdækkende faglig forening for alternative behandlere

SAB er den eneste tværfaglige forening for alternative behandlere, der er registreringsansvarlig efter lov 351 af 19 maj 2004, under tilsyn af Sundhedsstyrelsen (RAB).

Det betyder at du som medlem af SAB, kan have flere godkendte behandlingsformer, som alle hermed er fuldt forsikrede.

Du kan blive medlem af SAB, selv om din behandlingsform endnu ikke er registreringsberettiget. Så vil vi arbejde på at den kan blive det.

SAB´s formål:

· At være et stærkt, tværfagligt fællesskab med stor respekt og høj etik, som gennem udvikling og ekspertise vil løfte den enkeltes glæde, tillid og ansvar for sit eget liv.

· At bevare frihed for medlemmer til at virke som alternative behandlere.

· At være repræsenteret i relevante udvalg inden for staten og for vores branche.

· At søge alle egne af landet repræsenteret ved SAB-medlemmer for varetagelse af de enkelte medlemmers lokale interesser.

· At opnå momsfritagelse for alle SAB´s alternative behandlere, samt patienttilskud til behandling fra det offentliges side.

· At fremme oplysningen om forebyggelse og alternativ behandling, naturmedicin, sund kost, rent miljø og bedre livskvalitet.

· At varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser.

· SAB realiserer sit formål ved at være en fællesorganisation, som samler viden, støtter og fremmer udviklingen. Formidler budskaber om sundhedsfremme og samlet øver indflydelse politisk, i medier og sætter den enkelte i centrum.

HVORFOR VÆLGE SAB SOM DIN FORENING....

SAB er den eneste tværfaglige forening med mange forskelligartede behandlingsformer, hvor vi har en bred indgangsvinkel til, at kunne rumme dette tværfaglige aspekts mange muligheder til gavn og glæde for mange.

Du kan blive Registreret Alternativ Behandler (RAB) i 5 terapiformer: Massage, Zoneterapi, Kinesiologi, Akupunktur og Hypnose.

Du kan tilbyde dine klienter en ekstra tryghed, fordi din behandlingsmetode, som er godkendt hos SAB er fuldt forsikret.

SAB har et Etisk Råd, der varetager klager over behandlere, der er medlem af SAB.

SAB udgiver et blad (SAB NYT) 6 gange om året, der bliver distribueret til alle medlemmer, interesserede, skoler og uddelt på messer.

SAB er en aktiv forening der gør alt for at opreklamere medlemmernes aktiviteter. Vi er repræsenteret på de fleste større messer rundt om i landet..

SAB har altid en opdateret behandlerliste på SAB´s hjemmeside, plus en ekstra liste over SAB´s godkendte RAB behandlere (Registreret Alternativ Behandler). Alle vore aktive medlemmer, som er godkendt af SAB´s optagelses udvalg, kan optages på SAB behandlerlister.

SAB udgiver FORBRUGERVEJLEDNINGEN med oplysninger til forbrugeren om hvad forskellige behandlingsformer indeholder.

HVAD BRUGER SAB DIT KONTINGENT TIL (som i øvrigt er fuldt fradragsberettiget)...

· Fremstilling, trykning og forsendelse af dit blad SAB NYT.

· Forsikring af alle aktive medlemmer og SAB godkendte behandlingsmetoder.

· Koda/Gramex afgift (SAB betaler, så du kan spille musik i din klinik).

· Reklame, annoncering og SAB´s repræsentation på messer rundt om i landet.

· Redigering og trykning af forbrugervejledningen.

· Ekstra kontor og Internet udgifter hos dine tillidsfolk i SAB.

· SAB´s Hjemmeside.

· SAB´s Sekretariater.

· Honorar til Bestyrelsen.

· Revision og bogholder.

· Transport i forbindelse med bestyrelses- og udvalgsmøder rundt om i landet.

· Sidst men ikke mindst, den årlige generalforsamling.

SAB bestræber sig på at forvalte medlemmernes kontingent ud fra fornuft og nødvendigt behov.

Kontingent vedtaget på generalforsamling april 2010.

Kr. 2500,- kr. om året for Aktive medlemmer – kan opkræves 2 gange årligt..

Kr. 800,- kr. om året for Elever under uddannelse.

Kr. 550,- kr. om året for Passive medlemmer.
Kr. 400,- kr. om året i RAB-kontingent for hvert fag.
Område
4000 Roskilde

Sakskøbing Håndværker- og Industriforening

Bliv medlem af det største tværfaglige erhvervsnetværk i Sakskøbing. Vi arbejder for bedre vilkår og rammer for små og mellemstore virksomheder – ligesom vi ønsker at præge erhvervspolitikken og udviklingen og på den måde fremme forståelsen for erhvervslivets synspunkter lokalt og regionalt.

Gennem foreningens medlemskab af Håndværksrådet har vi indflydelse på, at de selvstændiges erhvervspolitiske ønsker varetages bedst muligt nationalt og internationalt.

Som medlem af Sakskøbing Håndværker- og Industriforening får du adgang til en række fordele som du kan have gavn af som selvstændig – vores tilbud omfatter bl.a.:

*
nye erhvervskontakter
*
udbygge dit personlige netværk
*
præge den lokale og regionale erhvervspolitik
*
deltage i faglige arrangementer
*
adgang til Håndværksrådets service og tilbud

Medlemmerne kan gennem Håndværksrådet få adgang til mange konkrete tilbud som juridisk rådgivning, medarbejder uddannelse og udvikling, medlemsrabatter – udover adgangen til Danmarks største erhvervspolitiske netværk.

I foreningen støtter vi endvidere yngre medlemmer, der er beskæftiget inden for håndværk eller industri, bidrager til foreningens understøttelsesfond samt driver og udvikler foreningens boliger.

Bliv medlem af Sakskøbing H- og I-forening

Vi arbejder bl.a. for at præge erhvervspolitikken og –udviklingen i Sakskøbing, på Lolland og i Region Sjælland – til gavn for vores medlemmer og deres virksomheder.

Der er værdi i medlemskabet – du kan f.eks.:
• få nye erhvervskontakter og udbygge dit personlige netværk
• præge erhvervspolitikken – både lokalt, regionalt og nationalt
• deltage i faglige arrangementer

Udfyld blanketten på vores hjemmeside og tryk send. Du vil få svar en af de nærmeste dage.

Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte foreningen for kontaktinformationer se bl.a. menupunktet ”Bestyrelsen”

Du bliver automatisk medlem af Håndværksrådet, når Sakskøbing Håndværker- og Industriforening er medlem, hvilket giver dig mange yderligere fordele.
Område
4990 Sakskøbing

Sakskøbing Handelsstandsforening

Sakskøbing by

Sakskøbing handelsstand byder velkommen til en
hyggelig indkøbstur i byens mange specialforretninger.

Sakskøbings historie begyndte i 1200-tallet, og byens købstadsprivilegier stammer fra 1306.

Oprindeligt var den en landsby ved navn Saxthorp, men byen har i sit våben to uldsakse, der antyder, at der kan have været 2 bebyggelser side om side, Saxthorp og Saxokopingh.

Gennem tiderne har udviklingen været nært forbundet med fjorden, der også i nutiden er udskibningssted for bl.a. sukkerfabrikken.

Sakskøbing og Guldborgland ligger mellem de 2 smukke farvande, Sakskøbing Fjord og Guldborgsund.

Sakskøbing er en aktiv handelsby med sportshaller, gågader med moderne butikker.

Område
4990 Sakskøbing

SALA - Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger som i det følgende benævnes SALA, har til formål:

* at være hovedorganisation for:
arbejdsgiverforeninger med tilknytning til land- og skovbrug, maskinstationer, agro-industri, gartnerier, planteskoler, salgsforeninger, anlægsgartnere, kvægavlscentre, mejeri-, slagteri- og lignende levnedsmiddelindustriel virksomhed samt anden virksomhed af lignende eller tilgrænsende karakter,
* at være organisation og hovedorganisation for:
enkeltvirksomheder inden for ovenstående aktivitetsområder,
* at tilvejebringe og udbygge et samarbejde mellem ovennævnte medlemmer til varetagelse af arbejdsgivernes fællesinteresser i løn- og arbejdsforhold, samt derunder i den udstrækning, de enkelte medlemmer fremsætter ønsker derom,
* at repræsentere medlemmerne over for offentlige myndigheder nationalt og internationalt,
* at fremme forståelsen for arbejdsgivernes opgaver og synspunkter gennem informations- og oplysningsvirksomhed,
* at søge afsluttet kollektive overenskomster med de modstående fagorganisationer,
* at administrere "SALA-Barseludligning" i henhold til vedtægter for denne ordning,
* at medvirke til bilæggelse af uenigheder mellem arbejdsgiver og lønmodtagere og
* at afgøre tvistigheder, der måtte opstå inden for SALA, eventuelt ved SALAs voldgiftsret.

SALAs idegrundlag er at opbygge de bedst mulige samarbejdsrelationer og en god forståelse for den

fælles virkelighed mellem arbejdsgivere og arbejdstagere på de enkelte virksomheder af hensyn til arbejdstagernes trivsel og virksomhedernes konkurrencekraft.

SALA giver størst mulig frihed og selvstændighed til de enkelte medlemmer til at forhandle og afslutte overenskomster med de modstående arbejdstagerforbund under respekt for de mellem SALAs medlem-mer aftalte rammer og retningslinier.

Hvad gør vi?

Her finder du mange af de områder, som SALA varetager.

Aktivitetsområder
- Overenskomst
- Arbejdsmarkedspolitik
- RBR
- Arbejdsmiljø
- Uddannelse
- Samarbejdsaftalen

Diverse

- Ydelser & satser
- Fællessekretariat
- Repræsentation
- Lægeerklæring
- Vejledning - lægeerklæring

Publikationer

- Profilpjece
- Pjece - Virksomhedens Sociale Engagement (CSR)
- Pjece - IT-, e-mail- og telefonipolitik
- Vedtægter
- Årsberetning
- Nyhedsbreve
- Pressemeddelelser
- Debatindlæg og avisartikler mv.
- Pjece - Barseludligning
- Pjece - Uddannelse
- Vedtægter - Barseludligning
Område
1606 København V

Salda - Scandinavian Air Line Dispather Association Denmark

Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser, på et partipolitisk neutralt grundlag.

Tilhørsforhold
Foreningen er tilsluttet International Federation of Air Line Dispatchers Association, IFALDA og European Federation of Air Line Dispatchers Association, EUFALDA:

Medlemskab

Medlemskab af foreningen kan opnås af personer, som er / eller har været i besiddelse af et af en skandinavisk luftfartsmyndighed udstedt "Certifikat for flyveklarerer".

Kontingent

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Kontingentet betales månedsvis forud.

Medlemmer kan maksimalt stå i kontingent restance i 3 måneder. Restancer udover det nævnte tilladte, medfører tab af medlemsrettighederne.
Område
2770 Kastrup
(Viser 841 til 850 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk