Socialt netværk som introvert - sådan bevarer du dit netværk

En introvert person er et menneske, der bruger energi ved at være sammen med andre mennesker. Derfor kan det være meget svært at skabe et godt socialt netværk, da man foretrækker at være alene, når man skal slappe af. Er man derimod ekstrovert, finder man det meget lettere at skabe et socialt netværk, fordi man synes, at det er spændende og giver energi at være sammen med andre.
Hvorvidt du er introvert (indadvendt) eller ekstrovert (udadvendt) siger noget om, hvordan du opfører dig, når du ikke rigtig tænker over, hvordan du opfører dig. Der er fordele og ulemper, hvad enten du er introvert eller ekstrovert, og man kan ikke tale om, at det ene er mere almindeligt end det andet. Som introvert kan du altså godt være sammen med andre i et socialt netværk, men det dræner også din energi. Som introvert genoplader du dine batterier, når du er alene - eller sammen med få, nære venner. En introvert person vil ofte have sværere ved at opbygge et socialt netværk, fordi man har tendens til at blive nervøs, når man møder nye mennesker.

Vi har interviewet Jakob Pedersen, bredbaandsmatch.dk om at skabe og vedligeholde et socialt netværk som introvert. Jakob fortæller om sine egne erfaringer med at skabe et socialt netværk. Du får desuden en række gode råd om, hvordan du skaber et socialt netværk med en indadvendt personlighed.


Bevidst om at skabe et socialt netværk som introvert
"I starten påvirkede min introverthed mig rigtig meget i forhold til at skabe et socialt netværk, i og med at jeg ikke har været bevidst om det. Hvis jeg havde været ekstrovert, havde jeg ikke skullet være så bevidst og målrettet omkring det, og jeg havde nok haft et meget større socialt netværk. Tidligere var det tilfældigt, og jeg tænkte ikke over, at der er nogle bestemte mennesker, som jeg gerne vil have i mit netværk. Nu er jeg dog blevet mere bevidst om det."
"Når jeg er i selskab med andre, føler jeg mig bedst tilpas, når jeg kan få dem til at snakke om sig selv. En ekstrovert vil meget hellere have sig selv i rampelyset. Det er en fordel at være detaljeorienteret, når man skal ud og møde nye mennesker. Når man går meget i dybden med det, folk interesserer sig for, etablerer man et meget tillidsfuldt forhold, og det er en god måde at lære folk at kende på. Som introvert er det dog langt sværere, hvis folk spørger lige så detaljeret ind til mig,” siger Jakob.

Et socialt netværk med tætte relationer

Jakob Pedersen driver Bredbåndmatch på det ledelsesmæssige og administrative plan, mens partneren Laust Stoltze tager sig af det redaktionelle indhold på siden. Jakob og Laust kender hinanden fra gymnasiet og har snakket sammen en gang imellem. Nu har de dog et tæt samarbejde omkring Bredbåndsmatch.
Jakob har desuden fundet en anden af sine samarbejdspartnere, Matt, gennem sit netværk og er nu ved at lancere samme koncept i USA, under navnet plugthingsin.com. Samarbejdet med Matt har udviklet sig stille og roligt, fra at de stiftede bekendtskab med hinanden gennem et online forum, hvorefter de har sparret en gang om måneden og udvekslet erfaringer, til at de i dag er ved at skabe en forretning sammen.

"Når jeg går sammen med nogen, er det en fordel, at det er nogen, jeg har kendt gennem længere tid, da det er nemmere for mig at stole på dem. Hvis jeg skal ud og rekruttere, kan det nemt blive dyrt og meget ressourcekrævende. Det er svært at finde kompetente mennesker og få dem igennem processen. Når jeg derimod kender folk godt, har jeg tillid til dem, fordi jeg ved, at de kan løse opgaven." Jakob påpeger, at det er utrolig vigtigt, at man har nogle gode relationer med de mennesker, man arbejder sammen med, da det gør det meget nemmere at løse de konflikter, der opstår.


Sociale netværksarrangementer
Som introvert foretrækker Jakob at skabe et socialt netværk ved at være sammen med andre i mindre grupper. Han føler sig langt bedre tilpas til et arrangement eller foredrag, der er rettet mod et specifikt fagligt emne, da man har mere kontrol over, hvad der kommer til at ske, og har mulighed for at få en dybere samtale med folk.
"Jeg er skræmt fra vid og sans, hvis jeg er til et åbent netværksarrangement. Jeg har ikke lyst til at møde fem nye mennesker på en aften og vil derfor ikke få særlig meget ud af at komme til sådan et arrangement."


Socialt netværk som introvert – tag en ven med til foredrag
Når man gerne vil skabe et socialt netværk, er man som introvert mere fokuseret, når man kommer til et arrangement med mulighed for at netværke. En ekstrovert vil til gengæld møde en hel masse mennesker, men det bliver mere overfladisk.
Hvis man har en aftale med en anden person, kan man hjælpe hinanden med at komme af sted til et socialt arrangement. En introvert person vil ofte have lyst til at springe fra, når tidspunktet for arrangementet nærmer sig, fordi man bliver skræmt ved tanken om at skulle forholde sig til så mange nye mennesker på én gang. Det kan være en god idé at tage af sted sammen med en meget udadvendt person i dit netværk. Dermed kan du som introvert holde dig lidt i baggrunden og udse dig nogle stykker,som  gerne vil tale med.


Udvidelse af socialt netværk gennem skriftlig kommunikation

Et socialt netværk er dog ikke noget, man skaber, ved blot at dukke op til en række netværksarrangementer, foredrag e.lign. Din skriftlige kommunikation på f.eks. et forum, eller i en mail, er også en kilde til at danne et socialt netværk.
På skrift kan du nemmere kontrollere, hvilket signal du sender. Hvis det f.eks. er online, har du mulighed for at tænke tingene igennem en ekstra gang - eller ti - inden du skriver noget. "Det er ikke upersonligt, fordi det er online," understreger Jakob, "men man har mulighed for lige at gennemtænke, inden man sender det, og man er sikker på, at man rent faktisk får sagt det, man mener." Dog er det en mindre effektiv form for kommunikation.


Online og offline udvidelse af et socialt netværk
Når man møder folk ansigt til ansigt kan man opfange mere mikrokommunikation, og det har også en anden følelsesmæssig indvirkning. Man har muligheden for at række hånden ud, kigge hinanden i øjnene, og sige pænt goddag. Det betyder utrolig meget for det førstehåndsindtryk, folk får. Hvis du kommunikerer skriftligt med folk, har du mulighed for at give et førstehåndsindtryk, inden du egentlig møder personen. Som introvert bliver man ofte meget nervøs, når man møder folk første gang ansigt til ansigt. Man kan sågar komme til at virke uprofessionel, fordi man har svært ved at formidle sin person på grund af nervøsiteten. Ved skriftlig kommunikation kan du forebygge kontakten og give et indtryk af dig selv, som stemmer overens med det, du kan.


Gode råd til at vedligeholde et socialt netværk som introvert
  • Tag med til en masse sociale arrangementer. Du kanaltid gå igen, hvis du ikke har lyst til at være der
  • Skriv ned, hvem det er vigtigt at bevare kontakten med - kolleger, venner, familie osv. Hav f.eks. en dag i kvartalet, hvor du går listen igennem og sørger for at få snakket med dem. Som introvert kan du godt glemme at vedligeholde relationerne i dit netværk, fordi du ikke tænker over det og ikke har behov for at snakke med andre mennesker hele tiden
  • Vedligehold af et socialt netværk kræver, at du gør noget aktivt for at huske detaljer omkring folk i dit netværk. Notér dig navnene på folks kone/mand, børn, kæledyr og vigtige personer i deres liv. Hvis det ikke er noget, du gør naturligt, kan det være en god idé at skrive det ned, så du husker at spørge ind til det
  • Forbered dig grundigt, når du skal ringe til nogen. Skriv ned, hvad du vil sige og i hvilken rækkefølge, så du føler dig tryg ved at ringe op. Ellers kan du komme til at stirre på telefonen med hjertet oppe i halsen, fordi du ikke ved, hvad du skal sige
  • Når du f.eks. skal ringe til kommunen, kan det være en fordel at se vedkommende i den anden ende som en del af et system, frem for en person. Som introvert har man tendens til at blive nervøs, når man skal snakke med nye mennesker. Hvis du ser personen i den anden ende som et tandhjul i en større maskine, er samtalen egentlig upersonlig, og din nervøsitet ubegrundet
  • Send et håndskrevet takkekort, når du har været til foredrag. Et postkort med to korte sætninger er rigeligt. Det har lidt den samme effekt som at gå op og snakke med foredragsholderen bagefter, men man slipper for at skulle konkurrere om opmærksomheden med alle de andre, der også gerne vil snakke med ham/hende
  • Arrangér møder, workshops, etablér netværksgrupper, foredrag eller webinars. Du kan evt. få en udadvendt person til at hjælpe dig med at arrangere det og lokke folk til at komme. På den måde kan du også opbygge et socialt netværk i omgivelser, som du har mere kontrol over
  • Smil og hils på de folk, du møder på din arbejdsplads, og sørg for løbende at lære folk at kende rundt omkring i virksomheden. Selvom du ikke arbejder direkte sammen med dem, og de måske sidder i en helt anden afdeling, er det en god idé at lære et par af dem at kende. Et socialt netværk skal vedligeholdes, så husk at spørge ind til folk, så de føler, at du er interesseret i at lære dem at kende

Som introvert kan det være utrolig svært at få opbygget et socialt netværk. Man har svært ved at få foden indenfor og tage det første skridt til at opbygge et forhold til folk. Men når en person først er blevet en del af dit netværk, har du nemmere ved at vedligeholde forholdet. Det er meget lettere for dig at have nogle interessante samtaler med folk og få et tæt forhold til mennesker i dit netværk, fordi du som introvert går mere dybden, når du taler med folk. Hvis du sætter dig ind i tingene og detaljer om menneskene omkring dig, har du som introvert et godt fundament for at skabe og vedligeholde et solidt socialt netværk.

Populære netværk