Informationer

Gade og nr:
Nyhavnsgade 2
Postnr:
9000
By:
Aalborg
Website:

Aalborg Industri- & Handelskammer

Aalborg Industri- & Handelskammer - i daglig tale AIH - er den største erhvervsorganisation i Aalborg-regionen. Organisationen, der er grundlagt i 1431, er samtidig også landets største og ældste sammenslutning af sin art.

AIH samler flere end 500 virksomheder inden for handel, industri, service og liberale erhverv i bestræbelserne på aktivt at medvirke til at Aalborg-regionen er attraktiv at drive og udvikle virksomhed i.

AIH skaber dynamiske netværk. Og har en række mærkesager, som vi kæmper for. Det har vi altid haft - og gjort. For 500 år siden handlede det alene om det, der optog købmændene, mens det nu er emner med bred interesse for erhvervslivet og den region, som det er en del af.
Helt overordnet er det vores mærkesag at være det led, der skaber og udvikler samarbejde mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og det offentlige. På det konkrete plan har bestyrelsen defineret sine mærkesager for 2010 inden for områderne Kompetenceudvikling, Energi, Innovation og Infrastruktur.

---
På netværksportalen kan du hurtigt tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord, kan du let blive fundet.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk