DFF - Dansk Franchise Forening

Dansk Franchising Forening (DFF) er en interesseorganisation for virksomheder, der helt eller delvist anvender franchising som distributionsform nationalt eller internationalt, men også andre interessenter kan optages som medlemmer. Foreningen blev stiftet i 1984.

Formålet med DFF, vedtaget på generalforsamlingen den 9. maj 2007

* At fremme kendskabet til og støtte udbredelsen af franchising i Danmark.
* At sikre, at franchising i Danmark udøves i overensstemmelse med foreningens Etiske Regler for Franchising, som er baseret på det etiske regelsæt, der er vedtaget af EFF.
* At understøtte medlemmernes etablering, udvikling og drift af franchising i Europa.
* At arbejde politisk på at fremme franchising, herunder at sikre kravet til franchiseparternes indbyrdes juridiske og økonomiske uafhængighed.

Hvad tilbyder DFF

Certificering
Vi certificerer franchisesystemer, når franchisegiver er medlem af DFF. Certificeringen er et kvalitetsstempel, som kun gives til virksomheder, hvis franchisekoncept blandt andet opfylder de internationale etiske regler for franchising.

Kurser og konsulentbistand
Vi udbyder kurser og konsulentbistand i forbindelse med etablering, kontraktudformning, forretnings- og produktudvikling samt rekruttering. Vi afholder tema- og medlemsarrangementer, hvor franchisegivere og franchisetagere udveksler erfaringer, får ny viden og knytter kontakter.

Lobbyvirksomhed
Som medlem af både den europæiske og den verdensomspændende franchiseorganisation er vi aktivt med til at udvikle franchising via lobby virksomhed. Vi arbejder tæt på den politiske beslutningsproces både nationalt og internationalt for at optimere betingelserne for udøvere af franchising.

Videncenter
Vi er et kompetent viden- og servicecenter med mange års erfaringer, indsigt i sektoren og overblik over lovgivningen og etiske retningslinjer. Vi tilbyder information og værktøjer, der imødegår de behov, du oplever som henholdsvis franchisegiver eller franchisetager. Vi er til disposition, når du har behov for kontakt til en rådgiver eller en kollega med speciel erfaring eller blot har brug for at vide mere. Derudover servicerer vi offentligheden og myndigheder ved at udarbejde høringssvar og besvarer spørgsmål om kutyme i franchising.

Hvem kan blive medlem

DFF optager medlemmer inden for fire kategorier: franchisegivere, franchisetagere, rådgivere/leverandører samt interesserede. Udover at få indflydelse på udviklingen af franchising i Danmark, givet et medlemskab dig en række unikke fordele:

Rabat på kurser og konferencer
Du får adgang til særlige arrangementer, fx den årlige franchisekonference, rabatter på kurser og internationale konferencer og messer.

Gratis nyhedsbreve og presseklip
Du modtager dagligt gratis presseklip fra 20 danske medier med med relevante nyheder med relevans for franchising, og du modtager det juridiske nyhedsbrev, der udkommer kvartalsvis og som er udarbejdet af franchiseeksperter.

Annoncering og rekruttering
Derudover får du mulighed for at annoncere på vores hjemmeside, eksponere dit kædekoncept og rekruttere forretningspartnere og medarbejdere.

Område
2100 København Ø

Effektivitet.dk

Verden udvikler sig hele tiden - her er din chance for at følge med!

effektivitet.dk er et redskab, der kan hjælpe dig og din virksomhed til at være med helt fremme i udviklingen, at være opdateret og tæt på den nyeste viden inden for dit fagområde.

Du kommer med i et værdiskabende netværk, hvor du er i dialog med kolleger, hvor man udveksler viden om udvikling og drift, produktion, Supply Chain Management og operational excellence - på kurser, i netværksgrupper og forskellige faglige fora. På højt niveau. Både nationalt og internationalt.

Arbejder du til daglig med udvikling af produktion, logistik og Supply Chain Management, Lean og ledelse, så giver effektivitet.dk dig adgang til deling af viden - som holder dig up-to-date og konstant øger dine kompetencer i en konkurrencepræget verden.

Det er jo det, det drejer sig om. Værdi. Viden. Virkelighed.

Profilbrochure
Vi har fået en profilbrochure, som kort giver et overblik over de tilbud og muligheder, effektivitet.dk giver dig. Du kan se profilbrochuren her, eller du kan bestille den hos sekretariatet på aW5mb0BlZmZla3Rpdml0ZXQuZGs=.

Formål

effektivitet.dk's formål er at bidrage til at styrke konkurrenceevnen i dansk industri og offentlig virksomhed

effektivitet.dk formidler viden om udvikling og ledelse primært indenfor produktion, logistik og administrative funktioner.

Erfaringsudvekslingen mellem foreningens medlemmer sker gennem uddannelser, møder, konferencer, medlemsmagasinet Effektivitet og internettet.

effektivitet.dk er en forening for alle, der arbejder med udvikling og forbedring af processer, arbejdsmetoder, styringssystemer, uddannelse og ledelse indenfor industriel produktion og service.

effektivitet.dk har i dag mere end 400 personlige medlemmer og ca. 100 firmamedlemmer.

effektivitet.dk er en selvejende forening, som alene virker for at opfylde foreningens formål. Bortset fra sekretariat og administration arbejdes der på frivillig basis i bestyrelsen og i de forskellige udvalg. effektivitet.dk har ingen tilknytning til organisationer eller virksomheder. Dette sikrer effektivitet.dk's uvildighed.

effektivitet.dk, tidligere Dansk Rationaliserings Forening, blev stiftet i 1948

Foreningen startede med ca. 75 medlemmer nogle af drivkræfterne var bl.a. nedenstående personer:

# Ingeniør Brenting (formand)
# Kontorchef Gytkjær (næstformand)
# Civilingeniør Westh (sekretær)
# Civilingingeniør E. H. Matthiesen (kasserer)
# Ingeniør Rosvale
# Ingeniør Kiær Nielsen
# Civilingingeniør Biel-Nielsen
# Cand. polit. Holger Eriksen

Ordet "rationalisering" er afledt af "rationel" d.v.s. et synonym til "fornuftig". Man skulle arbejde fornuftigt, effektivt og systematisk, hvor man måske tidligere i højere grad havde baseret sig på intuitiv erfaring og tradition.

----
Tilmeld dit netværk hos netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.Område
4800 Nykøbing F

Ejerlederne

Ejerlederne er en landsdækkende interesseorganisation for alle, der både ejer og leder deres virksomhed.

Vi skaber
- relationer og videndeling
- politisk indflydelse
- anerkendelse og respekt
for ejerledede virksomheder

Tilmeld dig netværksmøder ved at klikke på "se alle kommende" på vores hjemmeside. Ikke-medlemmer er velkommen til at prøve et netværksmøde før indmeldelse.

Det får du ud af det...

* Netværksmøder mindst to gange årligt i netop dit lokale område
* Faglige møder fordelt over hele landet, hvor vi behandler aktuelle emner
* Kurser - vi tilbyder bl.a. ejerlederuddannelsen - en uddannelse skræddersyet til ejerledere
* Bestyrelsesbank hvor mere end 100 kandidater står til rådighed som potentielle medlemmer i din bestyrelse
* Mentorbank hvor ejerledere med forskellige kompetencer er parate til at yde gratis hjælp til dig og din virksomhed
* Ejerlederne udgør et talerør overfor centrale politikerne. Står vi sammen øger vi den erhvervspolitiske indflydelse og samtidigt opnår vi større opmærksomhed i medierne
* Årets ejerleder, hvor vi sætter fokus på de absolut bedste ejerledervirksomheder i Danmark. Vi sørger for, at du får lejlighed for at møde de succesfulde ejerledere direkte og lære af deres erfaringer
* FredagMorgen - et digitalt magasin, der udkommer hveranden fredag, hvor alle relevante informationer til netop dit område vil indgå.
Rabat på hotelovernatninger - op til 50% rabat i både ind- og udland. Mere info og tilmelding (kræver medlemslogin)

Har du spørgmål eller ønsker du at tilmelde dig nogle af vore services, så kontakt os på aW5mb0BlamVybGVkZXJuZS5kaw==

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.
Område
9400 Nørresundby

Energiforum Danmark

Energiforum Danmark er en videnbank og et udviklingsforum, hvor medlemmer udveksler erfaringer og får ideer til at spare på energien.

Viden og netværk
Vores mål er at bidrage til et renere miljø gennem videndeling og åben debat om reduktion af energiforbruget. Nøgleordene for foreningens virke er viden, netværk og debat. Gennem arrangementer, lokalmøder, hjemmeside og blad virker foreningen som katalysator for erfaringsudveksling og netværksdannelse om energieffektivisering.

Aktiv meningsdanner
Som Danmarks mest erfarne professionelle netværk for viden om energiløsninger, der fører til varig reduktion af energiforbuget, er energiforum danmark i stand til at agere som aktiv meningsdanner i den offentlige debat og fungere som sparringspartner for bl.a. Klima- og Energiministeren, lovgivere, myndigheder og embedsværk

Målsætning

Vision:

Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø.

Mission:

Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Målsætning:

Energiforum Danmark skal sætte dagsordenen om at nedbringe energiforbruget. Internt ved faglig sparring og videndeling. Eksternt ved at påvirke lovgivningen og den samfundsmæssige debat.

Hvem er medlem?

Energiforum Danmarks knap 460 medlemmer fordeler sig på ca. 350 forskellige virksomheder.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
2600 Glostrup

Erhvervsforum Århus

Erhvervsforum Århus er for ledere, der søger og vil bidrage med faglig og personlig inspiration, sparring og networking.

• Erhverv fordi medlemmerne tager udgangspunkt i erhvervsmæssige forhold.

• Forum fordi medlemmerne ønsker en uformel ramme og struktur omkring aktiviteterne.

• Århus fordi medlemmerne har tilknytning til og interesse for at udvikle regionen.

• Ledere fordi medlemmerne er mennesker, der kan og vil påvirke sine omgivelser.

• Søger fordi medlemmerne gerne vil udvikle sig.

• Bidrager fordi medlemmerne gerne vil dele deres viden, interesser og erfaringer.

• Faglig fordi medlemmerne alle vil udvikle sig fagligt og hjælpe andre til det.

• Personlig fordi medlemmerne alle vil udvikle sig personligt og hjælpe andre til det.

• Inspiration fordi medlemmerne gerne vil modtage og give inspiration.

• Sparring fordi medlemmerne gerne aktivt vil deltage i sparring med andre medlemmer og gæster.

• Networking fordi medlemmerne tror på, at vi alle kan have gavn af hinanden fagligt og personligt.
Vores motto er: Åben dialog i en sluttet kreds

• Åben fordi medlemmerne er åbne over for hinanden og omgivelserne.

• Dialog fordi medlemmerne tror på, at dialog fremmer forståelse og viden.

• Sluttet kreds fordi både medlemmer og gæster skal være trygge ved at diskutere alle emner og stole på, at det forbliver mellem venner.

Nye medlemmer optages gennem anbefaling af eksisterende medlemmer. Vil du i kontakt med Erhvervsforum Århus, beder vi dig anvende kontaktformularen på vores hjemmeside.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
8000 Århus C

Huset Markedsføring

Velkommen til Danmarks største netværk inden for marketing, salg, reklame, medier og kommunikation.

Sådan indmelder du dig lettest:

* Send en mail med dit navn, privat adresse, telefonnummer. Dit virksomhedsnavn + adresse, telefonnummer og din titel. Du må også meget gerne angive om du vil modtage info og tilbud fra os pr. mail, samt nyhedsbrevene fra redaktionen.

Netværksgrupper: Søger du faglig sparring? Del dine erfaringer og ideer med andre - meld dig ind i et af Huset Markedsføring's netværk, der giver dig viden, inspiration og mulighed for faglig sparring inden for præcis et område, hvor du gerne vil styrke kompetencen. Gennem aktiv deltagelse i netværket sikrer du et højt videnniveau - så uanset tid og sted kan du finde, dele, udvikle viden og ideer inden for dit fagområde.

Regioner: Huset Markedsføring har etableret to regionale bestyrelser, som er Huset Markedsførings regionale repræsentant. De regionale bestyrelser er sammensat af repræsentanter fra det regionale erhvervsliv (bureau, annoncør, medier, event, studier). De regionale foreninger skaber i samarbejde med Huset Markedsføring en række faglige og sociale aktiviteter og arrangementer for alle professionelle salgs– og marketingfolk i regionen. Arrangementerne skal være et inspirerende og nyttigt mødested og give deltagerne en aktuel viden, udvidelse af netværket.

STUDERENDE – medlemsskab til særpris

Huset Markedsføring for studerende henvender sig til dig, der er interesseret i reklame, branding, medier, marketing og kommunikation. Der findes i dag tre studieafdelinger i Huset Markedsføring: Huset Markedsføring Århus, Huset Markedsføring København og Huset Markedsføring Odense. Alle ledes af lokalbestyrelser – se bestyrelsesoversigt

Som studerende (fuld tid) koster et medlemskab af Huset Markedsføring kun kr. 200 pr. år (+ 35 kr. i administrationsgebyr). Vi formidler den nyeste viden inden for alle markedsføringens discipliner og gennem vores mange arrangementer sætter vi fokus på aktuelle emner, der sætter dit pensum i perspektiv. Vi udgiver Bladet Markedsføring, som altid indeholder en masse spændende temaer og analyser. Vi har også en række udvalgte ledelses- og marketingfagbøger, som du kan købe med medlemsrabat.

Men der er mange andre fordele ved at blive medlem af Huset Markedsføring:

* Bladet Markedsføring
* To daglige elektroniske nyhedsbreve
* Gratis adgang til særlige arrangementer for studerende
* Min. 25% medlemsrabat på alle vore kurser og arrangementer
* Info om kommende kurser, konferencer og lign
* Medlemsrabat på mere end 60 udvalgte ledelses- og marketingfagbøger
* Adgang til Markedsførings omfattende artikeldatabase
* Mulighed for mentor-ordning
* Deltag i Markedsføring To Go - gratis cafémøder og fredagsbar kun for medlemmer

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
2000 Frederiksberg

IT Forum Syddanmark

IT Forum Syddanmark er et aktivt netværk, hvor vi understøtter medlemmernes forretningsmæssige og personlige udvikling gennem aktiviteter, erhvervsservice, erfa-klubber og mange andre tiltag.

IT Forum Syddanmark arbejder med følgende:

Arrangementer: Vi arbejder med emner, der er oppe i tiden og som har et IT-fagligt sigte. Deltagerne kommer fra alle typer af interessenter – brugere, leverandører, kunder.

Klubber: I IT Forum findes en række klubber, hvor deltagerne er fagligt funderet i de emner, der tages op. Selvstændige styregrupper står for udvælgelse og udformning af møderne. Alle medlemmer opfordres til aktivt at deltage i møderne for derved at få styrket egen udvikling inden for sit fag.

Nuværende klubber er Projektlederklub og ERP-klub. Flere vil blive etableret efterhånden som behovet viser sig.

Kompetenceudvikling: ITFS kan være leddet mellem de regionale uddannelsesinstituationer og medlemsvirksomhederne, når det gælder kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling kan være efteruddannelse på bachelor eller diplom niveau inden for eksempelvis softwareudvikling eller projektledelse. Vi tilbyder også mindre forløb hvor emnerne kan være kommunikation og markedsføring.

ITFS er repræsenteret i diverse uddannelsesudvalg, og har derfor indflydelse på morgendagens uddannelser.

Matchmaking - på flere områder:

IT Forum Syddanmark gør meget ud af kontakten mellem medlem og forening – både den personlige men også via nyhedsbrev samt hjemmeside.

Samarbejdspartnere/leverandører: Vi modtager ofte henvendelser fra virksomheder, der ønsker en samarbejdspartner – enten i form af gensidigt samarbejder på projekter (IT virksomhed til IT virksomhed) eller fordi virksomheden efterspørger en IT løsning (alle brancher til IT virksomhed).

JOBmarked: Medlemmer af ITFS kan søge medarbejdere igennem JOBmarked ligesom private kan lægge CV ind på hjemmesiden. Gennem netværket forsøger vi at matche.
ITFS kan ligeledes gennemført program for virksomheder, der skal af med medarbejdere – enten hele IT-afdelinger eller enkelte individer.

Erhvervsservice: I regionen findes en række relevante erhvervsservice tilbud, som opfindere, nyetablerede og etablerede virksomheder kan benytte sig af.

Mængden og relevansen af disse muligheder kan være svær at finde rundt i.

ITFS samler trådene i alle disse tilbud, og sørge for, at virksomhederne kommer til de rigtige aktører.

Netværk: Netværk er en vigtig bestanddel i alle forretninger, også i den overordnet virksomhedsstrategi.

Derfor indgår ITFS i andre netværkssammenhænge for at sikre medlemmerne udvikling og tilgang til andre. IT Brancheforeningen og de øvrige IT Fora i Danmark er naturlige netværksrelationer. Det betyder konkret for vores medlemmer, at de bliver del af et større netværk, hvor arrangementer udbydes på tværs af de regionale grænser til samme betingelser som var man medlem af det netværk!

Projekter: En række af vores medlemsvirksomheder er interesseret i at arbejde med det offentlige og der foregår rigtig meget på den platform. På landsplan har man etableret en organisation, der skal tage sig af Velfærdsteknologiske muligheder for den danske befolkning med kroniske lidelser. Ligesom der er andre tiltag på vej. ITFS deltager aktivt i disse fora, og vil den vej igennem sikre, at IT branchen bliver repræsenteret.

IT som en politisk dagsorden: Og ikke mindst skal vi være med til at sikre, at de regionale/lokale politikere får mere fokus på IT, som en ressource, der er uudtømmelig. Som enkelt virksomhed kan man ikke klare den opgave alene. Derfor er ITFS et godt netværk til virksomheder, der har set, at i fællesskab kan man komme meget længere.

Anbefalinger fra Højhastighedskomiteen januar 2010

Et panel af kompetente fagfolk inden for det private og offentlige, herunder også ITB, er i en rapport fremkommet med en række anbefalinger til kommissoriet for ”Danmark som højhastighedssamfund”.

Rapporten sammenfatter, at ”Anvendelse af IT og bredbånd er afgørende for udviklingen af det danske samfund og for fortsat sikring af økonomisk vækst, velfærd, demokrati og et bedre klima. Det er derfor et område, der skal satses på og investere i”

Medlemsfordele


IT Forum Syddanmark har idag ca. 150 medlemmer. Vil du være en del af et kvalificeret netværk, der støtter op omkring IT-erhverv og IT-anvendelse i Syddanmark, samt har et samarbejde med andre IT-foraer nationalt. Så meld dig ind i IT Forum Syddanmark - din vej til viden og netværk. Nedenfor nogle fordele ved medlemsskabet.


Som medlem kan virksomhedens medarbejdere deltage i:

* Opbygning af relationer
* Vidensdeling via netværk
* Erhvervsservice
* Kompetenceudvikling
* Forretningsudvikling
* Erfagrupper
* MatchMaking

Som medlem kan virksomheden:

* Få adgang til at annoncere efter nye medarbejdere i JOBmarkedet
* Blive sponsor, med optagelse på sponsorsiden, hvorfra den besøgende kan hoppe til sponsorens web.
* Få egne kurser og seminarer annonceret på hjemmesiden

Sådan bliver du medlem:

Udfyld vores indmeldelsesformular. Så bliver der automatisk sendt en besked til sekretariatet og man bliver med det samme oprettet på medlemslisten. Du vil efterfølgende modtage et brev med yderligere materiale samt en faktura. Husk også at tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev.

----
Netværksportalen giver et effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
7100 Vejle

IT-Forum Midtjylland

It-forum midtjylland er et vidensnetværk for it-interesserede virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder i Region Midtjylland. Netværket har lokalafdelinger fordelt over hele regionen.

It-forum midtjylland skaber og vedligeholder netværket ved at afholde netværksmøder, virksomhedsbesøg, workshops, seminarer, ERFA- og vækstgrupper, studierejser og konferencer.

It-forum midtjylland skaber rammerne for, at medlemmerne kan mødes på kryds og tværs. Derved opstår mulighed for vidensdeling og for at skabe nye samarbejdsrelationer.

It-forum er desuden brobygger til forsknings- og vidensnetværk for IT, herunder IT-forskerparken Katrinebjerg i Århus.
Historien

Historien om it-forum midtjylland startede i 1996. Foreningen hed dengang ”IT-Forum Århus”. Det var lokale it-folk, der startede foreningen. De første år levede foreningen på entusiasme og frivillig arbejdskraft. Siden er der blevet etableret et professionelt sekretariat og foreningen skiftede navn til ’IT-Forum Østjylland’. Fra og med januar 2006 skiftede vi igen geografisk fokus – og blev til det nuværende it-forum midtjylland.
For hele (Midt)Jylland

IT er grænseoverskridende. Vores konkurrenter er rundt om hjørnet men også i Indien eller Shanghai. Vores fordel er nærhed. Derfor er it-forum midtjylland netværket for hele regionen, og vi er lokalt forankret i de fleste større byer i regionen (læs mere under 'lokalafdelinger').

Fakta

* 450 medlemsvirksomheder
* Støttet af Region Midtjylland
* Vidensnetværk for private og offentlige virksomheder og institutioner
* Stiftet i 1996
* Styrker viden om og anvendelse af IT
* Sekretariat i IT-Byen Katrinebjerg

it-forum midtjylland - din adgang til

* Netværk
* Viden
* Information
* Indflydelse
* Inspiration
* Udvikling

Mission og vision

”it-forum midtjylland har til formål at styrke viden om og anvendelse af informationsteknologi i Midtjylland.

It-forum midtjylland har endvidere til formål at etablere netværk og IT-services inden for og på tværs af sektorer og brancher i regionen, herunder at generere nye ideer og konkrete forsøgsprojekter.

It-forum midtjylland skal understøtte og markedsføre regionen bredt som et kraftcenter for anvendelse og udvikling af informationsteknologiske løsninger og services.”

Sådan lyder it-forum midtjyllands formålsparagraf – eller mission, om man vil. Det er den, vi arbejder efter i vores daglige virke.

Via netværkssamarbejde vil foreningen synliggøre Region Midtjyllands IT-kompetencer over for sine medlemmer og derved skabe basis for nye samarbejdsrelationer. Det kan f.eks. være via et samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland og kompetencecentre som f.eks. IT-byen Katrinebjerg, der er et kraftcenter for hele det vestdanske IT-miljø.

I it-forum midtjylland har vi en vision om, at vi vil fortsætte vores position som det bedste og største vidensnetværk for IT-interesserede virksomheder i regionen. It-forum vil således:

* Tilbyde regionens bedste netværksaktiviteter
* Være synlig og have indflydelse på den regionale erhvervsudvikling
* Være den betydeligste brobygger til regionens forskningsmiljøer
* Være brobygger til nationale og internationale initiativer

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.
Område
8200 Aarhus N

LedelsesSystemer.dk

- for virksomhedsledere, chefer og andre nøglemedarbejdere der arbejder med ledelse, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, processer, forandringer og lignende opgaver ...

Netværket er et forum som sikrer, at du altid kan få inspiration, sparring, gode råd og direkte hjælp til at løse dine problemstillinger og opgaver...!

Du får tætte personlige og faglige relationer i din erfa-gruppe samt direkte adgang til en stor mængde værdifuld viden i det landsdækkende netværk. Desuden afholder vi netværksseminarer og workshops med fokus på medlemmernes specifikke ønsker og kompetencebehov.

Hertil kommer en række ekstra medlemsfordele...

Netværk om ledelse og systemer er et videndelings- og samarbejdsnetværk for personlige medlemmer og deres virksomheder.

* Du kan finde konkret hjælp til at løse problemer, udvikle dine egne kompetencer og finde ny inspiration - alt sammen gennem netværkets store viden og erfaring. Samtidig udvikler du dit kontaktnet blandt chefer, ledere og andre nøglepersoner fra mange forskellige virksomheder.

* Din virksomhed opnår desuden både konkrete og kontante fordele i form af gratis konsulent-hotline til dig, samt fordelagtige priser på rådgivning, sparring og ressourceydelser fra vore konsulenter.

Hos os koster et års medlemskab det samme som du betaler for en almindelig én-dags konference. Alligevel er netværksværdien og dit øvrige udbytte mange gange større i Netværk om Ledelse og Systemer ...
Område
5580 Nr. Aaby

Nextwork

NEXTWORK vil skabe sammenhængskraft blandt virksomheder, og udvikle ledere og nøglemedarbejdere i forhold til deres daglige arbejde i virksomheden.

NEXTWORKS Mission:
vil gennem netværk, udvikle ledere og nøglemedarbejdere i virksomheder ved at:
- Give ny inspiration og viden
- Skabe tid til refleksion og nytænkning,
- Sætte rammen for at kunne lære af hinanden, så man undgår at lave de samme fejl
og opfinde den dybe tallerken igen
- Skabe mulighed for sparring og et øverum for at afprøve sig selv og nye ideer

NEXTWORKS Værdier:
Engagement - vi vil det
Mod - vi tør det
Handlekraft - vi gør det

Du skal ikke vide alt, men vide hvor du kan få viden om, det du ikke ved.
Det er ikke nok at vide, hvis du ikke er i stand til at omsætte din viden til handling.

Mål:
At tilbyde et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige arbejde på virksomheden.
Område
9000 Aalborg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Viser 241 til 250 af 256)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk