Informationer

Gade og nr:
Bakkeleddet 8
Postnr:
4560
By:
Vig
Website:

Brobyggeren

Brobyggeren er en frivillig organisation.
Brobyggeren, det nye tamilsk-dansk ungdomsblad, blev stiftet d. 19. februar 2000 på Odense Universitet af unge tamilske akademikere og studerende fra hele landet. Tanken om at stifte et blad primært for unge tamiler udsprang af ønsket om at forbedre samfundet og gøre en indsats for den tamilske ungdom.

Bag Brobyggeren står 18 unge fra Frederikshavn, Århus, Horsens, Vejle, Middelfart, Odense Nyborg og København. Vores mål er først og fremmest at virke som talerør for de unge tamiler i Danmark. Derudover håber vi gennem vores blad at kunne etablere et netværk og samle alle tamilske unge.

Foreningens formål er:

2) at rådgive og vejlede andre med tamilsk baggrund om uddannelsesmulighederne i Danmark,
3) at skabe debat om de unge tamileres problemer i dagligdagen,
4) at gøre oplysninger om medlemskredsens særlige etniske og kulturelle baggrund tilgængelig for det danske samfund og således være med til at styrke integrationsprocessen, og
5) at øge medlemmernes bevidsthed om den tamilske kultur for derved at bevare og udvikle medlemmernes unikke dansk-tamilske kultur.
6) fremme tamilerne i det danske samfund,
7) at arbejde for kulturel forståelse mellem tamilere og danskere.

Brobyggeren er en ikke-religiøs og ikke-politisk forening, og har ingen fast tilknytning til nogen religiøse samfund.

Populære netværk