Foreningen Private Golfbaner

Foreningen Private Golfbaner - FPG - blev stiftet i 2001 med det formål at være samlingspunkt og
interesseorganisation for de privatejede golfbaner i Danmark. FPGs medlemmer er de største aktører
indenfor drift og udvikling af golfbaner og golfanlæg i Danmark. Vi repræsenterer i dag 38 aktive, privatejede golfbaner med mere end 30.000 golfspillere fordelt over hele landet.

Hovedområderne i disse år er miljø & klima, konkurrencevilkår og erfarings- og vidensdeling.

Bliv medlem - Ønsker du også at drage fordel af foreningens mangesidede arbejde til fremme af golfmarkedet i Danmark, så meld dig ind nu. Send en mail til YmFAZnBnLmRr

Bliv sponsor - Er dit firma aktiv i det danske golfmarked, var det måske en overvejelse værd at blive sponsor for foreningen og opnå mulighed for en endnu bedre eksponering hos foreningens medlemmer.
Send en mail til YmFAZnBnLmRr
Område
2970 Hørsholm

Fynsk Erhverv

Vi er...
* erhvervslivets lokale talerør, når det handler om fælles fynske anliggender
* et samarbejdsforum for virksomheder, organisationer og andre relevante aktører med særlig interesse i det fynske erhvervslivs vilkår og vækstbetingelser
* et netværk på tværs af brancher og professioner
* formidler af aktuel viden og vigtige kontakter
* initiativtager til en lang række aktiviteter
* garant for opbygningen af en fælles, stærk fynsk erhvervsidentitet
* der, hvor beslutningerne træffes

Vi mener...

at Fyn skal være det sted i Danmark, hvor de absolut bedste rammevilkår stimulerer erhvervslivet til at udvikle sig og skabe vækst og stimulerer borgerne til aktivt at involvere sig og leve det gode liv.

Fyn har potentiale til at blive et af Danmarks mest dynamiske vækstområder. Men det kræver handling fra flere sider at realisere dette potentiale. Vi har en række centrale udfordringer på kort og langt sigt, som vi sammen skal tage hånd om. Det vil kræve en koordineret indsats og politisk handling af de fynske kommuner. Til gengæld vil det være et stærkt politisk signal, som vil skabe tillid, optimisme og tiltro til Fyn som dynamisk vækstområde, og betydelig kapital, ressourcer og viden vil søge mod Fyn.

Vi er...

det fynske erhvervslivs lokale og uafhængige erhvervsorganisation, der arbejder for at sikre de fynske virksomheder de absolut bedste rammer og vilkår for at udvikle sig og skabe vækst. Vi har et omfattende netværk af medlemsvirksomheder på tværs af brancher og professioner på hele Fyn, og vi skaber i fællesskab vigtige resultater til gavn for Fyn.

Vi er erhvervslivets lokale talerør, når det gælder fælles fynske anliggender.

Stå sammen, Fyn!

----
På netværksportalen har vi mange lignende netværk og erfa-grupper i vores database. Tilmeld dit netværk i dag!
Område

Gardinfagmanden

Gardinfagmanden er en brancheforening for gardinforhandlere i Danmark, som med sine specialbutikker er fordelt over hele landet, se hvor vi bor.

Gardinfagmanden er et kvalitets stempel på din gardinforhandler, som har til formål at tilbyde gardiner og gardinløsninger med en håndværksmæssig baggrund og hvor kvaliteten altid er i top, alt sammen til forbrugervenlige priser som sikres gennem samarbejdet i Gardinfagmanden.

Gardinfagmanden medlemmer er alle specialuddannet gardinmontører som ved uddannelse og erfaring, er i stand til at rådgive om farver og gardinløsninger til dit hjem. En løbende opdatering sker ved deltagelse i kurser, trendseminar og messer i ind- og udland.

Gardinbussen
Gardinbussen er en service som alle Gardinfagmandens forretninger yder.Gardinbussen er på pletten, når du har brug for vejledning. Kik ind i forretningen, eller ring og aftal en tid og Gardinfagmanden kommer til dit hjem, og viser sit store udvalg i gardiner og solafskærmningsprodukter m.m.Gardinfagmanden tager mål og klipper gratis, så du er sikker på et perfekt resultat, og ønsker du dine gardiner syet og monteret, giver han dig gerne en tilbud med garanti. Gardinbussen kører over alt i Danmark.

Område
9000 Aalborg

GBF - Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Gymnasiernes Bestyrelsesforening har som formål at varetage gymnasiernes og hf-kursernes interesser og at sikre dem økonomiske og politiske vilkår som muliggør, at de kan varetage deres forpligtelser og leve op til samfundets krav.

Det betyder at vi i GBF - ud over at skabe et erfaringsforum for gymnasiernes bestyrelsesformænd - også ser det som vores opgave at skabe rammer i forhold til omverdenen, som gør det muligt for rektorerne at drive gymnasierne på en fagligt forsvarlig og udviklende måde.

Foreningen er etableret på et møde på Christianshavns Gymnasium i december 2005, og vedtægterne er blevet tiltrådt den 16. januar 2006 på et møde på Nærum Amtsgymnasium.

Baggrunden for oprettelsen af GBF er gymnasiernes overgang til statsligt selveje, som blev indført i januar i 2007. Året 2006 blev af de såkaldte interimbestyrelser brugt til at forberede overgangen.

Medlemskab og kontingent
Som medlemmer optages bestyrelser for gymnasieskoler og institutioner som udbyder og gennemfører gymnasiale uddannelser. Medlemskabet giver ret til at formanden for den optagne bestyrelse deltager i generalforsamlingen og foreningens arbejde.
Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse.
For medlemskabet betales et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.
Område
1422 København K

Gigtforeningen

Gigtforeningen er …
en sygdomsbekæmpende forening. Vi arbejder for bedre vilkår for 700.000 danskere med ondt i led, ryg og muskler.
Gennem videndeling, behandling og forskning er vi med til at gøre en forskel for mennesker med gigt.

Gigtforeningens værdier:

Nyttig
Vi gør en forskel, og vores handlinger fremmer sagen. Vi arbejder effektivt med at forbedre den enkeltes vilkår og samfundets tiltag på gigtområdet.

Handlekraftig
Vi går foran og kæmper for sagen. Vi er engagerede, aktive og kompetente.

Uafhængig
Vi er en privat forening, der i enhver situation er troværdig og helt uafhængig af politiske, økonomiske og faglige interesser.

Levende
Gigtforeningen er en dynamisk organisation. Vi skaber muligheder for at opnå og sikre en høj livskvalitet for alle med gigt.
Idegrundlag

Gigtforeningens idé er at bekæmpe gigtsygdomme og deres konsekvenser og skabe fokus på sagen til almen nytte for samfundet. Vi skaber muligheder for at bevare livskvalitet og en stærk krop, så mennesker kan leve det liv, de har lyst til – også når det begynder at gøre ondt.

Derfor vil Gigtforeningen være et videncentrum, der gennem forebyggelse, behandling, rådgivning og forskning samt medlemmernes personlige erfaringer sikrer udbredelsen af den nyeste viden og giver adgang til tilbud, der lindrer gener fra gigt.

Bliv medlem

Som medlem opnår du en masse personlige og kontante fordele, og du er samtidig med til at finansiere en betydelig del af dansk gigtforskning.

Din opbakning giver vores stemme styrke, når vi kræver anstændige vilkår for mennesker med sygdomme i led, ryg eller muskler. Jo flere vi er - jo større gennemslagskraft har vi!

Der er tre typer private medlemskaber:

* Et personligt medlemskab til 145 kr. årligt (165 kr. årligt pr. 1. juli 2010).
* Et husstandsmedlemskab til 220 kr. årligt (250 kr. årligt pr. 1. juli 2010).
* Et livsvarigt medlemskab til 2.800 kr.
Område
2820 Gentofte

Glarmesterlauget

Vi er en selvstændig arbejdsgiver - og brancheforening

Glarmesterlauget i Danmark er arbejdsgiver- og brancheforening for de danske glarmestre.

Glarmesterlauget dækker alle områder, dvs. glasteknik, jura, personaleforhold, uddannelse, edb og økonomi.

Lauget er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening via Sama - Sammenslutningen af mindre arbejdsgiverforeninger i Danmark

Vi er overbeviste om at mindre, fagligt orienterede, organisationer er bedre til at varetage et fags interesser end store multiforetagender.

Vi mener, at samarbejde er meget bedre end sammenlægning.

Glarmesterlauget i Danmark har således over 500 års historie bag sig.

Vi er overbeviste om, at glarmesterfaget har gode muligheder for at hævde sig som et selvstændigt håndværk.

Medlemsfordele

Glarmesterlaugets medlemmer
har via laugets sekretariat mulighed for at få assistance på følgende områder:

Glarmesterlaugets Garantiordning
Garantiordningen gælder for alle kundegrupper og omfatter alt glarmesterarbejde udført af Glarmesterlaugets medlemmer, uanset om det drejer sig om arbejde udført i bygninger, biler eller skibe. Garantiordningen gælder i 5 år fra arbejdets aflevering. Al henvendelse vedrørende reklamationer skal ske skriftligt til Glarmesterlaugets sekretariatet.

Juridisk service
Sekretariatet råder over juridisk ekspertise indenfor bl.a. erhvers- og byggelovgivning som medlemmerne kan trække på.

Teknisk rådgivning
Sekretariatet yder mundtlig og skriftlig teknisk rådgivning, samt bistår i reklamationssager. Det kan dreje sig om spørgsmål vedrørende valg af glas, glas i relation til byggelovgivningen, arbejdsmiljø, kvalitetssikring, standarder, monteringsmetoder samt forskellige mærkningsordninger.

Løn, overenskomst og feriepenge m.v.
Glarmesterlauget forhandler overenskomst med TIB - Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark samt med HK Industri. Alle spørgsmål vedrørende ansættelsesforhold kan rettes til sekretariatet.
Område
1123 København K

Global Network

Alle har interesse i at skabe mere værdi i sin virksomhed
-Det er hovedformålet i GLOBAL-Network.

Via GLOBAL-Network's erhvervsnetværk skaber du nye forretningsforbindelser som lærer dig og din virksomhed at kende. Herved bliver det muligt, for de andre i netværket at anbefale din virksomhed til dem de kender. Altså, du kommer ud til mange nye personer og virksomheder, der ellers aldrig ville have hørt om dig, og hvor der er behov for netop dine kompetencer.

Herudover styrker du dine faglige kompetencer gennem GLOBAL-Network's brancheforedrag, personlig feedback / tilbagemeldinger på din virksomhedspræsentation og din egen personlige fremtoning.

Slip for din konkurrent

Alle faste deltagere i GLOBAL-Network har eksklusivret på deres kernekompetence, således at du ikke møder dine konkurrenter i din egen gruppe.

Dette kombineret med fortrolighed, gør at du kan få gode idéer i gruppen, uden at skele til om konkurrenten skulle få fortrolige oplysninger, da alle faste medlemmer har underskrevet fortrolighedserklæringer.

Hvordan deltager jeg fast ?

Når du har prøvet at GLOBAL-Network som gæst og gerne vil forsætte med at deltage fast, skal du kontakte GLOBAL-Network for at sikre at dine kompetencer ikke er i den gruppe, hvor du gerne vil optages.

Når det er sikret skal du udfylde formularen "Indmeldelse som deltager i GLOBAL-Network" Denne mailer vi når vi har talt sammen.

Priser

Hos GLOBAL-Network tegner man sig for 1 år af gangen.

Der findes 2 priser på deltagerskab som man frit kan vælge i mellem:
1: En årlig pris på DKK 5.995,-
2: Kvartalvis investering DKK 1.750,-

Nye priser fra 1. juli 2010
1: En årlig pris på DKK 6.895,-
2: Kvartalvis investering DKK 1.950,-

Alle priser er ekskl. moms
Man betaler særskilt for morgenmad, dette bliver opkrævet kvartalsvis forud. Prisen for morgenmad kan ses under de enkelte grupper.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
2750 Ballerup

Golden Days

Et netværk med kultur og historie
Golden Days er en erhvervsdrivende fond, der formidler og markedsfører historie, kultur og samfundsforhold gennem projekter, der er udviklet eller faciliteret af sekretariatet.

Golden Days lægger vægt på , at der arbejdes ud fra et fagligt grundlag i en moderne formidling, der tager udgangspunkt i publikum.

Golden Days primære opgave er at arrangere en tilbagevende kulturfestival i Købehavn. Herudover kan Golden Days varetage planlægningen og gennemførelsen af andre kulturelle aktiviteter og samarbejder. Golden Days kan indgå samarbejde med eksterne parter om rådgivning, praktisk assistance og sekretariatsfællesskab.

Golden Days kan indgå samarbejde or partnerskaber med kulturinstitutioner i Danmark og udlandet.

Viden, fortælling og formidling
Fælles for alle projekter i Golden Days er, at historie og kultur aktualiseres i en formidling, der inddrager og gør publikum klogere. Projekter i Golden Days har desuden som mål at styrke den generelle synlighed for de københavnske kulturinstitutioner og at højne kvaliteten og nytænkningen indenfor historie- og kulturformidling.

Tværfaglighed
Golden Days’ medarbejdere har kvalifikationer og kompetencer på tværs af hele det humanistiske fagområde og stor erfaring og ekspertise med udvikling af nationale og lokale begivenheder, produktion af kulturelle oplevelser, koordinering og facilitering af netværk, kommunikation og markedsføring af kultur og udvikling af enkeltstående formidlingsplatforme som fx udgivelser, websider og pressemøder.

Sekretariatet ligger i Nørregade ved Vor Frue Kirke midt i det historiske København.

GOLDEN DAYS HISTORIE

Fra festival til netværksorganisation

Golden Days er et sekretariat, der ikke ligner sig selv:

Fra guldalder til gennembrud
Golden Days blev grundlagt i 1993, hvor en række kulturinstitutioner i København gik sammen om at arrangere en festival med fokus på guldalderen i København. Fra 2002 flyttede den historiske festival sit fokus fra guldalderen, og har siden inviteret københavnere til at opleve alt fra Christian 4.s København til det moderne gennembrud og mellemkrigstiden.

Kultur og historie som centrum
Siden 2003 er Golden Days desuden sekretariat for andre kulturelle projekter, der – ligesom den historiske festival – har som formål at formidle Københavns kultur og historie i samarbejde med byens kulturinstitutioner.

Koordinering, kulturproduktion og kommunikation
Arbejdsopgaverne i Golden Days sekretariatet består i dag af udvikling, koordinering, produktion og markedsføring af kulturelle oplevelser med afsæt i et mål om at skabe viden, fortællinger og formidling. Sekretariatets arbejdsopgaver spænder fra udvikling og koordinering af festivaler og historiske markeringer til produktion af kulturbegivenheder, markedsføringsplatforme og bogudgivelser.

Golden Days sekretariatet ser det som sin fornemmeste opgave at skabe nye erkendelser og at gøre københavnerne klogere gennem ethvert projekt i sekretariatet.

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
1165 København K

Group Nordic

Hos Group Nordic tilbyder vi frivillige forretningskæder en bred vifte af værdifulde serviceydelser. Ydelserne består bl.a. i skræddersyede løsninger inden for områderne indkøb, gennemfakturering, økonomiservice, IT og uddannelse.

Som følge af, at vi igennem mange år har serviceret en hel række frivillige kæder, har vi opnået den størst mulige erfaring og ekspertise inden for vores kerneområder. Derfor giver et medlemskab af Group Nordic kæderne – og herunder naturligvis især de enkelte forretninger – nogle uvurderlige fordele, som kun kan opnås i kraft af, at vi er mange ”under samme tag”.

Læs mere om medlemskab af Group Nordic på vores hjemmeside, og tøv ikke med at tage kontakt til Group Nordics direktion og bestyrelse, såfremt din kæde har behov for endnu mere detaljeret information.

Serviceområder

I en frivillig kæde skal der være plads til, at den enkelte forretningsdrivende kan udfolde sine egne idéer og gå målrettet efter sin egen succes. Denne virketrang får de bedste betingelser, når tiden ikke skal bruges på opgaver, som kan løses mere konkurrencedygtigt og professionelt af en overordnet organisation som Group Nordic.

En frivillig kædes medlemskab af Group Nordic sikrer, at både forretninger og kædekontor får frigivet de nødvendige ressourcer til at koncentrere sig om det, de hver især brænder mest for.

Vores fem store serviceområder er indkøb, gennemfakture-ring, økonomiservice, IT og uddannelse.

På disse områder kan vi tilbyde frivillige kæder komplette løsninger med fordele, som kan aflæses direkte på bundlinjen.
Område
8800 Viborg

GTS - Godkendt Teknologisk Service

GTS er brancheorganisation for de ni godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-institutterne). GTS varetager GTS-institutternes politiske interesser i forhold til det forsknings- og innovationspolitiske område.

GTS står sammen med de ni GTS-institutter bag den daglige drift af Teknologiportalen.

Hvem er GTS

GTS er brancheforening for Danmarks ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter – GTS-virksomhederne.

Vi repræsenterer således Danmarks mest forskningsintensive branche inden for det forsknings- og innovationspolitiske område.

Vi samarbejder med bl.a. Videnskabsministeriet, andre interesseorganisationer og vores medlemsvirksomheder om at udvikle Danmarks teknologiske infrastruktur.

Vi giver i et nyt policy papir 'Innovation i en krisetid' (aug. 2009) vores bud på, hvordan GTS-sytemet kan løse op for nogle af de markante innovationsudfordringer, som det danske erhvervsliv og samfund står overfor.

Her kan du downloade Innovation i en krisetid

Forud for dette policy papir udgav GTS "Danmark på forkant med innovation" (maj 2008). Denne tekst kan downloades her.

GTS udarbejder også det årlige performanceregnskab, som viser GTS-nettets udvikling og nøgletal for det pågældende år. Regnskabet udarbejder vi for Rådet for Teknologi og Innovation under Videnskabsministeriet i et samarbejde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Performanceregnskabet for 2008 finder du her.

Udover den politiske interessevaretagelse er GTS forum for opstart af GTS-nettets fælles forretningsaktiviteter, sparring og samarbejde på en række faglige og ledelsesmæssige områder, ligesom vi koordinerer visse forretningsmæssige aktiviteter på vegne af GTS-nettet, f.eks. inden for klima, servicesektoren og den offentlige sektor.

Vores medlemmer, GTS-virksomhederne, er almennyttige not-for-profit virksomheder med tæt tilknytning til dansk erhvervsliv og førende forskningsmiljøer i ind- og udland. GTS-nettet havde i 2008 en samlet omsætning på 2,82 mia. kr. og ca. 3.500 højt kvalificerede medarbejdere.

Mål - Det vil vi være

Det er GTS-virksomhedernes mission at omsætte viden til værdi. Det gør vi i krydsfeltet mellem erhvervsliv, forskning, uddannelse og myndigheder.

GTS vil være verdens mest effektive netværk af erhvervsrettede teknologiske kompetencecentre og danne skole for andre regioners teknologiske infrastruktur.

GTS vil være placeret i den internationale elite. På udvalgte spidskompetencer skal den enkelte GTS-virksomhed være blandt de tre bedste i verden.

GTS-virksomhederne vil udvikle nye, innovative produkter og serviceydelser, som opfylder erhvervslivets og samfundets behov, og vi vil sikre bred opmærksomhed om nye strategisk vigtige teknologier.

GTS-virksomhedernes rolle som kernen i den danske teknologiske infrastruktur skal være bredt anerkendt i samfundet og en etableret del af den danske erhvervspolitik.

Værdier - Sådan er vi

GTS-virksomhederne er kendetegnet ved fem kerneværdier. Dem efterlever vi i det daglige samarbejde med kunder og partnere i ind- og udland.

Kunderettede

GTS-virksomhederne er tæt på kunderne og tager udgangspunkt i deres behov. Vi kombinerer avanceret viden med praktisk erfaring og taler et sprog, som kunderne forstår. Vi arbejder for både offentlige og private virksomheder af enhver størrelse.

Uafhængige

GTS-virksomhederne er selvejende og uafhængige af politiske og økonomiske interesser. Uafhængigheden bruger vi i vores samarbejde med myndigheder og andre partnere til at yde effektiv service og rådgivning til vores kunder.

Fremadrettede

GTS-virksomhederne har tilsammen en enestående teknologisk bredde. Dermed er vi i stand til at imødekomme fremtidens krav til multidisciplinære teknologiske løsninger.

Forskningsorienterede

GTS-virksomhederne rådgiver vore kunder på baggrund af international viden og forskning. Vi opbygger og vedligeholder stærke udviklingsmiljøer og kapitalkrævende faciliteter. Vi gennemfører forsknings- og udviklingsprojekter - ofte i netværk, der bringer nye partnere sammen.

Samfundsnyttige

GTS-virksomhederne er almennyttige og udgør kernen i den danske teknologiske infrastruktur. Overskydende indtjening anvender vi udelukkende til forskning, udvikling og innovation.
Område
2630 Taastrup
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 111 til 120 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk