Til jobsamtale - kemi og erfaring vigtigere end uddannelse 

Det er sjældent din uddannelse, der har betydning for, om du kommer til jobsamtale. Personlig kemi, relevant erhvervserfaring, personlige kompetencer og din motivation for jobbet er alle faktorer, som vil betyde mere end din uddannelsesmæssige baggrund, når du er til jobsamtale. Dette er på trods af det store politiske fokus på, at uddannelse skal give dig adgang til jobmarkedet. Konsulent- og rekrutteringsvirksomheden Ballisager har foretaget en undersøgelse blandt 586 private og offentlige virksomheder og spurgt, hvilke to kriterier, der vægter højest, når de skal finde ny medarbejdere. Kun 16 procent har svaret, at uddannelse er det afgørende for, om du kommer til jobsamtale.

Personlighed og erfaring betyder mest til jobsamtalen

Din personlighed og praktiske erfaring har dog stor betydning for, om du kommer til jobsamtale. Derfor mener direktør i Ballisager, Morten Ballisager, at der bør komme mere fokus på praktisk erfaring frem for uddannelse. Vi skal flytte fokus fra teori til mere praktisk erfaring, mener han. Derfor skal vi væk fra mantraet om, at jo mere uddannelse desto bedre. Når du kommer til jobsamtale er det din personlighed og erfaring, der spiller den afgørende rolle. Uddannelse vægtes først som det femtevigtigste, når du skal til jobsamtale.


Kom til jobsamtale - læg vægt på erfaring og engagement
I undersøgelsen valgte 56 procent af virksomhederne den personlige kemi til jobsamtalen som et af de to vigtigste parametre, når der skal udvælges kandidater til jobbet. Herefter kom relevant erhvervserfaring med 52 pct., personlige kompetencer med 37 pct., og motivation for jobbet blev valgt af 35 pct. Som det afgørende for, om du klarer dig godt til jobsamtale og dermed bliver ny medarbejder i virksomheden. Dermed kommer uddannelse helt ned på en femteplads med 35 pct.

Inden du skal til jobsamtale

For at komme til jobsamtale, skal du som regel til at skrive en ansøgning. I forlængelse af undersøgelsen vil det her være en god idé at fokusere på personlige værdier og drømme samt din motivation for at søge netop det job, som du drømmer om at komme til jobsamtale om. Lad din personlighed skinne igennem og vær ikke bange for at bruge store ord, så længe de afspejler dine drømme. Du vil blive konfronteret med det, der står i din ansøgning, når du skal til jobsamtale, så derfor skal du naturligvis kunne stå inde for det, du skriver i din ansøgning.

Populære netværk