Informationer

Gade og nr:
Nørregade 49
Postnr:
1165
By:
København K
Website:

Ældre Sagen

Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål er, at alle skal kunne leve et godt og langt liv. Vi er en social-humanitær forening, der er uafhængig og neutral - partipolitisk, religiøst og etnisk. Vi arbejder ud fra værdierne: Indsigt, nærvær og handlekraft.

Ældre Sagen er medlemsorienteret – dvs. vi lytter til medlemmernes ønsker og behov og tilpasser vores tilbud og indsats derefter. Vi baserer vores arbejde på viden og har fokus på at være veldokumenterede og troværdige.

Hvem er vi?

Overordnet er vi:

* 550.000 medlemmer

* 217 lokalkomiteer og bydelsgrupper landet over, der arbejder med at skabe forandringer i nærmiljøet og blandt andet afholder arrangementer, kurser, foredrag m.m.

* Over 10.500 aktive frivillige

* Et sekretariat i København med ca. 100 ansatte

Ældre Sagen kæmper for et samfund, hvor alle kan leve et langt og godt liv:

* hvor personen er vigtigere end alderen
* hvor alle har mulighed for at leve og udfolde sig på egne betingelser
* hvor der er støtte og omsorg til dem, der har behov for det.

Vi sætter livserfaring og viden i spil – og forbinder forskellige slags overskud, behov og interesser i sociale netværk

Vi tilbyder:

* Rådgivning
Som medlem kan du få gratis og uvildig rådgivning om sociale, juridiske, økonomiske eller boligmæssige spørgsmål.

* Social-humanitært arbejde
Har du fx brug for en besøgsven, motionsven eller pc-supporter så er der hjælp at hente hos vores stab af frivillige.

* Medlemstilbud
Som medlem får du rabat på fx forsikring, briller, mobiltelefoner, olie m.v. Du får også en vifte af gode tilbud på fx rejser og særarrangementer.

* Arrangementer
Deltag i arrangementer landet over eller i netop dit lokalmiljø.

* Viden og udvikling
Vi laver undersøgelser og samler viden om livsbetingelser, ønsker og forventninger til fremtiden.

* Hjemmesiden
Kom i direkte kontakt med andre medlemmer, søg informationer og deltag i debatten på hjemmesiden.

* Medlemsmagasinet NU
Magasinet NU udgives 6 gange om året og bliver sendt til medlemmer med posten.

* Nyhedsavisen NYT
Avisen bliver udsendt sammen med medlemsbladet og rummer nyheder med perspektiv, overblik og analyser af den ældrepolitiske debat.

Du kan blive medlem af vores forening, fra du er 18 år.

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad netværksportalen være din platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.

Populære netværk