Informationer

Gade og nr:
Kirkevej 1-3
Postnr:
2630
By:
Taastrup
Website:

AUTIG - Autobranchens Handels- og Industriforening i Danmark

AUTIG er talerør for danske handels- og produktionsvirksomheder i autobranchen.

Foreningens medlemmer er leverandører af bildele og -udstyr, produkter til vedligeholdelse og reparation af biler, værkstedsudstyr samt serviceydelser.

Som brancheforening søger AUTIG indflydelse, hvor medlemmerne har forretningsmæssige interesser at udvikle eller forsvare.

I praksis betyder det blandt andet, at foreningen deltager i høringsprocessen omkring ny lovgivning inden for autobranchen. Det foregår f.eks. i samarbejde med Færdselsstyrelsen, Konkurrencestyrelsen, Miljøstyrelsen, Forbrugerstyrelsen, Patent- & Varemærkestyrelsen eller gennem Justitsministeriets Lovkontor. Når der er brug for det, henvender AUTIG sig også til politikere - i regeringen eller hos oppositionen.

Gennem medlemskaber og indflydelse i internationale organisationer sørger AUTIG for, at medlemmernes interesser bliver varetaget i EU, i UNECE (World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations - WP29) og i de internationale standardorganisationer - overalt, hvor fremtidens vilkår for branchen udvikles.

En stadig stigende del af Danmarks lovgivning tilrettelægges uden for landets grænser og AUTIG sikrer derfor for en dansk vinkel i CLEPA (The European Association of Automotive Suppliers) og FIGIEFA (The International Federation of Automotive Aftermarket Distributors), som til daglig varetager AUTIGs interesser og vedligeholder et netværk i Kommissionen og Europa-Parlamentet.

AUTIG sidder i bestyrelserne for både CLEPA og FIGIEFA, der repræsenterer henholdsvis producent- og handelsleddets interesser.

AUTIG støtter aktivt ECAR-alliancen (The European Campaign for the Freedom of the Automotive Parts and Repair Market) og arbejdet i organisationen GTB (Groupe de Travail Bruxelles 1952).

Right-to-Repair kampagnen koordineres i Danmark af AUTIG, som er en af initiativtagerne til kampagnen.

Foreningens netværk omfatter tillige Autobranchens Fællesråd, hvor branchesager af fælles interesse fremmes - her i et samarbejde med organisationer, som repræsenterer en vigtig del af kundeunderlaget for AUTIGs medlemmer.

AUTIG er repræsenteret i Rådet for Sikker Trafik og et medlemskab af Håndværksrådet giver adgang til ekspertbistand og netværk i en af landets største organisationer. Sidstnævnte medlemskab indebærer indflydelse i Håndværksrådets Autoudvalg, hvor Håndværksrådets politiske arbejde for autobranchen koordineres.

Foreningen blev etableret i 1936.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk