Industrien Sydfyn

Industrien Sydfyn er det Sydfynske områdes forening af fremstillingsvirksomheder. Området dækker Svendborg og Langeland.

Uden industri ingen velfærd - det er derfor overordentlig vigtigt at vi også gennem netværk gør omverdenen opmærksom på vigtigheden af at den Sydfynske industri og de ting der skal til, for at vi kan have de bedst mulige arbejds- og trivselsforhold.

Industrien Sydfyn har følgende formål :

* Tilføre den offentlige debat systematisk information om de tilsluttede virksomheder
* Udarbejde politikker som vore repræsentanter i råd og udvalg kan søge gennemført
* Være en stærk partner i forbindelse med gennemførelse af visioner og strategier for området
* Få indflydelse på arbejde og beslutninger i Erhvervsråd, Byråd og Kommunalbestyrelse.
* Have et direkte samarbejde med arbejdsgiverorganisationerne
* Gennemføre arbejdsmarkeds-, markedsførings- og salgsmæssige tiltag
* Dele viden og udveksle erfaring i et bredt netværk

Foreningen er stiftet i 1998 og medlemsskab kan opnåes af virksomheder som enten fremstiller et industriprodukt eller dele/ydelser hertil. Minimumskrav til antal medarbejdere er 10 ansatte.

Hovedformålet for foreningen er at sikre indflydelse på erhvervspolitikken i
ovenfor nævnte kommuner. Et væsentligt element heri er, at foreningens
formand er indvalgt i Sydfyns Erhvervsråd.

Hvis ikke du allerede er medlem - så kontakt sekretæren eller formanden.

----
Vil du findes af netværksinteresserede? Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv en del af listen over netværk i Danmark.
Område
5700 Svendborg

Interessegruppen For Socialpsykiatrimedarbejdere

Interessegruppen for Socialpsykiatrimedarbejdere blev stiftet på det landsdækkende Socialpsykiatriske Seminar i Hillerød 1992. Gruppen er et tværfagligt forum primært for mennesker der arbejder i socialpsykitrien, feks. bofællesskaber, støttecentre, være- og aktivitetssted, støtte- og kontaktpersoner m.m. andre er også velkomne!

Fremme kendskabet til de socialpsykiatriske tiltag landet rundt, om muligt være mellemled arbejdspladserne imellem, for gensidig inspiration og udvikling.

Det er ikke starten på en alternativ fagforening, men en mulighed for på tværs af faggrænser, at mødes og udveksle synspunkter og ideer. Gruppen omfatter plejere, social- og sundhedsass., sygeplejerskere, pædagoger, socialrådgivere, sygehjælpere og andet godtfolk.
Der kan være tale om individuelt medlemskab for medarbejder eller ledere samt institutionsmedlemskab pr. tilbud i socialpsykiatrien.

IFS har flere formål herunder at medvirke til at sikre medlemmerne:

1. Et kollegialt netværk på landsplan som kan bidrage til erfaringsudvikling.
2. En opdatering og viden om de væsentligste nye udfordringer i socialpsykiatrien.
3. En adgang til kompetenceudvikling på områder, hvor behovet for kvalitetsudvikling i socialpsykiatrien er særlig tydelig.

IFS har et formelt samarbejde om temavalg med Videnscenteret for Socialpsykiatri.

Videnscenteret for Socialpsykiatri er oprettet under Socialministeriet 1997, og annoncerer bla. sine aktiviteter (herunder IFS) via centerets blad og hjemmeside.

Videnscenteret bidrager efter aftale med oplæg på IFS seminarerne.

Foreningens formål er at opretholde og videreudvikle:

* Database med medlems adresseliste
* Opdatering af internetside
* Tværfagligt samarbejde
* Støtte og vejledning i forbindelse med eks. Socialpsykiatrisk Seminar, hvor dog de enkelte seminarer har særskilt økonomi.
Område
5700 Svendborg

Intra2 - Netværk om intranet

Intra2 er et netværk til erfaringsudveksling om intranet og medarbejderportaler.

Netværket giver deltagerne aktuel og real practice viden om forretningsmæssig udnyttelse af intranet og virksomhedsportaler.

Intranet er 'det lukkede land' i det digitale landskab. Derfor har intranetansvarlige kun meget begrænsede muligheder for at følge med i udviklingen.

Intra2 giver mulighed for at se og diskutere aktuelle intranet-erfaringer i både store og små, private og offentlige virksomheder. Det sker via oplæg og ved erfaringsudveksling med ligesindede fra andre virksomheder. Fokus er både på gode og mindre gode erfaringer.

Intra2 har som formål at skabe kontakter og styrke videndeling mellem folk, der arbejder med intranet og virksomhedsportaler. Det foregår på netværkets ekstranet, på seminarer, erfa-møder og netværksdage samt via Intra2’s mailingliste.

Alle aktiviteter er baseret på aktiv deltagelse samt ligeværdig og fortrolig dialog mellem intranet-ansvarlige. Et centralt element er synliggørelse og deling af skærmdumps af deltagernes egne intranet.

Fagligt fokus

Intra2 har fokus på forretningsmæssige, organisatoriske og indholdsmæssige muligheder og udfordringer ved intranet og medarbejderportaler. Desuden følger vi løbende den tekniske udvikling og vurderer de nye muligheder og udfordringer, den medfører.

Intra2 er både fagligt fokuseret og fagligt favnende:

* Vi har fokus på intranet og medarbejderportaler. Vi holder os altså primært til virksomhedens interne, digitale verden.
* Vi favner alle relevante indholdsmæssige, organisatorisk og forretningsmæssige aspekter ved intranet og medarbejderportaler.

Vores fokus betyder, at vi kan gå i dybden med de særlige muligheder og udfordringer, der er ved at bruge nettet som internt medie og værktøj. Hvor afsender og modtager er del af samme organisation - inde bag firewall'en.

Bag firewall'en favner vi til gengæld alle forretningsmæssige, organisatoriske og indholdsmæssige aspekter. Centralt er en forståelse af intranet som en (tvær)organisatorisk udfordring, der forudsætter involvering fra både kommunikations, HR- og IT- folk – og på tværs af topledere, mellemledere og medarbejdere.

Netværket har som formål løbende at følge med i og præge udviklingen – herunder udfordre en eventuel faglig indsnævring eller afgrænsning af området.

Blandt de emner netværket hidtil har sat fokus på er bl.a.: Intranet som nyhedsmedie - Videndeling via intranet - Brugervenlig informationsstruktur - Organisering af indholdsansvar - Virtuelle projektrum - Relancering af intranet – Personalisering – Rolleportaler - HR-portalen - Telefonbog som videnværktøj - Samspil mellem intra- og ekstranet - Presseklip på intranettet - ESDH og intranet – Søgeværktøjer - Kvalitetssikring af indhold på intranet - Intranettet som business case - Måling af brugeradfærd.

Medlemskab

Der er to muligheder for personligt medlemskab af Intra2 | Netværk om intranet

Indmeldelse og oprettelse af profil sker via mail til koordinator@(if you can see this please update your browser)intra2.dk

Pris: Gratis

Du får:
- Adgang til medlemsekstranettet "Mit Intra2" med:

* Intranet skærmdump fra mere end 170 danske virksomheder
* Profiler og kontaktoplysninger på over 250 medlemmer
* Adgang til Intra2 Dialog | Spørgsmål og svar mellem medlemmer

Forudsætning:
Oprettelse af egen Intra2 profil.
For at opretholde medlemskab og adgang til medlemsprofiler og skærmdump, skal din Intra2 profil opdateres 1 gang årligt.

Pris: 1000,- årligt (fra 1/1 til 1/1 eller 1/7 til 1/7)

Du får:

- Gratis erfa-møder
- Rabat på seminarer, workshops og netværksdage (se priser)
- Kolleger med til seminarer til medlemspris
- Mulighed for at stille spørgsmål til netværket
- Adgang til medlemsekstranettet ”Mit Intra2” med:

* Samlet adgang til materiale fra de Intra2 aktiviteter, du deltager i
* Adgang til mere end 40 cases og oplæg fra tidligere arrangementer (fra og med 2006)
* Intranet skærmdump fra mere end 170 danske virksomheder
* Profiler og kontaktoplysninger på over 250 medlemmer
* Adgang til Intra2 Dialog | Spørgsmål og svar mellem medlemmer
* Materiale fra alle Intra2s digitale erfaringsudvekslinger

Forudsætning:
Oprettelse af egen Intra2 profil.
For at opretholde medlemskab og adgang til medlemsprofiler og skærmdump, skal din Intra2 profil opdateres én gang årligt.

Generelt om medlemskab

Der er en række forudsætninger for at være medlem af Intra2.
Medlemskab er fortløbende. Ønsker du at melde dig ud af Intra2, kontakt da koordinator@(if you can see this please update your browser)intra2.dk

Du kan indmelde dig eller få yderligere information ved at kontakte koordinator for Intra2 Caroline Simony, caroline@(if you can see this please update your browser)intra2.dk

----
På netværksportalen har vi mange lignende netværk og erfa-grupper i vores database. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
4320 Lejre

IntraTeam - Skaber værdi med nettet

Vi skaber værdi på dit intranet og din hjemmeside - Spar omkostninger og sælg mere med et værdiskabende intranet og god markedsføring på nettet.

Et godt intranet fastholder de gode medarbejdere og skaber rammer for udvikling af nye ideér og samarbejde.

Vi skaber værdi på dit intranet og din hjemmeside gennem erfa-grupper og rådgivning, workshop eller foredrag om intranet, videndeling og kommunikation på nettet

* Gratis artikler på My.IntraTeam
* Del erfaringer i erfa-grupper
* Workshop om intranet
* Lær at skrive til nettet

Gennem vores netværk har vi en bred sammensætning af kompetencer, der giver os det bedste fundament for at yde rådgivning, foredrag og undervisning omkring virksomhedens intranet.

Det er det samme netværk, som vi trækker på, når medlemmerne i erfagrupperne ønsker forskellige indlæg til erfamøderne.

Vision

I 1996 var e-mail noget helt nyt, som meget få virksomheder og organisationer brugte. I dag er e-mail en uundværlig del af hverdagen i næsten alle virksomheder.

I dag er intranet - eller en intern portal - noget mange virksomhederne bruger aktivt og lige så vigtig for den daglige kommunikation som e-mailen.

Intranettet er det vigtigste værktøj i praktisk knowledge management.

IntraTeams indgang til intranettet er den indholds- og værdimæssige. Vi lægger vægt på, at medarbejderne opfatter intranettet som et medie og et kommunikationsmiddel, ikke som et teknisk system.

Med dette udgangspunkt faciliterer vi en række erfagrupper for forskellige målgrupper og tilbyder at hjælpe dig med at planlægge og indføre dit intranet.

---
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, vi bør kende til? Skriv til os på bW5hQG5ldHZhZXJrc3BvcnRhbGVuLmRr
Område
8230 Åbyhøj-Århus

IT-Branchen

Foreningens formål er at hævde branchens anseelse og varetage branchens interesser, især over for offentlige myndigheder etc. Foreningen har tillige til formål at fremme det kollegiale sammenhold mellem medlemmerne samt markedsføre branchen bedst muligt.

Det er herudover foreningens formål at virke som arrangør af brancheudstillinger og at virke som formidler af såvel markedsmæssige som branchemæssige nyheder og erfaringer over for medlemmer, for eksempel ved at initiere markedsundersøgelser, at udsende nyhedsbreve og at afholde medlemsmøder.

Foreningen er medlem af Handels-, Transport- og Serviceerhvervenes Interesseorganisation, og medlemmerne er underkastet de for Handels-, Transport- og Serviceerhvervenes Interesseorganisation til enhver tid gældende regler. Kontingentet til Handels-, Transport- og Serviceerhvervenes Interesseorganisation er inkluderet i kontingentet til IT-Brancheforeningen.

Foreningen består af virksomheder, der i væsentlig grad beskæftiger sig med udvikling, produktion, import og/eller forhandling af kontor- og dataudstyr, systemer samt software.

Indmeldelse og optagelse

Anmodning om optagelse stiles til sekretariatet.

IT-Branchen er en forening med mange ansigter. Medlemsvirksomhederne spænder over kompetencer inden for it, internet, nye medier, telekommunikation, elektronik og dokumentløsninger. Medlemskredsen omfatter den globale aktør og den lokale start-up med få medarbejdere.

ITB har samarbejdsaftaler med it-fora på Fyn, i Midtjylland, Trekantområdet, Nordjylland og Sønderjylland.

ITB er også sekretariat for foreninger, som har relation til it-branchen, bl. a. Dansk Venture Kapital Forening (DVCA).

IT-Branchens historie

IT-Branchen er Danmarks ældste forening inden for sit område. ITB har sin rod i foreninger, som siden 1920'erne har varetaget interesser for importører af kontormaskiner og -udstyr.

I starten af 1990'erne indgik disse foreninger i fusion med importører og producenter af software og edb-udstyr under navnet IT-Brancheforeningen. I løbet af 1990'erne voksede IT-Brancheforeningen i takt med, at it-anvendelse blev udbredt til hele samfundet.

Efter 2000 har ITB også sat fokus på virksomheder, som leverer infrastruktur og indhold til Internet og mobile net. I 2006 skiftede foreningen navn til IT-Branchen.

ITB medlemskab

Det kan du som medlem i ITB

IT-Branchen har over 500 it-medlemsvirksomheder og er derfor den største selvstændige repræsentant for it-erhvervet i Danmark.

Vi stiller følgende hovedydelser til rådighed for medlemmerne:

# 1) Et unikt it-forretningsnetværk
# 2) Politisk gennemslagskraft
# 3) Gratis juridisk rådgivning
# 4) Kontante medlemsfordele

Vi leverer en uformel platform, hvor medlemmerne kan mødes og lave gensidige forretninger. ITB-medlemskabet er for hele virksomheden, og hvor visse af vore arrangementer henvender sig til den administrerende direktør retter andre sig mod den salgsansvarlige eller den personaleansvarlige leder.

Vores business development netværk mødes en gang om måneden for at dele erfaringer med faste temaer (salg, partnerskaber, eksport, kapitalfremskaffelse). Disse møder er gratis for medlemmerne, og giver direkte inspiration og ideer til brug i egen virksomhed.

ITBs politiske gennemslagskraft har vi i kraft af foreningens størrelse og dokumenterede resultater på fx uddannelsesområdet. ITB deltager i udarbejdelsen af de centrale offentlige standardkontrakter og er løbende i dialog med relevante parter om udformningen af rammerne omkring it-erhvervet i Danmark.

ITB samler vore medlemsvirksomheder i udvalg, der handler om centrale forretningsområder, fx digital forvaltning, open source, forskning og uddannelse mv. Formålet med udvalgene er at identificere og fjerne eventuelle hindringer for den fri konkurrence.

Endelig stiller vi gratis juridisk rådgivning om personalejura og erhvervsjura til rådighed for medlemmerne samt en lang række kontante medlemsfordele!

----
Netværksportalen giver en udtømmende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
1217 København V

IT-Forum Fyn

IT-Forum Fyn er interesseorganisation for:
* IT-virksomheder
* Uddannelsesinstitutioner
* Organisationer og virksomheder med interesse for anvendelsen af IT
IT-Forum Fyn arbejder for:
* Øget anvendelse af IT på Fyn
* Synliggørelse af fynske IT-kompetencer
* Styrkelse af IT-kompetencerne på Fyn
IT-Forum Fyn sætter fokus på:
* Inspirations- og netværksarrangementer
* Virksomhedsbesøg
* Erfa-udveksling
* Dialogmøder mellem virksomheder og IT-uddannelser
* Et godt kontaktnet til samarbejdspartnere og interessenter indenfor IT

Når en virksomhed eller organisation har tegnet medlemskab af IT-Forum Fyn, har alle ansatte og studerende adgang til IT-Forum Fyns arrangementer og aktiviteter, som f.eks. erfagrupper (enkelte grupper er kun for erhvervsaktive).

Historie:

I foråret 2002 fusionerede IT-Forum Odense og IT-Forum Sydfyn, og dermed etableredes IT-Forum Fyn. Foreningen har som vision at styrke IT-kompetencerne og anvendelsen af IT i den fynske region.

Strategi

IT-Forum Fyns overordnede mål er at styrke den fynske IT-branche.

Strategien er at skabe en stærk netværk, hvor medlemmerne kan erfarings- og videndele, og hvor der kan skabes spændende IT-relaterede arrangementer. Alt sammen medvirker det til at sætte fokus på den fynske IT-branche.

Strategien består altså af disse tre dele:

* arrangementer
* netværksdannelse
* skabe fokus på det fynske it-erhverv

----
Tilmeld dit netværk hos netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
Odense

IT-Vejlederforeningen i Danmark

Foreningens formål er:
* at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser i samarbejde med de forhandlingsberettigede organisationer
* at styrke integrationen af IT i undervisningen.
* at medvirke til udvikling og fornyelse af anvendelsen af IT i undervisningen

Dette formål søges blandt andet opnået ved:

* at samarbejde med myndigheder, faglige organisationer og foreninger nationalt og internationalt.
* at afholde møder, kurser, foredrag, diskussioner, ekskursioner og studieture,
* at udgive publikationer m. v., herunder medlemsbladet IT og UNDERVISNING samt fremme udvikling af undervisningsmidler til IT og anvendelse af IT undervisningen.

MEDLEMSKAB

Foreningen dækker grundskoleområdet.

Foreningen samarbejder med Danmarks Lærerforening, der er den forhandlingsberettigede organisation over for myndighederne.

Som medlemmer kan optages lærere, skolekonsulenter m.v. der varetager funktioner med tilknytning til IT i skolen.

Medlemskab af Danmarks IT-vejlederforening forudsætter medlemskab af Danmarks Lærerforening for enhver, som har ret til almindeligt medlemskab af Danmarks Lærerforening

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt inden et kalenderårs udløb.
Styrelsen fastsætter regler for medlemmerne, om hvordan man ved manglende kontingentbetaling mister sit medlemskab.

KONTINGENT

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og skal betales helårligt forud.

Værdigrundlag

Vores vision er, at it-vejlederne på den enkelte skole i Danmark føler, at de har en landsdækkende forening, som er i stand til at varetage deres faglige interesser, samt skabe interessante og relevante reflektionsrum i forhold til it-vejledningens pædagogiske udvikling.

På generalforsamlingen 2007 blev foreningens værdigrundlag på styrelsens foranledning revideret.
Elementer i foreningens værdigrundlag

* Det er værdifuldt at den enkelte folkeskoleelev oplever en differentieret og nutidig læring i skoletiden.
* Det er værdifuldt de pædagogiske medarbejdere i folkeskolen oplever, at de ikke står alene med it-integration i undervisningen.
* Det er værdifuldt for folkeskolen, at dens resursepersoner har de nødvendige kompetencer til at kunne være innovative, kreative, men også fagligt funderede i det daglige arbejde.
* Det er værdifuldt at den enkelte skole til stadighed er undervejs i en pædagogisk udviklingsproces.
* Det er værdifuldt, at de enkelte IT-vejledere har en faglig organisation, der kan støtte og vejlede dem både organisatorisk såvel som pædagogisk.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
6520 Toftlund

ITSDanmark -Intelligente Transport Systemer

ITSDanmark er en paraplyorganisation, der samler Danmarks interessenter inden for ITS - Intelligente Transport Systemer. Målet er, at ITS bliver et almindeligt anvendt virkemiddel i trafikken med henblik på at øge trafiksikkerheden, øge fremkommeligheden, reducere miljøbelastningen og informere trafikanter før, under og efter rejsen.

Med den stigende trafik og de hastigt voksende trafikale problemer, vil ITS i stigende grad blive et relevant virkemiddel. Om det gælder navigationssystemer, dynamisk trafikinformation, lokationsbaserede services, automatiske betalingssystemer, intelligent farttilpasning, flådestyring eller andre systemer eller servicefunktioner er potentialet for ITS stort - et potentiale som ITSDanmark vil understøtte udviklingen af.

I første omgang omfatter ITS aktiviteter inden for den landbaserede trafik, men med tiden er det målet, at ITSDanmark kommer til at arbejde med ITS inden for alle transportformer.

Formål

Formålet med ITSDanmark er,
at det skal være det naturlige forankringspunkt for alle ITS interesser i Danmark.
ITSDanmark skal koordinere og udbrede viden om og erfaring fra etablering og drift af ITS i Danmark. Det er ITSDanmarks mål, at ITS bliver et almindeligt anvendt virkemiddel i trafikken med henblik på at øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden, reducere miljøbelastningen samt informere trafikanter før, under og efter rejsen.

Herunder skal ITSDanmark:

* understøtte videns- og erfaringsudveksling om ITS - også på tværs af transportformerne
* udbrede kendskabet til anvendelse og nytte af ITS
* promovere ITS
* understøtte netværksdannelsen inden for ITS
* understøtte forskning og udvikling inden for ITS-området

Foreningens formål søges bl.a. løst ved

* at udarbejde oplæg og indspil til de politiske processer
* at gennemføre medlemsmøder, konferencer, seminarer, virksomhedsbesøg og etablere netværk
* at iværksætte aktiviteter af anden art end ovenfor nævnt, som efter bestyrelsens skøn tjener til at fremme formålene, herunder udsende nyhedsbreve og oprette hjemmeside
* at deltage – i muligt omfang – i relevante nationale og internationale fora

Medlemskab

Som medlemmer kan optages myndigheder, organisationer, virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt enkeltpersoner, der beskæftiger sig med ITS.

Alle medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.
Område
9220 Aalborg Øst

Javagruppen

Foreningens formål er at udveksle erfaringer i forbindelse med softwareudvikling og specifikt med Java og objektorientering. Endvidere skal foreningen danne netværk iblandt medlemmerne i Javagruppen.

Medlemmer

Foreningen har virksomheder og institutioner, der beskæftiger sig med udvikling af software i Java, som medlemmer. Et medlem har en kontaktperson, som er ansvarlig for informationsformidling vedrørende Javagruppen hos det pågældende medlem.

Et medlemsskab for et kalenderår er for tiden kr. 4.000.

Som et alternativ til fuldt virksomhedsmedlemsskab tilbyder Javagruppen også et navngivet virksomhedsmedlemsskab. I dette tilfælde er kun den navngivne medarbejder der kan drage fordel af J

Javagruppens aktiviteter.

Et navngivnet medlemsskab for et kalenderår er for tiden kr. 1000,00.
Arbejdsform

Javagruppen er drevet som forening med en bestyrelse på 5 personer, som planlægger og afholder arrangementer ca. hver anden måned.

Al information i gruppen foregår via en mailingliste, hvor der er ca. 4 breve i kvartalet.

Det er gratis at stå på denne mailingliste.
Medlemsmøder

Medlemsmøder er erfaringsudvekslingsdage, hvor der udveksles erfaringer og præsenteres forskellige løsninger iblandt javagruppens medlemmer.

Man skal være medlem af javagruppen for at kunne deltage i møderne. Medlemmer kan sende lige så mange repræsentanter fra virksomheden, som de ønsker pr. gang.

Det er gratis for medlemmer at deltage på de traditionelle javagruppe møder.

I særlige tilfælde kan gæster gives adgang. Kontakt foreningen, hvis du ønsker dette.
Kontakt foreningen

Hvis du vil vide mere om foreningen, kan du kontakte foreningen via aW5mb0BqYXZhZ3J1cHBlbi5kaw==
Område
8000 Aarhus C

Jobrådgivernes Brancheforening

Foreningen er dannet af en række private virksomheder, der arbejder med jobrådgivning.

Virksomhederne har et fælles ønske om at indgå i en konstruktiv dialog med offentlige myndigheder, Folketinget og andre relevante parter med henblik på at sikre en succesfuld inddragelse af andre aktører.

Foreningen, der fungerer som branchens talerør i forhold til pressen, arbejder for at oplyse om private aktører - deres vilkår, deres arbejde og deres resultater.

Foreningen arbejder for:

* Et godt samarbejde: Foreningen vil være en seriøs sparringspartner til ministerier, styrelser, AF og kommuner i forhold til at sikre høj kvalitet i samarbejdsbetingelserne, det daglige samarbejde samt den konkrete opgaveudførelse.

* Øget kvalitet: Foreningen vil videregive viden og erfaringer fra det daglige samarbejde med offentlige organisationer og med rådgivning af ledige med henblik på at øge kvaliteten i opgaveløsningen.

* Seriøs synlighed: Foreningen vil bidrage til at synliggøre resultaterne i forbindelse med inddragelse af andre aktører.

* Dialog: Foreningen vil være i tæt dialog med pressen i forhold til arbejdsmarkedspolitiske temaer.

Medlemmer

Som medlemmer kan optages jobrådgivningsvirksomheder, som arbejder på markedsmæssige vilkår. Det er bestyrelsen, der afgør, hvem der kan optages i foreningen. Medlemmerne accepterer foreningens erhvervs-etiske retningslinjer samt at de vil efterleve formålsparagraffen. Tilmelding sker ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse med angivelse af ejerforhold, navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Ved indmeldelse underskriver medlemmet en tro-og-love erklæring om overholdelse af foreningens vedtægter samt det etiske regelsæt.
Område
2100 København Ø
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 131 til 140 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk