Mensa Danmark

Mensa er en international forening, stiftet i England i 1946, med det formål at give intelligente mennesker fra alle samfundslag mulighed for at mødes under afslappede former.
Det er en non-profit organisation uden politiske eller religiøse tilhørsforhold. Vedtægterne udelukker ganske enkelt formulering af meninger på Mensas vegne. Foreningen tæller 110.000 medlemmer på verdensplan, fordelt på 100 lande.
Ordet "Mensa" betyder bord på latin. Navnet er valgt, fordi Mensa er en forening, hvor alle kan samles "om det runde bord" uanset alder, tro og nationalitet.

Mensa er hyggeligt samvær for højt begavede
Formålet med Mensa er, at begavede mennesker skal kunne mødes, snakke og udveksle tanker og ideer - også på tværs af landegrænser.
Alle mensanere kan frit lave interessegrupper eller arrangementer, som andre kan deltage i. Det kan være fester, foredrag, middage, diskussioner, rejser, spilleaftener, biografture, udstillinger, skovture eller aftenhygge på den lokale café - kort sagt, lige hvad man har lyst til!
På vores lukkede forum er der diskussionsgrupper om alt mellem himmel og jord, chat og online-kalender med nyeste opdateringer af foreningens arrangementer.
Hvis du er ude at rejse, kan du besøge andre landes Mensa-grupper og deltage i deres aktiviteter.

Hver måned får du nyt fra Mensa
Som Mensa-medlem bliver du holdt ájour med aktiviteterne. Hver måned får du tilsendt Mensa Kalenderen, som beskriver alle arrangementer for hele landet i den følgende måned. Du kan frit deltage i aktiviteterne, uanset hvor i landet du befinder dig.
Ca. hver anden måned modtager du "Forum Mentum", som er Mensa Danmarks medlemsblad. Alle medlemmer er velkomne til at bidrage hertil med artikler, opgaver, forslag, morsomme historier eller andre indlæg

Det er helt acceptabelt at være passivt medlem, men ønsker du kontakt med andre, der har samme interesser som du, kan du benytte vores interessekartotek, der opdateres og udsendes jævnligt.Også medlemslisten, som omfatter alle medlemmer af Mensa Danmark, bliver løbende opdateret og udsendt.

MIK og MiniMIK
Vores årsmøde hedder MIK, hvilket på grønlandsk betyder sammenkomst. Udover generalforsamlingen rummer MIK foredrag, fest, SIG-møder og meget mere. Fordi et enkelt årsmøde er lidt i underkanten har vi indført MiniMIK, som er endnu en MIK, men uden generalforsamling.
Det eneste optagelseskrav er høj intelligens
Den eneste betingelse for at blive medlem af Mensa er, at du har fået målt din IK, og at du hører til blandt de 2% mest intelligente. Alder, sociale status, verdensopfattelse, race eller køn spiller ingen rolle.
IQ tests på nettet
Mensa Danmark er blevet gjort bekendt med, at der på nettet reklameres for forskellige "IQ-tests". Nogle mod betaling, andre gratis. Mensa Danmark er IKKE associeret med disse tests. Vi står udelukkende bag den gratis vejledende IQ test på vore egen hjemmeside på siden http://mensa.dk/testiq.xml.

----
På Netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område
2500 Valby

Messe Team

Messe Team er brancheforening for udstillingsbranchen i Danmark. Foreningen blev stiftet i 1987. Medlemskredsen er bred og består af såvel egentlige udstillingsvirksomheder, udstillingshaller og relaterede leverandører til branchen.

Formål

Det er brancheforeningens formål, at varetage medlemmernes interesser. I praksis foregår det ved, at skabe et forum for dialog, menings- og erfaringsudveksling medlemmerne imellem.
De 5 sanser

Det er foreningen opgave at støtte foreningens medlemmer med til stadighed at fastholde messen/udstillingen, som et væsentligt og relevant produkt på markedet. Herunder påpege det unikke i, at alene på messer/udstillinger kan alle sanser anvendes til at fremme produktpræsentation og kontakt mellem kunde og leverandør.
Nyhedsbreve, kurser og medlemsmøder

Foreningen udgiver løbende et nyhedsbrev og afholder med jævne mellemrum relevante kurser og medlemsmøder.
Uddannelse

Foreningen har oprettet en egentlig uddannelse tilpasset branchen. Uddannelsen til 'Teater- og udstillingsteknisk assistent' foregår på Århus Tekniske Skole (www.ats.dk) samt Københavns Tekniske skole, Amager (www.kts.dk).

Internationalt samarbejde, IFES

Messeteam er medlem af den internationale sammenslutning IFES.

Hvad er IFES (International Federation of Exhibition and event Services ) ?

* IFES er en international sammenslutning af udstillingsfirmaer fra 14 lande
* IFES giver Messe Teams medlemmer viden om udstillings haller world wide
* IFES giver Messe Teams medlemmer global information om hvad der sker i branchen
* IFES giver Messe Teams medlemmer et netværk af samarbejdspartnere world wide
* IFES Præsident er Larry Kulchawik, EPDA

Yderligere information om IFES - http://www.ifesnet.com

Bliv medlem

Er dit firma under nedenstående brancher, så udfyld formularen på vores hjemmeside og mail den til os, så sender vi yderligere information for at blive medlem af Messe Team

* Udstillingsfirmaer
* Designere, arkitekter og reklamebureauer
* Systemleverandører
* Free-lance montører
* Messecentre, udstillings- og messearrangører
* Leverandører
* Firmaer med egen udstillingsafdeling

Hvorfor være medlem af Messe Team ?

* I Messe Team findes der 18 års pionerarbejde indenfor branchen, så dine spørgsmål kan altid besvares eller løses
* Messe Team er udstillings branchens talerør overfor myndighederne
* Messe Team har gjort dialogen imellem landets messecentre meget mere åben
* Messe Team holder medlemsmøder flere gange om året, hvor relevante emner og produkter gennemgås for medlemmerne
* Messe Team er den første forening der har fået målrettet uddannelse for nye medarbejdere
* Messe Team sørger for videre uddannelse af eksisterende medarbejdere
* Messe Team forhandler rabataftaler som kommer alle medlemmer tilgode
* Messe Team udgiver et nyheds brev flere gange om året hvor aktuelle emner behandles
* Messe Team er dit talerør til branchen om dine nye produkter
* Messe Team er medlem af IFES ( International Federation of Exhibition and Event Services )

Område
2680 Solrød Strand

Middelfart Erhvervscenter

Velkommen til Middelfart Erhvervscenter

Middelfart Erhvervscenter fungerer som sparringspartner for vore medlemmer. Desuden yder vi gratis vejledning til iværksættere i Middelfart Kommune, der ønsker at starte egen virksomhed.

Erhvervsservice

Som medlem af Middelfart Erhvervscenter får du adgang til en række relevante services og bliver desuden en del af et stort lokalt netværk af virksomheder.

Vore erfarne konsulenter er dine sparringspartnere indenfor videreudvikling af din virksomhed, og tager gerne en samtale med dig omkring dine idéer, samt udfordringer i hverdagen.

Som medlem har du mulighed for at blive tilknyttet vore netværk indenfor f.eks HR eller forretningsudvikling. Du kan på den måde sparre med andre lokale virksomhedsledere omkring emner, som er relevante for din virksomhed.

Via dit medlemskab får du desuden mulighed for at deltage i forskellige skræddersyede arrangementer indenfor bl.a salg, strategi og HR, og du får tilsendt vores medlemsblad Erhvervsnyt, hvori der f.eks er en præsentation af vore nye medlemmer.

Erhvervsudvikling

Middelfart Erhvervscenter prioriterer lokale og regionale aktiviteter indenfor erhvervsudvikling.

For yderligere information kontakt os på tlf.: 6441 4060 eller pr. email: a29udGFrdEBtaWRkZWxmYXJ0LWVyaHZlcnYuZGs=

Vi samarbejder med Væksthus Syddanmark og Trekantområdet Danmark.

Herudover samarbejder vi med regionens andre Erhvervscentre.

VEJLEDNING VED OPSTART

Overvejer du at starte egen virksomhed – eller er du allerede i gang? Så benyt dig af gratis vejledning fra Middelfart Erhvervscenters erfarne konsulenter!

Hos Middelfart Erhvervscenter tilbyder vi dig gratis hjælp i forbindelse med opstarten af din virksomhed. Har du spørgsmål omkring finansiering, markedsdsføring, moms, salg m.v., eller ønsker du blot en samtale omkring din forretningsidé, så er du meget velkommen til at kontakte os.

VEJLEDNING EFTER OPSTART

Er du stødt på spørgsmål efter at have startet din virksomhed op? Middelfart Erhvervscenter er stadig din sparringspartner og indgangsvinkel til den vejledning, som du har brug for, f.eks. indenfor salg- og markedsføring, økonomi og administration, samt strategi og udvikling.

Du har ligeledes mulighed for at deltage i vore spændende netværk indenfor f.eks. HR, Salg- og marketing eller Forretningsudvikling.

Netværk

Få sparring fra andre virksomhedsledere og eksterne oplægsholdere i 10-personers netværk. Er du medlem af Middelfart Erhvervscenter har du mulighed for at deltage.

Vi har p.t. følgende netværk - 17.06.2010:

* Ledernetværk I - (lukket for tilgang)
* Ledernetværk II - (lukket for tilgang)
* Ledernetværk III - (åben for tilgang)
* Produktionsnetværk – Netværk for produktionsansvarlige (åben for tilgang)
* Udviklingsnet - Netværk for konsulenter (åben for tilgang)
* Salg & Marketingnetværk (åben for tilgang)
* HR Netværk (åben for tilgang)

Mødetid: hver anden måned, kl. 8.30-11.30. På skift hos medlemmerne. Vi er tovholder for alle netværk og finder oplægsholderne.

Medlemskab

Når du er medlem af Middelfart Erhvervsråd, har du mange muligheder for at udvikle din virksomhed og dine medarbejdere, via de tilbud du kan gøre brug af her.

For blot at give dig et hurtigt overblik er der p.t mulighed for:

* Deltagelse i Ledernetværk
* Deltagelse i Netværk for Produktionsansvarlige
* Deltagelse i Konsulent Netværk
* Deltagelse i Rådgivernetværk
* Specialiseret rådgivning om dine udfordringer (vækst, strategi, professionelle bestyrelser, medarbejderudvikling, eksport m.v.). Du kommer med udfordringen – og vi afdækker, hvem der kan hjælpe dig videre.
* Tema-arrangementer og virksomhedsbesøg om Kompetenceudvikling, stresshåndtering, sygefravær, rekruttering, LEAN, globalisering og masser af andre temaer.

Har du spørgsmål til medlemskab hos Middelfart Erhvervsråd, så kontakt os endelig. Vi kommer gerne ud til dig/jer for en uforpligtende snak om fordelene ved et medlemskab.
Område
5500 Middelfart

Midt- og Vestsjællands Politiforening

Et stærkt forbund med indflydelse

Velkommen til Politiforbundet – politiets faglige sikkerhedsnet og stemme.

Vi plejer at bryste os selv af, at vi med næsten 110 års historie er verdens ældste politifaglige organisation.
I samme forbindelse er det dog værd at pointere, at vi bruger historien som en erfaring og evig påmindelse om, at det er nødvendigt at udvikle sig og at rette blikket fremad.

Det gør vi i Politiforbundet. Det er vi nødt til, hvis vi skal passe på politiet – så politiet kan passe på resten af samfundet og trygheden, uden i samme forbindelse at give køb på retssikkerhed og demokratiske spilleregler.

Politiforbundets primære opgave er selvfølgelig at varetage vore godt 12.000 medlemmers interesse. Altså at sikre ordentlige arbejdsvilkår, løn, sikkerhed, anseelse, samt faglig og juridisk bistand, når det er nødvendigt.

Område
4000 Roskilde

Midtjysk Lederforum

Midtjysk Lederforum bestræber sig på at styrke netværket og udveksling af erfaringer blandt virksomhedsledere i det midtjyske område.

Målet er at skabe et forum, hvor store erhvervsledere i midtjylland, kan mødes på tværs af brancherne og få et konkret erhvervsfagligt udbytte. Enten gennem formidling af viden eller gennem indbyrdes aktivitet og kontakt.

Formålet med Midtjysk Lederforums møder er kort sagt, at give dig, som erhvervsleder, et både erhvervsfagligt og socialt udbytte.

Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages private og offentlige virksomheder.

Fra og med 1. juni 2005 kan der som nye medlemmer kun optages virksomheder, der er beliggende i Herning eller Ikast-Brande kommune.

Medlemmerne har ret til at have flere repræsentanter i foreningen.

Der kan max. være 300 repræsentanter/medlemmer i foreningen.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
7400 Herning

Morgendagens Heltinder

* Morgendagens Heltinder er et netværk af over 500 innovative kvinder, der repræsenterer mere end 130 forskellige professioner. De fleste heltinder er selvstændige eller ansatte ledere.

* I Morgendagens Heltinder arbejder vi ud fra følgende:
VISION: Kvinder har frie valg i deres professionelle liv
MISSION: Vi vil være et legende erhvervsnetværk der styrker den professionelle og personlige bundlinje for kvinder.
VÆRDIER: Forundringsparate – Forandringsvilje – Forskellighed - Handlekraft

* Morgendagens Heltinder blev oprindeligt stiftet som forening 11. november 2001 som en udløber at et projekt for iværksætterkvinder under Teknologisk Institut. Drives idag parallelt med et executivt netværk, som også er en Businessschool, Fakultet for Executive Management. Her kan vi sparre med erfarne topledere, finde mentorer, leje bestyrelse oma.

* Vi har lokalgrupper i København, Århus, Næstved og Hillerød. Der skyder jævnligt nye grupper op, og det er også muligt at tage initiativ til arrangementer, selvom man ikke er del af en lokalgruppe.

* Lokalgrupperne afholder netværksarrangementer med foredragsholdere, debattører og politikere om emner relateret til iværksætteri, opstart og udvikling af virksomheder samt kvindeligt lederskab.

Hvad vil Morgendagens Heltinder?

* Have indflydelse på fremtidens arbejdsliv.

* Være rollemodeller for fremtidens iværksættere.

* Være kendt som et aktivt professionelt netværk med mange aktører, der forstår, at et netværk er et sted, hvor man både giver og får.

* Være et varemærke, som medlemmerne kan bruge som kvalitetsstempel, når de markedsfører sig selv eller deres virksomhed.

* Have indflydelse på beslutningsprocesser i erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og politiske sammenhænge, der bidrager til at gøre det attraktivt at drive egen virksomhed.
Område
1550 København V

Musikterapeuternes Landsklub

Klubbens formål er:

1. At virke for at musikterapeutisk behandling udføres i henhold til klubbens formulerede etiske principper.
2. At støtte flerfagligt samarbejde til gavn for klienter i musikterapi og til gavn for musikterapifagets anvendelse i relevante fagmiljøer.
3. At støtte et samarbejde mellem parter, der arbejder for uddannelse og opkvalificering af musikterapeuter.
4. At virke for et øget kendskab til musikterapifaget ved formidling via tidsskrifter, medier, internet, kurser, kongresser m.m.
5. At virke for at musikterapifaget både nationalt og internationalt opnår sundhedsfaglig anerkendelse.
6. At støtte det fagpolitiske arbejde, der varetages af Dansk Magisterforening vedr. medlemmernes indflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen samt vedr. generelle arbejds- og lønforhold.
7. At fremme kontakt og erfaringsudveksling mellem medlemmerne vedrørende fagligt samarbejde, udveksling og dokumentation.

Medlemmer
Enhver kandidat i musikterapi, bachelor i musikterapi samt musikterapistuderende, som er medlem af Dansk Magisterforening, kan være medlem af MTL. Medlemmer, som af bestyrelsen vurderes til ikke at overholde Musikterapeuternes Landsklubs etiske principper, kan ekskluderes af MTL, idet bestyrelsen kan komme med en begrundet indstilling om eksklusion til DMs hovedbestyrelse, der fører en eksklusionssag efter DMs vedtægter.

Medlem af MTL?
Der er mange gode grunde for musikterapeuter til at blive medlem af MTL:
- Dit medlemskab af MTL er med til at sikre de universitetsuddannede musikterapeuter et fælles talerør.
Musikterapeuter er en lille faggruppe. Vi er ansat på mange forskellige typer arbejdspladser, men har alligevel fælles faglige interesser. MTL fungerer som vores talerør, både overfor DM og udadtil generelt.

- Via dit medlemskab af MTL forpligter du dig til at følge MTLs etiske retningslinier. Dette er et vigtigt signal om høj faglig ansvarlighed i det kliniske arbejde.

- Dit medlemskab af MTL giver musikterapeuter bedre mulighed for at få indflydelse i fagpolitiske forhold.
Generelle krav – f.eks. om forbedringer af arbejdsforhold, løn- og ansættelse bliver hørt når vi står samlet som faggruppe i DM

- MTL giver dig mulighed for fagligt engagement, udvikling og udveksling. Studernede, arbejdende, arbejdsløse og pensionerede musikterapeuter mødes og udveksler erfaringer i netværksgrupper, arbejdsudvalg, tidsskrifts-redaktion, på det årlige landsmøde, m.m.

Her er en oversigt over, hvad MTLmedlemmer får for medlemskontingentet
- generel informationspjece om musikterapi (til uddeling ved foredrag eller jobsamtale)
- tidsskriftet Dansk Musikterapi, der udkommer 2 gange årligt
- Nordisk Tidsskrift for Musikterapi, der udkommer 2 gange årligt
- MTLlandsmøde (årligt 2 dages landsmøde og generalforsamling med kost, logi, workshop m.m. betalt)
- opdateret adresseliste
- videreformidling af stillingsopslag
- kursus og konferenceopslag
- støtte til medlemsaktiviteter
- medlemmer af MTL har mulighed for at føje "medlem af MTL" til sin titel, som en tilkendegivelse af en akademisk uddannelse samt accept af MTL's etiske principper.

Tilmelding og kontingent
Medlemskab af MTL forudsætter medlemskab af DM, samt kendskab til og overholdelse af MTL's etiske retningslinier.

Nye medlemmer kan henvende sig til kasseren og få tilsendt girokort (girokort hænger ligeledes på musikterapeuternes opslagstavle på AAU). Efter indbetaling modtager det nye medlem en velkomstmappe.

Kontingent opkræves årligt primo februar.
Studerende (tilmeldt studiet) og pensionister kr. 400,- kr om året
Færdiguddannede/arbejdsløse og arbejdende kr. 800,- kr. om året
Område
3400 Hillerød

Natur & Ungdom

Natur & Ungdom er Danmarks grønne forening for børn og unge - og "grønne" familier. Alle er velkomne!

Vi laver spændende aktiviteter i naturen - og blander os i miljødebatten.

Som medlem kan man deltage i masser af aktiviteter både lokalt og på landsplan.

Lokalt har vi naturklubber for børn, unge og familier.

På landsplan arrangerer vi kurser og lejre samt laver projekter og kampagner.

Som medlem kan man også deltage i udvalg eller grupper, som arbejder med specifikke emner indenfor natur, miljø og friluftsliv.

Natur & Ungdom er en uafhængig børne- og ungdomsforening på ca. 1400 medlemmer (2009).

Natur & Ungdom er en forening styret nedefra og op. Derfor er det lokale arbejde i de enkelte klubber et af de bærende elementer i foreningen. Kun det, som medlemmerne interesserer sig for, bliver til noget.

Foreningen er organiseret med en Hovedbestyrelse, diverse udvalg og skiftende interessegrupper, som bakkes op af vores sekretariat, som ligger ved Mossø i nærheden af Skanderborg. Sekretariatet udfører diverse driftsopgaver, økonomistyring, medlemsadministration og producerer foreningens medlemsblad Natur.

Natur & Ungdoms vedtægter og politikker

Natur & Ungdom ønsker - som børn og unges grønne talerør - at fortælle om vores holdning til aktuelle emner. Udarbejdelse af politikker bevarer og styrker foreningens identitet, og giver medlemmerne mulighed for at deltage i debatter og udtrykke egne holdninger til natur- og miljøfaglige emner.

Alle medlemmer kan opstille forslag til politikker. Politikker skal godkendes på et Repræsentantskabsmøde eller et Landstræf, og repræsenterer Natur & Ungdoms holdning udadtil.

Hvis du vil vide mere om Natur & Ungdoms politikker på et bestemt område, så skriv til sekretariatet på bm9ndUBub2d1LmRr - de kan fortælle dig, hvem du skal snakke med!

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
8660 Skanderborg

Netværk Erhverv Ribe

Formålet med Netværk Erhverv, er at mødes og lære hinanden at kende og for derved at skabe muligheder for nye forretninger og udveksle erfaringer m.m. Vi mødes hver tredje onsdag og opbygger kendskab og tillid til hinanden.

Vi er alle fra forskellige brancher, hvilket giver et bredere syn på virksomhedernes kunder og produkter. Derfor sørger netværkets bestyrelse i forbindelse med tilmelding for, at der ikke kommer nye medlemmer fra direkte konkurrerende virksomheder eller medlemmer med en ”usund forretningskultur”.

Målet er nye kunder, referencer og et større personligt netværk. Medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. Interesserede er velkomne til at deltage i et møde som gæst i netværket, gratis!

Vi mødes hver tredje uge, om onsdagen fra kl. 8.00 til 9.30. Det er et morgenmøde med morgenmad.

Mødet følger en fast dagsorden, som fastsættes nærmere under punktet AKTIVITETER.

På hvert møde præsenterer alle sig selv og sin virksomhed, og der deltager gæster inviteret af andre medlemmer.

1-2 medlemsvirksomheder får lejlighed til en mere dybdegående præsentation af virksomheden, dens produkter og udbytte på en ”10 minutters præsentation”.

Vi opfordrer til at besøge hinandens virksomheder eller holde en-til-en-møder på stedet, og derigennem få en dybere dialog om et eventuelt samarbejde/samhandel.

Mødet holdes som udgangspunkt på Den Gamle Avlsgård, Farupvej 10G, 6760 Ribe.

DELTAGERE

Netværket er et netværk med op til 40 deltagere – men som udgangspunkt kun én fra hver branche.

Et medlem har veto mod optagelse af en anden fra samme branche.

I forbindelse med tilmelding sørger netværkets bestyrelse for, at der ikke kommer nye medlemmer fra direkte konkurrerende virksomheder eller medlemmer med en ”usund forretningskultur”.

Gæster er meget velkomne. Alle medlemmer kan invitere gæster med.

AKTIVITETER

Et almindeligt møde følger en dagsorden:

Der er morgenmad fra kl. 7.45. Mødet begynder kl. 8.00.

Velkomst og praktiske beskeder.

Runde med 1 minuts præsentation af medlemmerne, herunder evt. efterspørgsel efter referencer.

Runde med 1 minuts præsentation af gæsterne.

20-25 minutters networking.

Et-to 10minutters præsentationer fra medlemmer/gæster.

Evt. beskeder eller forslag.

Mødet slutter kl. 9.30.
Område
6760 Ribe

Noca - Network of Corporate Academies

NOCA er netværket for dig, der ønsker at indgå i et fagligt professionelt netværk, hvor du får mulighed for at videndele med HR-ligesindede. Et medlemskab af NOCA, giver gennem konferencer og møder teoretiske indspark til dit daglige arbejde. Samtidig giver diverse temagrupper mulighed for, at du kan lufte dine professionelle udfordringer omkring specifikke emner i et mindre fora. Et medlemskab af NOCA omfatter hele virksomheden, hvilket betyder, at flere personer fra en medlemsvirksomhed, kan deltage i arrangementer og temagrupper uden ekstra beregning. NOCAs netværk er for HR folk i offentlige og private virksomheder, der er indstillet på et medlemskab efter princippet ´noget for noget´. I praksis betyder det, at samtlige medlemmer skal være indstillet på, at bidrage positivt med viden og erfaringer fra deres daglige arbejde. Dette er med til at opretholde NOCAs mantra, nemlig at NOCA er -

Skabt af medlemmerne, drevet af medlemmerne – for medlemmerne!

FORMÅL

NOCA er en forening for private og offentlige virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, der arbejder med samspillet imellem forret­ningsstrategi og strategi for de menneskelige ressourcer.

NOCA er en netværksorganisation, der arbejder for brobyg­ning imellem forskning og praksis.

NOCA er forum for videnopsamling og formidling om Corporate Academies og strategisk kompetenceudvikling.

NOCA arbejder for erfaringsudveksling mellem forretnings­udvikling, strategisk kompetenceudvikling, uddannelse, orga­nisations- og ledelsesudvikling.

NOCA arrangerer konferencer, møder, kurser og studieture.

NOCA yder rådgivning om strategisk kompetenceudvikling, her­under bl.a. om etablering og udvikling af Corporate Academies.

NOCA er en upolitisk, not-for-profit forening - ejet og drevet af medlemmerne for medlemmerne.

MEDLEMMER

NOCAs netværk er for HR folk i offentlige og private virksomheder, som er indstillet på et medlemskab efter princippet ´noget for noget´. I praksis betyder det, at samtlige medlemmer skal være indstillet på, at bidrage positivt med viden og erfaringer fra det daglige arbejde. Interesseområderne i NOCA spænder over forretningsudvikling, strategisk kompetenceudvikling, arbejdsmiljø, talentudvikling, Corporate Academies etc.

Ønsker du og din virksomhed at blive medlem af NOCA, kontakt da George Greibe på enten bm9jYUBub2NhLmRr - eller telefon 33 13 18 00

----
Vil du findes af netværksinteresserede? Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv en del af listen over netværk i Danmark.
Område
1171 København K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 161 til 170 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk