Uggerby Husflidsforening

Den 13. marts 1926 blev det først møde holdt med henblik på oprettelse af en husflidsforening i Uggerby.

Den 11. november 1926 bød man velkommen til den første undervisning.

I 1945 købtes en tyskerbarak for 300 kr. I 1959 blev der bygget en fløj til. Foreningen har siden haft egne lokaler.

Der kommer deltagere til undervisningen fra lokalområdet samt fra Frederikshavn, Østervrå og Sæby.

Der lægges vægt på kammeratskab i skolen og undervisningen.

Gennem de sidst mange år har der været holdt udstilling i Borgerne Hus palmesøndag med stor tilstrømning af gæster.


Område
9850 Hirtshals

Ulfborg Borgerforening

Bestyrelsen i Ulfborg Borgerforening består af 7 medlemmer plus et antal tilknyttede medlemmer fra de forskellige udvalg.

Bestyrelsens medlemmer vælges på skift på den årlige generalforsamling. De tilknyttede medlemmer af bestyrelsen vælges efter behov og udpeges af bestyrelsen.

Alle, der er medlem af Ulfborg Borgerforening, har stemmeret på generalforsamlingen, og medlemmer kan vælges til udvalg og bestyrelse.

Ulfborg Borgerforenings formålsparagraf

§2: "at fremme Ulfborg-borgernes interesser, her-under fremme handel, håndværk og industri, samt arbejde for udbredelse af kendskabet til byen til gavn for foreningens medlemmer".

Hvad laver vi?

I Borgerforeningens arbejder vi med mange af de ting, der er med til at gøre Ulfborg til en bedre og mere attraktiv by.

Tidligere bestyrelser har oparbejdet en arbejdskapital, der har gjort det muligt at støtte en række arrangementer i byen. Ellers er Ulfborg Borgerforenings indtægter medlemskontingentet og andel i overskuddet fra Ulfborg Marked.

Ud over at støtte mange arrangementer, står Ulfborg Borgerforening også selv for en bred vifte af aktiviteter.

De faste aktiviteter og arrangementer er samlet og organiseret i foreningens arbejdsgrupper. Det kan du læse mere om i afsnittet om ARBEJDSGRUPPER.

Via disse arbejdsgrupper har vi engageret os i Ulfborg Marked, Open by Night og andre fester i byen, juleudsmykningen, flagallé, Kulturhuset, teltudlejning, den lokale telefonbog, Hold byen Ren, markedsføring af lokalområdet, Lokalrådet og LAG.

I de sidste par år har vi også følt, at det var vigtigt at gå ind i den offentlige debat omkring væsentlige emner, der har betydning for Ulfborgs udvikling - som eksempel kan vi nævne placeringen af de kæmpestore vindmøller.

Under DEBATFORUM på vores hjemmeside har vi nævnt nogle af de vigtige emner, der får betydning for byen frem i tiden.
Område
6990 Ulfborg

UNF Danmark - Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

UNF er en forening, hvis formål er at fremme interessen for naturvidenskab, teknologi og medicin, fortrinsvis blandt unge. Dette sker via en række naturvidenskabelige aktiviteter for unge afholdt af unge. Arrangørerne er frivillige og består hovedsagligt af gymnasie- og universitets studerende.

I lokalforeningerne arrangeres der bl.a. foredrag, videnskabelige debatter og studieture. UNF er desuden nordens største udbyder af sommerskoler, og disse såkaldte ScienceCamps tilbyder en uge med spændende undervisning og sociale aktiviteter. Disse camps afholdes typisk over en uge på et af de danske universiteter, som stiller lokaler og undervisere til rådighed. UNF har også arrangeret udenlandske studieture til steder som CERN, ESA og NASA.

Organisering

Siden oprettelsen af landsforeningen er de enkelte lokalforeninger kun blevet større, og UNF har i dag ca. 5500 individuelle medlemmer og 91 medlemsgymnasier. Alle disse medlemmer får glæde af nogle af foreningens forskellige tilbud, som udelukkende bliver arrangeret af nogle af de over 200 frivillige arrangører.

Alt dette er fordelt over de fire selvstændige lokalforeninger, UNF København, UNF Århus, UNF Odense og UNF Ålborg, samt to mindre satellitforeninger i Midtjylland og på Bornholm.

Historie

UNF's historie starter egentlig, da H.C. Ørsted i 1824 er med til at stifte SNU - Selskabet for Naturlærens Udbredelse, hvis formål var at formidle læren om fysik og kemi blandt alle interesserede, unge som gamle. I 1944 ønskede en gruppe gymnasielærere fra SNU dog at fokusere udelukkende på de unge, og således så UNF dagens lys.

Den 14. august 2002, præcis 225 år efter H.C. Ørsted blev født, blev landsforeningen UNF Danmark stiftet. Dette samlede de enkelte lokalforeninger og muliggjorde bl.a. afholdelsen af ScienceCamps og andre landsdækkende arrangementer.

Medlemsfordele

UNF er en forening, der primært afholder foredrag om spændende emner. Men UNF er meget mere end det. Her på siden findes en række fordele du får ved at være medlem af UNF.

Udover foredrag har du som medlem:

* mulighed for at deltage i studiebesøg i hele landet - og ikke kun i din lokalforening

* mulighed for at få rabat på tidsskriftet KVANT

* mulighed for at få rabat på tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab

* mulighed for at få orientering via tilsendte programmer og emails om særlige arrangementer - så som studierejser, konkurrencer og sommerskoler/camps
Område
2100 København Ø

Ungdomskontoret

Ungdomskontoret tilbyder en lang række kompetencer og ydelser fordelt på 2 områder:

* Udvikling og støtte til foreningsarbejde i LandboUngdom og 4H MidtVest
* Rådgivning vedr. personale, ledelse, ansættelsesforhold, uddannelse

Vi er til for dig - og aldrig længere væk end et opkald på tlf. 97129712

Vi tilbyder

Ungdomskontoret står til rådighed med en række ydelser og kompetencer:

* Jobformidling
* Rekruttering
* Uddannelsesvejledning
* Ledelsesrådgivning
* Kontraktskrivning
* Rådgivning om udenlandske medarbejdere
* Personanalyse
* Forenings- og organisationsudvikling

Værdigrundlag for Ungdomskontoret

Samarbejde

* Vi arbejder sammen mod fælles mål - med respekt for forskelligheder
* Vi gør det, vi er bedst til - og lader andre gøre det, de er bedst til
* Vi bruger humor aktivt og positivt i dialogen
* Diskretion og fortrolighed er en selvfølge

Viden & Udfordringer

* Vi søger til stadighed ny viden til gavn for egen udvikling og til gavn for vore kunder
* Vi udvikler, bruger og deler vores viden - og fortæller hinanden og vores samarbejdsparter om den
* Vi er dynamiske og giver plads til nytænkning
* Vi bruger vore erfaringer

Fleksibilitet

* Vi er en arbejdsplads med plads og rum til det enkelte individ
* Vi rådgiver med brugerens ønsker og behov i fokus
* Vi er omstillingsparate
* Kunden skal altid opleve at blive hjulpet
* Vi hjælper hinanden i det omfang det er muligt

Anerkendelse

* Vi anerkender viden, personlighed og faglighed
* Vi skal anerkende os selv for at kunne anerkende andre
* Vi ser det positive i mennesker og opgaver

Humor

* Humor er et værktøj
* Det er en glæde at komme på arbejde
* Vi respekterer en grænse

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
7400 Herning

UngKom - Unge Kommunikatører

Unge Kommunikatører (UngKom) er en forening for studerende og nyuddannede kandidater inden for kommunikation og public relations. Vi er et forum der aktivt tager aktuelle problemstillinger op til diskussion.

Vores forum giver mulighed for at få et bedre indblik i andre studier der også fokuserer på kommunikation. Vi har i øjeblikket over 400 medlemmer fortrinsvis fra RUC, Handelshøjskolen i København, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.

Med en vekselvirkning af impulser fra de praktiske indgangsvinkler til de teoretiske perspektiver søger vi at skabe en bedre forståelse af public relations og kommunikation. UngKom er ligeledes en underafdeling af Dansk Kommunikationsforening.

Unge Kommunikatører (UngKom) er linket mellem din uddannelse og erhvervslivets ’virkelige verden’. Hos os mødes de to verdener i et forum for nysgerrighed, debat og videndeling mellem kommunikationsstuderende fra alle kommunikationsfaglige uddannelser i hele landet.

På ungkom.dk kan du tilmelde dig arrangementer, der styrker din faglighed og netværk, læse specialer og artikler og se aktuelle job- og praktikopslag.

---
Har du et netværk, der ikke findes i vores oversigt? Meld det til i dag!
Område

UpFrontNet

Et Internetværk for projektmagere

UpFrontNet er projektmagerens og fundraiserens vigtigste redskab; et internetværk som stiller de ressourcer og redskaber til rådighed, du har brug for som fundraiser.

UpFrontNet forsyner dig med information om fundraising og projektudvikling, herunder især Danmarks mest komplette og anvendelige online database over tilskudsmuligheder.

UpFrontNet er også et internetværk som giver dig mulighed for at udbygge dit eget netværk og for at trække på dine kollegers viden og erfaring.

Hver dag, døgnet rundt, kan du trække på internetværkets samlede viden. Du kan finde ligesindede, søge støtte, finde viden, deltage i debatter og opnå personlig og faglig udvikling inden for arbejdet som projektmager.

Fagligt netværk og udveksling af viden

Spørgsmål & Svar

Et email-baseret Spørgsmål & Svar system, der via UpFrontNets sekretariat giver dig hurtig og nem adgang til dine netværkskollegers viden og erfaring. Indsend dit spørgsmål via email til UpFrontNet og vi formidler det ud i netværket og returnerer svarene til dig. Se desuden alle spørgsmål og svar på hjemmesiden.

NetWorking
Et medlemsforum for udveksling af meninger og holdninger, erfaringer, idéer og visioner. Forummet giver dig mulighed for at debattere særlige emner inden for fundraising og projektudvikling. Giv din mening til kende eller fremlæg dine idéer for netværket. UpFrontNet vil også invitere eksterne eksperter til at deltage.

Netværk i netværket
Regionale ERFA-grupper (erfaringsgrupper), der giver medlemmerne mulighed for at indgå i tættere og mere personlige netværk til opbygning af kompetencer og udveksling af erfaringer.) En sådan har vi vist ikke endnu !

Medlemskartotek
Et medlemskartotek med en mini-hjemmeside på hvert enkelt medlem. Her kan du se hvem dine netværkskolleger er, hvor de kommer fra og hvad de laver.

Konferencer
UpFrontNet inviterer til den årlige UpFrontNet konference samt særlige tema-konferencer og seminarer med indlæg fra eksperter, konsulenter, forfattere, journalister, politikere m.m. Mød her dine netværkskolleger ansigt-til-ansigt og benyt chancen for at udvikle dit personlige netværk i en faglig og social (og selskabelig) sammenhæng.

Danmarks største tilskudsdatabase
Hvor kan man søge medfinansiering? Til hvad og hvordan ? UpFrontNet stiller Danmarks største online-tilskudsdatabase til rådighed for medlemmerne. Databasen opdateres løbende i samarbejde med Teknologisk Institut og er således altid aktuel.

Udover beskrivelse af mere end 450 tilskudsmuligheder, kan du hente ansøgningsskemaer, ansøgningsvejledninger, få direkte adgang til ordningens officielle hjemmeside og eventuelt baggrundsmateriale om den pågældende tilskudsordning.

Er du i tvivl om noget vedrørende ordningen, kan du altid spørge netværket eller UFN´s konsulenter.

Viden og information om fundraising
UpFrontNet opbygger og udvikler løbende et dokumentations-system, der identificerer, opsamler, organiserer og opbevarer viden - og gør denne viden tilgængelig for netværkets medlemmer.

Videndatabase
En online-videndatabase, der fungerer som opslagsværk med hurtig adgang til ny viden for netværket. Databasen er en "vejviser", der kortlægger al væsentlig viden indenfor fundraising og projektudvikling.

UpFrontVision
Et Internet magasin der redigeres af UpFrontNets fundraisingkonsulent Lotte Jensen. Lotte holder fingeren på pulsen og beretter om hvad der sker på bjerget. Desuden vil Lotte invitere eksperter, praktikere, politikere o.a., som har føling med tidens trends & tendenser til at bidrage med indlæg inden for området. Netværket opfordres til at bidrage med artikler.

Leverandørkartotek
Et leverandørkartotek der formidler kontakt til og giver vejledning om kvalificerede samarbejdspartnere indenfor projektverdenen: Konsulenter, evaluatorer, kursusudbydere m.m.

UpFrontNet håber at det med tiden vil være muligt at tiltrække attraktive tilbud på produkter/ydelser til gavn for medlemmerne.

UpFrontNews
En aktuel Internetavis, der både via UpFrontNets hjemeside og via email ajourfører netværket med ugens aktiviteter og begivenheder indenfor fundraising området. Desuden holder vi dig underrettet om nye tilskudsordninger, aktuelle ansøgningsfrister og indkaldelser af forslag. Udkommer ca. to gange ugentligt.

Folkene bag
UpFrontNet er etableret af tre personer som alle har mange års personlig erfaring med fundraising og projektudvikling.

Lotte Jensen er indehaver af fundraisingfirmaet Up Front Europe.

Ole Holst er indehaver af fundraisingfirmaet Formidlingscentret.

Jens Hanberg er mangeårig medarbejder i Up Front Europe.

Vores udgangspunkt er stor praktisk erfaring og faglig indsigt i fundraiserens og projektmagerens arbejde - og dermed kendskab til fundraiserens behov for aktuel information, og ikke mindst - udveksling af viden og erfaring.

Bliv optaget i netværket - eller prøv gratis først. Læs mere på vores hjemmeside.

----
På Netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område
8543 Hornslet

Væksthus for Ledelse

Væksthus for Ledelse er et bredt netværk bestående af både praktikere, politikere og højtstående embedsmænd fra KL, Danske Regioner, KTO og de kommunale chefforeninger, samt de faglige organisationer, som gennem dialog deler erfaringer og udtænker initiativer til nyskabende projekter omkring offentlig ledelse. Se organisationsmodel
Bestyrelsen

Væksthuset ledes af en bestyrelse, som består af politikere og topembedsmænd fra KL, Danske Regioner, de kommunale chefforeninger og de faglige organisationer. Afdelingschef Søren Thorup, KL, er formand for Væksthusets bestyrelse, mens Bodil Otto, formand for HK/Kommunal, er næstformand. Bestyrelsen har ansvaret for at sikre fremdriften i Væksthus for ledelse. Se medlemmer af bestyrelsen
Væksthus 1

Væksthus 1 består af topchefer fra kommuner og regioner samt topembedsmænd fra KL, Danske Regioner og KTO. Deres målgruppe er kommunaldirektører, forvaltningschefer. Væksthus 1 har fokus på at forbedre topchefens rammer og arbejde med ledelse af chefer og ledere. Læs mere om Væksthus 1
Væksthus 2

Væksthus 2 består af chefer i kommuner og regioner, der har ledere under sig samt topembedsmænd fra KL, Danske Regioner og KTO. Læs mere om Væksthus 2
Væksthus 3

Væksthus 3 består af topembedsmænd fra KL, KTO og Danske Regioner samt institutionsledere og andre der har medarbejdere under sig. Læs mere om Væksthus 3
Styregruppen

Væksthus for Ledelse styres i det daglige af en styregruppen med repræsentanter fra KL, KTO og Danske Regioner. Se medlemmer af styregruppen her
Parterne bag Væksthus for Ledelse

Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem arbejdsgiverorganisationer og lønmodtagerorganisationer om at styrke ledelse i kommuner og regioner.
Område
2300 København S

Væksthus Midtjylland

Hos Væksthus Midtjylland kan virksomheder på Danmarks regning få udarbejdet deres vækstplan og gjort udfordringer til muligheder.

Væksthus Midtjylland er operatør på en række af Vækstforum i Region Midtjyllands udviklingsprogrammer med tilskud til vækstpotentielle virksomheders køb af specialiseret rådgivning.
Gør udfordringer til muligheder!

Vi henvender os til iværksættere og virksomheder, der fx vil opdyrke nye markeder, udvikle nye produkter, ansætte flere medarbejdere eller på anden vis skabe større indtjening. Sammen kortlægger vi dine vækstmuligheder, dine kunder, dit potentiale, så vi kan henvise dig til relevant privat rådgivning.
Vi samarbejder med

Væksthus Midtjylland indgår i tæt samarbejde med erhvervskontorerne i region Midtjylland, for at give dig den bedst mulige støtte til at udvikle din virksomhed.
Område
8200 Århus N

Væksthuset i Hovedstadsregionen

I Væksthus Hovedstadsregionen vejleder vi vækstiværksættere og vækstvirksomheder om forretningsudvikling og vækst. Det vil sige, at vi vejleder virksomheder, der vil eksportere, være internationale, ansætte flere medarbejdere, udvikle nye produkter og skabe større omsætning.

Vi vejleder inden for områderne:

> Ledelse og strategi
> Teknologi og innovation
> Økonomi og finansiering
> Internationalisering
> Salg og markedsføring


Væksthuset er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen og ejet af de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Derfor er vores vejledning uvildig og gratis.
Hvem samarbejder vi med

Væksthuset samarbejder med et omfattende netværk af private og offentlige aktører. Vi samarbejder også med den lokale erhvervsservice i regionens kommuner. Derfor kan vi give virksomheden det samlede overblik over de mange eksisterende rådgivningstilbud og ordninger og håndplukke de tilbud, der på bedste vis hjælper virksomheden til vækst. Det sparer tid og kræfter.
Væksthusets vækstkonsulenter

En vækstkonsulent i Væksthus Hovedstadsregionen har typisk: En videregående uddannelse som fx ingeniør, økonom eller cand. merc. Mange års erhvervserfaring fra private virksomheder ofte i mellemlederstillinger eller som direktører. Flere har international erfaring og mange har etableret og drevet egen virksomhed.
Vores vision

Sammen med vores kunder og partnere har vi i 2015 skabt et internationalt førende vækstmiljø for virksomheder og iværksættere.
Vores mission

Vi aktiverer vækstpotentialet hos virksomheder og iværksættere i Hovedstadsregionen.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
2100 København Ø

Væveskolen

VÆVESKOLEN i Greve er en selvstændig upolitisk forening. Foreningen har til formål at erhverve og udbrede kendskab til vævning og beslægtede fagområder ved at tilbyde kvalificeret undervisning samt tilrettelægge faglige arrangementer.

Alle interesserede kan blive medlemmer af foreningen og modtage foreningens blad, som udkommer tre gange årligt.

Kurserne tilbydes som dag-, aften-, weekend- og ugekurser under "Lov om støtte til folkeoplysning" og er åbne for alle.

Udover den praktiske indlæring lægges der vagt på teori, farve- og materialelære. Orientering om de tekstile fags historiske placering og udvikling indgår i undervisningen, og der tilbydes særlige foredrag herom.

Tilmelding kan ske på vores hjemmeside ved at udfylde skemaet under "Tilmelding" og

Forespørgsler kan rettes til: dmFldmVza29sZW5AaG90bWFpbC5jb20=
Område
2670 Greve
(Viser 951 til 960 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk