Informationer

Gade og nr:
Vester Farimagsgade 1 8
Postnr:
1606
By:
København V
Website:

ABF - Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

ABF er interesseorganisation for de private andelsboligforeninger.

Som interesseorganisation arbejder vi ud fra to grundelementer; påvirkning af lovgivningsprocessen via politikere og embedsmænd (det politiske arbejde) og udvikling af den service, som vores medlemmer får adgang til gennem deres medlemskab.

Det politiske arbejde:
ABF arbejder for at påvirke lovgivningsprocessen herunder forslag, og vi er derfor løbende i dialog med nøglepersoner - både politikere og embedsmænd - som arbejder med andelsboligområdet.

Vi følger dagligt den omtale, som de større aviser giver andelsboligområdet. Derudover holder vi øje med, om forskellige problemstillinger kan få betydning for andelsbolig-området, og tager dem op, såfremt det er nødvendigt.

ABF deltager i forskellige ministerielle udvalg, såsom Byggeskadefonden for støttet byggeri, Byggeskadenfonden for bygningsfornyelse og kommunale byfornyelsesnævn. Formålet med at deltage i udvalgene er, at vi på den måde kan påvirke forskellige tiltag, inden de omsættes til handling.

Medlemsservice:
En stor del af ABF's arbejde er servicen over for medlemsforeningerne. Her får andelsboligforeningen adgang til de mange tilbud via deres medlemskab og via kredsbestyrelsen i deres kreds.

Med over 4500 medlemmer og knapt 100.000 andelshavere har servicen over for med-lemmerne stor vigtighed for ABF. Vi forsøger derfor løbende at udvikle organisationen og medlemsservicen, så den afspejler de ønsker og behov, som vi møder hos vores medlemmer.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk