SJNetwork

SjNetwork er en netværksgruppe der er sprunget ud af det tidligere Pronetwork.

Da Pronetwork gik konkurs besluttede gruppen, at det gode samarbejde ikke måtte gå til spilde. Derfor blev der nedsat en styregruppe, der etablerede en nu aktiv gruppe, således at det gode samarbejde kunne fortsætte.

Opbakningen til styregruppen og dens forslag har været enorm og beviser samtidig styrken i gruppen.

Det har fra start været meget vigtigt, at dette IKKE var en nyt Pronetwork gruppe, men et helt nyt netværk med nye vedtægter, målsætning mv.

Sjnetwork´s "selling point"

- Non Profit

- Personlig udvikling

- Begrænset antal medlemmer (max 25)

Med baggrund i ovenstående er målsætningen at SjNetwork er en platform for udvikling af person og forretning.

Det forventes tillige at hvert enkelt medlem bidrager professionelt til udvikling af de øvrige medlemmer og deres forretninger.

Der er stadig plads til dig.

Vi er p.t. 14 medlemmer.

For at opnå en god tillid, respekt og ærlighed overfor hinanden er der eksklusivret for det enkelte medlem, dvs. der er f.eks. ikke 2 tømrer med eller 2 revisorer.

Der er medlemsstop ved 25 medlemmer.

Hvordan:

Du henvender dig til et af SjNetwork´s medlemmer og beder om at komme med på en af de 4 gæstemesser der ligger gennem året.

Når du således har deltaget i en gæstemesse og mødt de øvrige medlemmer vil du såfremt du stadig er interesseret blive inviteret med til et traditionelt møde.

Føler du dig herefter stadig inspireret til at være medlem af SjNetwork kan du melde dig ind.

Prisen for medlemsskab er kr. 4.000 årligt og betales for et kvartal ad gangen.

Hvad forventes af dig:

- at du deltager i møderne og bidrager konstruktivt og idérigt

- at du betaler dit kontingent

- at du ønsker at udvikle dig selv og din forretning

- at du bidrager til de øvrige medlemmers udvikling

----
Netværksportalen giver en udtømmende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
4220 Korsør

SKAD - Sammenslutningen af Karosseribyggere og Autooprettere i Danmark

SKAD er en branche- og arbejdsgiverorganisation, der repræsenterer alle der:
#
opretter person- og varebiler
#
op- eller ombygger køretøjer
#
indretter køretøjer
#
fremstiller specialkøretøjer
#
leverer tilbehør og udstyr til byggerne
#
servicerer eller opbygger motorcykler

SKAD er Danmarks eneste forening, der organiserer alle virksomheder indenfor branchen. Vi sætter fokus på at sikre kvaliteten hos vores medlemmer, samt skaber SKAD et grundlag for en løbende udvikling og opdatering på mange områder.

SKAD blev stiftet i 1907 af landets dygtige karetmagere. Vore medlemsvirksomheder har videreført de stolte håndværkstraditioner fra den gang. Der findes stort set ikke den opgave foreningens medlemmer ikke kan løse.

Har du brug for eksperter indenfor karrosseri-arbejde, skadeopretning, opbygning af motor-cykler, varebiler, handicapbiler, lastbiler, specialkøretøjer, ambulancer, rustvogne, brandbiler, anhængere osv., så kan du finde vores medlemsvirksomheder på vores hjemmeside.

Du kan også kontakte vores sekretariat, som vil være behjælpelig med at finde løsninger og leverandører til enhver opgave. Ring til os på telefon 70 11 13 00 eller skriv til c2thZEBza2FkLmRr.

Har du et værksted, og ønsker du at være med i SKAD, så meld dig ind i foreningen allerede i dag.

Medlemsfordele

Rekvirer en oversigt over fordele og kontingent ved at skrive til c2thZEBza2FkLmRr.

Teknik

*
Autotaks program: Gratis programadgang til Autotaks.

*
Autotaks Hotline: Mulighed for telefonisk hotline vedrørende Autotaks.

*
TIPS: Adgang til den eneste database i Danmark med tips og gode råd om reparation af karrosserier.
Tipsene er udarbejdet af AIRC - den europæiske sammenslutning af karrosserioprettere, hvilket giver dig tryghed omkring metoder og kvalitet.

*
Teknisk rådgivning og støtte: SKAD tilbyder teknisk rådgivning indenfor flere tekniske områder, samt hjælp med lovgivende institutioner. SKAD er del af høringsudvalget for færdselsstyrelsen.

*
TÜV-certifikater: SKAD kan hjælpe med oversættelse og interpretation af TÜV-certifikater til alle typer motordrevne køretøjer. Dette gør det nemmere at vurdere indholdet og funktion af certifikatet.

Rabatordninger

*
Rabatordninger: Rabatordninger inden for forsikringer - værkstedsudstyr - værktøjer - lønhåndtering - telefoni - brændstof - hjemmeside - betalingsterminal - forbrugsmaterialer med mere.

*
Besparelser: De rabatter du kan opnå er ofte større end det kontingent du betaler.

*
Medlemsskab i Håndværksrådet: et SKAD medlem har mulighed for at nyde de mange gode tilbud og rabatordninger, Håndværksrådet kan byde på. Her i blandt kan der nævnes telefon, kontorartikler, beklædning og meget andet. Læs mere her.

Foreningsfordele

*
Alsidigehd: SKAD er en mindre forening, der er den mest alsidig og mest specialiseret forening indenfor autobranchen. SKAD forbinder alle virksomhedstyper, der arbejder indenfor opbygning og opretning af alle typer køretøjer.

*
Kundebilsordning: Markedsføringssamarbejde og finansieringsordning for kundebiler, se vores hjemmeside www.gratis-laanebil.dk for mere information.

*
Garantiordning: Adgang til foreningens prisbillige garantiordning op til 3 år , der giver dine kunder tryghed.

*
Netværk: Du får kontakt med andre medlemmer som kan hjælpe med svar på tekniske og andre spørgsmål.

*
Autobrancheblad: Frit abonnement på månedsbladet "AutoBranchen", se www.autobranchen.info.

*
Markedsføring: Rådgivning om markedsføring af din virksomhed.

*
Medlemsskab i Håndværksrådet: Mulighed for at få tilgang til juridisk rådgivning og andre polititske områder.

*
Rådgivning: SKAD rådgiver og besvarer spørgsmål inden for en lang række forretningsmæssige områder, så som overenskomstspørgsmål, rådgiver og deltager i eventuelle mæglingsmøder, rådgiver om feriepenge, m.m. Du kan også få rådgivning omkring virksomhedsoptimering, ledelse og konfliktløsning, så du effektivt kan skabe en løbende forandringsproces i din virksomhed.

*
Jurarådgivning: Som SKAD medlem har du gratis adgang til en jura hotline, hvor du kan tale med vores jurister omkring spørgsmål og kontraktvurdering. Du kan også få adgang til direkte sagsbehandling til en utrolig fordelagtig pris.

*
Uddannelse: SKAD udarbejder løbende nye kurser i samarbejde med andre foreninger eller tredjemand. Kurserne dækker typisk faglige og tekniske områder. Ud over det har du adgang til rådgivning omkring lærlingeordninger, så som tilskudsordninger, generel uddannelsesspørgsmål og politiske spørgsmål.

Arbejdsgiverforening

*
Overenskomst: Prisbillig overenskomst for alle ansatte (Dansk Metal/SKAD) (minimumslønaftale).

*
Rådgivning: SKAD tilbyder rådgivning omkring medarbejderspørgsmål og andet. Vi har også juridisk service, der kan hjælpe dig i arbejdsgivermæssige sager.

*
Feriekortordning: Har du ansatte kan du glæde dig over, at SKAD har en feriekortordning der betyder, at du ikke skal indbetale dine ansattes feriepenge til feriekonto. De kan i stedet blive stående i din virksomhed. SKAD garanterer for, at dine ansatte altid vil få de feriepenge, de har krav på.
Område
2300 København S

Skagen Handelsstandsforening

Foreningens formål er at samle alle handels- og servicevirksomheder samt andre forretningsforetagender i Skagen Kommune til varetagelse af disse interesser med henblik på det samlede formål at være til erhvervslivets fremme.

MEDLEMMER:

Som medlemmer kan optages indehavere eller medarbejdere i de ovenfor nævnte typer virksomheder dog således, at medarbejdere alene kan optages, såfremt indehaveren ikke over for foreningen protesterer mod medlemskabet.

Anmodningen om optagelse som medlem sker ved henvendelse til foreningen.

Er du kunde

Vel mødt - vi glæder os til at se dig i vores mange spændende butikker. Her på sitet kan du finde en komplet liste over vores medlemmer.
Medlem

Er du medlem har du nu adgang til indhold, der tidligere blev sendt ud på brev, men som i fremtiden altid kan findes her. Klik på Medlems login for at få adgang - du skal bruge dit medlemsnavn og password for at få adgang. Så har du adgang til dine egne oplysninger og alle meddelelser fra foreningen.

Har du butik i Skagen men ikke medlem af vores forening, kan du kontakte enten formanden eller kasseren for yderligere informationer om hvordan du bliver medlem.

Bliv medlem

Send en mail på bWFpbEBza2FnZW5oYW5kZWwuZGs=

Så vil vi kontakte dig.
Område
9990 Skagen

Skanderborg Erhvervs Udvikling

Skanderborg ErhvervsUdvikling har til formål at medvirke til at gøre Skanderborg Kommune til en af de bedste erhvervskommuner i Danmark.

Aktiviteterne til opfyldelse af stk. 1 omhandler ydelser, der bl.a. har til formål:

* at skabe udviklingsmuligheder i erhvervslivet gennem målrettet og effektiv erhvervsservice
* at skabe større konkurrencekraft i området
* at sikre erfaringsudveksling på alle niveauer
* at løse fælles uddannelsesopgaver
* at medvirke til integration på arbejdsmarkedet
* at igangsætte iværksætteraktiviteter

Medlemmer
Som medlemmer af foreningen optages Skanderborg Industriforening, Service & Håndværk Skanderborg, Detailforeningen for Skanderborg Kommune og Skanderborg Kommune.

Finansiering
Skanderborg ErhvervsUdviklings aktiviteter finansieres via foreningsbidrag, medlemskontingenter og egne indtægter.

Vision

Visionen for Skanderborg ErhvervsUdvikling er at gøre Skanderborg Kommune til en af de bedste erhvervskommuner i Danmark. Med dette formål er foreningen Skanderborg ErhvervsUdvikling etableret pr. januar 2007.

Den nye organisation skal skabe udvikling, sikre den bedst mulige service for virksomheder, kunder og gæster i Skanderborg Kommune samt medvirke til markant synlighed og opmærksomhed om kommunen.

De primære opgaver er at:

* Skabe udviklingsmuligheder i erhvervslivet
* Skabe større konkurrencekraft i området
* Sikre god turistmæssig service
* Markedsføre området
* Sikre erfaringsudveksling på alle niveauer
* Løse fælles uddannelsesopgaver
* Medvirke til at skabe en attraktiv bosætningskommune
* Medvirke til integration på arbejdsmarkedet for flygtninge/indvandrere – skåne/flexjob m.v.
* Igangsætte iværksætteraktiviteter

Yderligere en række emner kan blive genstand for drøftelser i bestyrelsen, og kan hermed tjene som proaktiv sparring og inspiration for bl.a. byrådet. Det drejer sig f.eks. om drøftelser vedrørende:

* Infrastruktur og kollektiv trafik
* Placering af uddannelsesinstitutioner
* Kulturpolitik
* Overordnet planlægning

Emner som har betydning for erhvervsliv og arbejdsmarked, og som det er væsentligt, at der er en god og løbende dialog om – kommune og erhvervsliv imellem.
Område
8660 Skanderborg

Skatterevisorforeningen - SRF Skattefaglig Forening

Skatterevisorforeningen er stiftet den 14. juni 1969, på en ide om, at et fagligt fællesskab, og en god efteruddannelse, kan kvalificere medlemmerne i deres daglige arbejde.

Foreningens hovedformål er at arrangere kurser for medlemmerne, udgive et medlemsblad med et højt fagligt indhold, samt gennem andre aktiviteter at medvirke til, at medlemmerne bliver mere kvalificerede.

Formål

Foreningens formål er:
a) at bidrage til medlemmernes faglige dygtiggørelse,
b) at medvirke til at udbygge det faglige og kollegiale fællesskab medlemmerne imellem,
c) og at synliggøre foreningens holdninger med henblik på at påvirke beslutningsprocesser indenfor fagområdet,
d) at udbyde medlemsfordele til foreningens medlemmer.

Formålet søges fremmet bla. ved:
a. at udbyde relevante kurser, alene eller i samarbejde med andre,
b. at samarbejde med andre foreninger og sammenslutninger samt andre interessenter indenfor fagområdet,
c. at søge medvirken i udvalg og arbejdsgrupper indenfor fagområdet,
d. at udgive bladet ”Skattefagligt”,
e. at være tilstede med relevant information på internettet og lignende.

Medlemmer

Som ordinært medlem af foreningen kan optages offentligt og tidligere offentligt ansatte, som har bestået Skatterevisoruddannelsen/Den skattefaglige Diplomuddannelse, ToldSkats fuldmægtiguddannelse, Den Toldfaglige Etatsuddannelse, den til enhver tid gældende diplomuddannelse på skatte- og afgiftsområdet, eller en uddannelse som, efter bestyrelsens bestemmelse, kan sidestilles hermed. Bestyrelsen offentliggør før hvert års generalforsamling en liste over de uddannelser, der kan sidestilles med de ovenfor nævnte.

Som ordinært medlem af foreningen kan også optages personer der ikke er/har været offentligt ansatte, når de har en uddannelse nævnt ovenfor eller en uddannelse som bestyrelsen har sidestillet hermed.

Område
1879 Frederiksberg C

Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgiverforening

Vi tager os af branchens interesser fagligt og politisk. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til vores arbejde eller, hvis du er interesseret i medlemskab.

Vi er en del af DI.
Område
1553 København V

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenters medlemmer bakker aktivt op om lokale erhvervstiltag- og aktiviteter og medvirker således til at skabe vækst og udvikling på Skiveegnen.
Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenters medlemmer får bl.a. følgende fordele:

* Direkte indflydelse på Erhvervs- og Turistcenterets sammensætning og de aktiviteter, der igangsættes
* Tilbud om mindst et gratis virksomhedsbesøg pr. år
* Adgang til stort netværk af specialiserede rådgivere
* Mulighed for at deltage i faglige netværk/inspirationsforag
* Deltagelse i arrangementer og møder – gratis eller til nedsat pris
* Indbydelse til orienteringsmøder, hvor lokale og regionale erhvervspolitiske temaer drøftes
* Gratis udskrift af intern virksomhedsdatabase over kommunens virksomheder
* Adgang til eksterne virksomhedsdatabaser, bl.a. KOB
* Nyhedsbrev 6 gange om året
* Deltagelse i centerets generalforsamling
* Adgang til centerets firmaaftaler
* Gratis profilering på centerets interne tv.

Netværk - til sparring og udvikling
Som nyetableret virksomhedsejer har du ofte behov for at øge din kontaktflade, både i relation til inspiration, salg og udviklingsmuligheder.

Erhvervs- og Turistcenteret tilbyder lokale iværksættere deltagelse i Iværksætternettet:

Iværksætternettet - Veje til vækst

Netværket er et uformelt forum, hvor deltagerne tilføres ekstern viden. Nettet er åbent for alle potentielle iværksættere og nyetablerede virksomheder.

Møderne har som mål at skabe et netværk til gensidig inspiration og med mulighed for udveksling af ”staldtips”. Dette sker hovedsageligt i form at debat i forbindelse med et indlæg af en ekstern indlægsholder.

Netværksdeltagerne og tovholderen fastlægger i fællesskab mødernes indhold. Ud over erfaringsudveksling, videndeling og sparring, indgår indlæg/foredrag ved udefrakommende specialister.

Møderne finder sted 4-5 gange årligt hos Erhvervs- og Turistcenteret.

Indmeldelse

Kontakt:
Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
Tlf. 9614 7677
aW5mb0Bza2l2ZWV0LmRr
Område
7800 Skive

Skorstensfejerlauget af 11 Feb 1778

Skorstensfejerne udfører rensningsarbejde på alle skorstene, aftræksforbindelser og ildsteder der fyres med olie eller biobrændsler. Gasskorstene er ikke omfattet af lovpligtig rensning, men renses efter aftale.

Skorstensfejerne foretager lovpligtigt brandpræventivt tilsyn af skorstene og fyringsanlæg i henhold til reglerne i bygningsreglementerne.

Skorstensfejerne kan foretage energi- og miljømålinger på fyringsanlæg.

Skorstensfejerne renser ventilationskanaler efter aftale.

Skorstensfejerne giver gode råd om korrekt brændefyring, til gavn for miljøet

Skorstensfejerlaugets medlemmer er tilsluttet branchens kvalitetssikring.

Deres garanti for godt håndværk.

Adresser og telefonnumre til skorstensfejermestre finder du ved at klikke på Medlemsliste i indholdsfortegnelsen til venstre på siden, tillige med alle øvrige informationer.

Velkommen !
Område
7550 Sørvad

Skovdyrkerne

Skovdyrkerforeningerne er et landsdækkende tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur i det åbne land.

Vi arbejder med alle opgaver - fra plantning af den mindste vildtremise til administrationen af større godser.

De fleste af vore kunder er medlemmer af en lokalforening, idet et medlemsskab udtrykker begge parters ønske om et langvarigt samarbejdsforhold. Men medlemsskab er ingen betingelse for et samarbejde.

Hvad laver vi ?

Hovedproduktet er rådgivning, men skovdyrkerforeningerne står for alle faser fra planlægning, over udførelse til opfølgning og pleje. Herudover handler vi med samtlige skovprodukter fra flis til kævler, fra planter til gødning og kemikalier.

Arbejdet foregår altid på kundens betingelser, og der skræddersys altid en lokal løsning.

Hvor mange er vi ?

Skovdyrkerforeningerne er et tæt netværk af 7 lokale foreninger, der arbejder i hver sin egn af landet.

Samlet råder vi over 65 skovfolk (skovfogeder og skovridere) og vi arbejder hos mere end en tredjedel af alle landets skovejere. Vor omsætning var sidste år på 430 millioner kr.

De enkelte skovdyrkerforeninger er - som navnet siger - opbygget som foreninger med stor medlemsindflydelse, blandt andet via den valgte bestyrelse og den årlige generalforsamling.
Vores Værdier

Vor grundidé er at være en troværdig samarbejdspartner, hvor kunden/medlemmet kan stole på, at han får de rigtige ydelser til den rigtige pris. Se også under værdigrundlag.

Vi er samtidig en stabil samarbejdspartner. Vi har været her de sidste 100 år, og vi regner med at være her de næste 100 år også.

Bliv medlem

Lokal forankring

Når du melder dig ind i Skovdyrkerforeningen, så bliver du medlem af en lokal forening. Foreningen har sin egen bestyrelse og økonomi og et fast tilknyttet personale, der er godt kendt med forholdene din egn.

Men Skovdyrkerforeningerne samarbejder også for at sikre dine interesser bedst muligt.
Kontakt den lokale skovdyrkerforening og få mere at vide.

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.
Område
1875 Frederiksberg C

Skrædderlauget

Skrædderlauget er en arbejdsgiver organisation og det er vores formål er at fremme, udvikle og fastholde kvaliteten i skrædderi, fremme det kollegiale samarbejde samt modvirke usund konkurrence.

Det er Skrædderlauget der indgår overenskomst for Skrædderne i Danmark.

Vi er repræsenteret i det Faglige Udvalg for Beklædning samt det Lokal Faglige Udvalg, CPH West, hvor vi aktivt er involveret i uddannelsen af beklædningshåndværkere. Lauget stiller foruden censorer/skuemestre til rådighed ved de årlige eksamener, og det er lauget der indstiller elever til medaljer i forbindelse med den årlige uddeling i maj, som HM Dronningen overværer på Københavns Rådhus.

Skrædderlauget forsøger årligt at afholde et Coutureprojekt, som skal markedsføre Skrædderi, Skrædderlauget & de deltagende medlemmer.

Skrædderlauget er medlem af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn og Håndværksrådet.

Moderne Skrædderi
Skrædderi er et af de fag, det er svært at outsource til udlandet, da det er en proces der kræver prøvninger og tilpasninger undervejs, inden man kan levere det færdige produkt.

Produktet skabes med kreativitet, talent og håndelag, og hjernen bliver brugt, når man trækker på teknikker og erfaringer, dialogen med kunden er også meget vigtigt.

Ofte beskrives skrædderi af medierne som noget, der sker af sig selv, da processen er for lang at gengive på film eller tv. En kjole kan meget hurtigt tage 50 timer at fremstille, så at få en ide om morgenen og tage kjolen på om aften, er urealistisk med mindre man haver et stort personale, der kan assistere.

Skrædderiets store styrke ligger i at få materialer til at arbejde sammen, at få tilpasset modellen til selv den sværest krop, at skjule svagheder og fremhæve andre. Denne styrke er også fagets svaghed, da processen bliver meget individuel og tidskrævende, hvilket afspejler sig i prisen.

Vi mødes derfor med spørgsmål om hvor meget et stykke skrædderi koster, hvilket kan være meget svært at sige på forhånd, for vi regner i timer, og forsøger at forudse, hvad der kan ske undervejs.

Skrædderi findes reelt på mange niveauer, så en standard timepris kan ikke entydigt angives, dog er mindstelønnen for en ansat skrædder 118,- kr./time + feriepenge, så en timesats på mellem 250,- og 400,- kr. er yderste realistisk, når en Skræddermester skal betale lokaleomkostninger, el, lønninger, forsikringer samt løbende vedligeholdes på maskinpark dertil en avance.

Syning er ikke det eneste kompetence en Skrædder skal mestre, idet der er 4 hjørnesten – nøglebegreber som danner fundamentet for moderne individuelt skrædderi:

De 4 hjørnesten

Tilskæring
En god Skrædder tilskærer modellen individuelt, så den fremhæver kundens fordele bedst muligt, men samtidig skjuler skavankerne. Proportioner og snit er vigtigt.

Tilretning
Skrædderen bruger sin uddannelse og erfaring når modellen skal tilrettes og sidde perfekt på kunden.

I processen tages hensyn til afvigelser fra de standarder der bruges inden for konfektion. I tilretningsfasen er Skrædderens akkuratesse vigtigt, samt skrædderens trænede øje for proportioner.

Syning
Når produktet fremstilles, skal der tages mange sytekniske valg, sammenspillet mellem materialer og model er yders vigtige, og valg af de rette teknikker og finesser er altafgørende om produktet ser professionelt ud. Presning indgår som et vigtigt element der også kræver talent, håndelag og erfaring.

Design
Moderne Skrædderi kan ikke overleve, uden at Skrædderen har fingeren på pulsen med hensyn til mode og design.

Kunder kræver ikke kun godt håndværk, men også at Skrædderen har forståelse for mode og design.

Derudover får man hos en Skrædder mulighed for konsultation undervejs i forløbet. Skrædderen bruger sin ekspertise og knowhow til at vejlede blandt andet omkring bedste snit til figuren, materialevalg, design og hvordan man behandler tøjet bedst muligt.

Hvem kan optages:

A medlemskab - aktivt medlemskab.

Som medlem kan optages enhver, som har svendebrev som dame- eller herreskrædder og samtidig har forretning eller selvstændig virksomhed indenfor branchen. Det samme gælder hvis man har freelance virksomhed indenfor samme fag.

b. Beklædningshåndværkere, som er uddannet på de tekniske skoler, kan optages, hvis de har selvstændig virksomhed.

c. Beklædningsdesignere med kvalificeret uddannelse. Skrædderuddannelse, produktudvikler-uddannelse, konfektionsassistentuddannelse, konstruktøruddannelse med forretning eller selvstændig virksomhed.

d. Teaterskræddere kan optages, da de ofte arbejder freelance.

e. Modister/hattemagere, såfremt de har en uddannelse og har selvstændig virksomhed.

B medlemskab - seniorer Når et aktivt medlem pensioneres overgås til B medlemskab, med samme rettigheder som A-medlemmer men med nedsat kontingent.

C medlemskab - passive medlemmer

A-medlemmer der ikke længere har virksomhed, og er arbejdsgiver indenfor beklædnings-branchen, men stadig ønsker at være medlem af Skrædderlauget samt personer indenfor beklædningsbranchen, der ønsker at indgå i Skrædderlaugets arbejde.

D medlemskab - Støttemedlemskab

Enkeltpersoner eller firmaer der har tilknytning til faget, og som ønsker at støtte Skrædderlauget i deres arbejdet. Fonden for Skrædderlaugets Legater Det er kun A og B medlemmer der kan søge legater fra Fonden for Skrædderlaugets Legater, medmindre de opfylder Fondens andre krav. Skrædderlaugsmøder Bestyrelsen for Skrædderlauget beslutter hvilke møder C og D medlemmer skal deltage i.
Område
2300 København S
(Viser 871 til 880 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk