Innovationsnetværk i Danmark oplever stor fremgang 

De danske innovationsnetværk har i 2011 hjulpet væsentligt flere virksomheder med innovation i forhold til tidligere år. Det viser den seneste måling af innovationsnetværkenes resultater i performanceregnskabet 2012. Sidste år udviklede over 700 virksomheder nye produkter, ydelser eller processer som følge af netværkenes aktiviteter, hvilket er mere en dobbelt så mange som året før. Samtidig fik mere end 1800 virksomheder i 2011 tilført nye kompetencer, der øger deres evne til at innovere, hvilket er en fordobling i forhold til innovationsnetværkenes resultater i 2010. To tredjedele af de knap 6.000 danske virksomheder, som deltager i innovationsnetværkene, er mindre virksomheder med under 50 ansatte.

Innovationsnetværk i Danmark

Innovationsnetværkene i Danmark har fokus på at bygge bro mellem erhvervslivet og vidensproduktionen på universiteter, uddannelsesinstitutioner samt GTS-institutter (teknologiske serviceinstitutter). Der er i alt 22 innovationsnetværk i Danmark. Innovationsnetværkene er nationale klynger af viden og kompetencer inden for forskellige fagområder. Nogle innovationsnetværk fokuserer på særlige brancher eller teknologier, men andre er tværfaglige.
De danske innovationsnetværk udbyder et bredt udvalg af aktiviteter, som skal give danske virksomheder et innovationsløft. Dette sker gennem deling af viden om den aktuelle teknologiske udvikling, deltagelse i faglige netværk samt matchmaking med relevante videnspersoner til deltagelse i større innovationsprojekter og internationale messer.

Klar forbedring for innovationsnetværkene i 2011

Resultaterne for årets performanceregnskab er særligt gode. Det skyldes blandt andet, at nogle af innovationsnetværkene har eksisteret så længe, at man for alvor kan se resultaterne af deres arbejde. Det tager tid at skabe tillid, kortlægge virksomhedernes behov og danne gode forbindelser mellem virksomhed og vidensinstitutter, og derudover er de danske innovationsnetværk blevet bedre til at matche deres aktiviteter med de konkrete behov hos virksomhederne.

Se performanceregnskabet for innovationsnetværk i Danmark 2012 i den fulde version >> 

Populære netværk