Informationer

Gade og nr:
H.C. Andersens Boulevard 18
Postnr:
1553
By:
København V
Website:

ATL - Arbejdsgiverforeningen for Transport & Logistik

Formålet med ATL er at samle alle de arbejdsgivere, der driver vognmands-, transport- og logistikvirksomhed for gennem godt samarbejde og fælles optræden at give medlemmerne arbejdsbetingelser og udviklingsmuligheder, som sætter dem i stand til at være konkurrencedygtige og lønsomme.

I ATL sikrer vi, at din virksomhed får full-service og samtidig er det hos os, at du får varetaget dine branchemæssige interesser - ikke mindst gennem ATL's tætte samarbejde med DI Transport. ATL er en del af DI og foreningens medlemmer er derfor ligeledes medlemmer af DI.

DI er den største medlemsorganisation i Dansk Arbejdsgiverforening. ATL og DI er det naturlige samlingssted for transport og logistik i Danmark.

ATL er i øvrigt tilsluttet EUROTRA, som er den europæiske samarbejdsorganisation inden for uddannelse. ATL's medlemsskab af EUROTRA understreger, at ATL lægger afgørende vægt på et effektivt uddannelsestilbud med en international dimension.

Medlemskabet i ATL sikrer dig hjælp og rådgivning om:

* Personalejura
* Overenskomster
* Lønsystemer- og statistik
* Ledelsesudvikling og HR
* Arbejdsmiljø, apv og arbejdsskader
* Uddannelse
* Transportregler
* Køre- og hviletid
* Godskørselslovgivning
* Miljøzoner
* Kørsel med farligt gods, herunder sikkerhedsrådgivning
* Affald
* Færdselslov, herunder modulvogntog, særtransporter samt vægt og dimensioner
* EU-regler og meget, meget mere

Retshjælpsordning
Dit medlemskab indebærer samtidig, at du er omfattet af vores retshjælpsordning, som sikrer dig gratis advokatbistand i personalesager ved de civile domstole og ved faglige voldgiftsretter.

Konfliktunderstøttelse
Via ATL er medlemmerne omfattet af DI's Konfliktfond og har derfor adgang til økonomisk kompensation ved både overenskomstmæssige som overenskomststridige konflikter på virksomheden. Der opkræves ikke særskilt bidrag til konfliktfonden.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Klik på “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk