Informationer

Gade og nr:
Sundkrogskaj 20
Postnr:
2100
By:
København Ø
Website:

Arbejdsmiljørådgiverne

Arbejdsmiljørådgiverne er brancheforeningen for dem, som arbejder professionelt med rådgivning om arbejdsmiljø: Autoriserede arbejdsmiljørådgivere, andre arbejdsmiljøkonsulenter og arbejdsmiljøafdelinger internt i virksomheder.

Arbejdsmiljørådgiverne har gennem en årrække opbygget ekspertise i at servicere alle typer af arbejdsmiljørådgivere, og har en bred vifte af tilbud og kontante fordele til medlemmerne:

· Information: Informationsbreve til lederne, elektroniske nyhedsbreve samt medlemsmøder

· Indflydelse: Arbejdsmiljørådgiverne arbejder for at sikre branchen de bedst mulige vilkår gennem påvirkning af myndigheder, politikere, organisationer og institutioner

· Synliggørelse: Markedsføring og profilering i samarbejde med foreningens mediekonsulent, som er fortrolig med arbejdsmiljørådgivning

· Netværk: Interne faglige netværk og samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner

· Uddannelse og faglig udvikling: Aktuelle og relevante kursustilbud med rabat til medlemmerne

· Publikationer: Gratis eksemplarer af foreningens publikationer

· Førstehjælp: Aftale med Dansk Førstehjælpsråd om, at medlemmerne kan afholde godkendte førstehjælpskurser

· Forsikring: Prisgunstig rådgiveransvarsforsikring særligt tilpasset arbejdsmiljørådgivere og med mulighed for tilkøbsmoduler

· Rabatordninger: Foreningen har rabataftaler for en lang række andre produkter

Foreningens formål er:

* at samle rådgivervirksomhederne og varetage deres fælles interesser,
* at udvikle arbejdsmiljørådgivningen og styrke kvaliteten,
* at servicere medlemmerne og yde rådgivning i forbindelse med deres virksom-hed,
* at udvikle og fremme en fælles etisk ramme for arbejdsmiljørådgivningen, samt
* at være bindeled mellem rådgivervirksomhederne og relevante interesseorganisationer, myndigheder og arbejdsmiljøfaglige forsknings- og uddannelses-institutioner.

---
Vil du også være en del af vores netværksoversigt? Tilmeld dit netværk i dag!

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk