Informationer

Gade og nr:
Ørnevej 33 st
Postnr:
2400
By:
København NV
Website:

Arbejdsskadeforeningen Af 1996

Siden 1981 har Arbejdsskadeforeningen AVS ydet hjælp til selvhjælp – vi har påvirket Folketinget – vi skaber debat og debat skaber forandringer.

ARBEJDSSKADER er en fællesbetegnelse for:

* Arbejdsulykker
* Kortvarig skadelig påvirkning
* Erhvervsbetinget lidelse
* Fysiske som psykiske

Det vil sige, alt hvad der skader helbredet i forbindelse med udførsel af et arbejde, er en
arbejdsskade, men det er Arbejdsskadestyrelsen
som afgør om skaden/lidelsen er omfattet af arbejdsskadelovgivningen.

---
Bliv en del af Danmarks største netværksoversigt. Tilmeld dit netværk i dag!

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk