Nordfyn Erhverv

Nordfyn Erhvervs vision er:

For os handler det om, at det nordfynske erhvervsliv sikres fortsat vækst og at beskæftigelsen øges.

Nordfyn Erhvervs mål er:

At yde uvildig vejledning til iværksættere såvel som etablerede virksomheder

At fremme samarbejdet mellem forskellige virksomheder og brancher

At møde fremtidens udfordringer med lokalt sammenhold

At sikre mulighed for fortsat vækst, og at alle virksomheder er en del af denne udvikling

At udvikle samarbejdet mellem erhvervslivet og relevante myndigheder

Derfor tilbyder vi:

• Gratis uvildig vejledning

• Iværksætterhjælp

• Kontaktformidling

• Formidling af finansieringskilder

• Informationsarrangementer

• Formidling af erhvervslejemål

• ERFA-grupper og netværk

• Eksport- og importrådgivning

• Virksomhedsudvikling

• Kontakter til kunder og markeder

• Køb og salg af virksomheder

• Hjælp ved generationsskifte

Desuden er vi specialiseret i:

• Markedsundersøgelser

• Kommunikations- og informationsrådgivning

• Virksomhedsrettede projekter

• Eksportafklaring

Bliv medlem

Har du lyst til at blive medlem af Nordfyn Erhverv, kan du udfylde et skema på vores hjemmeside.

Erhvervsrådet har p.t. 320 medlemmer, som vi servicerer med rådgiving, sparring og relevante arrangementer.

Kontingenter

Årligt kontingent for medlemskab pr. 1/3 2007 - priserne er inkl. moms

Personligt: 250 kr.
Forening: 625 kr.
Virksomhed m. 0 ansatte/ iværksætter: 625 kr.
Virksomhed m. 1-10 ansatte: 1250 kr.
Virksomhed m. 11-20 ansatte: 1875 kr.
Virksomhed m. 21 og flere ansatte: 2500 kr.
Område
5471 Søndersø

Nordjysk Iværksætter Netværk

Søg rådgivning før start af virksomhed !

Nordjysk Iværksætter Netværk er koordineret af Væksthus Nordjylland, der sammen med de lokale erhvervskontorer tilbyder rådgivning og sparring til iværksættere og virksomheder i hele Region Nordjylland.

Indgangsvinklen er de lokale erhvervskontorer, som du træffer på telefon 70 15 16 18.

Hvis du ønsker at etablere egen virksomhed i Region Nordjylland har dit lokale erhvervskontor via NiN-samarbejdet mulighed for at tilbyde dig:

1. En individuel gratis rådgivning om din forretningsplan

og

2. Mulighed for tilskud til at købe rådgivning hos de private rådgivere, typisk revisorer, advokater og reklamebureauer, der kan hjælp dig med at få styr på din virksomhedsstart.

Går du med tanker og planer om at blive selvstændig, kan vi tilbyde dig op til 16 timers næsten gratis
rådgivning før, under og efter start, og vi er til at træffe i hele Nordjylland.

Se en grafisk oversigt over NiN's tilbud på vores hjemmeside!

Herudover tilbyder Væksthus Nordjylland, erhvervskontorerne samt mange andre en lang række af kursustilbud og arrangementer for iværksættere rundt omkring i hele regionen.

NYT - NYT- NYT

Og har du amitioner om Vækst i din nye virksomheder, kan vi måske hjælpe dig med et længerevarende rådgivningstilbud. Læs mere om Vækst Iværksætter Programmet her!

Mange iværksætter hilsner fra
Nordjysk Iværksætter Netværk

NiN er rådgivning, der virker!

Vi har rådgivet iværksættere siden 2001 og hele tiden været overbevist om
at det virkede. Men nu kan vi dokumentere det!:

* 0,8 flere jobs pr. iværksætter, der modtager rådgivning.
* Gns. omsætningsstigning på 127.000 kr.
* 15 % højere overlevelse og flere andre gode effekter.

Rapporten, der er lavet af AKF, kan læses her:

Iværksætterrådgivning der virker
Nordjyske iværksættere har gavn af rådgivning


NiN rådgivningen virker!

At rådgivning i forbindelse med start af egen virksomhed er vigtigt for en god start og overlevelse på længere sigt har længe været den generelle opfattelse. En behandling af data fra CVR registret og Nordjysk Iværksætter Netværks egne data dokumenterer nu denne opfattelse. Af de virksomheder (enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab), som modtog rådgivning via Nordjysk Iværksætter Netværk i forbindelse med deres opstart i 2002 er 98% stadig tilmeldt CVRregistret i 2006.

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
9220 Aalborg Ø

Nordjyske Kometer

Nordjyske Kometers vision er at udgøre et stærkt fundament for udvikling og vækst af virksomheder og deres netværk. Foreningen stimulerer udvikling af netværk mellem medlemsvirksomhederne på tværs af geografiske og faglige skel i hele Nordjylland, hvor aktiviteter foregår i et nært samspil med andre lokale og faglige organisationer og foreninger.

Målgruppe
Målgruppen er etablerede små- og mellemstore virksomheder i Nordjylland, som vil bidrage og modtage – og som aktivt vil indgå i netværk for at udvikle både viden, netværk og forretningsområde.

Mål og delmål

Nordjyske Kometer har særlige mål inden for 6 indbyrdes afhængige områder:

Aktiviteter
Netværk
Samarbejde
Inspiration
Medlemmer
Sponsorer

FORMÅL

Foreningen er en netværksskabende organisation for erhvervsdrivende og iværksættere, som arbejder for erhvervsudviklingen i Region Nordjylland. Foreningen vil sætte fokus på medlemmernes talentmasse og gøre medlemmerne mere synlige i erhvervslivet.

Foreningen skal igennem debat, medlemsaktiviteter og ved samarbejde med øvrige aktører på området understøtte kompetence- og forretningsudvikling for medlemmerne.

Dette opnås blandt andet ved at:

*

sætte fokus på de mindre virksomheders rolle og muligheder i den nordjyske erhvervsstruktur,
*

samle mindre nordjyske virksomheder i et erfaringsbaseret netværk, hvor fælles interesser og fælles problemstillinger vil være det bærende udgangspunkt,
*

udvikle og understøtte samarbejder, foreningens medlemmer imellem,
*

identificere og understøtte iværksættere og mindre virksomheder blandt foreningens medlemmer med vilje og potentiale til vækst,
*

formidle kurser, foredrag og uddannelser tilpasset medlemmernes behov gennem start-, udviklings-, og konsolideringsfasen.
*

samarbejde aktivt og bedst muligt med de til enhver tid eksisterende aktører på området for udvikling og support af mindre virksomheder.

FORENINGENS MEDLEMMER

Som personligt medlem kan optages enhver, der aktivt driver erhvervsvirksomhed.

Udover personlige medlemmer er foreningen berettiget til at optage offentlige og private

juridiske enheder, der beskæftiger sig med og interesserer sig for de formål, der fremgår af foreningens formålsparagraf.
Område
9530 Støvring

Notesnet.dk - Domino Specialisterne

Notesnet.dk er en sammenslutning af uafhængige Lotus Domino Specialister. Vi har alle 6-15 års erfaring og tilsammen er vi en af Danmarks største og mest kompetente Domino udbydere.

Vores kompetence spænder vidt, fra alm. Notes udvikling (formula, script, javaScript, html) til WebSphere og AS/400. Alle har dog deres primære fokus på Domino. Vi er specialiseret indenfor hvert vores felt: Notes udvikling, Web udvikling, System Administration, Projektledelse m.v.

Du kan nu følge med i de løbende opdaterede informationer på Notesnet.dk via RSS.

Idegrundlag
Gruppen Notesnet.dk blev stiftet 1. januar 2002, med det formål at kunne tilbyde virksomheder en bred, professionel kompetence indenfor udvikling og systemadministration på Notes/Domino platformen. I erkendelse af at ingen konsulent er altvidende, er det gruppens mål, at man altid skal kunne få fat i et andet gruppemedlem og sammen løse udfordringen.

Hvem er vi ?
Vi er en større gruppe freelancere, hvoraf størstedelen af os har arbejdet sammen i nogle af markedets største IT virksomheder. Vi mødes fast en gang om måneden, hvor vi udveksler viden/erfaringer og diskuterer problemer og ikke mindst løsninger. Vi har endvidere etableret en række arbejdsgrupper, der sammen kigger på nye teknologier (research & development) - i erkendelse af at vi lever af vores viden og derfor altid skal være opdaterede på de nyeste teknologier.

Hvorfor vælge en freelancer ?
Som freelancer lever vi af vores viden og service. For os er det ikke et 8-16 job, men en livsstil. Ved at vælge en freelancer, får du som kunde:

* Kompetence
* Engagement
* Service
* Fleksibilitet

Vores lave driftsomkostninger, gør at vores priser er yderst konkurrence dygtige.

Notesnet freelance netværket kan endvidere tilbyde:

* Bred kompetence
* Total leverandør
* Sikkerhed ved sygdom/ferie
* Projektledelse
* Salg af standard produkter og licenser

På medlemssiden kan du se hvilke freelancere der er tilknyttet netværket, samt den enkelte konsulents kompetencer og kontakt oplysninger.

Brug os
Har du et spørgsmål eller en udfordring? Find svaret på vores hjemmeside:

* Find en konsulent med den rigtige profil og kontakt ham direkte.
* Brug vores forum til at diskutere relevante emner.

Bliv medlem

Du har 2 muligheder:

Registrer som bruger
Du kan blive registreret bruger og få adgang til vores diskussionsforum - det er gratis og for alle. Såfremt du har nogle problemer er du velkommen til at kontakte Brian Cassim

Bliv medlem
Hvis du er selvstændig konsulent med min. 6 års Notes/Domino erfaring - så kan du blive medlem af Notesnet.
Område
3450 Allerød

Odense Journalistforening

Odense Journalistforenings formål er at styrke det kollegiale sammenhold og højne medlemmernes faglige niveau.

Alle pressefolk, der har tilknytning til en journalistisk arbejdsplads i Odense, også praktikanter, kan melde sig ind i Odense Journalistforening – en kollegial sammenslutning, som
vore forfædre stiftede så langt tilbage som i 1916.

OJ er ikke nogen fagforening, men derimod en faglig forening, der – tilsat en smule socialt islæt – har til formål at styrke sammenholdet, også på tværs af arbejdspladserne, og at højne medlemmernes faglige niveau.

For at opfylde det sidste formål arrangerer vi årligt fire-fem frokostmøder med aktuelle gæster. Mad og drikke ved disse møder betales af foreningen.

Foreningen stiller to dejlige sommerhuse på Lyø og Thurø til rådighed for medlemmerne for en billig penge.

Endvidere er der tradition for en årlig sommerudflugt og en juletræsfest, hvor hele familien er velkommen.

----
På Netværksportalen har vi mange lignende netværk og erfa-grupper i vores database. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
5000 Odense C

Odontologisk Forening

Odontologisk Forening er en studenterpolitisk forening på Århus Tandlægeskole. Vi er et serviceorgan for dig og dine medstuderende, og har til formål at gøre livet lidt lettere for alle studerende, uanset om du læser på ÅT eller SKT. OF

Styrelsen består af 35 poster, og for at komme med i Styrelsen skal du vælges til en af disse. Dette foregår ved Generalforsamlingen ved at kandidaterne til de forskellige poster holder en lille valgtale, hvor du beskriver, hvorfor du vil være god til netop denne post. Herefter er der anonym afstemning, hvor alle fremmødte OF-medlemmer har stemmeret. Alt dette foregår i en hyggelig og afslappet atmosfære.

Som medlem af OF får du følgende medlemsfordele stillet til rådighed

- Leje af kranie
Som tandlægestuderende og OF-medlem kan du leje et kranie i forbindelse med de anatomiske studier på 1. sem. Her betales 700 kr. hvor 400 kr. er i form af et depositum. Som OF-medlem betaler du derfor kun 300
kr. i leje.
- Leje af plastiktænder
I løbet af din undervisning i tandmorfologi får du igennem OF mulighed for leje af tænder til dine
studier.
- Artikulator leje
Som tandlægestuderende kan du leje en artikulatur på 5. semester. Her betales xxx kr., hvor xxx er
i form af et depositum.
- Fri afbenyttelse af opgavebanken
Opgavebanken opdateres løbende således at du altid kan finde de nyeste eksamensopgaver og noter til de forskelligefag i løbet af studiet. Vi stiller selvfølgelig både eksamensopgaver for tandlæge- og
tandplejerstuderende til rådighed.
- Kopiering til 33 øre pr. kopi
Du får brug for at kopiere rigtig meget i løbet af din studietid. Som medlem af OF, kan du købe kopikort til OF’s kopimaskine, som kan bruges i hele skolens åbningstid. Kopiprisen er kr. 0,35 for medlemmer og
kr. 0,70 for ikke-medlemmer
- Tilskud i forbindelse med dentalmesser
- Brug af OF’s læsesal
- Gratis Adgang til OF’s sociale arrangementer
- OF kursus
I samarbejde med Tandlægeforeningen kan alle tandlægestuderende komme på interessante kurser, som alle afholdes på skolen.
- OF praktik
I samarbejde med vores sponsor, Tandlægenet, har OF skabt mulighed for at man som tandlægestuderende kan komme ud og arbejde i privat praksis i sin sommerferie. Det være sig alt lige fra klinikassistent opgaver til mindre tandlæge opgaver. Vores sponsorer tilbyder desuden følgende medlemsfordele…
- Køb af kittel
I samarbejde med vores hovedsponsor Colgate tilbyder vi nu dig som OF medlem en kittel for kun
180 kr. Normalpris 275 kr.
- Fri entré på Social Club
Foruden at være medarrangør af diverse festlige arrangementer, såsom rusturen og afterparties
efter fester på Tandlægeskolen, tilbyder Social Club desuden OF-medlemmer fri entré på Social Club mod forevisning af dit vip-kort.
- Kliniktrøje fra Zendium
1. semester Tandplejer- og 5. semester Tandlægestuderende modtager en gratis zendium klinik
polo i rigtig lækker kvalitet.
- Fordelagtige bankforhold
OF har valgt at indgå et samarbejde med Spar Nord bank. Spar Nord bank er en bank, der ser fordelen i at have dig som kunde og tilbyder derfor dig, som OF-medlem en indlånsrente på 3,25 % og en kassekredit på 8 %. I kraft af deres specialisering indenfor tandlægebranchen signalerer de en seriøsitet, som OF kan stå 100% indenfor. Du kan enten flytte bank – hvilket er meget lettere end man skulle tro..
Kontakt Tanja Nielsen fra Spar Nord på 86760911 for yderligere oplysninger.
- Sommerferie med Curaprox
Curaprox laver nogle af de mest skånsomme tandbørster på markedet. Herved undgås slibeskader
og tandkødsretraktioner! Disse tandbørster bliver derfor anbefalet af ledende personer fra
Tandlægeskolen. Curaprox afholder hvert år i sommerferien en adventure camp for OFmedlemmer
til meget billige penge. Tag derfor med OF til adventure camp i Norge.
- Spændende sommerferiejob med Tandlægenet
Er du blevet bachelor i odontologi og ønsker mere klinisk erfaring? Så giver Tandlægenet dig som
OF medlem muligheden for at bruge din sommerferie på at arbejde i privat praksis og herved tjene
nogle penge i din sommerferie.
Område
8000 Århus C

PLR - Praktiserende Landskabsarkitekters Råd

PLR, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd er en forening af praktiserende landskabsarkitektvirksomheder, som indehaves og ledes af landskabsarkitekter, uddannet som bachelor og kandidat fra Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultets Center for Skov, Landskab og Planlægning (tidl. Landbohøjskolen), fra en af landets to arkitektskoler (Kunstakademiets Arkitektskole eller Arkitektskolen i Århus) eller i en kombination af disse uddannelser, suppleret med mindst 5 års erfaring som praktiserende landskabsarkitekt.

Om PLR

PLR blev oprettet i 1969 som en fraktion af foreningen DL, Danske Landskabsarkitekter, interesseorganisation for alle akademisk uddannede landskabsarkitekter. I 1986 blev PLR en selvstændig forening. I 1999 blev PLR omdannet til en virksomhedsforening.

PLR’s medlemmer
PLR’s medlemsvirksomheder består af landskabsarkitekter, der som selvstændige eller som ansvarlige ledere driver praktiserende landskabsarkitektvirksomhed. Virksomhedernes indehaver og hovedparten af medarbejderne er uddannet på KU Life's (tidligere Landbohøjskolen) eller på en af landets to arkitektskoler, Kunstakademiets Arkitektskole eller Arkitektskolen i Århus.

Have- og landskabsarkitekt
Have- og landskabsarkitekt er betegnelsen på én og samme branchetitel. Havearkitekterne valgte i 1968 at ændre navn til landskabsarkitekter for dermed at markere, at faget beskæftiger sig med andet og mere end det, man normalt forbinder med ordet »have«.

Landskabsarkitektvirksomhed
PLR’s medlemmer skal overholde bestemmelserne i »Vedtægt for Landskabsarkitektvirksomhed«, hvor det bl.a. hedder: »Landskabsarkitekten skal i sit virke for opgavestilleren stille al sin viden og erfaring til rådighed med det formål at tjene opgavestilleren i det omfang dette ikke er i strid med fagets etiske standard«.

Ydelser og honorarer
PLR har i 1992 – som afløser for »Specialnorm for Have og Landskabsarkitektarbejde« – udarbejdet »Ydelsesbeskrivelser og Vejledende Honorartabeller for Landskabsarkitektvirksomhed« som sammen med ABR89 (»Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand af 1989«) regulerer forholdet mellem klient og rådgiver og fastlægger de principper, som skal lægges til grund for aftaleforholdet ved en given opgave.

Ydelsesbeskrivelserne beskriver forløbet i rådgivningsopgaver i forb. m. have- og landskabsarbejder og definerer det arbejde landskabsarkitekten skal præstere overfor sin klient eller bygherre og giver vejledning i hvordan et landskabsarkitekthonorar kan sammensættes og beregnes.
I 2006 har PLR i samarbejde med FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og DanskeARK, Danske Arkitektvirksomheder udarbejdet ydelsesbeskrivelsen "Anlæg og Planlægning, april 2006", I 2009 har PLR forsat samarbejdet med FRI og DanskeARK om fælles ydelsesbeskrivelser, hvilet har resulteret i at landskabsarkitektydelser er implementeret i revisionen af "Byggeri og Planlægning, december 2009".

De 2 fælles ydelsesbeskrivelser anbefales som ydelsesbeskrivelse i større anlægsopgaver eller bygningsprojekter, hvor klienten/bygherren ønsker at indgå aftale med en kombineret rådgivergruppe.

Tvister mellem rådgiver og klient om ovennævnte landskabsarkitektydelser kan i henhold til ABR89 indbringes for Byggeriets Voldgiftsret, mens tvister alene om honorarspørgsmål kan indbringes for DL’s Retsudvalg, hvis afgørelser kan ankes til Byggeriets Voldgiftsret.

Ansvarsforsikring
Hovedparten af PLR’s medlemmer er kollektivt ansvarsforsikret mod fejl og mangler opstået i forbindelse med udført projektering eller fagtilsyn. Rådgiveransvarsforsikringen dækker i 5 år efter et anlægs ibrugtagen og gælder også i tilfælde af, at landskabsarkitektvirksomheden er ophørt inden de fem år er gået.

PLR medlemskab
Oplysninger om PLR's melemsydelser og hvad kontingent og forsikringspræmie koster, kan fås ved henvendelse til sekretariatet eller kan - i kort form - downloades her.
Område
2970 Hørsholm

Politiforbundet

Et stærkt forbund med indflydelse

Velkommen til Politiforbundet – politiets faglige sikkerhedsnet og stemme.

Vi plejer at bryste os selv af, at vi med næsten 110 års historie er verdens ældste politifaglige organisation.
I samme forbindelse er det dog værd at pointere, at vi bruger historien som en erfaring og evig påmindelse om, at det er nødvendigt at udvikle sig og at rette blikket fremad.

Det gør vi i Politiforbundet. Det er vi nødt til, hvis vi skal passe på politiet – så politiet kan passe på resten af samfundet og trygheden, uden i samme forbindelse at give køb på retssikkerhed og demokratiske spilleregler.

Politiforbundets primære opgave er selvfølgelig at varetage vore godt 12.000 medlemmers interesse. Altså at sikre ordentlige arbejdsvilkår, løn, sikkerhed, anseelse, samt faglig og juridisk bistand, når det er nødvendigt.

En demokratisk søjle
Men der går en lige linie mellem politiets verden og en lang række fundamentale værdier i vores demokrati.

Derfor blander vi os også gerne i samfundsdebatten og påvirker, hvor og når det er muligt. Vi gør det fra et partipolitisk helt uafhængigt standpunkt.
Vi har et erklæret mål om, at politiet altid skal være en del af en åben samfundsdebat for hele befolkningen.

Politiet er nemlig en af de vigtigste søjler i et demokratisk samfund. Det vil altid være en forudsætning for et stabilt og trygt demokrati, at politifolk og ansatte ved politiet sikres ordentlige arbejdsbetingelser.
Det kræver også, at politiet forbliver i øjenhøjde med befolkningen og hos befolkningen.

Proaktivt politi
I Politiforbundet arbejder vi for et nærværende og professionelt politi, hvis væsentligste arbejdsredskab sidder mellem ørerne. Vi vil hellere udvikle de menneskelige kompetencer og dygtigheden hos den enkelte ansatte end placere dem bag vandkanoner og computerskærme.

Det er det, vi kalder et proaktivt politi. Et politi, som er hos befolkningen, som kommer, når der kaldes, som forebygger frem for at optrappe, men som også er i stand til dybt professionelt at bekæmpe og opklare afstumpet og organiseret kriminalitet.

Tid til professionalisme
Det kræver først og fremmest det, vi kalder politi-tid. Der skal være tid til befolkningen, såvel som ressourcer, teknologi og specialister nok til at bekæmpe kriminelle netværk og organiserede bander. Det kræver også, at man sikrer politiets anseelse og retsstilling.
Med ligeså mange politi-timer til rådighed i 2009 som i 1989 er det blevet en stadig sværere opgave. Politiets portefølje af opgaver og indsatser er mangedoblet siden dengang. Men tiden desværre kun den samme.
En vores mærkesager er derfor at sikre en sammenhæng mellem opgaver og politiansatte. At få udvidet politistyrken, så den modsvarer befolkningens berettigede forventninger. Det kræver samfundet.

Samfundsskred
Poltiforbundet har som nævnt stor indflydelse på alle forhold vedrørende politiet. Det gælder alt fra løn til lovarbejde.
Ingen politifolk kommer i indsats, før en af vores sikkerhedsrepræsentanter har sagt god for deres sikkerhed.

Desværre oplever vi i verden omkring os et voldsomt skred i retning af at fjerne politiet fra de respektive befolkninger. Selv i lande, som vi ellers gerne sammenligner os med, er man begyndt at fjerne politiet fra borgerne. At arbejde mere og mere frem mod et reaktivt politi, som kun rykker, når der skal opklares alvorlig kriminalitet, og som har mistet tilliden i befolkningen.

Der spares på politiets rolle, optrappes med indsatsdragter og våben, samtidig med at den private sikkerhedsbranche lukkes ind som tilkøbsmulighed på flere af politiets kerneområder.

Det er en af Politiforbundets væsentligste opgaver at sikre politiet og samfundet herhjemme mod et lignende skred. Mod et bortsalg af den almene tryghed.

Tryghed for alle
Tryghed er for alle. Politiet er befolkningens garant og hjælper. Sådan er det nu, og sådan skal det helst forblive - også efter reformen i 2007. Vi ønsker et politi, som kan være nærværende, men som også har ret og pligt til at opfylde deres handlepligt. Til gengæld kræver vi en meget høj arbejdsetik.

International rolle
Dansk politi går i det hele taget for at være verdens bedste. Vi er de suverænt mest efterspurgte på den internationale scene, fordi vi evner at løse opgaver med omtanke og dialog.

Det internationale spiller i det hele taget en stor rolle i Politiforbundets fremtidige arbejde.

Via EuroCop og andre internationale samarbejder kæmper vi for at løfte politiets anseelse i en lang række af Europas nye og skrøbelige demokratier. Politifolks rettigheder eksempelvis i Baltikum er desværre gået i den storpolitiske glemmebog.

Kun ved at stimulere demokrati og rettigheder nedefra kan vi i samarbejde med udlandet bekæmpe dagens og særligt morgendagens internationale kriminalitet.
Ellers er slaget på forhånd tabt.
Område
7400 Herning

PR-foreningen for Nordiske Biblioteker

Hvad vil vi

* Arbetar på idealistisk och frivillig basis för att marknadsföra biblioteken i Norden
* Samarbetar med de nordiska biblioteksföreningarna och andra relevanta organisationer och organisationer

PR foreningens historie

PR-FORENINGEN FOR NORDISKE BIBLIOTEKER
VIRKSOMHETSBERETNING 1995 - 2005

PR-FORENINGENS ARBEIDS BETYDNING FOR NORDISK SAMARBEID:

PR-foreningens arbeid for nordisk samarbeid har hatt stor betydning for utviklingen av et godt samarbeid med Foreningen Norden og Nordisk Ministerråd. Vårt initiativ har ført til økt forståelse for at bibliotekene har aktive lokale nettverk i hvert enkelt land og på tvers av landegrensene i Norden. Videre er bibliotekenes enorme kontaktflate til Nordens befolkning og bibliotekenes betydning som lokalsamfunnets kunnskapsbank og som opplevelsesarena blitt tydeliggjort i dette arbeidet. Bibliotekene fremstår i dette arbeidet som aktive og svært effektive gjennomførere av den nordiske bibliotekukens idégrunnlag.

Nordisk bibliotekuke er det største fellesnordiske arrangement. Uken har meget stor publikumsdeltakelse og den kommer i stand med minimalt byråkrati og til en svært liten kostnad.

BAKGRUNN FOR ETABLERINGEN AV FORENINGEN:

Danmarks biblioteksskole arrangerte høsten 1993, under ledelse av Jens Thorhauge, et Nordbok-kurs om markedsføring av bibliotek, Stærkere profil og image. Oppfordringene til deltakerne var å etablere en nordisk foreningen for markedsføring og synliggjøring av bibliotekene. Kurset var særdeles samlende og inspirerende og mange av kursdeltakerne beholdt kontakten over landegrensene og erfaringsutvekslingen var stor.

Høsten 1994 arrangerte SABs Kommitté för Marknadsföring och Infoormation et nordisk markedsføringsseminar i Lund i Sverige under tittelen - Att synas är att vara. Under dette seminaret ble en person fra hvert av landene Danmark, Finland, Norge og Sverige utpekt til å etablere en nordisk PR-forening for bibliotekene.

Medlemsafgift 2009-2010

Regninger for medlemsafgift, samlet kr. 300, for disse to år bliver snart sendt ud til medlemmer.
Medlemmer får rabat på biblioteksbamser og rabat for en repræsentant på vores konferancer
Område
2840 Holte

Praktiserende Gynækologer

Bestyrelsen for DFKO ønsker dig tillykke med din praksis, og vil hermed gerne orientere dig lidt om organisationen.

Historisk tilbageblik

DFKO blev stiftet i 1916 som ”Forening af Fødsels-og Kvindelæger i København”. I 1946 kom provinsboerne med og navnet ændredes til DFKO. Organisationen har hovedsagelig beskæftiget sig med overenskomstmæssige forhold, først i relation til sygekasserne, siden til Den offentlige Sygesikring, og nu Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

DFKO har tæt relation til Den almindelige Danske Lægeforening (DaDL) og især til del-søjlen Foreningen af Speciallæger (FAS) og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). DFKO er en af de 24 speciallægeorganisationer under FAPS og repræsenterer de praktiserende gynækologer. Lægeforeningen udøver bl.a. en sekretariats-funktion for DFKO.

DFKO formål

DFKO ser det som ét af sine formål at hjælpe nynedsatte kolleger i gang med det praktiske arbejde, at vejlede praktiserende gynækologer i overenskomstens fortolkning, at udbrede kendskabet til og forståelsen for praktiserende gynækologers arbejde og deres betydning for sundhedsvæsenet. Endvidere, i samarbejde med vores speciales videnskabelige selskab (DSOG), at styrke den faglige kvalitet.

Medlemskab af DFKO

Alle speciallæger i gynækologi og obstetrik, der er medlem af DaDL kan efter ansøgning optages i DFKO. Der er p.t. (primo 2010) godt 420 medlemmer, heraf ca. 73 praktiserende fuldtids-gynækologer samt ca. 12 deltids-praktiserende gynækologer. Kontingentet for at være med i DFKO er p.t. 600 kr/år (fastsættes på generalforsamlingen). Beløbet er ringe og bør ikke afholde nogen interesseret i at være medlem.

Bestyrelsen er altid parat med råd og kan kontaktes pr mail, brev, fax eller telefon.

Meddelelser og nyt fra bestyrelsen publiceres i DSOGs medlemsblad, - men herudover sker der en løbende nyhedsformidling via hjemmesiden (se senere) og en mail-liste. DFKO afholder ikke møder (se dog nedenfor om Gynækolog-klubben), men der er en årlig general-forsamling den 2. eller 3. lørdag i januar. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, 2 i ulige.

DFKOs hjemmeside

DFKO har en hjemmeside www.gynaekologer.dk. Her findes relevante oplysninger og nyheder med speciel interesse for DFKO’s medlemmer. Under DFKO forum er der livlig debat om forskellige emner. Der er en officiel del, hvor offentligheden kan finde navn og adresse m.v. på alle praktiserende gynækologer med ydernummer og en medlemsdel, hvortil der kræves brugernavn og adgangskode. Her findes også diverse lovtekster, ydelsesbeskrivelse m.m.m. Har du ikke allerede et brugernavn og adgangskode til hjemmesiden kan dette fås ved henvendelse til en af webmasterne: Ingrid Nielsen, Edith Ingerslev Svare, Lisbeth Eriksen, Christine Felding, Jan Pelle, Esben Schacke.

Du er også meget velkommen til at kontakte webmasterne med indlæg og kommentarer til hjemmesiden. Webmasterne vil gerne vide, hvad du som ny mangler, så vi kan forbedre hjemmesiden.

DFKOs nationale og internationale samarbejde

DFKO har en repræsentant i bestyrelsen for DSOG. Repræsentanten vælges på generalforsamlingen, og er fra 2010 Charlotte Floridon. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi er gynækologer og obstetrikers videnskabelige selskab.

Formanden for DFKO er associeret medlem af bestyrelsen for DSOG.

DFKO stiller med en repræsentant i Hindgavl Guideline Styregruppen, dette er for øjeblikket Niels Lund.

Internationalt er DSOG/DFKO præsenteret i UEMS/EBCOG: Peter Hornnes er præsident og Lone Hvidmand er scientific member. Niels Lund er vores professionel member.

I UPIGO er Suzan Lenz og Hans-Henrik Wagner vores repræsentanter for DFKO.

Om ”Gynækolog-klubben”, Kursusudvalget og Gynækologklubbens Efteruddannelse

Gynækologklubben kom til verden en sen aften i 1980 på initiativ af en gruppe praktiserende gynækologer på rejse. De havde brug for et forum udenfor DFKO-regi, hvor man qua frit initiativ og lyst kunne mødes et par gange om året for at diskutere løst og fast om praksis, lære af hinanden, få gavn af hinandens erfaringer, og derved styrke egen praksis.

Om end anarkistisk i sin grundform var der dog uskrevne regler nemlig følgende: at alle praktiserende gynækologer i Danmark er medlemmer, og at mødet afholdes en lørdag formiddag på skift forskellige steder i landet. Alle medlemmer kan frit komme frem med deres sag og der skrives ikke referat.

Fordi andre ikke kunne levere en relevant efteruddannelse, som var tilpasset Gynækologklubbens behov, sørgede klubben selv for det, første gang oktober 2003 i København med stor succes og herefter opstod Gynækologklubbens Kursusudvalg med målsætningen:

3 halvdags-kurser om året i tilslutning til forårets og efterårets klubmøder og DFKOs generalforsamling i januar, at alle praktiserende gynækologer i Danmark inviteres, at fagets yngre og kommende speciallæger ansat i hospitalssektoren inviteres på særligt fordelagtige vilkår og at kurserne søges sponsoreret.

Den øgede kursusaktivitet med tilhørende budgetansvar nødvendiggjorde efterhånden en organisation, som uden at svigte Gynækologklubbens oprindelige idegrundlag kunne varetage kursusaktiviteterne. Således opstod Gynækologklubbens Efteruddannelse i 2006, hvor bestyrelsen består af: Lisbeth Eriksen, Britt Ljungström og Ingrid Nielsen. Der afholdes generalforsamling i forbindelse med forårsmødet i Gynækolog-klubben. Der er altid et meget stort fremmøde til klub-arrangementerne, og det må stærkt anbefales nye kolleger at møde op, da du her både kan møde dine kolleger under hyggelige former, men også få de mange tip, der gør hverdagen lettere, og hvor du også får mulighed for at knytte nye og vigtige personlige kontakter til dine kolleger.

Kaffeklubber

Udover ovennævnte er mange praktiserende gynækologer med i et endnu mere uformelt netværk, kaldet ”kaffeklubberne”. Her mødes 5-7 praktiserende gynækologer privat og diskuterer livets gang og praktiske problemer. DFKO har ikke slet ikke nogen formel indflydelse på dette netværks-arbejde, - men opfordrer medlemmerne til at skaffe sig ”netværk” - vidende om, at det kan være en ensom plads at være praktiserende gynækolog!

Som nyetableret praktiserende gynækolog skal du være opmærksom på:

- Økonomisk tilskud til tabt indtægt når du tager på kursus:

Via Fonden for Faglig udvikling af Speciallægepraksis kan du få refusion for tabt arbejdsfortjeneste i et antal dage ved deltagelse i godkendt efteruddannelse, p.t. 7 dage om året. De nærmere regler kan findes på FAS hjemmeside.

- Sygdom

Via Foreningen af Speciallægers Fond kan fås sygehjælp efter 5 karensdage, reglerne herom findes på FAS hjemmeside.

- Ansatte

Der skal foreligge en skriftlig arbejdsaftale for dine ansatte, og der skal foreligge en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), hvis du har ansatte. Om dette og andre praktiske ting vedr. personaleforhold kan der findes oplysninger på PLOs hjemmeside.

- Om overenskomst

Taksterne reguleres 2 gange årligt pr 1. april og 1. oktober, takstkort udsendes af FAS. Fortolkning af ydelsesnumre er nok bl.a. noget af det, vi vil diskutere på klubmøderne. På DFKOs hjemmeside kan ses takstkort og ydelsesbeskrivelse.

Ved evt. problemer i relation til regionernes lønnings- og takstnævn bør du/ er du velkommen til at orientere og rådføre dig med DFKOs bestyrelse.

Ved evt. patient-klagesager/ forespørgsler fra myndigheder/embedslæger kan Lægeforeningens jurister være behjælpelige. Bestyrelsen for DFKO dannede i 2009 DFKO’s kollegiale netværk ved patientklager. Skulle du få en patientklage, så henvend dig tidligt i forløbet til netværket, som vil bistå dig med råd. Suzan Lenz, Agnethe Vedsted-Jacobsen og Esben Schacke sidder i netværket.

Husk også at:

Lægeforeningen afholder en række relevante SAK-kurser, og hvis du ikke allerede har deltaget i et eller flere af disse kurser bør du overveje det. Kontakt Lægeforeningen /FAS, hvis du ikke har fået invitation.

Bestyrelsen
Område
2630 Taastrup
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 171 til 180 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk