Informationer

Gade og nr:
H.C. Andersens Boulevard 45
Postnr:
1553
By:
København V
Website:

Advokatsamfundet

Alle advokater i Danmark skal være medlem af Advokatsamfundet. Det står i retsplejeloven.
Advokatsamfundet har efter sin vedtægt fire formål: at sikre advokaternes uafhængighed og integritet, at sikre advokaternes faglige kompetencer, at føre disciplinært tilsyn med advokaterne og at virke til gavn for det danske retssamfund.
Advokatsamfundet er således ikke en traditionel brancheorganisation, men spiller også en vigtig rolle i samfundet i forhold til at sikre advokaternes uafhængighed og borgernes retssikkerhed.

Hvis du får et juridisk problem, er det vigtigt at kunne gå til en advokat, der er uafhængig af f.eks. staten og andre magtfulde interesser i samfundet, og som har tavshedspligt. Betydningen af advokatens uafhængighed er slået fast i en FN-resolution og i en Europarådsresolution. I Danmark er Advokatsamfundet med til at sikre denne uafhængighed.

Advokatsamfundet er en non-profit organisation og må ikke som sådan tjene penge.

---
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe, og lad netværksportalen.dk være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk