Informationer

Gade og nr:
Nordhavnsgade 1
Postnr:
8000
By:
Aarhus C
Website:

Århus Erhverv

Erhverv Århus blev stiftet d. 2. oktober 1862 under navnet Århus Handelsforening, hvilket i år 2000 ændredes til Erhverv Århus. Det overordnede formål er:
”at varetage og fremme grundlaget for at drive virksomhed i Århus og omegn”

Varetagelsen af formålet sker i det daglige via solidt forankrede relationer i utallige områder af det Århusianske organisations- og erhvervsliv samt diverse arrangementer med erhvervsmæssigt indhold foranstaltet af Erhverv Århus og Børsen Executive Club. Derudover er arrangementer i International Community og UdviklingsTjenesten en imødekommelse af nye behov i erhvervsmiljøet.
Erhverv Århus påvirker også det århusianske kultur- og uddannelsesmiljø, da Erhverv Århus spiller stor rolle i skabelsen af forummer, hvori kultur og erhverv kan mødes, hvormed nye resultater opstår. I uddannelsesmæssig henseende kan Erhverv Århus eksempelvis bryste sig af, at have været med fra begyndelsen af sTUDENTERHUS åRHUS.

Erhverv Århus prioriterer sin indsats i relation til foreningens formål. Følgende områder har løbende og fast fokus

Uddannelse
Infrastruktur
Byens fysiske udvikling

Indenfor disse områder kan man forvente at Erhverv Århus har en holdning. Holdningen kan vælges præsenteret aktivt i debatindlæg på hjemmesiden og i pressen.

Følgende er valgt som observationspunkter:

Offentlig forvaltning
Integration

Observationspunkterne følges løbende.

Såvel indsatsområderne, som observationspunkterne er faste punkter på dagsorden for bestyrelsens møder.

---
Tilmeld dit netværk hos netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.

Populære netværk