Informationer

Gade og nr:
Frederiksborgvej 123A
Postnr:
4000
By:
Roskilde
Website:

Aktionærgruppen Roskilde Bank

Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske og ideelle interesser i deres egenskab af Aktionærer i Roskilde Bank. Disse interesser varetages i forhold til fysiske og juridiske personer samt eventuelle myndigheder, der har påført medlemmerne et tab eller i øvrigt har et medansvar for sammenbruddet i Roskilde Bank.

Det koster kr. 300,- at indmelde sig i foreningen. Disse penge dækker omkostninger forbundet med gennemførelsen af en forundersøgelse, som forestås af Advokat Finn Jepsen. Forundersøgelsen skal afdække, om der er grundlag for at rejse krav og dermed få dækket tabene i anledning af bankens sammenbrud. Såfremt forundersøgelsen munder ud i, at der er grundlag for at rette et erstatningskrav mod tredjemand, vil der på generalforsamling i foreningen blive orienteret herom, og samtidig redegjort for procedurerne og omkostningerne herved. En mulighed i den forbindelse vil også kunne være at ansøge om fri proces. Det er frivilligt om man vil deltage i et evt. gruppesøgsmål, og det står altid et medlem frit for at melde sig ud af foreningen. Se endvidere vedtægterne.

Hele ideen bag denne forening er, at når man er mange, som står sammen, bliver udgiften for den enkelte begrænset mest muligt. Der indbetales et mindre indmeldelsesgebyr på kr. 300,- og senere, hvis nødvendigt, et på generalforsamlingen fastsat kontingent. Hvis alle 33.000 aktionærer i Roskilde Bank meldte sig ind i foreningen ’Aktionærgruppen Roskilde Bank’, ville foreningen have knapt 10 mio. kroner i indmeldelsesgebyrer. I så tilfælde, ville der næppe være grund til at kræve yderligere kontingent. Desværre kan vi ikke forvente at samtlige aktionærer vil melde sig ind, men pointen er, desto flere medlemmer desto bedre og billigere bliver det for det enkelte medlem.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk