Informationer

Gade og nr:
Kompagnistræde 22 2
Postnr:
1208
By:
København K
Website:

Børnehaveklasseforeningen

Formål
1
At samle børnehaveklasseledere og andre af skolens småbørnsundervisere i et samarbejde om indskolingens pædagogiske og faglige indhold

2
At varetage og virke til oplysning om medlemmernes tjenstlige og økonomiske interesser

3
At virke for kommunikation og kursusvirksomhed blandt Børnehaveklasseforeningens medlemmer.

4
At udgive bladet "Skolestart"

Børnehaveklasseforeningens pædagogiske mål:

Børnehaveklasseforeningen vil arbejde for at styrke og kvalitetsudvikle:

En børnehaveklassepædagogik, som bygger på det enkelte barns erfaringer og kompetencer og giver barnet mulighed for at udvikle alle sider af personligheden.

En børnehaveklassepædagogik, som er en naturlig del af det tværfaglige samarbejde i skolestarten og af hele skolens dagligdag og udvikling.

En børnehaveklassepædagogik, som i dialog og samarbejde med hjem og dagtilbud sikrer sammenhæng i barnets hverdag og danner grundlag for et godt skoleforløb.

Det forudsætter:
At børnehaveklassen og de øvrige klasser i skolestarten har egne basislokaler i umiddelbar nærhed af hinanden og af de fælles faciliteter.

At der tildeles de nødvendige personaleresurser, der gør det muligt at opfylde folkeskolelovens krav.

At der er et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Børnehaveklasseforeningens faglige mål:

Børnehaveklasseforeningen skal i et samarbejde med Danmarks Lærerforening forbedre børnehaveklasseledernes arbejdsforhold. Dette sikres ved at søge indflydelse på de centrale overenskomstkrav og de lokale aftaler mellem lærerkredse og kommuner.

Populære netværk