Netværksdannelse - du er kun 6 håndtryk fra Obama

Vi er tættere forbundet, end du regner med. Du kan hurtigt komme tættere på at nå en særligt indflydelsesrig eller magtfuld person ved at bruge din viden om netværksdannelse og blive opmærksom på de mekanismer, der er i et netværk - og du kan blive bedre til at manøvrere i både dit private og arbejdsmæssige netværk.

Der er kun seks håndtryk mellem dig og Barack Obama. Det er ét af eksemplerne på, hvor tæt vi er forbundet i verden. Anden bog i serien "Tænkepauser" fra Aarhus Universitetsforlag handler om netværk og er skrevet af biologiprofessor Jens Mogens Olesen. Målet er at vise, at der er netværk alle vegne, og at vi er tættere forbundet med mennesker andre steder i verden, end vi regner med. Men netværk i et biovidenskabeligt perspektiv - hvad har det med networking i sociale fællesskaber at gøre? Få svaret her:

Netværksdannelse på tværs af vidensområder

Der er netværk alle vegne - uanset om vi ser på politiske netværk, sociale netværk eller i biologien. Næsten ligegyldigt, hvad man ser på her i verden, er vi forbundet hinanden. Der er links imellem mennesker, dyr, molekyler og internetsider - det er blot nogle af eksemplerne. Linkene er selvfølgelig forskellige, alt efter hvilket område vi bevæger os inden for, men alt er i princippet forbundet med hinanden i store, komplekse strukturer. På trods af denne kompleksitet er der altså kun seks links mellem dig og et af verdens mest magtfulde mennesker. Ved at tænke i netværk kan du derved nå længere, end du måske troede var muligt.

Dannelsen af nye netværk

Du er måske flyttet til en ny by og vil gerne danne dig et netværk. Ved at bruge din viden om netværksdannelse og den måde, hvorpå netværk er opbygget, kan du hurtigt komme tættere på at nå en særligt magtfuld eller indflydelsesrig person. I hvert eneste netværk - socialt som biologisk - er der nogle få, der har rigtig mange links, og der er mange knuder, der har nogle ganske få links. Når du gerne vil opbygge dit netværk, er det naturligt, at du søger mod de knuder, der har mange links - selskabsløverne - fordi der her er rigtig mange ressourcer at hente. Du vil derfor finde de personer i byen, som har de største selskaber - ikke fordi du vil have noget med knudepunktet at gøre, for han eller hun er sikkert helt optaget i forvejen, men fordi du ved hans/hendes selskaber møder rigtig mange andre mennesker. På den måde får du adgang til en masse nye kontakter, og du kan hurtigt opbygge et netværk med mange værdifulde links til andre mennesker. Med andre ord; når du går gennem knudepunkterne, bliver afstanden langt mindre mellem dig og dem, du gerne vil i kontakt med.

Forstå netværksdannelsen og få mere ud af dit netværk

Når du ved noget om netværksdannelse og bliver opmærksom på de mekanismer, der er i et netværk, kan du bruge det til at opbygge et værdifuldt netværk - både i privat og arbejdsmæssig sammenhæng.

Forenklet kan man sige, at du har to netværk på dit arbejde; det officielle netværk og det uformelle netværk. Direktøren tror måske, at han 'solen i universet', men i virkeligheden er det måske receptionisten, som alle de her oplysninger og dermed er linket til mange forskellige mennesker.
I dit privatliv kan du også blive bevidst om, hvilket netværk du befinder dig i, og hvor du sidder henne i dette netværk. Du kan derved få bedre forståelse for, hvorfor information spredes - f.eks. hvordan sladder spredes gennem din vennekreds. Herved opdager du måske nogle link, der er rødglødende, og kan måske bedre forstå, hvad det er, der foregår. Det er således ikke altid en fordel at gå igennem de knudepunkter (mennesker) med mange links.

Se videoen med biologiprofessor Jens Mogens Olesen, hvor han forklarer om netværksdannelse >>

Populære netværk