Informationer

Gade og nr:
Finlandsgade 27
Postnr:
8200
By:
Aarhus N
Website:

Aarhus Entrepreneurship Centre

Aarhus Entrepreneurship Centre koordinerer og udvikler aktiviteter inden for entrepreneurship og innovation.
Centret understøtter aktiviteter internt og koordinerer området eksternt i forhold til samarbejdspartnere inden for entrepreneurshipaktiviteter og iværksætteri.
Centret har fokus på:

* at bidrage til, at omfanget af undervisningstilbud til de studerende inden for entrepreneurship og innovation øges
* at understøtte udviklingen af nye undervisningsmetoder på universitetet, som fremmer de studerendes foretagsomhed og innovative kompetencer
* at tilbyde de studerende et attraktivt studentervæksthus
* at udvikle aktiviteter, som styrker anvendelsen af de studerendes faglighed i samspil med andre fagligheder og dermed fremmer innovation
* at være en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, organisationer og andre aktører, som ønsker at fremme entrepreneurship

AEC skal gøre Aarhus Universitet til en aktiv frontløber, når det gælder entrepreneurship i relation til relevante aktører, såvel lokalt, som regionalt og internationalt. Dette er vores vision.

---
Har du en erfa-gruppe, du vil tilmelde? Se menupunktet "Tilmeld netværk".

Populære netværk