Informationer

Gade og nr:
Rådhuscentret 16
Postnr:
7190
By:
Billund
Website:

Billund ErhvervsFremme

Billund ErhvervsFremmes eksistens hviler på flere grundsten:

Først og fremmest vores medlemmer - som vi lever af at servicere med forskellige tiltag. Medlemmerne mødes årligt til generalforsamlingen og udpeger repræsentantskabet.

Dernæst er en af de øverste myndigheder Repræsentantskabet - som mødes 2 gange årligt og udpeger bestyrelsen.

Bestyrelsen - som mødes på månedsbasis for at diskutere områdets situation og træffe afgørelser om hvilke initiativer der skal iværksættes af erhvervschefen.

Slutteligt er der medarbejderne, som står for den daglige drift.

Netværk er en af de væsentligste årsager til at Billund ErhvervsFremme eksisterer - det er nemlig en af vores fornemste opgaver at få virksomhederne til at lære af hinanden og samarbejde, uden at det går udover konkurrenceevnen.

Derfor kan du på hjemmesiden finde forskellige netværk. Nogle af dem - bl.a. marketingsnetværket - et styret af Billund ErhvervsFremme. Andre er regionalt og nationalt forankrede og derfor ikke styret af Billund ErhvervsFremme.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk