Tivoli Erhvervsklub

Som VIP-medlem af Tivolis Erhvervsklub er Carstensens smukke Have rammen om en lang række arrangementer, som du bliver indbudt til gennem året. Med en eksklusiv medlemsskare af virksomhedsledere fra hele landet er fagligheden høj fra dag ét, og Tivolis magiske omgivelser er din garanti for uforglemmelige oplevelser med dine medarbejdere og både gamle såvel som nye forretningsforbindelser.

Relationspleje med sjæl og nerve

Styrk din viden gennem stærke foredrag med fx sundhedsguruen Chris MacDonald, entertaineren Flemming Jensen og den evigt kantsøgende politiske redaktør Henrik Qvortrup. Opdyrk nye forretningsrelationer i den uforpligtende, stemningsfulde atmosfære, som altid følger med et besøg i Tivoli. Og vis dine eksisterende forretningsforbindelser København fra sin allerbedste side fx med:

* VIP-billetter på 1. parket til Tivolis populære Fredagsrock koncerter
– eksklusivt for Erhvervsklubbens medlemmer
* særlige indbydelser til Tivolis sæsonåbninger og premiereforestillinger
* gastronomisk særbehandling på Havens to Michelin-restauranter
* og meget meget mere

Hør mere

Mængden af tilbud og muligheder er mange. Du er velkommen til at kontakte Tivoli Salgsafdeling på 33 75 02 47 eller YnVzaW5lc3NAdGl2b2xpLmRr for at høre mere om, hvilke mulighederne et medlemskab i Tivoli Erhvervsklub giver dig og din virksomhed.

----
Netværksportalen giver et effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
1630 København V

Træelementforeningen

Træelementforeningen er en sammenslutning af danske virksomheder, der fremstiller træelementer til diverse byggerier med kvalitet og godkendte løsninger.

Med anvendelse af træelementer fra et af foreningens medlemmer sikres en veldokumenteret løsning, lang levetid og høj kvalitet.

Træelementforeningens medlemmer opfylder specificerede kvalitetskrav, såsom brand, isolering, fugt, materialer mm.

Baggrund
Anvendelsen af præfabrikerede træelementer har gennem de seneste årtier vundet stadig større udbredelse. Det er ikke længere produktionen der styrer anvendelsen. Individualitet og skræddersyede løsninger er blevet "standard". Kvalitetsikrede elementløsninger er blevet et fleksibelt og konkurrencedygtigt alternativ både til løsninger udført på stedet og til andre konstruktionsformer.
Elementbyggeriets høje grad af præfabrikation giver hurtige montageoperationer og kort byggetid, samt forenkling af planlægningen og kvalitetsikringen på byggepladsen.
Især udførelse af råhuskonstruktioner er generelt en af byggeriets mest vejrafhængige processer, hvor både produktionshastighed og kvalitet i høj grad afhænger af vejret. Anvendelsen af præfabrikerede elementer reducerer denne afhængighed og giver sikkerhed for kvalitet og produktion under kontrollerede forhold.

Grundlag
Iht. DS 413:2003, afsnit 0.2, skal alle træelementer til anvendelse i Danmark være underlagt Træelementkontrollen. Dette gælder i en overgangsperiode indtil de europæiske harmoniserede standarder EN 14732-1/2 foreligger. Alternativt kan benyttes kontrol- eller certificeringsordninger, der måtte blive oprettet med henblik på at opfylde kravene i de kommende harmoniserede standarder. Disse ordninger skal være prænotificerede
Træelementforeningen er en sammenslutning af danske virksomheder, der fremstiller træelementer på fabrik til brug i klimaskærmen, opbygget med bærende dele af træ eller træbaserede materialer.
Foreningen havde stiftende generalforsamling den 24. oktober 2000 og optager kun medlemmer (virksomheder) som er godkendte og optaget i Træelementkontrollen, (TK-ordningen).
Hver virksomhed skal mindst 1 gang om året underkastes kontrolbesøg af en eller flere fra (TK).
Generalforsamlingen som holdes hvert år i marts er foreningens øverste myndighed og hjemsted er formandens adresse.

Formål
Formålet med Træelementforeningen er at fremme anvendelsen af fabriksfremstillede træelementer gennem fælles optræden og medvirke til, at der ikke i branchen udføres dårligt og ukontrolleret arbejde.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor de offentlige myndigheder, institutioner og normudvalg. Endvidere at øge kvaliteten gennem erfaringsudveksling, videnformidling og deltagelse i forsknings- og udviklingsarbejde.
De tilsluttede virksomheder skal opfylder specificerede kvalitetskrav og mindst opfylde krav i overensstemmelse med gældende normer og standard.
Træelementforeningen er en frivillig forening der lige nu tæller ca. 10 medlemmer fordelt over hele landet.
Tilsluttede virksomheder er eneberettigede til at anvende nedenstående indregistrerede kontrolmærke.

Udover (TK) kontrolmærket vil elementerne blive mærket med virksomhedens navn og adresse samt elementkode, således at den fornødne identifikation af træelementerne sikres.
I det moderne byggeri er der en lang række byggetekniske krav, som skal være opfyldt for at sikre bygherre og brugere et tilfredsstillende og lovgivningsmæssigt korrekt byggeri.
Med anvendelse af træelementer fra et af Træelementforeningens medlemmer sikres en veldokumenteret løsning, lang levetid og høj kvalitet. Dette opnås blandt andet ved, at elementerne produceres under tørre kontrollerede forhold og tilpasses de enkelte byggerier, så de konstruktivt, energimæssigt og montageteknisk sikrer lave omkostninger.
Medlemmerne står daglig til rådighed med teknisk service og konsulentbistand for alle der skulle have brug for dette.

Område
9500 Hobro

Træfonden

Fonden er stiftet med midler fra Centralforeningen af Snedkermestre og Møbelproducenter i Danmark, som blev sammenlagt under Træets Arbejdsgiverforening i 1986.

Ifølge Træfondens fundats er det fondens formål at give støtte til:

- Uddannelse
- Rejselegater
- Design og markedsføring
- Projekter og udstillinger
- Andre formål

Projekter eller tiltag skal gavne træ- og møbelindustrien i Danmark, samt dertil knyttede snedkerfaglige og øvrige relaterede områder.

Formål

Træfonden giver støttemidler til projekter, som bidrager til at fremme træ- og møbelindustriens samt snedkerfagets faglige udvikling, herunder design, formidling, uddannelse, produktudvikling, internationalisering m.m.

Den til enhver tid siddende bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger og bevilliger økonomisk støtte i overensstemmelse med fondens formål.

Område
5230 Odense M

Træinformation

Træinformation er en interesseorganisation, der repræsenterer flere end 1300 medlemsvirksomheder og organisationer inden for træhandlen og byggesektoren.

Vores vision er at være den ledende formidler af viden om træ – i forbindelse med brug af træ i byggeri, træarkitektur og om træets miljøforhold – og på den måde udbrede anvendelsen af træ, træprodukter og det træbaserede byggeri.

Træinformation rådgiver og tilrettelægger kampagner, kurser og forskning. Vi målretter vores virksomhed til professionelle i byggesektoren, medier og politiske beslutningstagere.

Vi varetager dine interesser

Træbaseret byggeri er en nødvendighed i en globaliseret verden – økonomisk set, miljømæssigt og for at sikre arkitektonisk innovation. Derfor peger vi på de nye og bedste anvendelsesmuligheder og formidler international træteknisk viden og forskning til vores medlemmer.

Vi tilrettelægger vores arbejde gennem aktiv dialog med vores medlemmer. Og vi sørger for, at du får den nyeste viden via:

• TRÆhåndbøger og TRÆbyggeblade

• Hjemmesider og nyhedsbreve

• Beregningsprogrammer

• Standardløsninger på cad

• Kurser, foredrag og temadage

• Rådgivning, kampagner og forskningsaktiviteter

Medlem af Træinformation
Dit medlemskab giver helt kontante fordele, læs om dem her, og få et overblik over hvilke aktiviteter og udgivelser vi forventer i den kommende tid, se aktivitetsoversigten.

Bliv medlem
Ønsker du at blive medlem af Træinformation,
så læs mere om de fordele du opnår, og tilmeld dig på vores hjemmeside.

Medlemsfordele

Som medlem af Træinformation vil du altid være ajour på træområdet. Du kan få svar på byggetekniske spørgsmål om træ og trækonstruktioner hos vores erfarne teknikere, og vi sender dig løbende information om nye tekniske muligheder, aktuelle anvendelsesområder og de seneste ændringer i lovgivningen.

Et medlemskab af Træinformation giver dig kontante fordele:

• Teknisk rådgivning over telefonen eller pr. mail

• Et eksemplar af alle nye TRÆhåndbøger ved udgivelse

• Elektronisk abonnement på TRÆbyggeblade

• TRÆinfo – Træinformations nyhedsbrev om træ og byggeri

• Medlemsrabat på alle kurser og temadage

• Rabat på TræDIM-beregningsprogrammer og på TRÆcad-bygningsdetaljer

• Medlemsrabat på ekstra TRÆhåndbøger

Det får du ved indmeldelsen

Når du har meldt dig ind i Træinformation, får du tilsendt:

• Alle gældende TRÆhåndbøger

• Direkte telefonnummer og mailadresse til teknisk rådgivning

• Medlemskort med adgangkode til medlemsfordelene på Træinformations hjemmeside
Område
2800 Kgs.Lyngby

Trekantområdet Danmark

Foreningen Trekantområdet Danmark er dannet af de seks kommuner i området: Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle.

Vore aktiviteter skal styrke samarbejdet mellem kommunerne om at gøre Trekantområdet til et godt sted at bo og drive virksomhed. Det gør vi gennem projekter, hvor kommunerne samarbejder med erhvervslivet og uddannelser om at gøre rammebetingelserne for virksomheder og befolkningen bedre.

Projekterne er inden for erhverv, uddannelse, transport, planlægning, klima og kultur.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af de seks borgmestre.

Vision og målsætninger

Vision

Trekantområdet er både nationalt og international anset som et vækstområde, hvor rammebetingelser for erhverv og befolkning er helt unikke.
Mission

Trekantområdet skal bidrage til at gøre området kendt i Danmark og Europa, at det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i de seks kommuner i Trekantområdet. Foreningen Trekantområdet skal derfor være katalysator for gennemførelse af konkrete projekter, der bedst løses i fællesskab og som bidrager til vækst, attraktivitet og en bæredygtig udvikling i området. Desuden skal foreningen sikre, at kommuner, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre aktører i Trekantområdet optræder samlet og stærkt overfor eksterne parter.
Mål

Trekantområdet er et vækstområde, der er kendt for et stærkt samarbejde mellem de mange aktører i området. Foreningen Trekantområdets bidrager ved at tage lederskab gennem at:

*
Løbende sikre et solidt vidensgrundlag om områdets situation og placering i forhold til andre tilsvarende regioner. Der identificeres nøgleindikatorer for de væsentlige faktorer, der gør området til et attraktivt område at leve og drive erhverv i og der offentliggøres årligt en status.
*
Identificere og gennemføre projekter på et højt videns- og kvalitetsniveau, der opfylder de behov, der løbende identificeres hos erhverv, myndigheder og uddannelsesinstitutioner i området. Projekterne skal inddrage international forskning og bringe de nyeste erfaringer til Trekantområdet. Projekterne skal gennemføres i tæt samarbejde med aktører både i og udenfor området.
*
Være proaktiv når eksterne myndigheder eller virksomheder åbner muligheder for at tiltrække attraktive institutioner og investeringer til området. Trekantområdet skal arbejde på at skabe enighed om et fælles grundlag hos alle aktører i Trekantområdet, så man kan stå enig og stærk udadtil.
*
Markedsføre de succeser, der opnås både i egne og andre aktørers projekter og initiativer, så det bliver kendt både på nationalt og internationalt niveau, at Trekantområdet er et attraktivt område. Markedsføring er vigtig både internt i Trekantområdet og eksternt i forhold til nationale og internationale aktører.

Målgruppe

Trekantområdet arbejder med alle, der tænker Trekantområdet som deres naturlige basisenhed. Det kan være virksomheder, organisationer, kommunalpolitikere og enkeltpersoner, der har fokus på -ikke bare på sin egen organisation, men som ser perspektivet i, at tænke denne ind i en større regional sammenhæng.

Målgruppen er således afgrænset til Trekanttænkere.
Område
6000 Kolding

U-Landsforeningen Dialogos

Foreningen Dialogos er stiftet i 1993 af tidligere u-landsarbejdere med et bredt erfaringsgrundlag og en alsidig faglig baggrund.

Dialogos er rammen om medlemmernes frivillige arbejde med udviklingsprojekter, u-landsoplysning og information om globale sammenhænge. Dialogos ønsker at skabe nye veje i udviklingsarbejdet.

IDÉGRUNDLAG

Dialogos er en humanistisk forening - uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

Foreningens arbejde bygger på:

troen på menneskers ligeværd og ønsket om ligeret til udvikling for alle;

erkendelsen af, at den gensidige globale afhængighed medfører en medmenneskelig forpligtelse, som vi må forholde os aktivt til.

I Dialogos mener vi:

- at mennesket har et basalt behov for at præge eget liv og livsbetingelser
- at menneskelige ressourcer kan frigøres ved medindflydelse og solidarisk støtte
- at denne hjælp til selvhjælp bør sættes ind i de fattigste områder af verden
- at dialog, gensidig respekt og kendskab er det bærende i enhver udviklingsproces
- at demokrati, uddannelse og kulturel selvforståelse hører til de vigtigste udviklingselementer.

FORMÅL

Dialogos ønsker:

- at bistå befolkningsgrupper i u-landene på deres selvvalgte vej væk fra fattigdom
- at arbejde for demokrati og retfærdig ressourcefordeling
- at inddrage og aktivere de store ressourcer, der findes i Danmarks tætte net af foreninger, institutioner og virksomheder
- at medvirke til øget koordinering af NGO'ernes bistandsarbejde

Foreningens formål realiseres gennem:

A. Projektvirksomhed.

Dialogos tager del i udviklingsarbejdet ved at samarbejde med lokalbefolkninger om bistandsprojekter indenfor alle områder.

Behovet for projektbistand formuleres i udviklingslandene.

Foreningen samarbejder direkte med modtagergrupperne i dialog med lokale og nationale organisationer. Det betyder, at der skal opnås enighed og klarhed om samarbejdets ideer, mål og fremgangsmåder.

Dialogos udarbejder sammen med samarbejdspartnerne ansøgninger om projektmidler.

Foreningen er juridisk, økonomisk og administrativt ansvarlig overfor donor og følger gældende regler for regnskaber og revision.

Ansvaret overfor Dialogos ligger hos de samarbejdspartnere, der styrer og varetager det daglige arbejde på projektet.

Dialogen sikres ved kontinuerlig korrespondance, regelmæssige projektgruppemøder i Danmark og mindst ét årligt møde på projektstedet mellem foreningen og de lokale samarbejdspartnere. Projektdeltagere kan inviteres til Danmark.

Dialogos udsender ikke personale til at arbejde fast på projekterne, men der udsendes konsulenter til at udføre definerede arbejdsopgaver.

B. Oplysningsvirksomhed

Dialogos vil medvirke til at styrke de folkelige organisationer i samarbejdslandene, dels gennem projektarbejdet, og dels ved at formidle kontakter til lignende organisationer både i syd og nord, med henblik på udveksling, uddannelse o.a.

Der lægges vægt på at udvikle tætte relationer til regeringer, lokale råd, embedsmænd, udviklingsorganisationer og andre, der har betydning for de aktiviteter, som foreningen deltager i.

I alle projekter indbygges en oplysningsaktivitet, og det tilstræbes at skabe et professionelt informationsmateriale vedrørende udviklingsarbejde.

Samarbejdspartnernes erfaringer, ideer og præmisser vil danne grundlaget for oplysningstemaerne.

C. Dialog

Dialogos søger samarbejde med foreninger, organisationer og institutioner i Danmark for at bringe udviklingsarbejdet ind i de danske organisationer og dermed sikre bredden i foreningens projektarbejde og oplysningsvirksomhed.

Foreningen vil medvirke til at skabe et bredt forum for debat og koordinering af u-landsorganisationernes bistandsarbejde.

Medlemskab

Brug formularen på vores hjemmeside for at melde dig ind i foreningen eller tilmelde dig aktiviteter.

Du bidrager som medlem med kr. 150 om året til Dialogos. Ungdomsmedlemmer under 26 og studerende betaler kun 75 kroner. Husstande giver 200 kroner.

----
Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
5000 Odense C

Udviklingshuset Sjælland

Udviklingshuset Sjælland er erhvervslivets organisation i Ringsted, Lejre og Roskilde Kommuner
Vi knytter virksomheder sammen med kommunerne, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter.

Vi fremmer udviklingen og styrken af erhvervslivet på Midtsjælland, og vi har et indgående kendskab til områdets erhvervsforhold.

Vi skaber netværk blandt Ringsted, Lejre og Roskildes forskellige virksomheder. Gennem vores konsulentservice yder vi gratis individuel rådgivning til iværksættere såvel som etablerede virksomheder.

Vi tilbyder

Udviklingshuset Sjælland tilbyder en lang række servicetilbud til erhvervslivet

Gratis individuel rådgivning

Hos os kan du altid få gratis rådgivning. Vi rådgiver iværksættere, etablerede virksomheder om vækstmuligheder, konkurstruede virksomheder og mange andre. Vi er medlem af Dansk Industris netværk Videnrådgiverne.

Netværk og temaaftener

Vi tror på, at netværk er essentielle for vækst. Vi fungerer som tovholder i flere forskellige netværk, blandt andre Zero Carbon Network og Virksom.nu. Vi holder løbende temaaftener og arrangerer kurser for vores medlemmer.

Støtte- og udviklingsprojekter

Vi bistår med viden om forskellige udviklingsprojekter og vi kan hjælpe dig med støtteansøgninger. Vi har stor erfaring i EU-projekter og deltager løbende i nye programmer under blandt Erhvervs- og selskabsstyrelsen og Erhvervs- og byggestyrelsen.
Kontakt os gerne for at høre mere.

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.
Område
4000 Roskilde

Ungdomskontoret

Ungdomskontoret tilbyder en lang række kompetencer og ydelser fordelt på 2 områder:

* Udvikling og støtte til foreningsarbejde i LandboUngdom og 4H MidtVest
* Rådgivning vedr. personale, ledelse, ansættelsesforhold, uddannelse

Vi er til for dig - og aldrig længere væk end et opkald på tlf. 97129712

Vi tilbyder

Ungdomskontoret står til rådighed med en række ydelser og kompetencer:

* Jobformidling
* Rekruttering
* Uddannelsesvejledning
* Ledelsesrådgivning
* Kontraktskrivning
* Rådgivning om udenlandske medarbejdere
* Personanalyse
* Forenings- og organisationsudvikling

Værdigrundlag for Ungdomskontoret

Samarbejde

* Vi arbejder sammen mod fælles mål - med respekt for forskelligheder
* Vi gør det, vi er bedst til - og lader andre gøre det, de er bedst til
* Vi bruger humor aktivt og positivt i dialogen
* Diskretion og fortrolighed er en selvfølge

Viden & Udfordringer

* Vi søger til stadighed ny viden til gavn for egen udvikling og til gavn for vore kunder
* Vi udvikler, bruger og deler vores viden - og fortæller hinanden og vores samarbejdsparter om den
* Vi er dynamiske og giver plads til nytænkning
* Vi bruger vore erfaringer

Fleksibilitet

* Vi er en arbejdsplads med plads og rum til det enkelte individ
* Vi rådgiver med brugerens ønsker og behov i fokus
* Vi er omstillingsparate
* Kunden skal altid opleve at blive hjulpet
* Vi hjælper hinanden i det omfang det er muligt

Anerkendelse

* Vi anerkender viden, personlighed og faglighed
* Vi skal anerkende os selv for at kunne anerkende andre
* Vi ser det positive i mennesker og opgaver

Humor

* Humor er et værktøj
* Det er en glæde at komme på arbejde
* Vi respekterer en grænse

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
7400 Herning

UpFrontNet

Et Internetværk for projektmagere

UpFrontNet er projektmagerens og fundraiserens vigtigste redskab; et internetværk som stiller de ressourcer og redskaber til rådighed, du har brug for som fundraiser.

UpFrontNet forsyner dig med information om fundraising og projektudvikling, herunder især Danmarks mest komplette og anvendelige online database over tilskudsmuligheder.

UpFrontNet er også et internetværk som giver dig mulighed for at udbygge dit eget netværk og for at trække på dine kollegers viden og erfaring.

Hver dag, døgnet rundt, kan du trække på internetværkets samlede viden. Du kan finde ligesindede, søge støtte, finde viden, deltage i debatter og opnå personlig og faglig udvikling inden for arbejdet som projektmager.

Fagligt netværk og udveksling af viden

Spørgsmål & Svar

Et email-baseret Spørgsmål & Svar system, der via UpFrontNets sekretariat giver dig hurtig og nem adgang til dine netværkskollegers viden og erfaring. Indsend dit spørgsmål via email til UpFrontNet og vi formidler det ud i netværket og returnerer svarene til dig. Se desuden alle spørgsmål og svar på hjemmesiden.

NetWorking
Et medlemsforum for udveksling af meninger og holdninger, erfaringer, idéer og visioner. Forummet giver dig mulighed for at debattere særlige emner inden for fundraising og projektudvikling. Giv din mening til kende eller fremlæg dine idéer for netværket. UpFrontNet vil også invitere eksterne eksperter til at deltage.

Netværk i netværket
Regionale ERFA-grupper (erfaringsgrupper), der giver medlemmerne mulighed for at indgå i tættere og mere personlige netværk til opbygning af kompetencer og udveksling af erfaringer.) En sådan har vi vist ikke endnu !

Medlemskartotek
Et medlemskartotek med en mini-hjemmeside på hvert enkelt medlem. Her kan du se hvem dine netværkskolleger er, hvor de kommer fra og hvad de laver.

Konferencer
UpFrontNet inviterer til den årlige UpFrontNet konference samt særlige tema-konferencer og seminarer med indlæg fra eksperter, konsulenter, forfattere, journalister, politikere m.m. Mød her dine netværkskolleger ansigt-til-ansigt og benyt chancen for at udvikle dit personlige netværk i en faglig og social (og selskabelig) sammenhæng.

Danmarks største tilskudsdatabase
Hvor kan man søge medfinansiering? Til hvad og hvordan ? UpFrontNet stiller Danmarks største online-tilskudsdatabase til rådighed for medlemmerne. Databasen opdateres løbende i samarbejde med Teknologisk Institut og er således altid aktuel.

Udover beskrivelse af mere end 450 tilskudsmuligheder, kan du hente ansøgningsskemaer, ansøgningsvejledninger, få direkte adgang til ordningens officielle hjemmeside og eventuelt baggrundsmateriale om den pågældende tilskudsordning.

Er du i tvivl om noget vedrørende ordningen, kan du altid spørge netværket eller UFN´s konsulenter.

Viden og information om fundraising
UpFrontNet opbygger og udvikler løbende et dokumentations-system, der identificerer, opsamler, organiserer og opbevarer viden - og gør denne viden tilgængelig for netværkets medlemmer.

Videndatabase
En online-videndatabase, der fungerer som opslagsværk med hurtig adgang til ny viden for netværket. Databasen er en "vejviser", der kortlægger al væsentlig viden indenfor fundraising og projektudvikling.

UpFrontVision
Et Internet magasin der redigeres af UpFrontNets fundraisingkonsulent Lotte Jensen. Lotte holder fingeren på pulsen og beretter om hvad der sker på bjerget. Desuden vil Lotte invitere eksperter, praktikere, politikere o.a., som har føling med tidens trends & tendenser til at bidrage med indlæg inden for området. Netværket opfordres til at bidrage med artikler.

Leverandørkartotek
Et leverandørkartotek der formidler kontakt til og giver vejledning om kvalificerede samarbejdspartnere indenfor projektverdenen: Konsulenter, evaluatorer, kursusudbydere m.m.

UpFrontNet håber at det med tiden vil være muligt at tiltrække attraktive tilbud på produkter/ydelser til gavn for medlemmerne.

UpFrontNews
En aktuel Internetavis, der både via UpFrontNets hjemeside og via email ajourfører netværket med ugens aktiviteter og begivenheder indenfor fundraising området. Desuden holder vi dig underrettet om nye tilskudsordninger, aktuelle ansøgningsfrister og indkaldelser af forslag. Udkommer ca. to gange ugentligt.

Folkene bag
UpFrontNet er etableret af tre personer som alle har mange års personlig erfaring med fundraising og projektudvikling.

Lotte Jensen er indehaver af fundraisingfirmaet Up Front Europe.

Ole Holst er indehaver af fundraisingfirmaet Formidlingscentret.

Jens Hanberg er mangeårig medarbejder i Up Front Europe.

Vores udgangspunkt er stor praktisk erfaring og faglig indsigt i fundraiserens og projektmagerens arbejde - og dermed kendskab til fundraiserens behov for aktuel information, og ikke mindst - udveksling af viden og erfaring.

Bliv optaget i netværket - eller prøv gratis først. Læs mere på vores hjemmeside.

----
På Netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område
8543 Hornslet

Væksthus for Ledelse

Væksthus for Ledelse er et bredt netværk bestående af både praktikere, politikere og højtstående embedsmænd fra KL, Danske Regioner, KTO og de kommunale chefforeninger, samt de faglige organisationer, som gennem dialog deler erfaringer og udtænker initiativer til nyskabende projekter omkring offentlig ledelse. Se organisationsmodel
Bestyrelsen

Væksthuset ledes af en bestyrelse, som består af politikere og topembedsmænd fra KL, Danske Regioner, de kommunale chefforeninger og de faglige organisationer. Afdelingschef Søren Thorup, KL, er formand for Væksthusets bestyrelse, mens Bodil Otto, formand for HK/Kommunal, er næstformand. Bestyrelsen har ansvaret for at sikre fremdriften i Væksthus for ledelse. Se medlemmer af bestyrelsen
Væksthus 1

Væksthus 1 består af topchefer fra kommuner og regioner samt topembedsmænd fra KL, Danske Regioner og KTO. Deres målgruppe er kommunaldirektører, forvaltningschefer. Væksthus 1 har fokus på at forbedre topchefens rammer og arbejde med ledelse af chefer og ledere. Læs mere om Væksthus 1
Væksthus 2

Væksthus 2 består af chefer i kommuner og regioner, der har ledere under sig samt topembedsmænd fra KL, Danske Regioner og KTO. Læs mere om Væksthus 2
Væksthus 3

Væksthus 3 består af topembedsmænd fra KL, KTO og Danske Regioner samt institutionsledere og andre der har medarbejdere under sig. Læs mere om Væksthus 3
Styregruppen

Væksthus for Ledelse styres i det daglige af en styregruppen med repræsentanter fra KL, KTO og Danske Regioner. Se medlemmer af styregruppen her
Parterne bag Væksthus for Ledelse

Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem arbejdsgiverorganisationer og lønmodtagerorganisationer om at styrke ledelse i kommuner og regioner.
Område
2300 København S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 211 til 220 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk