BFR - Brancheforeningen For Reklameartikler

Brancheforeningen for Reklameartikler (BFR) er en interesseorganisation, der organiserer firmaer i Danmark, som sælger og markedsfører et bredt sortiment af reklameartikler såsom gaver, brugskunst og profilbeklædning.

Vi har eksisteret i mere end 22 år.

Vision/mission:
Vi vil opleves som en interesseorganisation, der tilbyder den indkøbsansvarlige en professionel og objektiv rådgivning.

Værdier:
Vi arbejder seriøst og aktivt efter følgende grundlæggende værdisæt:

ETIK i rådgivningen og en åben dialog.

KVALITET i rådgivningen og markedsføringen af vores produkter og koncepter

KOMPETENCE, viden og erfaring til at give en objektiv og kvalificeret
kundeservice.

Hvad får du?:

Hvad kan du forvente, når du handler med et BFR-medlem?

Vi fokuserer på:

- Konkurrencedygtige priser
- Kvalitetssikring
- Bredt produktsortiment
- Kreativitet og design
- Indsigt i lovgivningsmæssige forhold
- Kompetent samarbejdspartner, der deltager på nationale og internationale
messer

Vi yder rådgivning og inspiration til branding såsom:

- Logoeksponering
- Logoplacering
- Farvevalg (Pantone, CMYK, RGB....)
- Teknikker (Gravering, broderi, prægning....)

Vi sikrer overholdelse og indsigt i gældende lovgivning inden for branchen såsom:

- WEEE (El-retur)
- RoHS
- Reach
- Sukkerafgift
- Emballageafgift
- Copy-Dan
- Etc.

BFR's medlemmer arbejder målrettet på at kunne gøre en forskel i rådgivningen bl.a. ved hjælp af:

- Deltagelse i produkt- og brancherelaterede seminarer
- Videreuddannelse
- Erfarings- og videndeling tværfagligt
Område
4700 Næstved

BFS - Brancheforeningen For Storkøkkenudstyr

BFS er en leverandørorganisation med størstedelen af branchens udøvere som medlemmer.

Foreningens formål er:

At varetage medlemmernes interesser i tekniske og kommercielle spørgsmål. f.eks. over for offentlige myndigheder og andre organisationer samt øvrige fælles anliggender.

At skabe og bevare et højt forretningsmæssigt og etisk stade hos medlemmerne og branchen.
Område
4000 Roskilde

BFU - Brancheforeningen for Undervisningsmidler

BFU er den danske forening for
leverandører af undervisningsmidler og -udstyr

Formål:
- At varetage medlemmernes interesser i forhold til kundegrupperne på det danske marked, bl.a. ved forhandlinger med og afslutning af aftaler med organisationer for aftagergrupper, f.eks. amtscentrenes kontaktudvalg.

- At formidle kontakt mellem medlemmerne.

Foreningen har bl.a. følgende aktiviteter

- Arrangement af udstillinger og konferencer om undervisningsmidler og -udstyr.

- Rådgivning til medlemmer efter forespørgsel.

- Samarbejde med FUI om udgivelse af undervisningsmiddelkataloger og drift af bestillingsdatabase for undervisningsmidler.

- Udsendelse af medlemsorientering

Medlemsfordele

Gennem informationstalen er medlemmerne sikret ret til placering af undervisningsbøger og AV-programmer med videre på Centrene for Undervisningsmidler (CFU) og har særlige muligheder for samarbejde med disse i relation til information om produkter.

Område
7000 Fredericia

BHP - Brancheforeningen for Hydraulik og Pneumatik

Foreningens formål er at samle alle fabrikanter og importører inden for hydraulik og pneumatik i Danmark for

At formidle viden om og indsigt i branchens udvikling over for medlemmerne.

At fremme god forretningsmoral og kollegiale forhold i branchen.

At fremme professionel rådgivning og markedsføring i branchen i takt med teknologi-udviklingen.

At varetage branchens interesser over for lovgivningsmagten, udøvende myndigheder, lignende sammenslutninger i udlandet, samt presse og offentlighed, for eksempel når branchen miskrediteres, eller når branchens interesser skal markeres.

At fremme tilgang af kvalificeret arbejdskraft til branchen.

At formidle til medlemmerne viden om love, regler, standarder, sikkerhedskrav og andet, som har generel interesse for branchen.

At opnå økonomiske fordele for medlemmerne, for eksempel i forbindelse med messer, annoncering, arrangementer, medlemskaber m.v.

At profilere branchen udadtil.
Område
1216 København K

BIA - Brancheforeningen For Industriel Automation

Brancheforeningen for Industriel Automation - BIA - er en kommercielt orienteret brancheforening med 62 medlemsfirmaer. Branchens virksomheder er typisk underleverandører af alle former for procesautomatiseringsudstyr, ventiler, pumper, måle- og overvågningsudstyr m.m. til danske industrivirksomheder.

Foreningens formål er at samle danske virksomheder inden for industriel automation og at udbrede kendskabet til den teknologiske udvikling inden for branchen samt varetage medlemmernes fælles interesser, herunder især

* at varetage branchens interesser over for myndigheder, og andre organisationer, sammenslutninger m.v såvel i Danmark som i udlandet.
* at yde bistand i alle spørgsmål af almen betydning for branchen.
* at bidrage til højnelse af medlemmernes professionelle standard f.eks. ved uddannelses- og oplysningsvirksomhed.
* at fremme det kollegiale forhold mellem medlemmerne.
Område
1216 København K

BIB - Branceforening for Indendørs Beplantningsfirmaer

Brancheforeningen for Indendørs Beplantningsfirmaer BIB) er et fagligt forum for firmaer, der beskæftiger sig professionelt med indendørsbeplantninger.

Etablering og pleje af indendørsbeplantning kan i princippet udføres af alle uanset uddannelse og erfaring. En kunde kan derfor have svært ved at se eller vide, hvor professionelt et firma er.

Da BIB stiller krav til medlemmernes faglige kunnen, vil et medlemskab, som bl.a. viser sig i foreningens logo, være sikkerhed for, at virksomheden er professionel og udfører fagligt korrekt arbejde.

Som en ekstra garanti for kunden har BIB et fagligt ankenævn.
Område
1903 Frederiksberg C

Billund ErhvervsFremme

Billund ErhvervsFremmes eksistens hviler på flere grundsten:

Først og fremmest vores medlemmer - som vi lever af at servicere med forskellige tiltag. Medlemmerne mødes årligt til generalforsamlingen og udpeger repræsentantskabet.

Dernæst er en af de øverste myndigheder Repræsentantskabet - som mødes 2 gange årligt og udpeger bestyrelsen.

Bestyrelsen - som mødes på månedsbasis for at diskutere områdets situation og træffe afgørelser om hvilke initiativer der skal iværksættes af erhvervschefen.

Slutteligt er der medarbejderne, som står for den daglige drift.

Netværk er en af de væsentligste årsager til at Billund ErhvervsFremme eksisterer - det er nemlig en af vores fornemste opgaver at få virksomhederne til at lære af hinanden og samarbejde, uden at det går udover konkurrenceevnen.

Derfor kan du på hjemmesiden finde forskellige netværk. Nogle af dem - bl.a. marketingsnetværket - et styret af Billund ErhvervsFremme. Andre er regionalt og nationalt forankrede og derfor ikke styret af Billund ErhvervsFremme.
Område
7190 Billund

Bio-Energipark Tønder

Foreningen Bio-Energipark Tønder vil som bioenerginetværk og katalysator arbejde for, at der etableres en produktion af bioenergi ved Tønder, som skulle give landbruget en ny afsætningsmulighed, ligesom der arbejdes på at gøre området til et dansk epicenter.

Dette sker gennem etablering af Bioenergi Tønder ApS, det nyetablerede bioenerginetværk og gennem klyngesamarbejde, som skal samle kompetencen til den videre udvikling på området.

Bio-Energipark Tønder planlægger at etablere et 20 MW biogasanlæg, som skulle stå færdigt ultimo 2011/primo 2012. Dette skulle give landbruget mulighed for, at de kan få deres gylle afgasset og herigennem opnå en større udnyttelse af deres næringsstoffer, samt mulighed for at øge den animalske produktion på en miljømæssig måde.

Visionen er så, at der i 2012/2013 følger et 130.000 m3 bioethanolanlæg kombineret med et yderligere stort biogasanlæg.

Bio-Energipark Tønder kan i dag gennem vores tyske samarbejdspartner Verbio AG levere bioethanol med en CO2 reduktion på ca. 80% og biodiesel med en CO2 reduktion på ca. 62%.
Område
6280 Højer

Biokemisk Forening

Biokemisk Forening er en videnskabelig forening med over 1400 medlemmer. Foreningens formål er at skabe kontakt mellem forskere og udvikle interessen for biokemi og bioteknologi i Danmark.

Videnskabelige symposier
Medlemmer af Biokemisk Forening inviteres hvert år til 6-8 symposier i København, Århus eller Odense. Symposierne dækker et bredt udsnit af emner inden for molekylær biologi, bioteknologi, functional genomics, farmakologi og systems biology.

Bladet BioZoom
Biokemisk Forening udgiver 4 gange om året tidsskriftet BioZoom, der er udkommet siden 1997. Tidsskriftet indeholder artikler og debat om forskningspolitik, bioteknologi, videnskabshistorie, etik, uddannelse og europæisk videnskab.

Årsmøde
I mere end 30 år har Biokemisk Forening afholdt årsmøde i oktober. Her mødes medlemmer med førende forskere og skaber kontakt til kolleger på universiteter, forskningsinstitutioner og i industrien.

Medlemskab af FEBS
Biokemisk Forening er medlem af Federation of European Biochemical Societies (FEBS), som er en sammenslutning af de nationale biokemiske og molekylærbiologiske foreninger i Europa. Medlemskab af Biokemisk Forening giver automatisk medlemskab af FEBS. FEBS medlemmer har mulighed for at søge FEBS fellowship og deltage i FEBS sommerskoler og kurser.
Område
9000 Aalborg

Biologforbundet

Forbundets formål er:

At fremme biologisk oplysning og indsigt hos befolkningen

At styrke skolens undervisning i fag og emner med biologisk indhold

At arbejde for, at tanker om naturforståelse, miljøbeskyttelse og bæredygtighed integreres i skolens undervisning og hverdag

At formidle samarbejde mellem forskellige skoleformer, institutioner og foreninger om fremme af biologi-, miljø- og sundhedsundervisning

At øge offentlighedens forståelse for, at biologisk viden er nødvendig for at forstå og tage stilling til spørgsmål af såvel erkendelsesmæssig som teknologisk, miljø- og sundhedsmæssig art
Område
5000 Odense C
(Viser 81 til 90 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk