Væksthuset i Hovedstadsregionen

I Væksthus Hovedstadsregionen vejleder vi vækstiværksættere og vækstvirksomheder om forretningsudvikling og vækst. Det vil sige, at vi vejleder virksomheder, der vil eksportere, være internationale, ansætte flere medarbejdere, udvikle nye produkter og skabe større omsætning.

Vi vejleder inden for områderne:

> Ledelse og strategi
> Teknologi og innovation
> Økonomi og finansiering
> Internationalisering
> Salg og markedsføring


Væksthuset er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen og ejet af de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Derfor er vores vejledning uvildig og gratis.
Hvem samarbejder vi med

Væksthuset samarbejder med et omfattende netværk af private og offentlige aktører. Vi samarbejder også med den lokale erhvervsservice i regionens kommuner. Derfor kan vi give virksomheden det samlede overblik over de mange eksisterende rådgivningstilbud og ordninger og håndplukke de tilbud, der på bedste vis hjælper virksomheden til vækst. Det sparer tid og kræfter.
Væksthusets vækstkonsulenter

En vækstkonsulent i Væksthus Hovedstadsregionen har typisk: En videregående uddannelse som fx ingeniør, økonom eller cand. merc. Mange års erhvervserfaring fra private virksomheder ofte i mellemlederstillinger eller som direktører. Flere har international erfaring og mange har etableret og drevet egen virksomhed.
Vores vision

Sammen med vores kunder og partnere har vi i 2015 skabt et internationalt førende vækstmiljø for virksomheder og iværksættere.
Vores mission

Vi aktiverer vækstpotentialet hos virksomheder og iværksættere i Hovedstadsregionen.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
2100 København Ø

Vesterbro-Frederiksberg Lægeforening

Foreningens formål er at virke for fremme af kollegialt sammenhold på fagligt og kulturelt grundlag samt ved sin mødevirksomhed at medvirke til medlemmernes efteruddannelse på tværs af de enkelte specialer.

Som medlemmer optages:
a) erhvervsaktive medlemmer af DADL, praktiserende eller bosiddende på Vesterbro eller Frederiksberg.
b) uden hensyn til bopæl kan andre læger, danske som udenlandske, optages efter bestyrelsens løbende vurdering og beslutning. En anerkendelse som æresmedlem er livsvarig.
c) apotekere og medicinalfirmaer til særligt kontingent
§3 Foreningens møder er åbne for medlemmerne samt for disses ledsagere. Ledsagerne betaler et af bestyrelsen fastlagt gebyr pr møde. Tid og sted for foreningens møder meddeles medlemmerne pr e-mail i god tid før møderne finder sted.
Bestyrelsen kan indbyde andre end medlemmerne til at deltage i møderne.

Foreningen er stiftet i oktober 1884. Oprindeligt kom alle medlemmer fra lokalområdet, men nu optager vi gerne læger fra hele landet, dog især Københavnsområdet. Læger, som ønsker at være med i dette selskab kan indmelde sig som anført for neden. Vedkommende skal ønske at være med i et lægefællesskab der bygger på foreningens historiske baggrund, og skal have lyst til at udvikle sit tværfaglige netværk ved at tilbringe nogle aftener med kolleger fra andre specialer, så der kan dannes kontakter og udveksles lægelige erfaringer.

Medlemmerne mødes ca. 4-5 gange om året til aftenmøder, hvor vi lytter til lægefaglige foredrag og plejer vores sociale kontakter. Vi tilsigter at være 100 medlemmer - så der kan komme omkring 40 til hver foredragsaften, en gruppestørrelse, som giver mulighed for personlige kontakter og diskussion.

Foredragene er sammen med den tværfaglige kontakt foreningens bærende elementer. Foredragene skal have lægefagligt indhold og skal appellere bredt – vi forsøger at give dem en kontroversiel drejning og blander os gerne i den lægefaglige debat. Om muligt forsøger vi at gøre foredragene humoristiske og frem for alt underholdende.

Vores faste mødested er privathospitalet Hamlet, som velvilligt stiller lokaler til rådighed for foreningens arrangementer. Ind imellem flotter vi os med en aften på en speciel restaurant eller vi arrangerer et møde på et for læger historisk interessant sted (det historiske ligger i vores baggrund med en forening der går tilbage til 1884.)

Bestyrelsen vælges og organiserer sig i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen arbejder sammen om aktiviteterne, ved stemmelighed har formanden det endelige mandat. Medlemmerne er med til at vælge foredragsemner, når de udfylder evalueringsskemaerne, der uddeles ved hvert møde.

Økonomien sikres ved kontingenterne og tilskud fra efteruddannelsesfonden.
Medlemskontingentet er frem til april 2009 kr: 450,00
Medlemskab opnås ved at fremsende ønske herom på e-mail: soerenpiehl @ gmail.com
eller ved at rette henvendelse til en af foreningens øvrige bestyrelsesmedlemmer. Du opgiver din identitet og din e-mail adresse, hvorefter du vil modtage en opkrævning på 450,00 kr. Ved indbetaling heraf er medlemskabet effektueret.
Område
2000 Frederiksberg

Vestjyllands Vognmandsforening

Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser, og til opnåelse af dette formål skal foreningen blandt andet gennem bekæmpelse af usund konkurrence søge tilvejebragt et godt sammenhold mellem vognmandsnæringens udøvere og i øvrigt på enhver måde virke for at sikre medlemmerne de bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres erhverv.

Dette formål skal i videst omfang tages i betragtning ved afgørelse af, hvorvidt et medlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne.
Det er ethvert medlems pligt at arbejde for at skabe det bedst mulige kollegiale sammenhold, og det er derfor en indlysende og almindelig forpligtelse for ethvert medlem at give medlemmerne af foreningen og medlemmer af Dansk Transport og Logistik fortrinsret ved enhver form for forretningsforbindelse.

Det kollegiale sammenhold hviler bl.a. på det lokale netværkssamarbejde samt iagttagelsen af de "Etiske Normer for Dansk Transport og Logistik".

Velkommen til Vestjylland Vognmandsforenings hjemmeside.

Vestjyllands Vognmandsforening er en af ialt 26 vognmandsforeninger i organisationen Dansk Transport og Logistik (DTL)

DTL har ialt cirka 3.100 medlemmer, heraf er cirka 160 organiseret i Vestjyllands Vognmandsforening.

DTLs lokalforeninger er sammen med kredsene og de faglige netværk medlemmernes adgang til at præge DTLs arbejde for transporterhvervet og mødes med kollegerne i branchen. Her hjælper man hinanden, udveksler synspunkter og erfaringer og bliver opdateret med vigtig viden.

Du kan brug siden til at finde oplysninger om Vestjyllands Vognmandsforening, eller måske finde en vognmand der kan udføre din transportopgave.
Område
8800 Viborg

Vestjysk Lederforum

Foreningens formål er at udgøre et mødested til styrkelse af netværk og erfaringsudveksling mellem virksomhedsledere. Formålet skal nås ved skabelse af et forum, hvor ledere kan mødes på tværs af brancher og få et konkret erhvervsfagligt udbytte gennem formidling af viden og gennem indbyrdes aktivitet.

Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages private og offentlige virksomheder. Virksomhederne som sådan er medlem og har én stemme, uanset hvor mange, der deltager fra virksomhedens side.

I Vestjysk Lederforum får du mulighed for at udvikle dig og din virksomheds netværk og sparre med andre erhvervsledere

Bliv medlem

Vestjysk Lederforum er et forum for ledere fra offentlige og private virksomheder.

Deltagelse i Vestjysk Lederforums arrangementer forudsætter medlemsskab.

Et medlemskab af Vestjysk Lederforum koster DKK 12.000 årligt + moms. Beløbet dækker deltagelse i alle arrangementer, traktement mv.

Kontingent opkræves halvårligt.

Som medlem har man altid mulighed for at sende sin substitut til foreningens arrangementer.

Ønsker du medlemsskab af Vestjysk Lederforum skal du udfylde formularen på vores hjemmeside. Vi vil derefter snarest behandle din henvendelse.
Område
6940 Lem St

Vi-kvinder

Vi er et netværk for voksne kvinder. Vi forventer at du udviser ansvar over for andre i netværket og deltager aktivt i de netværk du vælger at deltage i. Til gengæld får du adgang til det hele - oplevelser og events, videndeling og kontakter, sjov & fordybelse.

Opret din profil for kun 300,- pr år.

Nyeste netværk og opslag
Sidste 4 netværk (316 total):
- Rejse
- Spansk
- Partyprinsesser i Købe...
- KREATIVT VÆRKSTED

Sidste 4 opslag (34 total):
- Hvordan tackler du han...
- ER DU FRITIDSKUNSTNER ?
- Bytte behandling?
- Sommerhus

Område-guider søges til vi-kvinder.dk

Med "Vision 2010" har Vi-kvinder en ambitiøs vækststrategi og vil gerne være endnu bedre til at hjælpe vores profiler og skabe aktivitet - derfor søger vi ansvarsbevidste og ambitiøse kvinder til område-guider i netværket.

Så går du med en "igangsætter" i maven og ønsker du at supplere med en ekstra indtægt ved provisions løn, så er dette måske noget for dig. Du bestemmer selv dine arbejdstider, men vi forventer at du er engageret og ihærdig. Det er lysten der skal drive værket, men med en målrettet indsats er indtjeningsmulighederne gode.

Vi søger guider til følgende områder:

Postnummer Hovedby i området
1050 – 2990 København
3000 – 3670 Hillerød
3700 – 3790 Rønne
4000 – 4990 Næstved - Stillingen besat
5000 – 5985 Odense - Stillingen besat
6000 – 6990 Esbjerg
7000 – 7990 Herning
8000 – 8990 Århus
9000 – 9990 Aalborg

Ansøgning:
Hvis du mener at kunne bidrage positivt til netværket hører vi gerne fra dig.

Kun skriftlige ansøgninger modtages. Ansøgninger vil blive behandlet løbende.

Da udvælgelsen foretages af ekstern samarbejdspartner bedes ansøgning sendt til e-mail:Z3VpZGVAdmkta3ZpbmRlci5kaw== med tydelig angivelse af hvilket område din ansøgning vedrører.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
4735

Viborg-egnens Erhvervsråd

Virksomhedsudvikling og sparring er overskriften på Erhvervskontorets hverdag. Vi er et veluddannet og stærkt team, der er klar til at medvirke til løsning af et problem eller at fremskaffe den oplysning, du mangler.
Et gammelt mundheld siger, at "der kan ikke stilles dumme spørgsmål". Det er vi helt enige i. Hvorfor bruge timer og dage på at finde et svar, hvis det kan klares med en telefonopringning eller et virksomhedsbesøg?

Overvejer du at starte egen virksomhed eller købe bestående, så kontakt os. Vi har erfarne erhvervskonsulenter, der gratis står til rådighed for råd og vejledning. Du kan læse nærmere om ordningen "Gratis rådgivning" under "Start af virksomhed" på vores hjemmeside.

Har du et problem eller et nyt projekt, kan du rekvirere et virksomhedsbesøg. Vi har aftale med en række specialiserede konsulenter, der står til rådighed. Du har måske et ledigt lokale, der kan lejes ud, et spørgsmål vedr. miljø, generationsskifte, markedsføring o.s.v.

Mangler du en oversigt over registrerede rådgivere i kommunen, kan du søge i vores virksomhedsdatabase.

VIBORGegnens Erhvervskontor servicerer 5.400 virksomheder i Viborg Kommune og vi har ca. 500 virksomhedsbesøg om året. Du kan også få besøg - det koster kun en opringning til os.

For Erhvervskontorets medarbejdere er der ingen opgaver, der er for små eller for store. Har du brug for os - så ring - vi er her for det samme.

Netværk

VIBORGegnens Erhvervsråd har flere igangværende netværk og arbejder løbende på at stable flere på benene. Erhvervsrådet har ligeledes mange gode samarbejdspartnere. Læs mere på vores hjemmeside...
Område
8800 Viborg

Viden Om Byggeri

Leverandører af almen teknisk byggeviden kan blive medlem af foreningen

Et medlemskab har følgende fordele:
Ubegrænset præsentation af aktuel og relevant viden
Adgang til præsentation af nyheder inkl. foto på forsiden af Viden om Byggeri (varighed 1 uge)
Kontingent 15.000 kr./år.

----
På Netværksportalen har vi mange lignende netværk og erfa-grupper i vores database. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
1254 København K

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

V.S.O.D. er interesseorganisation for vin- og spiritusimportører og grossister i Danmark. Organisationens medlemmer står for langt størstedelen af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for produktion af frugtvin og spiritus.

V.S.O.D. er høringsberettiget over for myndighederne i alle sager, der på nogen måde berører vor branche. I den forbindelse giver vi branchens synspunkter til kende og samarbejder med myndigheder og politikere om de mest hensigtsmæssige løsninger.

Siden 1977 har vi påvirket beslutningerne i en positiv retning for branchen. Det gælder i spørgsmål om fastlæggelse og fortolkning af tekniske regler, miljøspørgsmål, markedsførings- og mærknings-regler, ikke mindst i samspillet mellem danske og EU-regler. Det gælder også i høj grad påvirkning af politikerne i forbindelse med afgiftssatser og gebyrer...

----
Netværksportalen giver et effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
1216 København K

Vindmølleindustrien

Vindmølleindustrien er en interesse- og brancheorganisation med mere end 240 medlemmer i hele landet. Brancheorganisationen favner både vindmøllefabrikanter, energiselskaber og den brede skare af virksomheder, der leverer komponenter, service og rådgivning.

Vindmølleindustrien er indgang til netværk i og på tværs af branchen. Vi varetager vores medlemmers interesser og skaber rammerne for de fora, hvor de kan udnytte potentialet i videndeling og udveksling af erfaringer med aktører både i og udenfor industrien.

Vindmølleindustrien taler desuden sine medlemmers interesser på den politiske scene både nationalt og internationalt.

Vindmølleindustriens vision er:

* at Danmark er et globalt førende kompetencecentrum for vindkraft, idet den mest effektive, pålidelige og intelligente teknologi og viden om vindkraft udvikles, demonstreres og anvendes i Danmark.

* at Danmark er førende inden for integration og udnyttelse af vindenergi, bl.a. ved at Danmark bliver det første land, der integrerer 50% vindkraft

Vindmølleindustriens mission er:

* at arbejde for udbredelsen af vindkraft i Danmark og internationalt, herunder at arbejde for at vindmølleindustrien har de bedst mulige betingelser for at udvikle, afprøve, demonstrere og sælge vindteknologi

* at arbejde for at styrke uddannelse og rekrutering af nye talenter samt at tiltrække arbejdskraft fra udlandet

Bliv medlem

Medlemskab af Vindmølleindustrien er med til at sikre branchens politiske og industrielle interesser. Vindmølleindustrien er branchens politiske talerør i Danmark og Europa. Foreningens vigtigste mål er at sikre branchen de bedst mulige arbejdsvilkår og sætte dagsordenen i den erhvervs- og energipolitiske debat herhjemme.

Foreningen repræsenterer i dag vindmøllefabrikanter med tilstedeværelse i Danmark, energiselskaber samt en bred vifte af underleverandører og andre aktører på vindkraftområdet. Bredden og dybden i medlemsskaren er med til at sikre gennemslagskraft i vores politiske arbejde.
Medlemsskab i Vindmølleindustrien

* Wind Power Club møder
* Kommunikation
* Forskning og uddannelse
* Eksportfremme
* Kontingent og indmeldelse
* Året der gik i billeder


Område
1970 Frederiksberg C

Vision - den om lighed

VISION er en forening, som består af medlemmer på tværs af køn, nationalitet, baggrund, kulturelle og religiøse tilhørsforhold.

VISION arbejder for at fremme en positiv og saglig dialog mellem unge etniske minoriteter og deres forældre – og på det overordnede plan for at fremme forståelsen og respekten mellem majoritet og minoritet. I praksis betyder dette, at vi driver en anonym rådgivning, laver oplysende arbejde i form af foredrag, deltager i mediedebatter og konferencer samt udgiver skriftligt materiale – rettet til forældregenerationen og majoriteten i samfundet. Også internt, forsøger vi selv at praktisere lighed og tolerance mellem medlemmerne, der tæller albanere, afghanere, danskere, iranere, marokkanere, kinesere, palæstinensere, pakistanere, tyrkere.

VISION er en forening som kun virker ved hjælp af fredelige midler.
Beslutningsprocesserne i foreningen følger demokratiske retningslinier
Foreninger arbejder for at fremme ligeværdige
medmenneskelige relationer. Den primære målgruppe er børn og unge.
Foreningen er partipolitisk uafhængig, dermed ikke sagt at foreningen ikke vil tilslutte sig politiske standpunkter.
Foreningen har ikke nogen specifikke religiøse
standpunkter.

Foreningens formål er at fremme de unge etniske minoriteters interesser i bred forstand, og derigennem modvirke psykosocialt marginalitet, samt fremme personlig vækst og udvikling af det enkelte individ.
I dette ligger rent operationelt, at:
- drive en åben anonym krise / telefonrådgivning for unge etniske minoriteter der gennemgår en svær periode i deres liv
- bruge mægling som forsøg på forsoning mellem forældre og børn i tilfælde af konflikter opstået i hjemmet
- støtte og vejlede de unge etniske minoriteter med baggrund i
andre unges erfaringer
- lave oplysende arbejde rettet mod forældregenerationen
- samarbejde med andre lignende organisationer og kriselinier
- samarbejde og udveksle erfaringer med såvel private som offentlige institutioner

VISION skal fremme forståelsen for de minoritetsgrupper, der er bosiddende i landet, ved at føre dialog og informere samfundet om
disse gruppers mangfoldige livssituation, samt fordele og ulemper derved, - ved at:
- holde foredrag og oplæg om emnet
- udgive skriftligt materiale om relevante indvandrerforhold
- afholde og deltage i relevante debatter/konferencer
- tage kontakt til politikere for at tjene de unge etniske minoriteters interesser
- deltage i den dagligdags indvandrerrelateret mediedebat
- dersom det er muligt, at lave en nærradio. Dansksproget.

VISION har en opfattelse af integrationsbegrebet som værende problematisk defineret. Det betyder, at ,
- VISION vil tage konstruktiv kritisk stilling til den nuværende definition af integrationsbegrebet/ -politik.

VISION må ikke deltage i følgende aktiviteter:
- demonstrationer/manifestationer hvor man har en mistanke eller viden om, at det kan - udvikle sig voldeligt
- aldrig samarbejde eller deltage i aktiviteter med grupper eller individer der forventes, eller tidligere har udøvet, vold mod politiet eller er kendt for at virke ved vold

Medlemsforhold:

Alle kan blive medlem af VISION hvis de accepterer VISION`s vedtægter.

Stk.1 Medlemskab koster Kr. 150,- helårligt.
Stk.2 Indmeldelsen sker ved skriftlig henvendelse til foreningen.
Stk.3 Medlemskabet gælder ved indbetaling af kontigent.
Stk.4 Medlemskontingent betales en gang årligt. Girokort udsendes
fra VISION i slutningen af året til indbetaling for det kommende år.
Stk.5 Udmeldelsen sker ved skriftligt henvendelse til foreningen.
Der bliver fra VISION sendt udmeldelsesbekræftelse.
Stk.6 VISION´s bestyrelse kan træffe beslutning om at ekskludere et medlem, hvis vedkommende bevisligt har været til hindring for, udførelsen af foreningens arbejde.
Stk.7 Eksklusionen kan efter medlemmets eget ønske og initiativ
indbringes for den førstkommende generalforsamling.

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.
Område
3450 Allerød
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 221 til 230 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk