Informationer

Gade og nr:
Strandvejen 19
Postnr:
8600
By:
Silkeborg
Website:

Arbejdsgiverforeningen Konditorer Bagere & Chokolademagere

Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere & Chokolademagere er organisation og talerør for medlemmer inden for bager- og konditorfagene.

Udadtil arbejder vi med at markere fagene i offentligheden gennem markedsføringsmæssige tiltag og produktudvikling.

Indadtil arbejder vi løbende med at forbedre vilkårerne for at drive håndværksvirksomhed i en mere og mere industrialiseret og ensrettet verden.

Foreningens mål er at varetage konditor-, bager- og chokoladestandens og medlemskredsens interesser og herunder at arbejde for at skabe de bedste betingelser for udøvelse af konditor-, bager- og chokoladeerhvervene.
Formålet søges fremmet gennem følgende bestræbelser:

* At fremme og styrke konditor-, bager- og chokoladeerfagene i Danmark
* At fremme og styrke medlemskredsens fælles faglige interesser og det kollegiale sammenhold
* At repræsentere medlemskredsen i relation til lovgivningen på området, offentlige myndigheder, andre erhvervsorganisationer, forbrugsorganisationer og offentligheden iøvrigt
* At repræsentere medlemskredsen i arbejds- og erhvervspolitiske forhold og herunder skabe grundlag for, at der ydes medlemmerne vejledning og bistand i sådanne spørgsmål
* At arbejde for medlemskredsens stadige faglige videreudvikling gennem oplysningsvirksomhed, medlemsmøder, udstillinger, konkurrencer og lignende
* At udøve PR-virksomhed på fagenes og medlemskredsens vegne
* At deltage i internationalt samarbejde vedrørende konditor- og bagerfagene
* At udgive medlemsblade eller andre publikationer

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk